Nollencircuit-Intraduct

Het onderstaande bericht is verouderd en moet nog worden bijgewerkt. U hoeft niet meer te tekeken. Door een vreemde zet van Verkeersgedeputeerde Post (‘Ik heb al besloten, de mening van Heerhugowaard doet er niet toe.’) heeft de politiek van gemeente Heerhugowaard zich op het verkeerde been laten zetten. Zij hebben zich geschikt en hebben het fietsviaduct laten vallen en de fietstunnel omarmd. Deze is inmiddels aangelegd en in gebruik genomen, zie hier. Het is de bedoeling dat we hier nog een completer verslagje van plaatsen.

Als regionale Fietsersbond willen we een goed herstel van de belangrijke fietsverbinding Middenweg Heerhugowaard naar Nollenweg Alkmaar. Steun ons daarbij via de online petitie. Druk op de gele knop hieronder en vul vervolgens onderaan in het reactievak in: ‘Ik steun de Intraduct-petitie.’ Andere en aanvullende teksten mogen natuurlijk ook. Vul daaronder een naam in. De vakken Mailadres en URL kunt u leeg laten. Alvast bedankt voor uw bijdrage

Klik hier en
teken nu de
Intraduct-Petitie!
Tussenstand t/m 03-11-2010:
520 ondersteuners op de website
630 ondersteuners op papier

Steunbetuigen kan nog altijd! Op 22 november 2010 hopen we deze belangrijke fietsverbinding weer op de provinciale agenda te krijgen. In de media zijn berichten verschenen, die aangaven dat er niets meer te kiezen viel. Dat is niet waar. Provinciale politici mogen zich er nog steeds over uitspreken.

De petitie is feitelijk wel achter de rug. We hebben deze op 6 september aangeboden aan de voorzitter van de provinciale commissie Wegen Verkeer en Veroer. 3 dagen later hebben we dezelfde 1000 steunbetuigingen aangeboden aan de voorzitter van de commissie StadsOntwikkeling in Heerhugowaard.

Van 25 augustus t/m 1 september stonden we 5 middagen met deze petitie bij het Nollencircuit. De belangstelling en de steun was enorm. De beperking was duidelijk het aantal vrijwilligers. Hadden we met meer gestaan, dan hadden we nog meer steunbetuigingen binnengehaald. Net als op deze website is ruim 99% het roerend met ons eens.

Belangrijk was dat we konden wijzen naar de Omval-tunnel die enkele jaren terug door de provincie is aangelegd. Ook deze kent een scherpe bocht in de diepte. Veel fietsers waren hiermee bekend. Als we dit voorbeeld gaven, dan kwam al snel de opmerking: ‘Dat wil ik absoluut niet!’.

Tegelijkertijd hebben we geteld. De helft van de fietsers is door de huidige omrij-situatie verdwenen. Zij gaan nu via de Spoorbrug of Kippebrug of zitten in de bus of op een bromfiets. Het aantal bromfietsen en snorfietsen was namelijk verdubbeld. Deze ontwikkelingen geven maar al te goed weer dat er iets moet gebeuren. En dan is er met een fietsviaduct absoluut beter te scoren dan met het huidige tunnelplan van de provincie.

Daarbij moet ook bedacht worden dat het vooral de bromfietsen zullen zijn die de scherpe binnenbocht naar beneden niet kunnen houden. Zij gaan echt niet met 10km/h door deze bocht en bij een hogere snelheid belanden ze op de baan van de tegenliggers en dan mag de ambulance uitrukken.

In het dossier hieronder is te lezen dat het Intraduct (fietsbrug) verkeersveiliger, sociaal veiliger en een flink stuk korter is dan de al jaren uitgestelde fietstunnel, die veel verder van het Nollencircuit komt.


Intraduct-dossier
HEERHUGOWAARD – Enkele jaren terug is het Nollencircuit, de kruising Nollenweg (N508) met de Westerweg (N242) in opdracht van de provincie omgebouwd tot een half klaverblad. Het was een verbetering voor de automobilisten, maar een flinke verslechtering voor de fietsers tussen Alkmaar en Heerhugowaard. Zij mogen sinds de ombouw een dikke kilometer langs de altijd winderige Huygenhoek omfietsen.

Als Fietsersbond zagen we dit probleem een jaar of 5 eerder aankomen. We hebben flink overleg gevoerd met de provincie en de toenmalige verkeers-gedeputeerde. Die gaf toe dat er niet goed aan de fietsers gedacht was. De belangrijkste fietsroute tussen beide gemeentes was over het hoofd gezien. Er werd door de provincie een kleine studie gedaan en de Fietsersbond-vertegenwoordigers mochten een jaar of 4 terug kiezen uit 4 fietstunnel-varianten bij de tankstations.

Dat deden we schoorvoetend. Via de tankstations, die 300 meter ten noorden van het Nollencircuit liggen, is het nog steeds omfietsen, maar wel een stuk minder. Andere opties dichterbij het Nollencircuit waren volgens de provinice niet mogelijk. En we moesten meteen ter plekke kiezen, zodat het werk binnen het project kon worden meegenomen.

En als alles goed was gegaan, dan had er al sinds begin-2008 een fietstunnel gelegen. Maar die tunnel kwam niet. Al snel bleek dat de provincie de aanbiedingen te duur vond. Vervolgens deden wij slechte ervaringen op met de nieuwe haakse fietstunnel, die in hetzelfde project tussen de Omval was aangelegd. Zie ook dit aanvullende Omnibus-onderzoek. Inmiddels zagen we ook dat er naar ons inzicht wel ruimte was om bij het Nollencircuit een kortere oversteek te maken, maar dan met een viaduct.


Het huidige zicht op de middenweg vanaf het fietspad langs de westkant van de N242.

Genoeg redenen om voor de fietstunnel met een beter alternatief te komen. Dat deden eind-2009 in een overleg met de gemeente Heerhugowaard en vertegenwoordigers van de provincie NH. Die laatsten zagen met eigen ogen dat het fietsverkeer tussen Alkmaar-Nollenweg en Heerhugowaard-Middenweg enorm was afgenomen. Naar ons gevoel komen die fietsers niet (of veel minder) terug met een fietstunnel, die nog steeds een stuk van het Nollencircuit ligt. Met een fietsviaduct ten zuiden van Intratuin verwachten we dat het intensieve fietsverkeer wel terug gaat komen.

Daarop werd voorgesteld om de provinciale politiek te benaderen. Die namen begin dit jaar een motie aan dat er een zogenaamde Quick Scan moest komen om te zien of ons fietsviaduct-idee haalbaar en mogelijk gunstiger was dan de geplande fietstunnel. De politieke partijen waren het unaniem met ons eens. De Quick Scan is er gekomen en is vrijwel afgerond.


Rood is de huidige route, oranje de tunnelroute en groen de fietsviaductroute. Klik op de kaart voor meer details.

Kan een Fietsviaduct?
Volgens de Quick Scan onderzoekers van adviesbureau IPV moet het kunnen. (Wat ons betreft dus een enorm gemiste kans, dat de provincie dit niet meteen de eerste keer goed heeft onderzocht.)

Wat gaat het Kosten?
Verschillen in bouwkosten tussen de fietstunnel en het fietsvaduct zijn niet groot. Qua onderhoudskosten zal het elkaar ook niet veel ontlopen. Een fietsviaduct moet af en toe geschilderd worden en in een tunnel heb je kosten voor de verlichting en een afvoerpomp en als het tegenzit voor het weghalen van grafiti. En ja, dan zijn er voor de tunnel nog de camerakosten, waarover de provincie nog steeds in de clinch ligt met de gemeentes.

Tunnelbreedte
Maar voor de tunnel bleken de moten al 3 jaar klaar te liggen. Als die dingen op een andere plek gebruikt kunnen worden, dan zou een fietsviaduct wel eens iets goedkoper kunnen zijn. Daarbij zijn de tunnelmoten in onze optiek veel te smal gemaakt. Het wordt een tunnel van zo’n 55 meter lang en maar 3,5 meter breed. Dus een voetpad van 1,5 meter smaller dan de tunnel bij de Omval.

Scherpe bocht
Bij de Omvaltunnel zijn we zeer ontevreden over de haakse bocht in de diepte. Als de provincie haar tunnelplan uitvoert, dan komt ook bij die tunnel een vergelijkbare scherpe knik in de diepte. Dat terwijl in de aanbevelingen voor fietstunnels staat dat deze gestrekt moeten zijn. In de gemeente Alkmaar liggen 20 gestrekte fietstunnels, die gemiddeld 6 meter breed zijn; 2 meter voor de voetgangers en 4 meter voor de fietsers. Zo ook het fietstunneltje bij de kruising Nollenweg-Herenweg, die nota bene in dezelfde fietsroute tussen Alkmaar en Heerhugowaard ligt.

Sociale acceptatie
Met die tunnel houden we ons hart vast. Deze plek is meer verlaten dan die bij de Omvaltunnel. En daar is een flinke discussie geweest over toegezegde camerabewaking. Ondanks de inzet van 3 burgemeesters is die er nog steeds niet. Zelfs de broodnodige spiegel is al een paar jaar zoek.

Intraduct

De tunnelproblemen worden door een fietsviaduct (klik er op voor een grotere versie) vrijwel geheel opgelost. Geen scherpe bocht nodig, dus ook geen bocht in de diepte. Dus geen camera’s nodig. Verder is de fietsviaductroute 256 meter korter. Dat is 60 seconde fietsen. Maar feitelijk is de tijdwinst nog groter, omdat het totale hoogteverschil minder is en de fietsers niet af hoeven te remmen in de scherpe tunnelbocht.


Het hoogteprofiel en de lengtes, klik er op voor een leesbare versie.

Hoogteverschil
Dat hoogteverschil heeft alles te maken met de ligging van de Heerhugowaardse polder. 95% van de fietsers fietst via de Middenweg richting Alkmaar de polder uit over de hoge Nollenbrug. Die Nollenbrug is een paar meter hoger dan het fietsviaduct en eigenlijk is het fietsviaduct dus een soort aanloop naar de Nollenbrug. Met een fietstunnel ga je eerst nog meer naar beneden om later over de nog even hoge Nollenbrug te moeten.

Intratuin
Aan het fietsviaduct zit echter een nadeeltje, het ontneemt wat zicht op Intratuin. Om de provincie van dienst te zijn heeft de Fietsersbond een aantal gesprekken met Intratuin gevoerd. Wij vonden die redelijk positief, maar Itratuin bleef bedenkingen houden. Die bedenkingen hebben zij bij de inspraakronde bij de provincie geuit. Pas toen werd ons duidelijk dat het niet aan ons fietsviaduct lag, maar aan de eerdere werkzaamheden, waardoor Intratuin moeilijker te vinden is. Wat ons betreft moet dit opgelost worden, maar heeft dat weinig van doen met het fietsviaduct dat in zijn geheel op grond van de provincie komt.

Planning
Dit vonden we een lastig probleem. Gaat het oplossen van dit knelpunt langer duren door de aanleg van een fietsviaduct? Dat zou kunnen, maar de provincie stelt deze tunnel ook al enkele jaren uit. Het zou ons dus niets verwonderen als een fietsviaduct er net zo snel kan komen. En anders vinden we dat een paar maanden extra wachten minder erg is dan een zeer matige tunneloplossing waar fietsers 50 jaar van mogen ‘genieten’.

Onderhoudskosten
In Juni en September 2010 heeft de provincie de tunnel of viaduct-vraag verschoven naar de gemeentes Alkmaar en Heerhugowaard. Dwz gemeente Alkmaar mocht er een oordeel over geven, maar stelde dat het binnen de gemeente Heerhugowaard valt en zij deze gemeente in hun besluit zullen steunen. Voor de gemeente Heerhugowaard was de vraag echter verre van fris. Heerhugowaard mocht wel voor het fietsviaduct kiezen, maar kreeg dan meteen de rekening voor het onderhoud daarvan. En eigenlijk ging het niet eens om het onderhoud, maar om een jaarlijkse reservering voor de herbouw over 50 jaar. Als de provincie de tunnel bouwt, dan betaalt de provincie dit jaarlijkse bedrag van circa 70.000 euro. Als de provincie het fietsviaduct aanlegt, dan moet de gemeente Heerhugowaard deze 70.000 euro jaarlijks opzij leggen.

En dat is vreemd, want zo houdt de provincie het geld voor de tunnel over. Dus stellen we dat de provincie hun tunnelgeld ter beschikking moet stellen aan de gemeente Heerhugowaard. Maar als je naar het naastgelegen autoviaduct kijkt, dan snap je dat de provincie de gemeente met een gelegenheidsargument onder druk zet. Heerhugowaard hoeft echt niet mee te betalen aan het autoviaduct, dus waarom wel aan het fietsviaduct? Dat terwijl het de provincie is die deze fietsverbinding nota bene kapot heeft gemaakt.

Een ander hardnekkig misverstand zijn de zogenaamde stenengooiers. Deze hebben schijnbaar alleen oog voor dit fietsviaduct. Dwz er ligt over de N508 al een fietsviaduct, die meer verlaten is en waarbij meer ellende te verwachten valt. Toch is daar geen enkele voorziening tegen het mogelijke stenengooien aangebracht. Dus begin daar eerst aan en aan de 30 plekken die op dat gebied urgenter zijn. Maar nee, alleen bij dit fietsviaduct wordt dit probleem naar voren gebracht, met het bijverschijnsel dat er een bouwvergunning nodig is. Dus ook dit dwarslig-argument stinkt behoorlijk.

En hoe nu verder?
Op 22 november 2010 komt het hopelijk nog een keer op de agenda van de provinciale commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. In dat geval wensen we de politici veel wijsheid toe. Kies voor iets dat deugd en het fietsverkeer positief steunt.


Geplaatst op 2010-06-30, in Alkmaar, Heerhugowaard en getagd als , , . Markeer de permalink als favoriet. Een reactie plaatsen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: