Bezwaar Kanaalkade-verslechtering

ALKMAAR – De Fietserbondafdeling Alkmaar (en omstreken) heeft bij de gemeente Alkmaar een bezwaar ingediend tegen het terugdraai-voornemen van de Kanaalkade. Als Fietsersbond vinden we de huidige situatie al verre van optimaal en met de terugkeer van de autostroom Friesebrug richting Stadskantoor gaan de fietsers er nog meer op achteruit.

Het hoofdprobleem draait om de oversteekbaarheid van de Kanaalkade bij de Herenstraat en de Kaarsemakersgracht voor fietsers die vanuit Alkmaar-Noord, Oudorp, Langedijk en Heerhugowaard naar het Waagplein, de omgeving van V&D en het MCA willen. Het gaat om een zeer grote groep fietsers, die nu al geen opstelruimte hebben voor de oversteek naar de Herenstraat en Kaarsemakersgracht.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders te Alkmaar;

Bezwaar van de Fietsersbondafdeling Alkmaar tegen het Kanaalkadebesluit Nr 7548; herinvoering 2-richtingen autoverkeer tussen Kaarsemakersgracht en Minderbroederstraat

Bij dit besluit hoort een tekening, een verkeerskundig onderzoek van de Grontmij en een reistijdanalyse voor de Connexxion bussen.

We hebben eerder een groot deel van deze klachten op 6 september 2012 doorgegeven aan de verkeersafdeling, maar helaas heeft dat weinig tot geen invloed gehad op het besluit dat op 8 juli 2013 gepubliceerd is.

Fietsverkeer Friesebrug naar Binnenstad
In de reistijdanalyse wordt de fiets niet genoemd en ook in het verkeerskundig onderzoek komt de fiets er minimaal van af. Dwz deze plannen hebben wel degelijk een negatief effect vooral op het fietsverkeer vanaf de Frieseweg uit Oudorp, Oudorperpolder, Alkmaar-Noord, Sint-Pancras, Langedijk en Heerhugowaard naar de Binnenstad. Dat vinden we als Fietsersbond jammer. Net nu de Frieseweg opgewaardeerd is naar een fietsstraat, wordt dat positieve effect teniet gedaan met dit besluit. Een fietsroute is immers zo sterk als de zwakste schakel en de gemeente gaat nu 2 belangrijke schakels in deze hoofdfietsroute behoorlijk verzwakken.

Het begint bij de Friesewegoversteek naar de Friesebrug. In de zeer oude situatie waren deze fietsers met auto’s mee in de voorrang. Door de komst van de 2de Friesebrug en de lus daar naartoe, moeten de doorgaande fietsers nu voorrang verlenen. Dat was alleen voor het autoverkeer stad-uit, omdat er erg weinig autoverkeer stad-in ging. Met 2-richtingen autoverkeer op de Kanaalkade komt er ook veel meer autoverkeer via deze lus naar de Friesebrug stad-in en dat houdt dus een flinke verslechtering in voor de fietsers van de Frieseweg naar de Friesebrug en verder.

De 2de schakel die flink verzwakt wordt is van de Friesebrug naar het Waagplein-V&D-MCA. De meeste fietsers kiezen nu voor de Kaarsemakersgracht, maar de groep die de Herenstraat in duikt is groeiende. Beide fietsoversteken zijn nu al ondermaats door geen enkele opstelruimte voor de overstekende fietsers en afwezigheid van vluchtheuvels tussen de rijbanen. In de nieuwe plannen is hier nog steeds niets voor bedacht, maar moeten de fietsers wel een extra rijstrook met autoverkeer kruisen. Dit vraagt om moeilijkheden en we hebben de verkeersafdeling hier al eerder over geïnformeerd. Het is jammer dat de Grontmij in haar onderzoek geen oog had voor dit probleem.

De ‘veiligste’ oversteek is thans nog bij de Kaarsemakersgracht. Daar is een soort eilandje dat je beschermde tegen de bussen uit het westen. Een ander voordeel is dat autoverkeer vanaf de Kaarsemakersgracht (Karperton) hier niet linksaf mag. Nu dat wel mag wordt deze kruising al-met-al 3x zo ellendig voor de fietsers die naar het Waagplein en verder willen. Gevolg is dat meer fietsers over gaan steken naar de Herenstraat, die oversteek is immers dan even gevaarlijk. Maar ook valt te verwachten dat een groep (oudere) fietsers deze route gaat mijden en bijvoorbeeld minder gebruik zal maken van de winkels en horeca in de Binnenstad.

