Kettingblad Juli-2009

Op dit moment wordt het Kettingblad van Juli-2009 per post aan de leden van de Fietsersbond in de regio Alkmaar (Heerhugowaard, Bergen, Langedijk, Schermer en Heiloo) verspreid. Klik hieronder op ‘lees meer’ voor de leesbare digitale versie. De print (PDF) versie staat hier.


In- en Aanleiding
Het heeft lang (2 jaar) geduurd eer we weer met een verse versie van het Kettingblad komen. Daar zijn veel redenen voor. Zo hadden we het met z’n allen erg druk. Veel klankborden over het stationsgebied, herinrichtin-gen en diverse verkeers- en vervoersplannen. Gelukkig zijn er ook meer actievelingen aangeschoven, wat ook aandacht vroeg. En we dachten dat informeren via onze website een goede en flexibele methode was. Nou ging dat laatste een paar maanden terug volledig de mist in. De provider van de website kreeg een geschil met een leverancier en sinds die tijd zijn al hun websites (inclusief de onze) uit de lucht. En ja, dan wordt het hoog tijd om terug te vallen op de oude en vertrouwde posterij.

Website
Die heeft dus de geest gegeven en we hebben geen enkele indruk wanneer dit probleem opgelost wordt en of er xfcberhaupt een oplossing gaat komen. Dit leek ons een goed moment om onze regionale website onder te brengen op de website van de landelijke Fietsersbond. Maar helaas bleek dat (voorlopig) ook geen optie. Zij bouwen hun website om en de nieuwe uitvoering gaat pas rond september online. Tot die tijd wachten vinden we wel erg lang. Vooral omdat we zoveel te melden hebben. We zijn dus aan de slag gegaan met een tijdelijk alternatief en zijn ook daar druk mee bezig. Het is een weblog waar ook op gereageerd kan worden.

Nieuwe actievelingen
We zijn erg verheugd met de komst en steun van John, Gerard, Piet, Pieter, Peter en Wim. Naast een mooie regionale spreiding hebben ze ook uiteenlopende achtergronden en ervaringen. Al met al een prima aanvulling. Uit het lijstje mag blijken dat de dames, meiden en/of moeders het tot nu toe helaas af laten weten. Wij zijn ook erg benieuwd naar hun fietsexpertises en dan met name rond basisscholen.

Hieronder volgen de aandachtspunten per gemeente, waarbij we meteen de nieuwelingen wat beter aan u voorstellen.

De Schermer
De eerste nieuweling die aanschoof was John van Steijn. Hij woont in Stompetoren, de hoofdstad van de Schermer. Zover ons geheugen reikt hebben we nog niet eerder een fietsersbondvertegenwoordiger voor de Schermer gehad. Het is qua inwonertal dan ook een zeer kleine gemeente. John heeft een lange politiecarrixe8re achter de rug. Hij heeft nu meer tijd om te fietsen en om zich in te zetten voor zaken als de Fietsersbond. De directe aanleiding voor John was het 375-jarig bestaan van de Schermer. Zou de Fietsersbond daar iets voor kunnen betekenen? Op die vraag heeft hij maar een gedeeltelijk antwoord gehad. De (regionale) Fietsersbond is duidelijk opgeschoven richting recreatief fietsen en de Schermer leent zich daar uitstekend voor.

Niet veel later was John een paar maanden vertrokken. Met 20 collega’s fietste hij naar Beijing om de opening van de Olympische zomerspelen bij te wonen en zo geld op te halen voor Right 2 Play. Naar verluidt is dat goed gelukt. John en de zijnen kwamen heelhuids terug en gexefnteresseerden geeft hij lezingen over dit avontuur. Na zijn terugkomst kon hij meteen aan de bak. De Provincie NH had zich aardig in de nesten gewerkt waar het de omgeving van Stompetoren betreft.

Noordervaart/N243
De Provincie had een plan gemaakt voor de opwaardering dan wel het veiligermaken van de N243 tussen De Omval en Noordbeemster. Dit stuitte op veel verzet bij de bewoners en de gemeente. Waarbij velen zich druk maakten over de effecten die het had op het fietsverkeer langs deze weg. Zo was in het eerste plan een paral-lelweg bedacht, waarvoor het fietspad aan de noordkant opgeofferd moest worden. Vrijwel niemand zag daar de voordelen van en wij als Fietsersbond al helemaal niet. Het gaat hier om een belangrijke schoolfietsroute en wij zien het grote (en snelle) landbouwverkeer (net als de omwonenden) liever op de N243, dan op zo’n parallelweg.

Het verschil tussen provinciale-, gemeentelijke en bewoners-inzichten liep zo ver op, dat er besloten is om een klankbordgroep in te stellen. John en Jan-Kees maken daar deel van uit en hebben inmiddels 3 bijeenkomsten bijgewoond. De parallelweg lijkt geheel van de baan. Er komen vrijwel zeker rotondes op de belangrijkste kruisingen. Als Fietsersbond zien we dat wel zitten, dit verbetert ook de oversteekbaarheid voor de fietsers.

Wij zitten nog wel met de ‘stille kant’. Doorgaande en recreatieve fietsers maken meer gebruik van de zuidkant van de Noordervaart en die willen we graag wat stiller houden. 60km/h vinden we voor die weg dan ook te snel, dat levert sluipverkeer op als de N243 niet goed gaat doorstromen. We hebben voor de stille kant een fietsstraatinrichting voorgesteld. Dat is een weg waar het overige verkeer wel mag komen, maar waar zij zich als gasten horen te gedragen. Bij en buiten Oss is een vergelijkbare fietsstraat. Toch is de kans groot dat dit voorstel niet doorgaat. Maar dat moeten we nog afwachten, het meedenktraject is nog gaande.

Omvaltunneltje
Dit is een provinciaal vuiltje op de grens van Alkmaar en Schermer, maar waar de Schermerlingen de meeste hinder van ondervinden. Onlangs was er in een intern stuk van de landelijke Fietsersbond te lezen dat boogstralen eigenlijk niet minder mogen zijn dan 4 meter. Anders val je om. Bij de Omvaltunnel is de boogstraal van de binnenbocht maar 1 meter en ontbreekt er ook nog eens zicht om de hoek, daar de spiegel alweer een halfjaar foetsie is. Gevolg is dat alle fietsers richting Alkmaar op de linkerbaan beginnen en op de linkerbaan eindigen. Verre van veilig. Dus ja de spiegel moet zo snel mogelijk terug en nu op een hoogte dat je er wat aan hebt. Beter zou het zijn als er ook een stuk wand uit de binnenbocht gehaald wordt. De gemeente Schermer is daarnaast nog altijd bezig om de toegezegde camerabewaking in de tunnel te krijgen. Die bal ligt nu bij de Ombudsman.

Landelijkgebied-I
Aanvullend hebben John en Jan-Kees het Hoogheemraadschap bezocht. In de Schermer zijn de meeste buitenwegen van het Hoogheemraadschap. En de Schermer bestaat vrijwel alleen uit buitenwegen. Met dit bezoek zijn we niet zoveel opgeschoten, behalve dat het ons duidelijk is dat deze situatie zich niet voor Alkmaar, Heiloo, Bergen, Langedijk en Heerhugowaard voordoet. Deze gemeentes hebben de verantwoording (denk aan belijning, schoonhouden, zoutstrooien en verlichting) voor de buitenwegen overgenomen.

John organiseert ook elke eerste zondagochtend van de maand (‘Leeghwaterdag’) een interessante fietstocht door de Schermer.

Bergen
Gerard Schiering voegde zich als 2de bij de oude Fietsersbondkern. Als Fietsersbond hebben we erg ons best gedaan om enige vertegenwoordigers in Bergen te krijgen. Gerard heeft zich daarvoor aangemeld en later Wim Smit ook. Gerard is een fietsvriendelijke ondernemer en had al banden met de politiek in Bergen. Wim Smit had zich al eerder gemeld bij de Fietsersbond, maar was door zijn politiebaan en verkeersouderwerk en het jonge gezin zeer beperkt beschikbaar. Toch heeft hij er het laatste jaar voor gekozen om zich meer in te zetten voor de Fietsersbond.

Beide heren buigen zich over de Gebiedsvisie Bergen. Want ook in deze gemeente wil men meer doen aan leefbaarheid en milieuvriendelijkheid. En wees eerlijk, dan is fietsen al snel een goed alternatief. Helaas is het allemaal niet zo eenvoudig. Vooral het centrum van Bergen-binnen ligt flink in de knoop en daar is moeilijk uit te komen.

De Bergense verkeersambtenaren willen overigens wel. Zo zijn er in het Bergense 2 fietstochten met hen gemaakt om de knelpunten te tonen. De eerste tocht ging door Egmond. Dit op initiatief van Reinoud. Een Vughtenaar die veel in het Egmondse vertoeft. De 2de fietstocht ging door Bergen-binnen op initiatief van Wim Smit. De bedoeling was om nog een 3de te houden door Schoorl en Groet.

Als Fietsersbond zijn we blij dat het vrijliggende fietspad langs de N511 rond Wimmenum er gekomen is. Een prachtig pad, waarbij wel jammer is dat het oude smalle stuk tussen ’t Woud en de Franschman niet meegenomen is. Ook is het fietspad langs de Herenweg tussen Groet en Camperduin verbeterd. Helaas zijn het tegels gebleven en die beginnen alweer te verschuiven.

Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuw fietspad tussen ’t Woud en de Camping in Alkmaar. Op deze manier wil Bergen dat de strandgangers hun auto parkeren op de nieuwe parkeerterreinen rond de Robonsbosweg in Alkmaar en vandaar de fiets nemen. Als Fietsersbond zien we dit pad ook als aanwinst, maar dan wel met wat aanvullingen richting Bergen en Egmond aan Zee.

Landmanbrug en tunnel
Tegenover de landman hebben we de afgelopen week een grote kraan gezien. Het zou wel eens kunnen zijn dat de fietsbrug over het NH-kanaal en de fietstunnel onder de N9 er nu toch gaan komen. Als het aan de publicaties van de provincie ligt, dan lijkt dat te kloppen. Oorspronkelijk zou dit medio-2005 zijn. (Meer info.)

Landelijkgebied-II
Reinoud en Jan-Kees hebben begin dit jaar met Wim Bot van de landelijke Fietsersbond gesproken over subsidies voor de verbetering van het landelijke gebied. Die subsidies zijn er niet alleen om agrarixebrs te laten overleven en het milieu aan te pakken. En deel mag ook besteed worden aan verbeteringen van de fietsbereikbaarheid. Vooral gemeentes met een lage bevolkingsdichtheid als Schermer en Bergen kunnen hier hun voordeel mee doen. Wim Bot zoekt dit verder uit.

Langedijk
In Langedijk, of beter Sint Pancras, is Piet Overman er bij gekomen. Deze gewezen leerkracht fietst (net als de meeste Pancrassers) hoofdzakelijk richting Alkmaar. Daarmee is hij een goede aanvulling op Rob Duivens die meer in het centrum van Langedijk te vinden is. Beide en ook Jan-Kees werken mee aan de VVL (Verkeers- en Vervoersplan Langedijk). Dat is al een heel stuk op streek en veel aanbevelingen van de Fietsersbond zijn er in verwerkt.

Langedijk kampt al jaren met een verkeersinfarct. Noord-zuid betreffen dat de Voorburggracht, Dorpsstraat, Twuyverweg en Bovenweg. Oost-west zijn het de N504 en de Uitvalsweg-Nauwertogt. Eigenlijk allemaal te krap bemeten en gebrek aan ruimte voor verbeteringen. Een ieder snapt dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de kernen moet verdwijnen. Maar hoe doe je dat bijvoorbeeld met de Uitvalsweg als buurgemeente Heerhugowaard zo enorm groeit? Zijn er voor hen alternatieven te bedenken?

Wat ons betreft wel. Hoe meer mensen fietsen, des te minder zitten er in auto’s. En op de plek van een auto passen al snel 12 fietsers. Die maken vervolgens minder lawaai, minder CO2 en minder trillingen. Kortom trek de fietsers voor door ze betere routes te geven. Langs de Oostelijkerandweg is dit inmiddels gebeurd. Daar ligt nu een prachtig fietspad en opeens zijn daar ook veel meer fietsers waar te nemen.

Sint Pancras
In Sint Pancras lukte dat nog niet. De halve herinrichting van de Bovenweg heeft nog geen effect en zeker geen positief effect voor de fietsers. Auto’s blijven hier (te) gehaast binnendoor rijden wegens een gebrek aan alternatieven. Alkmaar heeft verderop in deze route een spitspaal geplaatst. Zij vonden het verkeersaanbod op de Herenweg te hoog. (Meer info.)

Om die reden is zeer recent de Kruissloot-ontsluiting opgeknapt. Samen met de Dorpsvereniging heeft de Fietsersbond zich daarover gebogen. Onze adviezen zijn er voor een deel in verwerkt. Het is afwachten wat het resultaat is als alles er definitief bij ligt. Dat houden we scherp in de gaten.

Kinderrijk
In Langedijk is het ook hommeles rond de basisscholen. Een groot deel daarvan ligt langs de drukke Voorburggracht en Bovenweg. Het wegbrengen met de auto levert gevaarlijke situaties op voor de kinderen, die te voet of op de fiets komen. Kinderrijk Langedijk bestaat uit actieve verkeersouders. Zij doen mee aan de klankbordgroep voor het Verkeers- en vervoersplan en hebben in de meeste gevallen onze volledige steun. Als Fietsersbond willen we ook dat het veilig wordt rond de scholen.

Winkelcentrum Broekerveiling
Rob zit ook in de klankbordgroep voor de uitbreiding van het winkelcentrum. Dit winkelcentrum trekt erg veel verkeer aan en ligt op drukke verkeersknooppunten. Met de uitbreiding gaat ook het wegennet rond dit winkel-centrum sterk veranderen en Rob gaat er voor dat de fietsers niet in het gedrang raken en er het liefst op vooruit gaan.

Heiloo
In Heiloo heeft Peter van der Klugt onze gelederen versterkt. Deze voormalige autorijschoolhouder is al langer in Heiloo actief voor Veilig Verkeer Nederland. Het is dan ook niet vreemd dat hij zich gemeld heeft voor de Fietsschool, een initiatief van de landelijke Fietsersbond voor het lesgeven aan minder ervaren fietsers. Peter is daar inmiddels voor geslaagd.

In Heiloo speelt nog altijd het stationsgebied. Nu dit af is, is het ook duidelijk dat de hoeveelheid rekken (in de winter) maar net voldoende is. De spoorwegen denken na over meer rekken, maar veel ruimte is daar niet voor.

Daarnaast schieten de rotondes uit de grond. Inmiddels is de 3de in de Zeeweg aangelegd. Deze rotondes zijn voor de fietsers gunstiger dan de verkeerslichten. Onlangs is ook de rotonde op de kruising Vennewater-Kennemerstraatweg aangepast. De fietsers hebben nu ook daar met de rotonde mee voorrang.

In de afgelopen maand heeft de gemeente Heiloo meegedaan aan de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’. Peter heeft daar veel tijd in gestoken.

Heerhugowaard
In eerste instantie hebben Rob (uit Langedijk) en Jan-Kees (uit Alkmaar) meegewerkt aan het GVVP, het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan van Heerhugowaard. Beide waren toen al redelijk enthousiast over de fietsvriendelijke weg die deze gemeente is ingeslagen.

Later meldde Piet Schaap zich als fietsvrijwilliger. Hij woont in hartje Heerhugowaard en fietst veel. Nu hij in de Vut zit heeft ie ook tijd voor overleg met de gemeente. We zijn erg blij met deze versterking.

Stationsgebied
Onlangs had dit drietal een constructief gesprek met de gemeente over het stationsgebied. We maken ons druk over de concentratie van het auto- en fietsverkeer rond deze locatie.De gemeente deelt deze zorgen. Er zijn diverse plannen, zoals die van de Provincie om de N242 bij de Zuidtangent van Fietstunnels te voorzien. Dit is een zeer oude wens van de Fietsersbond. Er wordt ook gedacht aan onze aanvullende wens voor een aansluitende tunnel onder het spoor. Wat dan weer jammer is, is de optie dat er verkeerslichten komen op het kruispunt tussen beide tunnels.

Gemeente Heerhugowaard werkt ook samen met de gemeente Langedijk om een gunstige fietsroute te realiseren via de noordkant van het station die de Stationstraat moet verbinden met de Prins Hendrikkade.

Bij de Vork worden al 2 spoortunnels aangelegd tussen de Kamerlingh Onnesweg (wat de Westfrisiaweg/N23 moet gaan worden) en de Van Foreeststraat. Dit geeft een veel betere verbinding voor de Heerhugowaarders die met de fiets naar hun werk op de Zandhorsten gaan en ook voor schoolfietsers uit Langedijk.

Middenwaard
Rond de Middenwaard begint de ellende inmiddels ook op te schieten. Als er geen kraan staat, dan kan er weer aan weerszijde van de Middenweg gefietst worden. Het ongemak langs de zuidkant van de Zuidtangent is nog niet opgelost. Het is hier de bedoeling dat er in 2-richtingen gefietst kan worden en dat is voor de Middenwaardfietsers erg handig. De gemeente werkt ook aan een gratis bewaakte fietsenstalling bij de Middenwaard.

Verder worden er nog steeds slechte tegelpaden vervangen door mooie asfaltpaden. Dat klinkt dus allemaal behoorlijk positief.

Minder positief zijn de ‘aanpassingen’ die de provincie in de gemeente heeft ‘gedaan’. Het beloofde fietstunneltje onder de N242 bij het Nollencircuit ligt er nog steeds niet. De ombouw van de N242 is al ruim achter de rug en de fietsers mogen dat bezuren. Deze fietstunnel schijnt er wel ooit te komen en op een plek waar wij dat niet zo verstandig, handig en veilig vinden. Wij hadden liever een fietsviaduct gezien dichtbij het autoviaduct. Wat ons betreft kan dat nog steeds.

Alkmaar
In Alkmaar geen echte nieuwelingen. Wel mag vermeld worden dat Arrien Borst meer tijd in het Fietsersbondwerk kan en wil steken. Hij werkt met Lucas en Piet mee aan de klankbordgroep KDB (Kadernota Duurzame Bereikbaarheid). Dat is een belangrijk plan voor de verkeerstoekomst van Alkmaar. Naast de Fietsersbond nemen ook Animo (natuur en milieu organisaties), bewoners-, bedrijven- en winkeliersvereniging deel. De gemeente heeft de afgelopen maand inloopbijeenkomsten gehouden om de voorlopige resultaten publiekelijk te maken. Wat de Fietsersbond betreft mogen de plannen nog wat duurzamer en milieuvriendelijker. (Meer info.)

Zeswielen
Voor de Zeswielen wordt inmiddels weer actief aan een oplossing gedacht. Dus ook daar een klankbordgroep, waar Piet v/d Linden aan deel neemt. Als het allemaal mee gaat zitten, dan komt er een nieuwe weg langs het spoor om zo Overstad te ontsluiten. De oude weg is dan alleen voor de bewoners en de fietsers. Tegelijkertijd komt er dan een betere fietstunnel die niet alleen onder het spoor maar ook onder de nieuwe Zeswielenweg doorgaat. Maar zo ver is het nog lang niet.

Friesebrug
Het (te) langdurige Friesebrug-project is nu ook voor de fietsers helemaal gereed. Overal kan weer normaal gefietst worden en de verkeerslichteninstallatie draait. Dat laatste lijkt goed te werken, de wachttijden zijn kort. Aan de westkant is de oude brug een halve meter verbreed, zodat het oude fietspad aan die kant wat breder geworden is. We hadden verwacht dat deze winst op zou gaan aan een schrikstrook, maar die is niet aangebracht.

Verder is nu ook duidelijker dat de oversteek voor fietsers vanaf de nieuwe Friesebrug richting het Frieseviaduct lastig is door het vele afslaande auto- en busverkeer richting Nieuwe Schermerweg. Aan deze kant is ook weinig opstelruimte waardoor deze wachters in de weg staan voor fietsers richting Nieuwe Schermerweg. Aan de zuidkant is iets soortgelijks gaande. Daar staan de wachters richting Bierkade in de weg voor de fietsers richting Waagplein. Dit soort zaken hadden we verwacht en zijn door ons bij de gemeente onder de aandacht gebracht.

We gaan dit de komende maanden nog wat beter bekijken. We hebben met de gemeente nog afspraken lopen voor een evaluatie. (Meer info.)

Stations
Piet v/d Linden maakt al jaren deel uit van de klankbordgroep ‘Herinrichting Stationsgebied’. Het gaat dan om het centraal station, waar men (NS, Connexxion en gemeente) van alles mee wil. De vele inspanningen leveren echter maar weinig resultaat op. Voor de fietsers zijn goede resultaten broodnodig. De onbewaakte stallingen zitten overvol, 70% van de rekken is ondeugdelijk en 100% is onoverdekt.

Voor station Alkmaar-Noord is gelukkig de kogel door de kerk. Eind dit jaar gaat er een goede stalling komen met 1500 fietsenrekken, waarvan de helft bewaakt. Deze vervijfvoudiging was hard nodig.

De Mare
De gebruikers van dit winkelcentrum zal het niet ontgaan zijn dat hier van alles aan de hand is en ook met het fietsgebruik. De discussie of fietsen wel of niet op het vernieuwde binnenplein mogen, verdeelde de gemeenteraad. In elk geval komen er veel deugdelijke rekken rondom bij de toegangen. Nadeel van dit lange complex is dat er niet eenvoudig omheen te fietsen is, om zo de fiets aan de andere kant te parkeren voor een 2de boodschap. Wij wachten de ombouw af en gaan dan nog eens goed kijken naar de oplossingen voor de fiets.

Westerweg
Op de Westerweg zijn onlangs 2 verkeersheuvels aangelegd om de fietsers van en naar het Fritz Conijntunneltje veiliger te laten oversteken. Die oplossing lijkt redelijk te werken, alhoewel auto’s er geen moeite doen om er iets voorzichtiger langs te rijden. Een groter probleem vonden we de verhoogde middenas op het zuidelijke deel. Het was ons duidelijk dat dit fietsers wegjaagt naar de Zandersweg en zelfs de stoep. Een deel vind het maar niets dat auto’s vlak achter hen bleven rijden om in te halen zodra de auto’s uit de tegenrichting een gaatje laten vallen. En aan auto’s geen gebrek. Deze inrichting lijkt eerder auto’s aan te trekken. De gemeente is hier ook achter en gaat een andere inrichting bedenken.

2de Halve maansbrug
Afgelopen maand is de fietsbrug naast de Halvemaansbrug geopend. De oude brug was te smal voor het autoverkeer en de fietsers. Het is vooral een verbetering voor het fietsverkeer tussen de Molenkade en Heerhugowaard, maar ook de fietsers die vanuit Oudorp naar Sint Pancras of Alkmaar-Noord gaan krijgen hierdoor een veiligere oversteek. (Meer info.)

Niet veel later is het fietspad langs de Nollenweg (N508) eindelijk opgeknapt en van nieuw asfalt voorzien. Veel fietsers hebben hier met smart op gewacht, we kregen veel klachten over de scheuren en bulten in dit pad. We wisten ook dat het gekoppeld was aan de ombouw van het Nollencircuit.

Fietsbalans-2
In Alkmaar is het afgelopen jaar de 2de versie van de Fietsbalans gehouden. Veel leden hebben daar actief aan meegewerkt via het inventariseren van een 45-tal belangrijke stallingsgebieden. Met de 2de fietsbalans wordt vooral gekeken of gemeentes er op vooruit gegaan zijn na de eerste fietsbalans. Ondanks en dankzij de vele werkzaamheden is dat zo. Alkmaar kwam redelijk goed uit de bus. Helaas is men nog immer bezig met de verwerking van de data van alle 25 deelnemende gemeentes. Pas als dat gereed is komt er een officixeble uitslag met persberichten.

Fietsrouteplanner
De provincie en de stadsregio Amsterdam hebben een flink bedrag beschikbaar gesteld voor de Fietsrouteplanner-NH van de Fietsersbond. In onze regio werken er een 8-tal actieve fietsers aan mee.

Fietswegwijzers
Met de rode op witte fietswegwijzers is erg veel mis. We hebben dit enkele jaren terug kenbaar gemaakt bij de gemeentes Langedijk en Alkmaar. Daar is helaas nog niets aangedaan en vooral de toeristische fietser is daar de dupe van. Recent kwam er een nieuwe misser bij. De bewegwijzering van Heerhugowaard naar Alkmaar is door de ombouw van de N242 wel heel vreemd geworden. De provincie stuurt deze fietsers door de tunnel langs de Huygenvaart, door de trekkertunnel bij de Slingerdijk in de Schermer, over de 60km-weg naar Stompetoren waar zij via het verkeerslicht naar en door de linke Omvaltunnel en de tunnel onder de Nieuwe Schermerweg door mogen om vervolgens te wachten bij de diverse verkeerslichten langs de Nieuwe Schermerweg. Waar zit het verstand? De gemeente Alkmaar hebben we op de hoogte gesteld.

Actievelingen, Vragen en Opmerkingen
Zoals hierboven te lezen is, zijn er in de laatste 2 jaar flink wat actieve fietsers aangeschoven. Dat neemt niet weg dat nog meer actievelingen immer welkom zijn.

Neem contact op via e-mail naar de afdeling Alkmaar (incl Bergen), Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk of Schermer.

Geplaatst op 2009-07-13, in Regio en getagd als . Markeer de permalink als favoriet. Een reactie plaatsen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: