Nollencircuit-Intraduct

Het onderstaande bericht is verouderd en moet nog worden bijgewerkt. U hoeft niet meer te tekeken. Door een vreemde zet van Verkeersgedeputeerde Post (‘Ik heb al besloten, de mening van Heerhugowaard doet er niet toe.’) heeft de politiek van gemeente Heerhugowaard zich op het verkeerde been laten zetten. Zij hebben zich geschikt en hebben het fietsviaduct laten vallen en de fietstunnel omarmd. Deze is inmiddels aangelegd en in gebruik genomen, zie hier. Het is de bedoeling dat we hier nog een completer verslagje van plaatsen.

Als regionale Fietsersbond willen we een goed herstel van de belangrijke fietsverbinding Middenweg Heerhugowaard naar Nollenweg Alkmaar. Steun ons daarbij via de online petitie. Druk op de gele knop hieronder en vul vervolgens onderaan in het reactievak in: ‘Ik steun de Intraduct-petitie.’ Andere en aanvullende teksten mogen natuurlijk ook. Vul daaronder een naam in. De vakken Mailadres en URL kunt u leeg laten. Alvast bedankt voor uw bijdrage

Klik hier en
teken nu de
Intraduct-Petitie!
Tussenstand t/m 03-11-2010:
520 ondersteuners op de website
630 ondersteuners op papier

Steunbetuigen kan nog altijd! Op 22 november 2010 hopen we deze belangrijke fietsverbinding weer op de provinciale agenda te krijgen. In de media zijn berichten verschenen, die aangaven dat er niets meer te kiezen viel. Dat is niet waar. Provinciale politici mogen zich er nog steeds over uitspreken.

De petitie is feitelijk wel achter de rug. We hebben deze op 6 september aangeboden aan de voorzitter van de provinciale commissie Wegen Verkeer en Veroer. 3 dagen later hebben we dezelfde 1000 steunbetuigingen aangeboden aan de voorzitter van de commissie StadsOntwikkeling in Heerhugowaard.

Van 25 augustus t/m 1 september stonden we 5 middagen met deze petitie bij het Nollencircuit. De belangstelling en de steun was enorm. De beperking was duidelijk het aantal vrijwilligers. Hadden we met meer gestaan, dan hadden we nog meer steunbetuigingen binnengehaald. Net als op deze website is ruim 99% het roerend met ons eens.

Belangrijk was dat we konden wijzen naar de Omval-tunnel die enkele jaren terug door de provincie is aangelegd. Ook deze kent een scherpe bocht in de diepte. Veel fietsers waren hiermee bekend. Als we dit voorbeeld gaven, dan kwam al snel de opmerking: ‘Dat wil ik absoluut niet!’.

Tegelijkertijd hebben we geteld. De helft van de fietsers is door de huidige omrij-situatie verdwenen. Zij gaan nu via de Spoorbrug of Kippebrug of zitten in de bus of op een bromfiets. Het aantal bromfietsen en snorfietsen was namelijk verdubbeld. Deze ontwikkelingen geven maar al te goed weer dat er iets moet gebeuren. En dan is er met een fietsviaduct absoluut beter te scoren dan met het huidige tunnelplan van de provincie.

Daarbij moet ook bedacht worden dat het vooral de bromfietsen zullen zijn die de scherpe binnenbocht naar beneden niet kunnen houden. Zij gaan echt niet met 10km/h door deze bocht en bij een hogere snelheid belanden ze op de baan van de tegenliggers en dan mag de ambulance uitrukken.

In het dossier hieronder is te lezen dat het Intraduct (fietsbrug) verkeersveiliger, sociaal veiliger en een flink stuk korter is dan de al jaren uitgestelde fietstunnel, die veel verder van het Nollencircuit komt.


Intraduct-dossier
HEERHUGOWAARD – Enkele jaren terug is het Nollencircuit, de kruising Nollenweg (N508) met de Westerweg (N242) in opdracht van de provincie omgebouwd tot een half klaverblad. Het was een verbetering voor de automobilisten, maar een flinke verslechtering voor de fietsers tussen Alkmaar en Heerhugowaard. Zij mogen sinds de ombouw een dikke kilometer langs de altijd winderige Huygenhoek omfietsen.

Als Fietsersbond zagen we dit probleem een jaar of 5 eerder aankomen. We hebben flink overleg gevoerd met de provincie en de toenmalige verkeers-gedeputeerde. Die gaf toe dat er niet goed aan de fietsers gedacht was. De belangrijkste fietsroute tussen beide gemeentes was over het hoofd gezien. Er werd door de provincie een kleine studie gedaan en de Fietsersbond-vertegenwoordigers mochten een jaar of 4 terug kiezen uit 4 fietstunnel-varianten bij de tankstations.

Dat deden we schoorvoetend. Via de tankstations, die 300 meter ten noorden van het Nollencircuit liggen, is het nog steeds omfietsen, maar wel een stuk minder. Andere opties dichterbij het Nollencircuit waren volgens de provinice niet mogelijk. En we moesten meteen ter plekke kiezen, zodat het werk binnen het project kon worden meegenomen.

En als alles goed was gegaan, dan had er al sinds begin-2008 een fietstunnel gelegen. Maar die tunnel kwam niet. Al snel bleek dat de provincie de aanbiedingen te duur vond. Vervolgens deden wij slechte ervaringen op met de nieuwe haakse fietstunnel, die in hetzelfde project tussen de Omval was aangelegd. Zie ook dit aanvullende Omnibus-onderzoek. Inmiddels zagen we ook dat er naar ons inzicht wel ruimte was om bij het Nollencircuit een kortere oversteek te maken, maar dan met een viaduct.


Het huidige zicht op de middenweg vanaf het fietspad langs de westkant van de N242.

Genoeg redenen om voor de fietstunnel met een beter alternatief te komen. Dat deden eind-2009 in een overleg met de gemeente Heerhugowaard en vertegenwoordigers van de provincie NH. Die laatsten zagen met eigen ogen dat het fietsverkeer tussen Alkmaar-Nollenweg en Heerhugowaard-Middenweg enorm was afgenomen. Naar ons gevoel komen die fietsers niet (of veel minder) terug met een fietstunnel, die nog steeds een stuk van het Nollencircuit ligt. Met een fietsviaduct ten zuiden van Intratuin verwachten we dat het intensieve fietsverkeer wel terug gaat komen.

Daarop werd voorgesteld om de provinciale politiek te benaderen. Die namen begin dit jaar een motie aan dat er een zogenaamde Quick Scan moest komen om te zien of ons fietsviaduct-idee haalbaar en mogelijk gunstiger was dan de geplande fietstunnel. De politieke partijen waren het unaniem met ons eens. De Quick Scan is er gekomen en is vrijwel afgerond.


Rood is de huidige route, oranje de tunnelroute en groen de fietsviaductroute. Klik op de kaart voor meer details.

Kan een Fietsviaduct?
Volgens de Quick Scan onderzoekers van adviesbureau IPV moet het kunnen. (Wat ons betreft dus een enorm gemiste kans, dat de provincie dit niet meteen de eerste keer goed heeft onderzocht.)

Wat gaat het Kosten?
Verschillen in bouwkosten tussen de fietstunnel en het fietsvaduct zijn niet groot. Qua onderhoudskosten zal het elkaar ook niet veel ontlopen. Een fietsviaduct moet af en toe geschilderd worden en in een tunnel heb je kosten voor de verlichting en een afvoerpomp en als het tegenzit voor het weghalen van grafiti. En ja, dan zijn er voor de tunnel nog de camerakosten, waarover de provincie nog steeds in de clinch ligt met de gemeentes.

Tunnelbreedte
Maar voor de tunnel bleken de moten al 3 jaar klaar te liggen. Als die dingen op een andere plek gebruikt kunnen worden, dan zou een fietsviaduct wel eens iets goedkoper kunnen zijn. Daarbij zijn de tunnelmoten in onze optiek veel te smal gemaakt. Het wordt een tunnel van zo’n 55 meter lang en maar 3,5 meter breed. Dus een voetpad van 1,5 meter smaller dan de tunnel bij de Omval.

Scherpe bocht
Bij de Omvaltunnel zijn we zeer ontevreden over de haakse bocht in de diepte. Als de provincie haar tunnelplan uitvoert, dan komt ook bij die tunnel een vergelijkbare scherpe knik in de diepte. Dat terwijl in de aanbevelingen voor fietstunnels staat dat deze gestrekt moeten zijn. In de gemeente Alkmaar liggen 20 gestrekte fietstunnels, die gemiddeld 6 meter breed zijn; 2 meter voor de voetgangers en 4 meter voor de fietsers. Zo ook het fietstunneltje bij de kruising Nollenweg-Herenweg, die nota bene in dezelfde fietsroute tussen Alkmaar en Heerhugowaard ligt.

Sociale acceptatie
Met die tunnel houden we ons hart vast. Deze plek is meer verlaten dan die bij de Omvaltunnel. En daar is een flinke discussie geweest over toegezegde camerabewaking. Ondanks de inzet van 3 burgemeesters is die er nog steeds niet. Zelfs de broodnodige spiegel is al een paar jaar zoek.

Intraduct

De tunnelproblemen worden door een fietsviaduct (klik er op voor een grotere versie) vrijwel geheel opgelost. Geen scherpe bocht nodig, dus ook geen bocht in de diepte. Dus geen camera’s nodig. Verder is de fietsviaductroute 256 meter korter. Dat is 60 seconde fietsen. Maar feitelijk is de tijdwinst nog groter, omdat het totale hoogteverschil minder is en de fietsers niet af hoeven te remmen in de scherpe tunnelbocht.


Het hoogteprofiel en de lengtes, klik er op voor een leesbare versie.

Hoogteverschil
Dat hoogteverschil heeft alles te maken met de ligging van de Heerhugowaardse polder. 95% van de fietsers fietst via de Middenweg richting Alkmaar de polder uit over de hoge Nollenbrug. Die Nollenbrug is een paar meter hoger dan het fietsviaduct en eigenlijk is het fietsviaduct dus een soort aanloop naar de Nollenbrug. Met een fietstunnel ga je eerst nog meer naar beneden om later over de nog even hoge Nollenbrug te moeten.

Intratuin
Aan het fietsviaduct zit echter een nadeeltje, het ontneemt wat zicht op Intratuin. Om de provincie van dienst te zijn heeft de Fietsersbond een aantal gesprekken met Intratuin gevoerd. Wij vonden die redelijk positief, maar Itratuin bleef bedenkingen houden. Die bedenkingen hebben zij bij de inspraakronde bij de provincie geuit. Pas toen werd ons duidelijk dat het niet aan ons fietsviaduct lag, maar aan de eerdere werkzaamheden, waardoor Intratuin moeilijker te vinden is. Wat ons betreft moet dit opgelost worden, maar heeft dat weinig van doen met het fietsviaduct dat in zijn geheel op grond van de provincie komt.

Planning
Dit vonden we een lastig probleem. Gaat het oplossen van dit knelpunt langer duren door de aanleg van een fietsviaduct? Dat zou kunnen, maar de provincie stelt deze tunnel ook al enkele jaren uit. Het zou ons dus niets verwonderen als een fietsviaduct er net zo snel kan komen. En anders vinden we dat een paar maanden extra wachten minder erg is dan een zeer matige tunneloplossing waar fietsers 50 jaar van mogen ‘genieten’.

Onderhoudskosten
In Juni en September 2010 heeft de provincie de tunnel of viaduct-vraag verschoven naar de gemeentes Alkmaar en Heerhugowaard. Dwz gemeente Alkmaar mocht er een oordeel over geven, maar stelde dat het binnen de gemeente Heerhugowaard valt en zij deze gemeente in hun besluit zullen steunen. Voor de gemeente Heerhugowaard was de vraag echter verre van fris. Heerhugowaard mocht wel voor het fietsviaduct kiezen, maar kreeg dan meteen de rekening voor het onderhoud daarvan. En eigenlijk ging het niet eens om het onderhoud, maar om een jaarlijkse reservering voor de herbouw over 50 jaar. Als de provincie de tunnel bouwt, dan betaalt de provincie dit jaarlijkse bedrag van circa 70.000 euro. Als de provincie het fietsviaduct aanlegt, dan moet de gemeente Heerhugowaard deze 70.000 euro jaarlijks opzij leggen.

En dat is vreemd, want zo houdt de provincie het geld voor de tunnel over. Dus stellen we dat de provincie hun tunnelgeld ter beschikking moet stellen aan de gemeente Heerhugowaard. Maar als je naar het naastgelegen autoviaduct kijkt, dan snap je dat de provincie de gemeente met een gelegenheidsargument onder druk zet. Heerhugowaard hoeft echt niet mee te betalen aan het autoviaduct, dus waarom wel aan het fietsviaduct? Dat terwijl het de provincie is die deze fietsverbinding nota bene kapot heeft gemaakt.

Een ander hardnekkig misverstand zijn de zogenaamde stenengooiers. Deze hebben schijnbaar alleen oog voor dit fietsviaduct. Dwz er ligt over de N508 al een fietsviaduct, die meer verlaten is en waarbij meer ellende te verwachten valt. Toch is daar geen enkele voorziening tegen het mogelijke stenengooien aangebracht. Dus begin daar eerst aan en aan de 30 plekken die op dat gebied urgenter zijn. Maar nee, alleen bij dit fietsviaduct wordt dit probleem naar voren gebracht, met het bijverschijnsel dat er een bouwvergunning nodig is. Dus ook dit dwarslig-argument stinkt behoorlijk.

En hoe nu verder?
Op 22 november 2010 komt het hopelijk nog een keer op de agenda van de provinciale commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. In dat geval wensen we de politici veel wijsheid toe. Kies voor iets dat deugd en het fietsverkeer positief steunt.


Advertenties

Geplaatst op 2010-06-30, in Alkmaar, Heerhugowaard en getagd als , , . Markeer de permalink als favoriet. 551 reacties.

 1. G van beekhoff

  Ik hoop dat de fietsbrug er zal komen ipv de tunnel, die inderdaad niet handig is door de scherpe bocht die er in zit. Ik fiets nu elke dag naar mijn werk over de fietsroute die een stuk om is. Ik hoop dat er snel de beslissing voor de fietsbrug komt, wat zeker in tijd zal schelen!

 2. Mijn dochter is aangereden in de nieuwe fietstunnel bij de Omval, doorat een tegenligger de scherpe bocht afsneedt. Mijn dochter kon de tegenligger niet zien door de onoverzichtelijke bocht. Dit soort tunnels zijn verkeerd. Ik ben dan ook voor de fietsbrug-oplossing bij het Nollencircuit.

 3. D. Hogenes

  Absoluut een voorstander van dit intraduct!
  Scheelt ruim een kilometer waardoor fietsen van HHW naar Alkmaar nog aantrekkelijker wordt en het aantal forensen met de auto ook weer zal verminderen!

 4. Danielle S

  Ik ben voorstander van de intraduct. Dit scheelt veel reistijd op de fiets.

 5. Een grote verbetering voor het aantal (Brom)fiesters dat van Heerhugowaard naar Alkmaar
  gaat.Geeft ook minder drukte op de uitval wegen van Heerhugowaard (Oosttangent)als meer mensen kiezen voor de fiets ipv de auto.

 6. De overheid wil iedereen uit de auto, en op de fiets. Maar met alle mooie oplossingen voor de automobilist aan de oostkant van Alkmaar en het uitblijven van oplossingen voor de fietsers kies ik gewoon voor de auto.
  Met een knappe verbinding zoals het hier voorgestelde intraduct komt het centrum van Alkmaar vanuit HHW weer een stuk dichterbij, en zal ik vaker de fiets pakken.

 7. Zeker een voorstander! Scheelt een hoop tijd om naar Alkmaar te fietsen. Als die brug er komt ben je zo in Alkmaar!

 8. M. Commandeur

  voorstander van een Intraduct!
  Duidelijk verhaal.
  Wie nog voor de tunnel is?: pak de fiets en probeer die van de Omval!
  Beoordeel je het vanuit je auto?: luister dan goed naar ervaren fietsers!

 9. Schandalig dat de Provincie de fietser al zolang negeert. Die tunnel had er allang moeten zijn, al zou dat ook al niet zo’n beste route zijn. Deze viaductvariant is korter, voor de fietsveilgheid veel beter en is met minder hinder voor het heilige autoverkeer te realiseren dan een tunnel. De keuze voor een tunnel kan met goed fatsoen niet meer genomen worden. Wellicht kunnen tunnelelementen ingezet worden bij de aan te leggen fietstunnel bij de Broekerweg?

 10. Ik ben voor! Het scheelt veel tijd en omfietsen. Doen dus! Fietsers zijn met deze verbeteringen echt vergeten. Het is hoog tijd, ze zijn al lang aan de beurt!

 11. Het wordt hoog tijd dat er iets gedaan wordt voor de fietsers op dit traject.
  Laat die brug maar komen en wel zo snel mogelijk!
  Zelf fiets ik voor mijn werk over deze weg en het scheelt heel veel in tijd.

 12. Angelique H

  Voorstander van het intraduct. Het is nu en ook in de toekomst erg onduidelijk hoe je op de fiets van Heerhugowaard naar Alkmaar komt. Met de komst van het intraduct is de weg een stuk overzichtelijker voor de fietser en wordt de oude route (die er altijd is geweest tussen HHW en Alkmaar) voor de fietser in ere hersteld.

 13. Ik ben het met de argumentatie van de anderen eens om te kiezen voor een fietsbrug

 14. suzanne de w

  het wordt tijd dat de fietsbrug er komt. moet nu hartstikke omrijden als ik van mijn huis in heerhugowaard voor werk of vrije tijd naar Alkmaar moet.

 15. Voorstander van het intraduct.Het is flink omrijden op dit moment.Begin maar te bouwen aan de brug!!!

 16. Het wordt zeker hoogtijd dat de fietsbrug er komt. Ik moet nu elke dag hartstikke omrijden als ik van mijn huis in Heerhugowaard voor werk of vrije tijd naar Alkmaar moet.

 17. Ik ben voor! Het scheelt ontzettend veel tijd en omfietsen. Echt doen dus! Fietsers zijn met deze verbeteringen echt vergeten. Het is hoog tijd, ze zijn al lang aan de beurt!

 18. Ik ben voor! Het scheelt ontzettend veel tijd en omfietsen. Echt doen dus! Fietsers zijn met deze verbeteringen echt vergeten. Het is hoog tijd, ze zijn al lang aan de beurt!

 19. Irene de V

  Ook ik ben voorstander van een fietsbrug. Ik ga dagelijks op de fiets van HHW naar Alkmaar. Het zou een stuk veiliger worden en het scheelt veel in reistijd!

 20. B.J.A. de Waard

  Voor voor de fietsbrug. Scheelt een boel meters fietsen.

 21. Ook graag verlichting op fietspad van Beverkoog naar Heerhugowaard (Mercedes-garage-Nollenbrug), is momenteel onverantwoord.

  (Van de webmaster: Dat klopt en daar strijden we ook voor. Op dit moment is onze aandacht vooral gericht op het fietsviaduct.)

 22. Jacqueline B

  Graag een korte route van de Middenweg naar de Beverkoog. Het is belachelijk dat je als fietser zover moet omrijden over een slecht verlicht fietspad. Waarom moest de oversteek bij Intratuin verdwijnen m niet meer terug te keren. Een fietsbrug bij de Waardse Tempel is ook gen optie. Dat is veel te ver weg.

 23. l.schoenmaker

  Als bewoner van de Stad vd Zon, is het een dagelijkse ergernis om zo ver om te rijden. Irritant en bovenal onveilig. Als vrouw (al was ik man,kind, oud, jong, doet er niet toe) rijd ik regelmatig ’s avonds op de fiets. Verlichting is erbarmelijk, controle is er niet. Stil, donker, ver, afgelegen, noem maar op. Kortom: een kortere veilige verbinding MOET er komen.

 24. E v Stralen

  Als regelmatige fietser naar Alkmaar erger ik me ook dat er meer rekening word gehouden met de auto’s als fietsers die dan maar een stuk moeten omrijden!

 25. Er moet snel iets gebeuren om het voor de fietser beter te maken. Bouwn aan de brug zo snel mogelijk!

 26. A. Kuhlman

  veiligheid mag gerust wat kosten!
  Dus een fietsbrug naar de Nollenweg.

 27. Morgan de J

  Uitstekend plan!

  Zo krijg je bewoners weer uit de auto en op de fiets!

 28. Direct voor, deze fietsvoorziening had er allang moeten liggen! Vergeetachtige provincie treft de blaam. Nu kunnen ze wat goedmaken!
  Dus aanleggen dit Intraduct, graag in het design van de brug over de 508, park van Luna, maar dan veel minder steil!

 29. van harte steun ik het initiatief VOOR het intraduct.

  A.Riedel
  Alkmaar

 30. J.Wesselink 20 augustus 2010

  voor fietsbrug/intraduct

 31. J.Wesselink 20 augustus 2010

  voor fietsbrug/intraduct

 32. R. Lenstra

  IK steun de intraduct petitie

 33. A. de Jong

  goed plan

 34. Goed plan!

 35. j van gemeren

  goed plan

 36. Ik steun jullie petitie van harte!. Iedere werkdag fiets ik van Alkmaar Zuid naar de Stad v.d.Zon in Heerhugowaard en weet dus wat omrijden betekent! Daarnaast vind ik de onderdoorgang bij het viaduct en het tunneltje bij het Nollencircuit onveilig. Een fietstunnel zoals bij de Omval vind ik zeer fietsonvriendelijk. Een fietsviaduct ondersteun ik van harte. Het zal mijn fietsplezier op deze woon-werkroute aanzienlijk vergroten!

 37. G.Rosmalen

  Ik steun deze actie van harte. Het is van de gekken dat fietsers de dupe worden van de zogenaamde verbeteringen voor het wegverkeer.
  Bij die verbeteringen is dus absoluut niet gedacht aan de fietsers, die worden er zelfs slechter van.

 38. Herman Jan

  Als je denkt aan het milieu, aan de gezondheid van mensen, de veiligheid en de ruimtelijke ordening kan een overheid er niet omheen om – zeker als er net een dure autoweg is aangelegd – voor fietsers de kortste en beste route aan te bieden. Het is verbazingwekkend dat er in deze fase nog over de belangrijkste verbinding tussen Alkmaar en Heerhugowaard moet worden nagedacht.

 39. M. Brouwer

  Een goede actie van de Fietsersbond!

 40. j van gemeren

  Ik/wij zijn het hier roerend mee eens.

 41. Prima initiatief van de Fietsersbond waar wij helemaal achter staan.

 42. helemaal mee, eens het moet veiliger !

 43. T Drupsteen-de Waard

  Fijn dat er aan gewerkt wordt!

 44. Graag snel aan beginnen, fiets bijna iedere dag van/naar Alkmaar. Tot op heden wordt er alleen maar rekening gehouden met de automobilist.

 45. Goede zaak. Het zal eens tijd worden dat de fietsforens serieus wordt genomen!

 46. Ik ben groot voorstander van de intraduct.

 47. Dit lijkt me zeker de beste oplossing. Hxe9xe9l graag hxe9xe9l snel!

 48. M. Vellema

  Bedankt voor de inzet! Goed idee!

 49. Ik zeg: DOEN!!!!!

 50. Al in 2007 werd er door de provincie beloofd dat er snel een oplossing voor de ontsluiting van de middenweg/het nollencircuit. Ruim drie jaar later is er nog steeds niet begonnen met de werkzaamheden. Een brug is altijd mooier dan een tunnel (mits goed ontworpen). Ook veiliger voor fietsers en sporters. Hooguit niet voor het autoverkeer. Een fietsbrug(deel) had overigens gelijk gerealiseerd kunnen worden aan de zuidkant van de Nollenbrug.

  Meer mensen de auto uit? Niet dankzij de provincie.

  (Aanvulling webmaster: Er is een mailtje verstuurd. De tunnel of het Intraduct gaan circa 2,5 miljoen kosten. De verlegging van het fietspad naar de zuidkant van de Nollenweg + de nieuwe brug over het kanaal en over de N242 zouden 10 miljoen of meer bedragen. Met als nadeel dat de fietser 2 verkeerslichten zou krijgen en nog altijd meer om moest fietsen dan via het Intraduct. Het is absoluut waar dat een goede fietsoplossing wel direct in het ontwerp had moeten worden meegenomen.)

 51. Goed plan!

 52. Goed plan!!

 53. Ik steun de Intraduct-petitie

 54. Annemiek R

  Provincie, kies voor een veilige en korte verbinding voor fietsers!!!

 55. Hoewel ik ook hou van allerlei “Dutch Mountains”, ben ik erg voor de door jullie gekozen fietsbrug. Succes!

 56. ik woon in alkmaar en kom net met de fiets terug uit hhwaard.in de bocht bij de nollenbrug zag ik jullie website.ben blij dat jullie je hard willen maken voor het viaduct.veel sterkte ermee. trix boevink

 57. Ik steun de intraduct petitie

 58. Ook ik steun de intraduct-petitie.Wat mij betreft de meest logische en veiligste route!

 59. Ik ben voorstander van deze actie.
  Een fietsbrug past ook mooi in het beeld van de andere fietsbruggen in Heerhugowaard.

 60. Ik steun de Intraduct-petitie!!!!!!!

 61. Ik ben voor de brug versie (Intraduct) omdat dit de meest logische verbinding is tussen Alkmaar en Heerhugowaard.

 62. ik ben voor intraduct het is dan een stuk korter fietsen.
  want met de aanleg van de weg zijn ze echt de fietser vergeten.

 63. Ik steun de Intraduct-petitie

 64. ruud van d

  ik steun de intra-duct petitie

 65. Echt heel handig wordt het met zo een slingerende brug natuurlijk ook niet, maar dan had er maar direct voor een goede oplossing gekozen moeten worden. Die tunnel tussen niets en nergens is gewoon een erg slecht plan.

 66. Een tunnel vervuilt snel en werkt crimineel gedrag in de hand.

 67. Onbegrijpelijk dat hier zolang over gediscussieerd moet worden. De feiten liegen er niet om. Een fietsviaduct is veel veiliger dan een tunnel. De provinciale en gemeentelijke politiek moet zich schamen, dat ze de fietsers tussen Alkmaar en Heerhugowaard al zolang de auto ingejaagd hebben. Als er een tunnel komt, zullen er nog veel mensen niet gaan fietsen. Dus ook met het oog op het milieu geen tunnel, maar een fietsviaduct.

 68. ga voor veilig fietsen!

 69. Ik steun deze petitie.

  P.N. Bregonje

 70. ik steun deze aktie.

 71. A. Boerrigter

  ik steun deze actie van harte

 72. Dick van V

  Voor heel veel mensen in de regio is de realisering van het intraduct de enige juiste en veilige fietsverbinding.De actie verdient alle aandacht en steun!!

 73. P.H. Houben

  Dit hadden ze beter gelijk kunnen doen, had het misschien veel goedkoper geweest. maar ja dat is overheid dan mag soms met geld gesmeten worden. De belasting word toch betaald. Ik steun deze actie omdat ik er dagelijks gebruik van maak van deze verbinding.

 74. Wij gaan voor een mooie veilige fietsbrug.

 75. Liesbeth van I

  Ik ga echt niet op de fiets door een tunneltje met zo’n haakse bocht erin.
  Een fietsbrug is echt de enige goede oplossing.

 76. Ik ben voor de sociaal veiliger intraduct

 77. Trinette van V

  Ik steun de Intraduct-petitie

 78. Natuurlijk steun ik deze intraduct-petitie van de Fietsersbond.
  Veiliger, sneller,dus meer mensen die de fiets zullen pakken. Wat wil je nog meer?!
  Een heel goed plan.

 79. De fietsbrug is de beste oplossing.

 80. Bob van der N- 25-08-2010

  Ben het eens dat er een fietsbrug MOET KOMEN!!

 81. A. Viersma

  Veiligheid eerst. Vanzelfsprekend een fietsbrug.

 82. Ik steun de petitie van Intraduct van harte!

 83. Geheel mee eens. Veel succes gewenst met uw actie. Jaap Spier.

 84. h.achenbach

  jullie hebben gelijk,veel veiliger

 85. Vind de huidige situatie dramatisch slecht en geef verre de voorkeur aan een goede oversteek via een brug.

 86. Helemaal mee eens. Die fietsbrug moet er z.s.m. komen.

 87. Goed plan!

 88. Ik steun de petitie van harte!

 89. T. de Haas

  ik ben helemaal voor! Veel te gevaarlijk deze situatie.

 90. Ik ben ook voor, en voor de gemeente
  “Laat de fietser en de veiligheid nou
  eens voorop staan”.

 91. wij zijn er ook voor.
  de fietser moet het vaak maar uitzoeken.
  bv; overal verschillend voorrang.
  maar deze deze brug is geweldig.

  sam+lida vlaar.

 92. perfecte actie

 93. Ik steun de Intraduct-petitie

 94. Ingrid de W

  Goed initiatief. Fietsers zijn nog steeds niet veilig in Nederland. Neem nou het feit dat weer een moeder van drie kinderen is vermoord.
  Ik hoop dat het jullie gaat lukken deze fietsbrug te realiseren.

 95. Prima plan, dank en complimenten aan de Fietsersbond. Zo’n veilige, windvrije corridor zal voor velen een stimulans zijn om de fiets te pakken, veel meer dan een unheimisch tunneltje.

 96. Tegen de tunnel en vxf3xf3r de fietsbrug.

 97. Ik steun het plan voor het INTRADUCT en ben tegen een onveilige tunnel incl. omweg.

 98. Geweldig initiatief! Ik heb de petitie net getekend toen ik langs de post van de Fietsersbond bij de “crime-scene” reed. Dat er nog veel handtekeningen mogen volgen.

 99. we gaan ervoor

 100. Ik meende, dat “de” regering de fiets-forens stimuleerde, dus zeker ook deze aktie?Prima aktie. Anders sponsering dan wel ondersteuning van alle fietswinkels?

 101. Paul ten H

  Ik steun het plan voor het INTRADUCT

 102. Het zou inderdaad bijzonder fijn zijn als de oude route er weer zou zijn, zeker bij harde wind en slecht weer. Een brug heeft mijn voorkeur.

 103. Dhr. F. van Kreveld

  Een brug heeft ook mijn voorkeur.

 104. Liesbeth H

  Ik blijf mij verbazen over ambtenaren/ beleidsmakers…… Een ieder met een beetje gezond verstand kiest natuurlijk voor het voorstel van de Fietstersbond!!

 105. Ik steun de Intraduct-petitie.

  Ik ben dol op fietsen en ik rijdt niet graag om!

 106. Ik steun de Intraduct-petitie.
  Ik ben dol op fietsen en rij niet graag om.

 107. ik steun uw plan voor intraduct

 108. P.M. de Haas

  Het is belachelijk dat de provincie en/of gedeputeerden niet eerst eens gaan kijken hoe vreemd hun “beleid” is, voordat ze allerlei tunneltjes gaan aanleggen. Waarschijnlijk fietsen ze zelf niet !!
  Hebben ze weleens die fietspaden bereden en ook de richtingborden slaan nergens op. Als je per ongeluk een bord mist, zit je zo op een heel andere plaats in Heerhugowaard dan dat de bedoeling was. Kortom, weg met die tunneltjes !!

 109. L.v.Oeveren

  INTRADUCT moet doorgaan!!!

 110. H.de Leeuw

  Ik ben voor een viaduct.
  Dit is ook veel veiliger.

 111. Charles van B

  Een kleine investering vergeleken bij de veiligheid en tijdswinst die de (beloofde)fietsverbinding opleveren zal. Dat intraduct had er al lang moeten zijn. Het levert pure winst op, voor iedereen. Niet enkel de intraduct gebruikers. En de burgemeester mag voor die ene keer ook nog met de dienstauto komen om het lintje door te knippen.

 112. Ik heb nooit begrepen waarom het voor de fietsers zo omslachtig gemaakt moest worden.
  Groot voorstander dus van een fietsbrug!

 113. Doen!

 114. peter van l

  deze fietstunnels bij n-w-kolhorn [huidige heerhugowaard] en z-o-kolhorn [omval] is nog niet veilig want er moet nog een verbetering aan moeten brengen met name brede bochten voor de beiden fietstunnels en er moeten meer verlichting bij de provincie noordholland moeten meer hun best doen om dit soort problemen op te lossen

 115. Ik ben voor een open override, ik teken de petitie.
  Ik vindt dit soort tunnels uitgelezen plaatsen waar iemand lastig gevallen kan worden.
  Over de vekeersveiligheid kan ik niet oordelen.

 116. ‘over’ de auto’s heen fietsen, dat voelt goed!

 117. J.M. van Veen

  Ik steun het plan voor het INTRADUCT. Het vermijden van mogelijkheden voor criminele acties of onveilige situaties is een taak van de overheid. Dus geen duistere, onoverzichtelijke tunnels.

 118. De argumenten voor een fietsbrug i.p.v. een tunnel zijn zeer goed onderbouwd!
  Ik stem voor het intraduct!

 119. Een fietsviaduct hebben we nodig!!!

 120. Voor de fietsbrug en tegen de tunnel(s).

 121. Een viaduct is veiliger en prettiger fietsen dan een tunnel daarom steun ik dit plan van harte.

 122. Sytze de V

  Prima plan!

 123. Ellen van R

  Fietsen doe ik altijd en overal wel…..maar zo’n mooi plan moet doorgang vinden.Wat een geweldig initiatief!
  Ellen

 124. F Onnouw-den Ouden

  Een tunnel is toch altijd wat luguber. Een brug heeft ondanks de weersinvloeden daarom mijn sterke voorkeur.

 125. Ik steun de Intraduct-petitie omdat ik ook regelmatig hier fiets van Alkmaar richting Ursem / De Goorn.

  Ik hoop dat er een brug komt, een tunnel is onveilig en ook nog eens veel duurder, zoals ik las.

 126. een rondje Nollenweg is een hele toer geworden; de hele route/wegomlegging is vanuit de automobilist gedacht. Nu is de fietser weer aan de beurt.

 127. Ik steun het intraduct-plan

 128. W Korver-Lutter

  Fietsviaduct: DOEN !!!!!!!!!!!!!!!

 129. M. Leegwater

  Liever een fietsbrug dan een tunnel!

 130. Tunnel NEE, Fietsbrug JA!
  Ik steun de petitie voor een fiestbrug

 131. Laat maar komen die fietsers brug !!

  Dat scheelt een berg tijd + geld

  Een goede en snelle verbinding is voor beide gemeentes natuurlijk prima.

 132. Gertie van E

  geplaatst door Gertie van Eck

  Ik steun het plan voor een brug

 133. Ik steun het plan voor het INTRADUCT!

 134. Jeannette K

  Ik steun het plan volledig. Zeker een brug en geen onveilige tunnel.

 135. Eindelijk een goed voorstel om het fietsverkeer te stimuleren. De Provincie heeft dat ook in haar beleid. Zij stimuleert de aanleg van fietspaden via de Brede Doeluitkering (BDU) met 90% van de kosten voor aanleg van de fietsvoorziening. Op deze wijze wil de provincie drie doelen bereiken: verbetering van de verkeersveiligheid,stimulering van het woon-werkverkeer per fiets en vermindering van de uitstoot CO2. Maar…. de pot met geld is beperkt. De gemeente Alkmaar of Heerhugowaard dienen de aanvraag te doen voor 1 augustus 2011, zodat het project in 2012 kan worden uitgevoerd. Mits er geld voor beschikbaar is.
  En als fietser, die binnenkort ook dagelijks de route Alkmaar-Heerhugowaard gaat fietsen, vroeg ik mij af of er ook een wind/regenbescherming op het intraduct kan komen dmv een doorzichtige overkapping. Het comfort verbetert aanzienlijk, wat wellicht nog meer stimuleert om de fiets te pakken. Tenslotte is zo’n hoge viaduct windgevoelig. Veel succes!

  (Aanvulling van de webmaster: Het betreft hier een vergeten verbinding die de maken heeft met de ombouw van de kruising N242/N508. De provincie heeft dit erkend en heeft circa 4 jaar trug geld vrijgemaakt voor de tunnel. Dat geld kan dus beter gebruikt worden voor het Intraduct. Het Intraduct zal niet veel meer kosten dan de uitgaven die nog nodig zijn voor de tunnel. Probleem waar we nu tegen aanlopen is dat de provincie wil dat de onderhoudskosten van het Intraduct voor rekening van de gemeente Heerhugowaard komen, Dat is belachelijk, want voor het naastgelegen autoviaduct is dat niet zo. En wat gaat de provincie dan doen met het geld voor onderhoudskosten die zij niet meer aan de tunnel uit hoeven te geven? Dus provincie neem dit fietsviaduct in eigen beheer, het ligt voor 99% op provinciale grond.)

 136. Prima alternatief. Nu snel aan de slag !

 137. J.H.Berghuis

  prima idee van de fietsersbond

 138. Wat is het toch jammer dat wegenbouwers bij aanvang van wegenbouw denken in ‘kunst’werken voor het autoverkeer, en er aan het einde achter komen dat er, oh ja fietsers, ook nog ‘iets’ voor het langzame verkeer moet worden ingepast.

 139. J.Veldhuizen

  Ik steun de Intraduct-petitie.

 140. Ik hoop dat de fietsbrug er zal komen ipv de tunnel die niet veilig is door de scherpe bocht.

 141. Prima idee die fietsbrug. Helaas krijgt de auto voortdurend alle ruimte en prioriteit. Tijd om de fiets z’n rechtmatige plaats in het vervoer terug te geven. Lang leve de fiets!!!!

 142. S. Kamsteeg

  Vooral sxe1vonds is een brug veel veiliger.

 143. ik steun de intraduct-petitie

 144. Pieter Hoogcarspel

  Helaas heeft de provincie de fietsers bij de totstandkoming van de vernieuwde N242 uitermate stiefmoederlijk behandeld. Werkelijk een schande!

 145. C.L.M.Bosman

  Een brug is een kortere route. Dit had al meteen gerealiseerd moeten zijn bij de verbreding van de weg. Ook de veiligheid van de fietsers is beter met een brug dan in een tunnel.

 146. Ik ben voor het fietsviaduct.

 147. Voor veiligheid en snelheid, moet er een brug komen.

 148. Lisbeth van H

  Ik steun de intraduct-actie en iedere actie die er op gericht is dat fietsers veiliger kunnen rijden. M.n. voor vrouwen zijn alle fietstunneltjes een nachtmerrie.

 149. Veiligheid voorop!

 150. veilig fietsen via een brug
  nare ervaring met tunnels, zoals bij Noordervaart en station Uitgeest
  onoverzichtelijke situaties daar

 151. laat maar snel komen dat viaduct.

 152. Rob Duivens

  Wie bedenkt nu zo’n diep tunneltracxe9 in een ca. 3.3 m. onder NAP poldergebied terwijl je, komend uit een zeeniveaugebied (Alkmaar)vxe9xe9l eenvoudiger en met vxe9xe9l minder hoogteverschillen de N242 kan oversteken?
  Het voorbeeld van de uitvoering van de Omvaltunnel zegt ook al genoeg, dat was en is ook nog steeds een aanfluiting!
  De beloofde camera’s blijven hier nog steeds uit………
  De onderhoudskosten en de energielasten (verlichting) van een tunnel lijken mij ook veel hoger.
  De actie ondersteun ik dan ook van harte!
  Succes om de Statenfracties/gedeputeerde tot inzicht te laten komen.

 153. TP van den Nieuwendijk

  Wij steunen de petitie van harte !

 154. Goed idee. Twee belangrijke steden, die op ideale fietsafstand liggen moeten met voorrang en zorg snel een goede fietsverbinding krijgen.

 155. Wij zijn voor de aanleg van een veilige fietsbrug tussen Alkmaar en Heerhugowaard. De gemeentes liggen dicht tegen elkaar op een fietsbare afstand maar gescheiden door een ingewikkeld wegenstelsel. De best mogelijke en veiligste oplossing moet aangelegd worden tussen deze plaatsen. Het fietsen moet aantrekkelijk worden en blijven.
  Josephine Ariaansz en Jan Mosk.

 156. Bert-Jan M

  Ik steun de intraduct petitie.
  Laat Heerhugowaard nu eens voor de fietsers kiezen.

 157. ik ben voor

 158. Ik steun de intraduct-petitie

 159. M. Dingerdis

  Ik steun de intraductpetitie.

 160. S. Lubbers

  Veiligheid voor alles! Dus een fietsviaduct moet er komen.
  Sylvia Lubbers

 161. C. van der Meij

  Ik steun de intraduct petitie, ik stuur mijn dochter liever over een viaduct, waar zij zichtbaar blijft voor anderen, dan in zo’n donker, smal, onoverzichtelijk tunneltje. Voor de veiligheid dan maar in de auto naar Alkmaar

 162. Ik steun de Intraduct-petitie en hoop dat nog velen mij daarin zullen volgen.

 163. Helemaal voor het intraduct. De veiligheid en het hoogteverschil geven voor mij ruim de doorslag.

 164. C.v.d.Leden

  Ik steun het plan voor Intraduct.
  Een hoekse fietstunnel is levensgevaarlijk.

 165. Ik steun het plan voor het Intraduct, spaart ziekenhuiskosten. Heb al twee keer meegemaakt dat een oudere onderuit ging bij een scherpe bocht.

 166. D.D. Molenaar-Pluister

  Ik vind dit een prima initiatief. Ook ik vind de verbinding zoals hij nu is ergelijk en heel veel om rijden. De plannen die er nu liggen voor de tunnel met de haakse bocht vind ik niets. Ik hou zowiezo niet van tunnels. Vanaf volgende week moet mijn zoon van 12 die weg elke dag nemen naar school. Ik zou het een veel prettiger idee vinden al hij een fietsviaduct kan gebruiken. Waar je zichtbaar bent en dat nog minder ver fietsen is ook.
  Mijn steun hebben jullie dus helemaal.

 167. Ik steun de Intraduct-petitie.

 168. K. van Santen

  Een fietsbrug geeft een veel veiliger gevoel daardoor zullen meer mensen gaan fietsen.
  Fietsbrug dus!!!!

 169. piet overman

  ik steun het plan voor een snelle en veilige fietsverbinding d.m.v. een fietsbrug.

 170. M.Molenaar

  op de huidige manier promoot je niet meer fiets en minder auto gebruik. Zorg voor een goede veilige oplossing

 171. M. Apperloo

  Ja, ik steun uiteraard de intraduct-petitie.
  Succes met de actie.

 172. K Walraven-van As

  Laat er maar zo snel mogelijk een goede en veilige en kortere vervanging komen voor de huidie fietserstunnel! Ik steun het initiatief van de Fietsersbond!

 173. Paul en Nel van V.

  Wij steunen het plan voor het INTRADUCT 1

 174. Ik steun de intraduct-petitie van harte!

 175. M. Apperloo

  Uiteraard steunen wij het plan voor het INTRADUCT.
  An en Rinus Apperloo

 176. Laat de brug maar komen, het fietsen moet aantrekkelijker gemaakt worden niet nog langer worden.

 177. a.c.van mil-voets

  tunnel lijkt mij erg onveilig
  steun plan intraduct

 178. Ik wil zeer graag een verkorte route naar het Nollencircuit. De intraduct lijkt mij een goede oplossing.

 179. Ik ben voor een fietsbrug. Veiligheid voor de fietser moet ook hier voorop staan.

 180. S. Gortzkak-Weemering

  Tegen de tunnel en vxf3xf3r de fietsbrug

 181. G.G. van de Ven

  Ik steun de Intraduct-petitie

 182. j.w. de jong

  wij staan achter het plan intraduct

 183. C.P. van de Ven-Kxfchler

  Ik steun de Intraduct-petitie

 184. Ik steun hierbij de petitie met harte!!!!

 185. j en a gootjes

  wij steunen het plan voor de fietsbrug!

 186. E. Nicolai

  Ik vind het een aanfluiting om bij het nieuwe wegennet van de N242,de situatie zoals die voor de vernieuwing bestond met een korte oversteek bij Intratuin richting Alkmaar vanuit Heerhugowaard visa versa te veranderen in negatieve zin. Ongeveer 1 km langer fietsen.De projectontwikkelaars hebben gewoon iets vergeten. Maak het goed en bouw een brug. Een tunnel is geen optie, veel te gevaarlijk tegenwoordig en zeker als het een lange wordt.

 187. Prima initiatief!

 188. E. M .Verhagen

  Ik ga voor een fietsbrug.

 189. Kilometervreter

  Een INRADUCT lijkt mij een prachtige oplossing!

  Wil nog wel even kwijt dat ik mij verbaas dat er onder de busbaan (nog geen 200 meter bij de plaats waar het INTRADUCT moet komen) een fietstunnel is gemaakt. (Onder de busbaan en de ringweg door richting oudorp)

  foutje?

 190. M.P.A. de Wit

  Goed plan, eigenlijk belachelijk dat nu die donkere tunneltjes als enige oplossing aanwezig zijn met zoveel scholieren die in de winter ook in het donker moeten fietsen

 191. Henk van S

  Goed plan zo’n brug

 192. Gerrit van I

  Wat een gezeur van onze
  ( gemeentelijke / provinciale) bestuurders.
  Bedienen wel goed de rechtse auto lobby, maar milieu vriendelijke fietsers mogen nog een kilometertje meer wegtrappen.

 193. MH Spekkers

  Ik steun de intraduct petitie

  Veel veiliger dan een verlaten tunnel zonder
  camera bewaking

 194. Goed initiatief. Viaduct stimuleert ook veel meer om daar te fietsen.

 195. Tunnel: Onveilig en gevaarlijk
  Brug: Fraai in het landschap, veilig en goedkoper

 196. Natuurlijk moet die brug er komen.
  Ik erger me al 3 jaar aan het feit dat de fietsers totaal niet gehoord worden.Als je mensen uit de auto wilt hebben,zorg dan voor goede voorzieningen.
  Ik ben een fervent fietster en hou er niet van om nodeloos een omweg te maken.Terwijl er voor de heilige koe,de auto dus,miljarden uit de kast getrokken worden komt de fietser altijd op de laatste plaats.BOUWEN DUS DIE BRUG>

 197. Ik steun de petitie voor een fietsviaduct!

 198. Ik ga voor de fietsbrug, sta achter het plan van de fietsersbond

 199. Ik steun de Intraduct-petitie

 200. Ik steun de Intraduct-petitie

 201. Ik steun de Intraduct-petitie

 202. J. Ferbeek

  Ik steun de intraduct-petitie.

 203. Prachtig plan zo’n fietsduckt.Mooi veilig
  ook.

 204. Ik steun de Intraduct-petitie.
  Heeft zeker mijn voorkeur boven een tunneltje

 205. Goede aktie, de fietser hoort beloont te worden met veilige en logische fietspaden en niet onder de weg of grond weggestopt te worden. Waar weer een hangplek ontstaat en andere ellende die bovengronds niet zou gebeuren.
  Ik fiets iedere dag voor mijn werk van en naar Heerhugowaard, hopelijk gaan nog meer mensen dit doen als er een goede verbinding is.

 206. Familie Welbedacht / 26 augustus 2010 om 20.30u

  Wij steunen ook het plan voor het Intraduct.. had er al gewoon moeten zijn!!!

 207. Goed idee, veel veiliger.
  Niet alles voor de auto’s.

 208. Ik ga voor de brug. Loopt ook niet onder water.Met dit weer. En in de toekomst????

 209. Prima plan! deze brug is een goeie stimulatie om met de fiets naar Alkmaar (oa werk) te gaan!

 210. Zeer goed initiatief!

 211. ik ondersteun jullie voorstel van harte

 212. M. Woudstra

  Ik voor het plan voor het INTRADUCT.

 213. Coert Zuurbier

  Veiligheid boven alles!

 214. Wij steunen het plan voor het intraduct. Kortere route naar alkmaar, en een stuk veiliger dan een tunnel.
  Als heerhugowaard hart heeft voor zijn fietsende inwoners mag dat ook wat kosten, en anders de gemeente belastingen met 1 euro per inwoner verhogen voor het onderhoud.

 215. Deze brug heeft zeker mijn voorkeur. Ik steun de intraduct-petitie

 216. Ik steun de intraduct petitie. Een gebogen tunnel is onveilig en levert een verhoogd risico op ongelukken op. Een brug heeft verreweg mijn voorkeur.

 217. Goed initiatief.

 218. Goed initiatief.

 219. Helen van der Woerd, Alkmaar

  Ben het helemaal eens met al de vorige reacties VOOR een brug, nu de politiek nog overtuigen, succes!

 220. Annemieke S

  ‘Ik steun de Intraduct-petitie.’

 221. De huidige situatie is verre van ideaal. Een fietsbrug of intraduct zou idd de oplossing zijn.

 222. Ook ik steun de intraduct petitie

 223. M. Apperloo

  De oude route heeft zonder meer mijn voorkeur.

 224. Prima actie voor deze brug, een mooi voorbeeld is de Nesico brug, over het Amsterdam-Rijnkanaal.
  De gemeente Heerhugowaard mag zich hiervoor ook wel intensiever inzetten, wel een achterlijke designbrug naar de stad van de zon, maar zich niet hard maken voor een goede oplossing, bij een probleem dat kon ontstaan door destijds onoplettende ambtenaren.

 225. Svp geen tunnel! Minder veilig en voor oudere mensen lastiger om te fietsen.

 226. Intraduct is een nieuw woord voor mij, maar nu ik weet waar het voor staat ben ik natuurlijk vxf3xf3r het bouwen van de fietsbrug.

 227. Graag deze betere verbinding, ik steun de petitie van harte!

 228. Prima plan, de brug is veel en veel veiliger, het scheelt bovendien in reistijd en zo’n route had er al lang moeten zijn!!!

 229. E.M. Bruin

  Ik steun graag dit initiatief. Een fietsbrug ter plekke is veiliger xe9n korter.

 230. afra van b

  prima oplossing voor dit probleem

 231. Ik werd laatst bijna ondersteboven gereden door een tegenliggende fietser, die de binnenbocht nam.

 232. Ook ik steun de intraduct-petitie.

 233. Goed initiatief

 234. Frans B, Alkmaar

  Ik steun de intraduct petitie.
  Door een betere fietsverbinding meer fietsforensen. Daardoor minder autoforenzen, gevolg minder luchtverontreiniging en wegverkeerslawaai. Verder nog een prima CO2 reductie. Op de koop toe nog kans op een mooi vormgegeven brug die een leuk uitzichtpunt kan vormen in het landschap.
  Provincie en gemeenten zet hem op, ik reken op jullie gezonde verstand wat zal blijken uit een duurzaam besluit. Op de lange termijn blijken duurzame besluiten ook altijd de goedkoopste besluiten.
  Frans Borst, Alkmaar

 235. A de Ridder

  Ik steun de petitie intraduct van harte

 236. Een goed plan, ik ben voor!

 237. Ik steun het plan voor het Intraduct.

 238. Ik steun de intraduct-petitie

 239. De brug is een prachtig en veilig alternatief
  voor een lelijke en onveilige tunnel.
  Dus ik steun van harte het INTRADUCT initiatief.

 240. voor al die scholieren die dagelijks enkele kilometers door weer en wind moeten fietsen
  het wordt hoog tijd voor een brug

 241. y.staphorst

  wat als je tunnelvrees hebt en je toch ’s avonds niet de straat op durft dan vind ik een brug veiliger.

 242. h.overtoom

  ik vind het heel belangrijk dat er een brug komt .denk nu eens een keer aan de fietsers,de autos hebben het altijd al makkelijk ,de winter komt er weer aan.laat ons ook eens een keer de kortste weg nemen

 243. Dorien van der K

  Verkort de route zsm svp!

 244. Het is belangrijk voor de mensen die hier wonen dat de fietsafstand tussen de nollenweg en Heerhugowaard wordt verkleind.
  Dit is een grote fout geweest met de realisatie van het klaverblad voor auto verkeer.
  Het is op te lossen met een fietsbrug veel beter dan een tunnel

 245. G. Bruijnes

  De zoveelste verbetering voor het autoverkeer die een verslechtering voor het fietsverkeer is.

 246. ik steun natuurlijk ook het plan voor het INTRADUCT!

 247. Ik fiets elke doordeweekse dag naar Alkmaar. Doet u mij maar xe9xe9n fietsbrug en snel alstublieft.

 248. Vanuit Alkmaar is het m.i. de enige mogelijkheid voor fietsers, wandelaars, brommers om in Heerhugowaard en Oterleek te komen, De vroegere stoplichten waren te prefereren boven de nu onveilige tunnel, maar dat hield het zeer drukke autoverkeer te veel op. Uw plan lijkt me DE oplossing dus dat plan steun ik van harte. Martin Duinmaijer, een fietsliefhebber net als mijn gezinsleden.

 249. ik steun de intraduct petitie

 250. Een veilige oversteek is heel belangrijk!

 251. ik ben voor!

 252. Mee eens!

 253. Laat de auto’s maar omrijden in plaats van de fietsers.

 254. Leendert de J

  Ik steun de Intraduct-petitie

 255. J.Westermaat

  m.i. echt noodzakelijk

 256. J. Haazelager

  Goede zaak dat jullie je hiervoor inzetten. Veiligheid voor alles.

 257. C. Warmels

  Na alle ergernis komt er toch nog hoop voor een goede en veilige oversteek?? Ik ben voor het intraduct.

 258. Piet Boonekamp

  De belangrijkste regionale fietsverbinding is momenteel een kruip-door-sluip-door route. Met de geplande tunnel wordt dit niet veel beter. Ik wil een zo kort mogelijke verbinding van Alkmaar naar HHW!

 259. W.W. Kingma

  Het fietsen rondom het klaverblad N242/N508 is erg verslechterd bij de aanpassing. Een intraduct zoals voorgesteld door fietsersbond regio Alkmaar is een goede oplossing.

 260. Ik ben ook voor. Een tunnel is bovendien een slechte idee, voor mensen met verkeerde bedoelingen (overvallen, verkrachten etc.), dus ik ben VOOR de fietsbrug. En snel aub.

 261. Het lijkt wel of ze bij de provincie een vierjarige kleuter in dienst hebben die die vrolijke krullende fietsverbindingen mag maken. Moeten er ook echt fietser van Alkmaar-noord naar Heerhugowaaard-zuid? Teken nog maar een krulletje erbij. Tijd voor een snelle volwassen oplossing.

 262. Goed idee!

 263. G.J.W. Kempers

  Als voorzitter van het wijkpanel Butterhuizen en voorzitter van samenwerkende wijkpanels zijn deze van mening dat de keuze voor een intraduct absoluut veiliger is dan een tunnel waar fietsers in de tunnel onzichtbaar zijn en de sociale controle minimaal. Mede gezien de slechte ervaringen kiezem de betrokken wijkpanels voor de aanleg van het intraduct en ondersteunen deze petitie ten volle.

 264. peter van der l

  ‘Ik steun de Intraduct-petitie

 265. ‘Ik steun de Intraduct-petitie.’

 266. P.Bernards

  De brug lijkt het beste alternatief,Hiermee is het meeste te winnen

 267. Ik vindt het een stuk beter als er een brug komt hoef je in ieder geval niet meer om te fietsen en het is veiliger dan een tunnel vooral savond’s

 268. Kom op met dat Intraduct. De gemeente en provincie zijn toch voor CO2-reductie?! Het maximaal verkorten van fietsroutes draagt hier zeker aan bij.
  Bovendien mag het gerust wat kosten als je ziet wat er voor de automobilist allemaal gexefnvesteerd is.

 269. Ik steun de intraduct petitie

 270. Snel en veilig, dat kan alleen via de fietsbrug

 271. Het Intraductplan verdient alle steun.

 272. Hele goede actie. Schandalig dat provincie en gemeente een goede fietsverbinding op de lange (auto)baan schuiven.

 273. ik steun deze actie. succes!

 274. Willem de S

  tegen de tunnels voor een brug.

 275. Waarom de automobilist altijd wordt bevoordeeld?

 276. Ik steun het plan voor een INTRADUCT, laat ze eens in Friesland kijken waar wel wandel/fietsviaducten zijn geplaatst.

 277. Goed plan, had er gewoon al moeten zijn, die brug.

 278. HJ Schulze

  Een goed plan en een verbetering van de infrastructuur van de toekomst!

 279. J.G. van Gulick

  fietsroute plus

 280. M van Bruggen

  Geen tunnel maar een fietsviaduct!

 281. fietsviaduct beter en veiliger alternatief!

 282. Annemarie B

  Deze petitie is voor de korste en veiligste weg. Die steun ik natuurlijk van harte!

  Dat het intraduct er maar snel mag komen (na ruim drie jaar omrijden wordt het tenslotte tijd voor een goede oplossing).

 283. Helemaal mee eens, een fietsbrug.

 284. Veiligheid staat bovenaan, op de 2e plaats komt de lengte van de route, de reistijd voor de fietser.
  Als de route niet handig is maakt men er geen gebruik van.
  Op de 3e plaats komen pas de kosten.

  Dus een brug.

 285. Ik steun het plan voor het INTRADUCT.

 286. Ik steun de Intraduct-petitie

 287. Ik steun de intraduct actie
  Een brug heeft mijn voorkeur

 288. Ik ben voor de fietsbrug, is veilger en snellere oplossing voor verdwijnen fietsersoversteek N242

 289. Tegen tunnel en voor de fietsbrug.

 290. ik steun de intraduct

 291. g schouten

  Voor een viaduct ipv een gevaarlijke tunnel

 292. E. van Rijn

  Ik steun het plan voor het fietsviaduct.

 293. Ik steun de Intraduct-petitie.

 294. Ik steun het plan voor een fietsbrug. Veiligheid in een tunnel laat vaak te wensen over.

 295. Voor de intraduct, omdat dat omrijden ook niet alles is!!

 296. Graag weer een goede en veilige fietsroute van Alkmaar naar Heerhugowaard. Een fietsviaduct bij Intratuin is beter dan een tunnel. Ik steun de actie van harte.

 297. “Ik steun de Intraduct-petitie””!!!
  Voor de fietser is deze brug een sociale en veiliger verantwoorde oplossing.

 298. Goede actie. Ik hoop van harte dat de fietsbrug er komt.

 299. Fiets Afhankelijk

  Belachelijk dat fietsers moeten wijken voor ambitieuze plannen die het automobilisten makkelijker maken, terwijl het zo’n kleine moeite was geweest de verbinding met kruispunt Middenweg en Nollenbrug te herstellen NA de ingreep.

 300. Fiets Afhankelijk

  dus… Ik steun de Intraduct-petitie.

 301. Natuurlijk een fietsbrug en geen tunnel.
  Leren ze het dan nooit?

 302. Ik steun dit geweldige initiatief.

 303. laatst na een avondje uit op de fiets weer terug naar HHW vanuit Alkmaar met mijnn vriendin,
  verwarrend en doodeng
  erg zeg, dat doen we nooit meer
  en dat terwijl de treinverbinding s nachts ook al zo slecht is
  Stad van de zon…stad de kansen
  gemiste kansen zal je bedoelen
  dit kan echt niet!!

 304. Kom maar op met die brug!

 305. Ik mijd zoveel mogelijk de huidige route over de nollenbrug omdat de omweg (rode route) zo lang is. Zeker ook met de tegenwind die vaak op de huygendijk staat.
  Ik fiets daarom liever over de stalen spoorbrug die iets noordelijker over de westerweg gaat, daar ligt een fietspad langs die verder gaat langs de berenkoog, vervolgens kruis ik de heren weg van St. Pancras en kom dan uit op de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar en zo op de Zeswielen.
  Is ook omrijden, maar ik vindt dit prettiger rijden dan die omweg (rode route).
  Geef mij maar die Fietsbrug scheelt veel tijd en omrijden.
  Mag van mij morgen al gebouwd worden.

 306. Goed plan!

 307. Ook ik steun het plan voor het intraduct!

 308. absoluut een voorstander van dit intraduct.

 309. M. Kokkelink

  Ik steun het plan voor het Intraduct

 310. Ik steun de intraduct petitie.

 311. Ik steun het plan

 312. Arrien Borst

  ik ben een groot voorstander van het intraduct. om een aantal redenen: de afstand (het intraduct ligt op een veel gunstiger locatie dan de tunnel), de sociale veiligheid en het comfort.

 313. Eindelijk een goed initiatief, dit zou zeker de verbinding tussen alkmaar en heerhugowaard ten goede komen.

 314. Gaat het dan eindelijk toch gebeuren? Ik ben het ook meer dan zat!

 315. Ik steun het fietsersviaduct bij Heerhugowaard.

 316. ik ben voor het intraduct

 317. ike steun het plan

 318. ik steun het plan voor een intraduct

 319. Graag weer een logische verbinding tussen Middenweg en Nollenweg langs de kortst mogelijke weg(brug met niet te steile toeritten). Dit zal de fietsmobiliteit van Alkmaar naar Heerhugowaard en vice versa zeker ten goede komen na jarenlang nodeloos omfietsen.

 320. Ik steun de Intraduct-petitie

 321. veilig, snel en daardoor aantrekkelijker dan huidige route en een eventuele tunnel

 322. Een brug heeft mijn voorkeur. Een fietstunnel op een noordelijke lokatie zou onzinning zijn. Dat kan wel meegenomen worden bij de plannen met de ongelijkvloerse kruising tussen de N242 en de westangent, daar moet toch ook al weer een fietsverbinding komen. Een tunnel dan nog in het midden is dus gewoon onzin. Op naar de kortste en veiligste variant een brug bij de nollen! Ambtenaren zouden hun keuze moeten baseren op de gebruikerservaringen en niet alleen op papier.

 323. Ik steun de Intraduct-petitie.

 324. De geplande fietstunnel is een gruwel en levert niets op. Geweldig dit initiatief van de fietsbrug met reclame voor Intratuin.Kan HHW zijn groene ambitie nog meer uitdragen.

 325. Absoluut een voorstander van dit intraduct
  Ik ga echt niet op de fiets door een tunneltje met zo’n haakse bocht erin.
  Een fietsbrug is echt de enige goede oplossing.

 326. Ik steun het plan voor het INTRADUCT !!
  Ik ben tegen een onveilige tunnel inclusief omweg.

 327. Ik steun de petitie

 328. De huidige situatie vormt een enorme blokkade in de fietsroute van Alkmaar naar het oosten en v.v.. Ik ben zelf al meermalen het spoor bijster geraakt.
  Het intraduct is de enige veilige oplossing.

 329. Ik wil een fietsersbrug!
  Omdat het er echt heel erg omrijd…

 330. Ik steun de Intraduct-petitie

 331. Ik steun het plan voor de aanleg van het Intraduct

 332. Kees den T

  Nu maar hopen dat er nu echt een keer een tunnel gebouwd gaat worden!!
  Echt ongeloofelijk dat er miljoenen besteed mogen worden aan de verbreding van de N242, en dat er aan de belangrijkste fietsverbinding tussen HHwaard en Alkmaar al jaren niks gedaan wordt.

 333. plaatsen die brug

 334. D.M. Braas

  Ik steun de Intraduct-petitie.
  Alleen het doortrekken van de Hoornseweg (met een extra brug) naar de Huygendijk is een betere optie.

 335. Ik steun de Intraduct-petitie.
  Ik ben tegen de tunnel en vxf3xf3r de fietsbrug.

 336. Het is een beetje de omgekeerde wereld !! Voor de automobilisten was er geen petitie of actie nodig, zij zijn nu veel beter af. Maar het langzame verkeer de fietsers zijn vergeten en moeten nu maar omrijden. Fieters laat van jullie horen, “Overheid kom over de brug !!!”

 337. Ja ook ik stem voor.

 338. Ik steun het plan voor een zo kort mogelijke verbinding d.m.v. een fietsbrug en ben absoluut TEGEN een fietstunnel die diep gelegen is met een bocht(en) erin.

 339. Toppie

 340. Prima plan! Ik ben zeer zeker voor.

 341. Ik steun ook het plan voor het INTRADUCT!!!!!!!!!!!

 342. Kom maar op met dat ding!

 343. Als ik het plan voor het intraduct zo lees, lijkt het me een veel betere oplossing dan een fietstunnel met een haakse bocht. Goed initiatief dus!

 344. Ik steun het plan voor de fietsbrug, vind de tunnel onveilig , deze “groene”Gemeente Heerhugowaard zou ook voor dit plan moeten zijn en de fietsers steunen. Het is al erg genoeg, dat het zo lang moet duren voordat er een oplossing komt voor de huidige gevaarlijke situatie. Laat in dit geval niet het kostenplaatje de doorslag geven, maar veiligheid en kortste route voor de fietsers

 345. Planologen zouden zelf de fiets eens moeten nemen om hun eigen plannen te testen.

 346. Ik vind vooral de sociale veiligheid een heel belangrijk item.

 347. geweldig plan, de fietsbrug moet er komen!

 348. A. van Veen

  De verbinding die er nu ligt is fietsonvriendelijk.
  Omrijden en afgelegen.
  Onder de brug vind ik het zelfs onveilig.
  Een goede verbinding had er al moeten liggen.
  Een goede toegankelijke fietsbrug of onder de weg met cameratoezicht? Als het er maar komt en snel.

 349. De ombouw van de N242 heeft destijds tientallen miljoenen minder gekost dan de provincie te voren had begroot. Sinds de start van de ombouw zijn fietsers gedwongen, inmiddels al een aantal jaar, flink om te fietsen. Een schande dat er destijds geen knappe oplossing voor het fietsverkeer is gekomen. Fietsverkeer tussen deze 2 steden moet gestimuleerd worden, niet ontmoedigd. Kom (eindelijk) op met dat intraduct!

 350. Jarenlang fietste ik de lente-, en zomerperiode naar mijn werk in Alkmaar en vanaf oktober tot en met maart ging ik met de bus. Maar sinds die nieuwe weg er is (ik houd niet van omrijden en het scheelt me te veel tijd) en de dienstregeling van Connexxion is aangepast (de bus is er eerder, maar IK ben een kwartier meer tijd kwijt) ga ik elke dag mooi met de auto. Die brug moet er dus gewoon komen, dan ga ik de zomermaanden weer gewoon fietsen.

 351. Sinds jaar en dag trouwe fietser en niet erg blij dat ik nu al jaren moet omfietsen tbv een mooie snelle weg voor de automobilisten. De gemeente HHwaard heeft de mond vol van duurzaamheid maar de fietsers van en naar Alkmaar tegemoet komen (en dat zijn er nogal wat) ho maar. Slechte zaak. Ik ben bang dat hierdoor veel fietsers weer in de auto zijn gestapt.
  Ik steun dit initiatief.

 352. Ik steun de petitie! Goede aktie!

 353. Geen tunnel is veel te gevaarlijk, te donker en onoverzichtelijk.

 354. wil kouwen van de velden

  de voorgenomen plannen van intraduct, vinden wij ook veiliger, verkeersveiligeren korter

 355. G.A.M. Weck

  Een brug is veel veiliger en open dan een tunnel met duistere bochten. Ik hoop dat de ambtenaren de moed kunnen opbrgengen om hun opgebouwde ivoren prestigetorens te kunen verlaten en de werkelijkheid leren beseffen. Het leven bestaat niet alleen uit vergadertijgertje spelen.

  Gerard Weck
  Frieseweg 142
  Alkmaar

 356. Familie H.Baas

  Een brug heeft onze voorkeur.

  Wij pakken s’avonds de auto i.p.v. de fiets omdat we de huidige route zeer onprettig en onveilig vinden.

  Jammer dat er bij de aanleg niet aan de fietsers is gedacht.

 357. Het is natuurlijk veel veiliger om een fietsbrug te creeren op het punt waar de nieuwe oversteek moet komen.

 358. Jetty van der W

  Prima idee zo’n brug!

 359. Zo dom dat ze ons fietsers bij de aanleg van de nieuwe N242 vergeten zijn. Ik ben helemaal voor het herstellen van deze fout en het verkorten van de fietsroute van HHW naar Alkmaar! Goed initiatief!

 360. Ja, goed als ie er komt.

 361. eens beter dan een tunnel.

 362. Goed plan!

 363. Er moet echt geen tunnel komen.

 364. Ik ga voor de INTRADUCT.
  Succes met het plan. En ik hoop dat er in 2011 nu eindelijk een knappe route is.

 365. Bij voorkeur een brug

 366. Annemarie B

  Ik steun de Intraduct-petitie

 367. B. Kooijman

  Natuurlijk steun ik het plan voor het herstellen van de korte route. Het moet natuurlijk wel een route zijn waar iedereen zich veilig voelt.

 368. Goed plan! In de regio Alkmaar zijn de fietsers toch nog steeds zwaar de dupe van de ‘heilige koe’ van de Nederlandse samenleving
  Dus hoe meer veilige fietsvoorzieningen hoe beter

 369. Goed initatief! Ik steun zeker het plan Intraduct

 370. Annemarie H

  Veiligheid voor alles: geen donkere tunnels en geen rare gevaarlijke bochten, dus!

 371. Gaan ervoor

 372. J. v. Putten

  Ik ben voor. Het geschetste bezwaar van de tunnel met de haakse hoek: het doet mij iedere keer bij de nadering ervan de schrik om het hart slaan. Je weet niet wat je te wachten staat. Een brug geeft overzicht en kans op een mooie uitnodiging aan fietsers: een tunnel is maar weggestopt en dus voor automobilisten niet zichtbaar. Zo zullen ze nooit de overstap overwegen!

 373. Overbrug alstublieft het probleem voor de fietser en wandelaar.

 374. Een tunnel is een goed idee en waarschijnlijk minder steil dan de brug die in het park van Stad van de Zon ligt. Een mooie aansluiting op het fietspad achter de Beverkoog is wel wenselijk, dus dan ook meteen maar onder het kanaal door.

 375. Fiets brug = mooier

 376. Gerard Schiering

  Na jaren van maar aanrommelen eindelijk iets gods

 377. J.W. Louwrink

  Goede zaak. Meest veilige manier.

 378. D. Keetman

  Het is een schande dat fietsers weer eens als laatste aan de beurt zijn. Ze willen mensen toch uit de auto krijgen? Zorg er dan eerst voor dat fietsers voor een zo kort mogelijke en veilige route kunnen kiezen. Veel scholieren maken gebruik van de tunneltjes, en dat is geen veilig idee!

 379. Annelies K

  Dit idee moet gesteund worden!

 380. Die brug moet er gewoon komen!

 381. schande om onveilige tunnels te maken
  ik steun het plan van de fietsersbond
  lid 946770

 382. ook ik steun dit initiatief, het is een logische keus.

 383. erg goed idee, nog liever vandaag dan morgen die brug

 384. Die tunnel bij de Omval is een onding. Zoiets dus nooit weer.

 385. Geen tunnelvisie, maar bruggenbouwer
  Graag wel met windschermen.

 386. Ik ben voor het intraduct.

 387. Cock van D

  Ik ben voor een brug!

 388. Matthijs de M

  .

 389. Je hebt mijn stem voor het INTRADUCT

 390. Dit is een prima idee!

 391. Het fietsgebruik moet worden gestimuleerd volgens de regering.

  Een viaduct is in dit geval, verkeerstech-nisch en sociaal, de meest veilige oplossing.

  Die had er al lang moeten liggen !!!!

 392. j.van der molen

  sta volkomen achter het plan voor een fiets-
  brug , veiliger en korter, zal het fietsen
  naar werk en stad enorm stimuleren.

 393. Vxf3xf3r: ik steun de Intraduct-petitie.

 394. Mark van der W

  In het kader van het stimuleren van fiets forens verkeer en stimuleren van CO2 vrij transport lijkt het me dat de provincie met dit initiatief leiderschap kan tonen!

 395. Een brug heeft ook mijn voorkeur. Die tunnels lijken me erg naar. Ik moet voor een cursus naar Heerhugowaard vanaf Alkmaar en zou erg blij zijn met zo’n brug.

 396. ik heb ook gezien hoe gevaarlijk deze fietstunnel is.

 397. Ik ben vxf3xf3r het intraduct met name voor de veiligheid.

 398. Ik ben vxf3xf3r het intraduct,
  Korter, minder meters klimmen, veiliger: Beter voor mij, beter voor U. Met een betere oplossing zullen mxe9xe9r mensen kiezen voor de fiets.

 399. John van Steijn

  Ik was met vakantie toen deze actie werd gestart. Anders had ik zeker een aandeel geleverd. Heel goed en de argumenten zijn ijzersterk!!

 400. Boe, nee geen enge tunnel. Ik teken voor een fietsbrug. Ik fiets als vrouw vaak ’s avonds ook graag veilig.

 401. Ik steun het plan voor het Intraduct. Goed initiatief deze actie.

 402. Ik steun het plan voor het Intraduct

 403. Mart van Z

  Ik steun dit initiatief

 404. Prima actie

 405. M.M. Keuch

  Ik ben voor een brug!

 406. Doen!!

 407. We gaan er voor!

 408. M. Pusch- van Bemmel

  Ik steun deze petitie! Meer veiligheid voor fietsers, dus actie! Marleen Pusch- van Bemmel.

 409. Goed initiatief!

 410. ik steun het plan voor de intraduckt het is weer een krankzinnig idee zo als ze het nu willen.
  geweldig de fietsersbond

 411. In meerdere opzichten is een fietstunnel onveilig. ik kies voor ee intraduct

 412. Ik steun de intraduct-petitie.

 413. Ik steun de intraduct-petitie.

 414. C J tuinman

  Een tunnel in dit traject is voldoende. Prima plan zo’n fietsbrug.

 415. goed idee, zo’n fietsbrug.

 416. Ik ben voor de fietsersbrug om de volgende reden: Er valt zoveel regen in de toekomst dat een tunnel vol water loopt, zie het nieuws. Laat Ballast Nederland en de gemeente daar verantwoordelijk voor zijn, maar het belangrijkste zal het geld wel zijn. Voordeel brug: men kan hier een droge plek vinden en de mensen uit de stad van de zon hebben een droge vluchtplek.

 417. ik steun het plan voor het intraduct. Veiliger en schoner!

 418. Marion van den H

  Intraduct! Omdat het veiliger is en een stimulans om op de fiets naar Alkmaar te gaan.

 419. Het fiets viaduct lijkt mij de meest ideale oplossing. Het is belachelijk zoveel als je nu als fietser om moet rijden.

 420. Fietsers in de kop van Noord Holland zijn al van die doordouwers. Vaak is de fiets naast een gezond vervoer middel, de enige mogelijkheid om het woonwerkverkeer in te vullen in een redelijke tijd.
  Misschien is het daarbij handig de route dan zo kort als mogelijk te houden.
  De fietsersbond heeft de gewoon de beste oplossing. Provincie Noord-Holland en gemeentes Alkmaar en Heerhugowaard kunnen en moeten gewoon de beste oplossing steunen. Doen dat Intraduct! Een pluim op de hoed van de Fietsersbond! PS Het tijdschrift is ook bijzonder….. goed
  Sommige artikelen zijn “geen spaak tussen te krijgen”!. Sinds een jaar abonnee! 2.50 euro per maand

  Er is geen spaak tussen te krijgen! Ik steun de Fietsersbond in hun advies. Het Intraduct is een prima oplossing. Het is voor de fietser de meest korte weg van A………. naar B! Doen dus.

 421. Anne-Laura S

  Ik steun de Intraduct-petitie.

 422. Annemarie de j

  Ik ben helemaal voor die fietsbrug!

 423. carla van den h

  Helemaal mee eens. Brug is veel fietsvriendelijker.

 424. L. Wagenaar

  Ik steun deze Intraduct-petitie volledig.

 425. e van strien

  als fietser moet je je altijd aanpassen voor de auto’s.
  wat betekend omrijden en onveilige situaties.
  laten we ons sterk maken en nu kiezen voor een BRUG!

 426. Ik steun het plan.

  M.v.g.

 427. De huidige situatie is fiets(t)eronvriendelijk en onveilg

 428. Prima plan, dank en complimenten aan de Fietsersbond. Zo’n veilige, windvrije corridor zal voor velen een stimulans zijn om de fiets te pakken, veel meer dan een unheimisch tunneltje.

 429. A.M. Kempers-Keevel

  Gezien de veiligheid van de fietsers ben ik het eens dat een brug beter is dan een tunnel en bovendien in deze crisestijd is de lagere prijs van een brug ook van belang.

 430. doen die fietsbrug, hoef ik maar 1 ipv 3 x omhoog te fietsen voordat ik op de Nollenbrug ben.

 431. Familie K. Ullah

  Wij steunen het plan voor het INTRADUCT !!

 432. Ruud van S

  Heel veel succes!
  In het dossier mis ik nog de uitleg over de vele mensen die via de Oostertocht naar Alkmaar fietsen (uit de nieuwbouw). Die hebben niets aan de tunnel, maar wel aan het viaduct. Nog een argument om voor het viaduct te kiezen!

 433. ik ben voor

 434. ‘Ik steun de Intraduct-petitie.’
  Een mooie snelle route van en naar Alkmaar vanuit Heerhugowaard.

 435. Dit (intraduct)plan is de beste oplossing. De situatie nu is waardeloos en het “tunnel” plan is niet veel korter en zitten net als nu een aantal onoverzichtelijke en oncomfortabele bochten in.

 436. Heel goed ontwerp van de Fietsersbond. De tunnel is buitengewoon onaantrekkelijk; duidelijk niet ontworpen door mensen die zelf fietsen!

  Het is opmerkelijk dat nu pas aan licht is gekomen dat de tunnelbuizen al klaar liggen. Dat is tot nu verzwegen en zijn andere redenen door de politiek aangevoerd om de keuze voor een tunnel door te drukken.

  Ik ondersteun het plan voor het Intraduct van harte. Dit zal het fietsverkeer tussen Heerhugowaard en Alkmaar ten goede komen en het milieu dus ook.

 437. Het is van groot belang dat de mensen meer gebruik maken van de fiets.
  We moeten er dus voor zorgen dat het dan ook veilig is, dus een brug heeft duidelijk voorkeur boven een tunnel.

 438. DOEN ZO’N iNTRADUCT!

 439. John van der H

  Eindelijk van die omslachtigheid af, wie dit ooit in het verleden verzonnen heeft !
  enfin, gewoon opnieuw aanleggen en iedereen is weer gelukkig !!

 440. E. Moerkerken

  Ben groot voorstander van een fietsbrug.

 441. Wat een rottunneltje bij de Omval, een haakse bocht die niet te overzien is. Af moeten remmen terwijl je lekker vaart hebt door de afdaling, daarna onnodig weer gang moeten maken. Belachelijke situatie, niet nog zo’n tunnel.

  Ik ben voor de fietsbrug.

 442. F. Jongkind

  Ik steun de Intraduct-petitie.

 443. Prima initiatief van de Fietsersbond. De Intraduct is een goede stimulans om vaker de fiets te pakken. Goed voor het milieu, goed voor de gezondheid.
  Bedankt Fietsersbond voor deze actie.

 444. Ik steun de intraduct-petitie !

 445. Een 2e tunnel zou ook geen verkeerd idee zijn…mits deze geen onoverzichtelijke bocht aan ’t eind heeft.

  Mensen hebben geen last van: wind, regen & geluid van de boven paserende auto’s

  wat bij een brug wel ’t geval is.
  ook voor auto’s is ’t volgens mij vijliger,
  omdat er nooit iets op een auto kan vallen.
  (zoals weg waaiende spullen uit een fiets tas of jongeren die spullen naar beneden gooien).

  Het hang probleem zie ik zelf niet.
  in de tunnel aan de overzijde ( ook onder de N240) ziet men wijnig tot geen gehang. wel staat er graffitie. maar daar heeft men niet zo veel last van denk ik. dit kan ook op een brug worden gespoten.

  ook zou dit een goede rust plek zijn voor fietsers die een dagje touren en in de schaduw/ uit de regen willen staan.

  Dit was mijn oogpunt op de fiets route.

 446. Ik steun deze aktie

 447. Ik steun dit goede initiatief.

 448. Ik steun dit goede plan.

 449. Ook ik steun het plan voor het INTRADUCT.

 450. D Snip-de Boer

  De fietsbrug moet er komen

 451. Laat de fietsbrug maar komen..eindelijk.

 452. familie C. Altena

  Wij steunen het plan voor een fietsbrug.

 453. P. Jonngkind

  Ik steun de Intraduct-petitie

 454. Ik verzoek een veilige oplossing, daarbij niet alleen letten op verkeerstechnisch veiligheid , maar ook persoonlijke veiligheid tegen andere gevaren.

 455. Een veel betere fietsverbinding. En dat zonder veel meerkosten.
  Wie is daar tegen?

 456. Ik steun de Intraduct petitie

 457. Een snelle en gemakkelijke fietsverbinding is een voorwaarde en geen optie. De overheid diskwalificeert door het een te propageren en te keizen voor het ander.

 458. K. Westmeijer

  Dit is een goede actie om eindelijk een goede fietsverbinding te maken met Alkmaar. Ik ben voor de brug.
  Karin Westmeijer

 459. Een brug is de beste keuze.

 460. Die brug moet er gewoon komen

 461. In zo’n tunnel voel ik met niet veilig, die brug moet gewoon!!!

 462. Erg jammer dat de reistijd HHW-Alkmaar zoveel langer is geworden. Als dit verholpen kan worden, super!

 463. Een wat late reactie, maar ik ben het eens met de Fietsersbond. Vooral de onveiligheid in een tunnel, zeker met een scherpe bocht moet afgewezen worden. Het INTRADUCT is een goed alternatief.

 464. C vd Heijden

  ik ben natuurlijk voor de fietsbrug!!!!

 465. Onder- of bovendoor maakt mij niet zo veel uit, maar verder steun ik dit initiatief van harte.

 466. Op mijn steun kunnen jullie rekenen

  Lizette Busch

 467. C.P. de Jong

  een brug heeft mijn voorkeur. alle fietsers moeten zonder te stijle helling de Nollenbrug kunnen bereiken. dus een brug met
  lange oprit.

 468. C.P. de Jong

  een brug heeft mijn voorkeur. alle fietsers moeten zonder te stijle helling de Nollenbrug kunnen bereiken. dus een brug met
  lange oprit.

 469. Ik vind die brug een geweldig plan, beter dan weer een fietstunnel, ik vind het met al die tunnels al ingewikkelder worden voor de fietsers.

 470. Cheryl vd H

  Natuurlijk ben ik voor! Die mooie tijden waarin je binnen 20 minuten in de stad was, wil ik terug!

 471. Liever vandaag dan morgen

 472. Dit is een uitgelezen kans voor de betrokken overheden om te laten zien dat ze het fietsen werkelijk willen steunen, een mooi stuk van een aan te leggen fietssnelweg tussen HHW en Alkmaar.

 473. Beste idee sinds de tv.

 474. Ik ben voor de brug!!!

 475. Ik steun de intraduct-petitie

 476. Goed plan om hier een brug te plaatsen.
  Is veiliger en minder onderhoud als een tunnel.

 477. A Bakker-van der Wiel

  Een brug is een stuk veiliger dan een tunnel.

 478. Een fietstunnel is vrouwonvriendelijk. Er gaat een hoop jeugd van en naar Alkmaar. Een brug lijkt mij een beter alternatief!

 479. J. GUNTHER MOOR

  IK STEUN DE INTRADUCT-PETITIE

 480. Goed idee, ik steun de intraduct-petitie

 481. Dennis van der M

  Helemaal mee eens, ik steun het plan!

 482. Ik ben voor, scheelt een hoop om fietsen. Daarnaast vindt ik de huidige route niet echt veilig om in het donker te rijden.

 483. Ik steun de Intraduct-petitie.

 484. G. de Roode

  Tunnels zijn onveilig en gevoelig voor grafity. Een mooie brug is ook voor het oog een belangrijk voordeel.

 485. Ik steun de Intraduct-petitie

 486. PV. Kracht

  Ik steun het plan voor het INTRADUCT

 487. Gewoon doen !

 488. ‘Ik steun de Intraduct-petitie

 489. O.M. Fabery de Jonge

  mee eens

 490. Ik steun het plan voor een intraduct ook!

 491. Ik steun de Intraduct-petitie

 492. Ik steun het plan voor het INTRADUCT

 493. Jeannette van B

  Ik steun de Intraduct- petitie. Het wordt hoog tijd dat er een korte, snelle route komt om het dagelijkse woon- werkverkeer per fiets te stimuleren. Zo komt men nooit de auto uit!

 494. Joke van R

  Een veilige oversteekplaats is noodzaak,
  De brug gaat zeker in fietstijd naar school werk en staion Noord 10min schelen.
  Een provincie en gemeentes die zoveel investeren in wonen en recreatie moeten deze kans niet voorbij laten gaan

 495. b.j. kuijper

  Ik steun de intraduct-petitie

 496. Direct voor, deze fietsvoorziening had er allang moeten liggen! Vergeetachtige provincie treft de blaam. Nu kunnen ze wat goedmaken!
  Dus aanleggen dit Intraduct, graag in het design van de brug over de 508, park van Luna, maar dan veel minder steil!

 497. christel van der l

  Alles is beter dan een tunnel!

 498. ‘Ik steun de Intraduct-petitie.’

 499. Ik steun het plan voor het INTRADUCT

 500. Ger van der L

  Ik steun de plannen voor het Intraduct

 501. Goed plan, hierbij mijn stem!

 502. Goed plan!

 503. ik steun de intradukt petitie!!
  geen tunnel

 504. Ik steun de Intraduct-petitie

 505. Heel graag zelfs,door een tunneltje heeft ’s avonds laat zeker niet mijn voorkeur als vrouw.
  Ik steun het plan voor het Intraduct.

 506. Het is nu ook een lekkere bende op het fietspad van de Nollenbrug. Dit fietspad is ingenomen door de aannemer van de kabelwerkzaamheden. Ik moest gisteren onder de giek van een graafmachine door. Vandaag zijn de schots en scheef liggende rijplaten verwijderd, maar het fietspad ligt nog onder de blubber. Dat wordt spekglad in de bocht bij regen.

 507. Graag een fietsbrug vooral met slecht weer is iedere meter die je meer moet fietsen er 1 teveel.

 508. Voor de brug.

 509. Ik steun de petitie van harte!

 510. Ik steun deze petitie!

 511. B. Groenveld

  Die brug moet er komen, fietsers moet altijd wijken voor auto’s. Die tunnel is veelte gevaarlijk, vooral ’s nachts (mishandelingen, verkrachtigen, moord).

 512. Ik ben ook vxf3xf3r de brug, er mag wel een keer een veilige route naar Alkmaar maken (Beverkoog wil je in het donker ook niet fietsen).

 513. Ik heb liever een brug, dan weer een gevaarlijke tunnel (net als bij de Omval). Met de brommer is een brug veel veiliger.

 514. racingbleu

  ik steun een intraduct. wand ik rij af en toe met mijn scoodmobiel naar alkmaar is voor mij korter, met een intraduct ik moet toch al opletten wat de afstand is die ik rij wand met een scoodmobiel haal je krap 45 km. en je moet hem niet leeg rijden wand dan staa je meschien halver wegen alkmaar- Heerhugowaard.

 515. PLEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS een tunnel tussen middenweg en nollenweg….
  Het scheelt 10 minuten fietsen naar mn werk! Moet ik dan met de AUTO??!!! Is het milieu niet belangrijk meer…

 516. Ik steun het plan voor het INTRADUCT

 517. Ben ook voor een brug, maar dan over de Schermerringvaart. Dat is nog veel korter en sneller naar Alkmaar.

  Klik op hier voor een voorbeeld van de route in googlemaps.

  @Mark: Bedankt voor het werk dat je hier in hebt gestoken. Deze optie is besproken in de QuickScan, maar heeft het niet gehaald omdat er teveel partijen bij betrokken zijn. Een dergelijke oplossing gaat daardoor veel langer duren dan het fietsviaduct. Neemt niet weg dat we tzt wel deze oplossing en nog een andere (nog iets kortere oplossing) in het achterhoofd houden.

 518. Ik steun het plan voor het INTRADUCT en ben tegen een onveilige tunnel incl. omweg.

 519. Ik steun het plan.

 520. Fam van Nugteren

  ik steun de intraduct petitie

 521. F de Vries

  DE route via de Brug lijkt mij de beste!!

 522. ja ik steun de petitie

 523. Ik steun het plan voor het INTRADUCT

 524. Ja, ik zie ook liever een brug dan een tunnel. Met windschermen is helemaal mooi.

 525. VOORRRRR

 526. Jan Willem D

  Maak en houd de weg begaanbaar voor de fietser; Ik steun de Intraduct-petitie.

 527. Marcel de P

  Ik steun de Intraduct petitie!

 528. Ik ben voor een brug.
  Wij in zwolle zijn gezegend met een prachtige fietsbrug meanderend boven een druk verkeersknooppunt. Ik voel me iedere keer dat ik er overheen mag fietsen de koning te rijk! Helemaal voor mij als fietser gebouwd. Je voelt je als fietser bijna serieus genomen… ;)

 529. P. Rustenburg

  Ik stem voor!

 530. Het is belangrijk dat mensen niet worden gestimuleerd om de auto te nemen door dit soort barrieres op te werpen.

 531. ‘Ik steun de Intraduct-petitie

  Het fietsen moet gestimuleerd worden, dit kan dus door veilige fiets routes

 532. theodora k

  mee eens, een viaduct is veiliger dan een tunnel

 533. Het is belangrijk dat mensen niet worden gestimuleerd om de auto te nemen door dit soort barrieres op te werpen.

 534. ‘Ik steun de Intraduct-petitie

 535. Ik heb hierover veel gelezen op een blog van iemand uit Alkmaar, en steun daarom van harte deze oproep!

 536. Rob van Streun

  Als oud Heerhugowaarder steun ik de petitie van harte. Ik ben onlangs nog een keer van Heerhugowaard naar Alkmaar gefietst om te kijken hoe het geworden is maar daar wordt je als fietser niet vrolijk van

 537. ja ik steun de petitie! Liever een brug!

 538. Wim & Els G

  Ja,wij steunen de actie, voor een fietsbrug.

 539. Wim & Els G

  Ja,wij steunen de actie, voor een fietsbrug.

 540. ‘Ik steun de Intraduct-petitie

 541. Een veilige verbinding is noodzakelijk om autoverkeer en daarmee CO2 uitstoot te kunnen verminderen.

 542. L. Jakobs-Timmermans

  Waarom niet luisteren naar mensen die er echt verstand van hebben. Gewoon een fietsbrug maken!

 543. Ik stem voor!

 544. ik steun de intraduct-petitie

 545. D. Schermer

  Ik steun de Intraduct-petitie.

 546. De schrif (verkeers deskundige)geleerde maken een leuke tekening en een lul verhaal.In theorie is dat geweldig maar in de praktijk niet.

 547. Ga door met de bestuurders te bestoken met de gegronde argumenten die jullie aandragen. Het overtuigen kan lang duren en als dat niet gaat wellicht het juridische pad bewandelen. In onze regio Breda Prinsenbeek duurde het een kleine zeven jaar om een goed en befietsbaar fiets viaduct over de HSL spoorlijn te krijgen. Uiteindelijk besliste de rechter.

 548. Reijnoud de H

  Nu moeten we een omweg fietsen van Alkmaar naar Heerhugowaard. Ik ben voor de fietsbrug. Met de vorige inzender: gun de Provincie een enkeltje Raad van State!

 549. Now we know who the snesilbe one is here. Great post!

 550. Wieger Jager

  Nu verneem ik uit de pers iets over fietsbrug over de 242 achter het tebouwen MCA, het fietspad zou uitkomen bij de Gamma HHW?
  Komen er nu 2 fietsbruggen over de 242?

 551. @Wieger: Nee, het fietsviaduct bij de spoorbrug over de N242 gaat er wel snel komen. Zie hier.

  Een fietsviaduct bij het Nollencircuit is eind-2010 de nek omgedraaid door de gemeenteraad van Heerhugowaard en de provincie Noord-Holland. Geen duidelijke reden. Er werd toen wel gezegd dat de fietstunnel bij het Nollencircuit begin dit jaar aangelegd zou worden. Hoewel we als Fietsersbondafdeling deze tunnel link vinden door de bocht in de diepte is het toch een vooruitgang op het huidige omfietsen via de Huygenhoek. Maar geen van ons heeft nog iets aan bouwactiviteiten waar kunnen nemen. De provincie had deze tunnel al 3 jaar weten uit te stellen door het te koppelen aan een uitvoegstrookproject voor de auto’s. Daar komt waarschijnlijk moeiteloos een rekjaartje bij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s