We hebben bij de verkeersafdeling het advies gegeven om linksaf voor autoverkeer uit de Kaarsemakersgracht ook in de nieuwe situatie niet toe te staan. Ofwel een zelfde situatie die ook gehandhaafd blijft bij de Gedempte Nieuwesloot-uitrit. Dit zou deze situatie voor de fietsers iets kunnen verbeteren, omdat de kruising overzichtelijker wordt. Het zal echter niets veranderen aan de slechte oversteekbaarheid voor de fietsers naar het Waaplein en verder.

Laden en Lossen op Fietsstroken
Een ander belangrijk probleem is het laden en lossen van vrachtwagens. Deze vrachtwagens maken nu regelmatig gebruik van de fietsstroken aan weerszijde ter hoogte van de Karpertonparkeergarage. Parkeren op fietsstroken is volgens de wet niet toegestaan en daar zijn goede redenen voor. Fietsers moeten immers van de fietsstrook naar de rijbaan om de geparkeerde vrachtwagen en dat levert gevaar op. Met tweerichtingenverkeer voor auto’s op de Kanaalkade zal dit gevaar verdubbelen. We snappen ook dat deze vrachtwagens ergens moeten lossen, maar we vinden ook dat de fietsers veilig naar van de Binnenstad moeten kunnen fietsen.

VRI bij Stadskantoor
In het Grontmij-onderzoek wordt ook gesproken over het veranderen van de verkeerslichtenregeling van de kruising Kanaalkade-Geestersingel-Helderseweg. Hun voorstel komt overeen met een voorstel dat een fietsersbondlid 9 jaar eerder heeft doorgesproken met de VRI-verantwoordelijke. Dit zou inhouden dat we een voorstander van deze oplossing zijn. Maar sinds 2004 is er wel veel veranderd, zoals het weghalen van de verkeerslichten bij de Paternosterstraat. Het gevolg daarvan is dat nu dagelijks veel fietsers op een linke manier de Tesselsebrug kruisen om via het padje langs het Politiebureau de Geestersingellichten te vermijden. Met een verslechtering van deze regeling zal de groep Tesselsebrugkruisers toenemen en het is maar de vraag of dat wenselijk is. Voor ons houdt het in dat de VRI voor de fietsers goed moet verbeteren, ook voor de grote groep fietsers vanaf de Tesselsebrug naar de Kanaalkade-Paternosterstraat.

Er zijn circa 3 mogelijkheden om het verkeer in 4 stappen te regelen. Een met voorlangskruisende auto’s, maar dat systeem is tegenwoordig minder wenselijk. De andere methodes is het na elkaar leeg laten rijden van de 4 aanvoerwegen. Dat kan op een fietsonvriendelijke manier zoals bij de kruising Nieuwe Schermerweg-Saturnusstraat, waardoor linksaffietsers 2x lang moeten wachten door de verkeerde draairichting. Met een draairichting die tegengesteld gaat kunnen de fietsers aan de overkant vrijwel aansluitend linksaf. Dat systeem hebben we destijds dan ook voorgesteld in 2004.

We verwachten ook dat het voordringsysteem van de bussen op deze kruising gehandhaafd zal blijven. Al met al is het ons dan ook niet geheel duidelijk welk systeem exact toegepast gaat worden en welk effect dat op de overstekende fietsers zal hebben. Wel is het in onze ogen verstandiger om eerst ervaring met de aangepaste VRI op te doen qua veiligheid en doorstroming eer te beginnen aan tweerichtingen autoverkeer op de Kanaalkade.

met vriendelijke groet;

Los van dit alles is het maar de vraag of de inwoners en ondernemers van Alkmaar ook maar iets opschieten met dit plan. Connexxion en de Provincie zijn er niet blij mee en willen geld zien. De grote provinciale subsidie wordt met het halveren van BusOnline-busbaan teniet gedaan.

Een deel van de ondernemers en politici willen 2-richtingen autoverkeer op de Kanaalkade om zo de bereikbaarheid van de Binnenstad te verbeteren. Het is maar de vraag of dat zo is. In het verleden en nu nog steeds worden de Kanaalkade, Wagenweg en Bierkade door automobilisten vooral gebruikt om met de auto langs de Binnenstad te rijden en niet naar of van de Binnenstad. Het terugdraaiplan gaat daar niets aan veranderen.

Binnenstad-bezoekers komen vooral te voet en op de fiets. Voor hen wordt de Binnenstad vanuit de richting Friesebrug een stuk onaantrekkelijker. Per bus komt maar 1/5de daarvan. Met de auto wordt de Binnenstad hoofdzakelijk bezocht door te parkeren in Overstad. Het parkeertarief is daar veel lager en dan houden ze wat geld over om in de Binnenstadwinkels uit te geven. Deze behoorlijke groep loopt over de Ringersbrug en zorgt zo voor de grootste verstoring van de busbaan bij het oversteken.

Maar ook de parkeergarages Karperton, De Vest, Kanaalschiereiland en de Singelgarage staan immer goed vol. Die zijn nu dus al prima bereikbaar. De nieuwe Schelphoekgarage blijft leeg, omdat via de bouwingang de auto’s er gratis bovenop geparkeerd worden. Maar ook omdat winkel- en horecabezoekers de afstand te groot vinden en dat deel van de Binnenstad niet als prettig ervaren. Want ook bezoekers met de auto willen graag winkelen in het autovrije deel.

Dat bereikbaarheid per auto geen garantie is voor meer winkelbezoek wordt al jaren aangetoond in Overstad zelf. In Overstad is de grootste leegstand van winkels. Het Noorder-Arcade gebouw staat al jaren voor meer dan de helft leeg. Treurig om te zien. Maar ook Halfords (fiets- en automateriaal) heeft haar winkel in Overstad gesloten en die in het autovrije deel van de Binnenstad open gelaten. Omgekeerd is de leegstand in de Alkmaarse Binnenstad al jaren laag ten opzichte van vergelijkbare binnensteden.

Het zou ons dan ook niet verwonderen dat met dit kortzichtige beleid juist het winkel- en horecabezoek van de Binnenstad gaat afnemen.

Geplaatst op 2013-08-11, in Alkmaar en getagd als , , . Markeer de permalink als favoriet. 3 reacties.

  1. Dit beleid leidt tot Duitse verkeerstoestanden voor fietsers. Je kunt prima naar de stad fietsen, maar zodra je in de strook rond de binnenstad komt lijkt het fietsen maximaal te ontmoedigd worden. In veel Duitse steden eindigen de fietsroutes rond de binnenstad en moet je ingewikkeld slalommen en zoeken naar plekken waar fietsen oogluikend wordt toegestaan. Af en toe merk ik dat ik richting binnenstad Alkmaar ook iets heb van: moet ik al die hobbels nemen? En dan kom ik nog via de Bergerweg (dat valt nog mee).
    Vorige week hadden we gasten uit Wageningen die zeer enthousiast Alkmaar binnen waren gekomen via de genoemde fietsstraat. Daarna waren ze de weg kwijt geraakt… want rond de binnenstad was het volgens hen behoorlijk chaotisch voor fietsers.
    En miljoenen investeren in de Bus Online en vervolgens weer opheffen: dat is echt geld in het Noordhollands Kanaal gooien.

  2. bizar dat een nog grotere barriere tussen overstad en centrumgebied wordt gelegd door het tweerichtingverkeer maken van de kanaalkade. Ik denk dat overstad vanuit het centrum nu nog minder goed bereikbaar is, wat zeker gevolgen gaat hebben op de winkelstand. Een beetje investeerder gaat niet in Overstad zitten. Over de gevolgen voor de fietsers nog maar te zwijgen. Ook heeft onderzoek aangetoond dat het hebben van een bruisend centrum veel meer doet voor de bezoekersaantallen dan de bereikbaarheid met de auto.

    Jammer. Helaas betaal ik als niet autorijdende burger ook mee aan deze onzin.

  3. @Arrien: Opvallend dat we als Fietsersbond de enigen waren die het bezwaar hebben doorgezet. Inmiddels is er nog iets bijgekomen dat goed aangeeft dat het om een ondoordacht plan gaat. Men wilde ook maar even de rijrichting over de Gedempte Nieuwesloot en de Koningsstraat omdraaien. Dat zal er voor zorgen dat meer auto’s de Voordam gaan nemen om uit de stad richting west te gaan. De grote Jumbo-oplegger wil dit ook, maar zal blijven steken op de Schapenbrug. Zo het er nu uitziet voegt de extra autorijrichting meer problemen dan oplossingen toe.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: