Kruseman van Elten Fietsstraat

ALKMAAR – Ten noorden van het station is de Kruseman van Eltenweg drastisch gewijzigd. De weg is langs de Bergerhof-buurt omgezet in een smallere fietsstraat met daarnaast een ruimer trottoir voor de vele scholieren die tussen het Horizoncollege en het station lopen. Langs het Horizoncollege gaat de fietsstraat over in een vrijliggend 2-richtingen fietspad.

Dat klinkt mooi en toch krijgen we veel vragen en klachten over deze nieuwe inrichting. En dat is niet verwonderlijk, want het afwerken laat lang op zich wachten. De fietsstraat en het fietspad zijn klaar, maar de omgelegde weg voor het autoverkeer (die langs het spoor op de Wognumsebuurt aansluit) is er nog niet. Gevolg is dat deze auto’s nu allemaal over de fietsstraat gaan en die is daar niet op berekend.

Voor alle duidelijkheid; het is de bedoeling dat de fietsers op het rode deel fietsen en dat alleen auto’s uitwijken over de kasseie-achtige zijstroken. Vaak gaat dat goed, maar er zijn ook fietsers die over de kasseiestrook gaan fietsen als ze een auto tegenkomen. Dat is dus niet de bedoeling. met veel minder autoverkeer zal het beter gaan.

Een ander punt is de aansluiting van de Kruseman van Eltenweg op de Helderseweg en dan metname voor de fietsers.

Ook dat deel is nog niet af en de verkeerslichten doen het nog niet. Aan de overkant langs het kanaal komt de komende weken een 2-richtingen fietspad langs de Helderseweg tussen de Kruseman van Eltenweg en de Stationstraat. Dat 2-richtingenfietspad is bedoeld voor de aansluiting op de nieuwe Victoriebrug, maar zal zeker effect hebben op de kruising Kruseman van Eltenweg-Helderseweg.

(De Victoriebrug ligt al een paar maanden gereed en met de klep open te wachten op de aansluitingen met de Helderseweg en de Noorderkade. Voor deze brug is het nieuwe 2-richtingen fietspad een verbetering. Eerder was alleen een aansluiting met de Stationsweg-kruising bedacht.)

Als alles klaar is zullen hier meer fietsers oversteken aan de kant van het Gerechtsgebouw tussen het Horizoncollege (en de noordkantstalling van het station) en de noordelijke spoorbrug richting Alkmaar-Noord en Langedijk. Daarvoor is bij het gerechtsgebouw op dit moment weinig opstelruimte ingeruimd. We zijn dan ook erg benieuwd hoe de gemeente dit op gaat lossen.

We hebben wel tekeningen ingezien van de fietsstraat, maar over deze kruising waren die vaag. Destijds was ook nog niet besloten tot de aanleg van het stuk 2-richtingenfietspad langs het kanaal. Eerder hebben wel onze zorgen bij de gemeente geuit over deze kruising. We houden dit dus scherp in de gaten.

Geplaatst op 2014-09-03, in Alkmaar en getagd als , , , , , . Markeer de permalink als favoriet. 21 reacties.

 1. Ik vind dit wel méér een fietsstraat dan de Frieseweg.

 2. Ik heb dit van het begin kunnen volgen ,maar verdient geen schoonheidsprijs.omdat beter is de omleidingsweg eerst te maken.en haal ook de markeringsborden weg er zijn al wat spiegels in de prak gereden.maak de fietstraat af dit duurt allemaal veel te lang.

 3. @Peter v/d Klugt: In het stukje hierboven staat dat wij als Fietsersbondafdeling ook niet blij zijn met de volgorde. Natuurlijk had eerst de omgelegde weg langs het spoor gerealiseerd moeten worden. De kans is groot dat die vertraagd is omdat dit grond was van de spoorwegen en er erg lang gesproken is over de ombouw van het station. Daarentegen is bij de fietsstraat gebruik gemaakt van een provinciale subsidie en die zal er voor gezorgd hebben dat deze voor het eind van het jaar klaar moest zijn.

  Ik heb er al heel wat uren rondgelopen en rondgefietst om te zien hoe fietsers en automobilisten met deze situatie omgingen. Tot de laatste keer (een dag of 4 terug) zag het er redelijk uit. Fietsers lieten zich niet van de rode fietsloper jagen naar de uitwijkstroken en automobilisten bleven als dat nodig was achter de fietsers hangen. Na de vakanties en de komst van slechter weer zal zeker het aantal auto’s toegenomen zijn en is dat voor mij een reden om morgen op de drukkere momenten nog eens goed te kijken hoe het gaat.

  Als dit echt niet kan, dan zal de gemeente er bijvoorbeeld voor moeten kiezen om bijvoorbeeld deze straat te sluiten voor doorgaand autoverkeer totdat de omgelegde Kruseman voor de auto’s gereed is.

 4. Gistermiddag heb ik het een halfuurtje bekeken tussen 16 en 16:30. met 42 auto’s tegenover 34 fetsers was het behoorlijk druk. De auto’s waren in de meerderheid, wat niet de bedoeling is van een fietsstraat. Als de omgelegde Kruseman van Elten klaar is, dan zal 65 tot 80% van deze auto’s daar gebruik van gaan maken en zijn de fietsers ruim in de meerderheid. Eigenlijk functioneert deze fietsstraat nu zoals de fietsstraat over de Dorpsstraat in Castricum, waar het alleen met fietsers en auto’s ruim 2x zo druk is. Ik vind dat daar niet goed gaan. Toch zijn de Castricummers redelijk tevreden over hun fietsstraat en gebeuren er minder ongelukken dan voorheen.

  Wat me opviel was dat alle 34 fietsers netjes op het rode fietsasfalt reden, en niet een gebruik maakte van de uitwijkstroken. Van de auto’s was er niet een die boven de 30km/h reed. Ze bleven veelal netjes achter de fietsers aansukkelen. Ook achter een fietsende moeder die naast haar jonge zoon maar 12km/h gingen. Waarschijnlijk met het idee ‘het is maar een paar honderd meter’. De fietsers werden ook niet door de auto’s opgejaagd en gaven geen opgejaagde indruk. Bij elkaar was het een schoolvoorbeeld van hoe een fietsstraat hoort te werken.

  In die periode reed maar 1 fietsster over het nieuwe brede trottoir. Zij kwam uit de wijk en had dit waarschijnlijk ook gedaan als de fietsstraat een fietspad zonder auto’s was geweest. Structureel werd er dus niet op het trottoir gefietst. Als fietsers een situatie gevaarlijk vinden, dan rijden ze tegenwoordig zo over het trottoir. Dat is goed te zien bij de Kennemersingel of Kanaalkade.

  Gistermiddag gaf voor mij zeker geen reden om hierover de gemeente lastig te vallen. Volgende week ga ik nog een keer kijken in de ochtendspits als de herftsvakantie voorbij is. Misschien is dan ook het stukje 2-richtingenfietspad langs het kanaal klaar. Daar maak ik me meer zorgen over. Het kan niet anders of schoolfietsers die van de VMBO naar de Huiswaard en Langedijk gaan zullen de verkeerslichten bij het Gerechtsgebouw zo blokkeren dat fietsers langs de Helderseweg richting Binnenstad er niet langs kunnen.

 5. Ik wil nog 1 keer reageren ,want Jan ik ben het niet eens met je reaktie.Ga dan kijken om kwart over 8 als de school begint.Want als volwassen mensen( leerkrachten) over het trottoir fietsen waar hebben we het dan over.Mijn mening is en blijft de fietsstraat is te vroeg gemaakt.Maak de straat af enruimde markeringsborden op.De hele planning is verkeerd.Groeten Peter v.d Klugt

 6. @Peter v/d Klugt: Ik schreef al dat ik daar ’s ochtens ga kijken, maar dan na de Herfstvakantie. Ben het ook eens dat de markeringsborden opgeruimd kunnen worden, maar zag er deze keer niet een die door een auto(spiegel) te raken is. Misschien staan ze er ook om de automobilisten tot opletten aan te zetten zolang deze tussensituatie duurt. Ben het ook met je eens dat de volgorde fout was, maar dan blijf ik mezelf herhalen.

  Fietsen op de stoep bij de VMBO is een ander punt. Deze keer zag ik het niet, maar in de oude situatie zag ik het enorm veel. Ik heb hier ook gekeken toen er plannen voor een fietsstraat of iets anders waren. De school ligt zo dat het laatste stukje veel over de stoep wordt gefietst, al was het maar omdat er rond die tijd veel scholieren vanuit het station op de weg en fietsstroken liepen. Het deel langs de VMBO is echter geen fietsstraat geworden, maar een vrijliggend 2-richtingen fietspad.

 7. Vanochtend tussen 7:45 en 8:45 heb ik (na de Herfstvakantie) gekeken hoe het in de ochtendspits ging bij de Kruseman van Elten Fietsstraat. Naast enkele keren heen en weer fietsen en met de treinpassagiers heen en weer lopen heb ik ook een flinke tijd onder de plu gekeken wat vooral fietsers, automobilisten en ook voetgangers hier doen.

  Tot mijn verbazing was het niet veel anders dan het halfuurtje dat ik er eerder gekeken heb in de middagspits. Het verschil was dat er nu een grote horde mensen langs de zuidkant liep tussen het station en de VMBO/Gerechtsgebouw e.d. De stoep aan de Bergerhofkant biedt meer ruimte, maar de voetgangers vonden dat aan de zuidzijde geen probleem. Zal ook komen omdat veel parkeervakken leeg waren en je ook daar goed kan lopen. De oude zebra (die er nog half ligt) kan niet meer gebruikt worden en komt in een perkje uit. Kortom pas bij de school wordt de fietsstraat overgestoken en dat ging redelijk goed. Toch zou je denken dat hier een zebra nodig is.

  Langs de Bergerhofkant werd wel gelopen, maar dan richting station, wat veel minder mensen zijn. Het gedrag van de auto’s en de fietsers op de fietsstraat was wederom voorbeeldig. Auto’s reden er gemiddeld 20km/h net als veel fietsers. Ze bleven ook vaak de hele 280 meter fietsstraat achter de fietsers hangen, omdat er teveel tegenliggers waren. 98% van de fietsers reed op het rode fietsgedeelte en lieten zich niet naar de uitwijkstroken jagen. Over de stoep werd niet over de volle lengte gefietst door fietsers die de fietsstraat eng of onveilig vonden.

  Alleen tussen de Ranonkelstraat en de fietsenstalling van de VMBO-school reden zeer regelmatig fietsers over de stoep, ook volwasssenen die er uitzagen als leerkrachten. Dit creatief uitsorteren gebeurt door de hele stad en heeft niets te maken met de aanwezigheid van een fietsstraat. Hier is prima een oplossing voor te bedenken, maar dat zal in samenspraak met de buurt en de school moeten gebeuren.

  Natuurlijk is het niet goed dat de omgelegde autostraat nog niet gebruikt kan worden en dat de fietsstraat tot die tijd overbelast is met auto’s in de ochtend- en middagspits. De gemeente weet daarvan en dit probleem zal ook niemand ontkennen. Ik vond het wel zeer positief dat vrijwel iedereen zich als fietser en automobilist zeer netjes gedroeg en dat er goed rekening werd gehouden met de fietsers.

  Toch zag ik wel een paar dingen die me zorgen baarde en ik later met een verkeersambtenaar heb besproken. Zo is de kruising bij de perrontunnel nog niet goed ingericht en komen er erg veel auto’s en fietsers uit de richting Jan van Scorelkade, die te lang door blijven rijden omdat het verkeer op de fietsstraat toch niet zo snel gaat. Dat kan link zijn, zij horen als uitrit gewoon voorrang te verlenen.

  Ook is het zo dat de 6 Bergerhofstraatjes die als eenrichting uitrijden naar de Fietsstraat erg slecht zicht hebben op het voetpad door hoge en dichte heggen. Begrijpelijk dat mensen die heggen willen, maar verkeersveilig is het zeker niet. Er is sprake geweest om het 1-richtingverkeer in de Bergerhof om te draaien en als de heggen zo hoog blijven is dat een betere oplossing. Toch komen er weinig auto’s uit de Bergerhof, waardoor het probleem meevalt. Het plaatsen van spiegels kan natuurlijk ook helpen en het is vreemd dat dat al niet in de oude situatie is gebeurd.

  Erger was 1 bewoonster die een carport aan de Fietsstraat heeft en de auto daar met de achterzijde naartoe geparkeerd had. Zo iemand heeft nog veel minder zicht op de voetgangers, ze reed daar dan ook heel voorzichtig en langzaam maar kon ook de auto niet achteruit de Fietsstraat opdraaien omdat die zo druk was met auto’s. Het duurde zeker 10 minuten en ik hield mijn hart vast. Je zou denken parkeer a.u.b. andersom dus met de neus naar de fietsstraat. Om dat netjes te doen moet echter door de gehele Bergerhof worden gereden en aan het eind een stukje achteruit de carport in. Begrijpelijk dat mensen dat te veel werk vinden. Er zijn echter 5 van deze carports en de auto’s die ik zag stonden allemaal met de achterkant naar de Fietsstraat. Als er al ongelukken gaan gebeuren, dan is het met zoiets en daar mag zeker over nagedacht worden. Maar ook hier geldt dat het er gelukkig maar zeer weinig zijn.

  Als laatste zag ik dat het bij de verkeerslichten niet goed zat. Door de werkzaamheden aan de kanaalkant moeten nu tijdelijk de fietsers in 2-richtingen langs de westkant van de Helderseweg over de spoorwegovergang. De tijdelijke fietsers die zo noordwaards gaan hebben geen detectielussen of drukknoppen voor de verkeerslichten bij de Kruseman van Elten weg. Zij moeten dus wachten tot een fietser van de andere kant komt.

  Mijn extra bezoek kwam o.a. door een reageerder waarvan de reacties in quarantaine zijn geplaatst. Met het punt dat de fietsstraat te druk is met auto’s zijn we het eens.

  Hij voerde echter ook andere zaken aan die we eerst intern en met de landelijke Fietsersbond willen afstemmen en later natuurlijk ook met de buurtvereniging en de gemeente.

  Per mail is contact en we komen er op terug zodra meer duidelijk is of wij iets zinnigs kunnen zeggen over dit landelijke probleem.

  Zelf zullen we de situatie blijven volgen, vooral op het moment wanneer het 2-richtingen fietspad bij de Spoorbrug langs het NH-Kanaal in gebruik is. Helaas was dat vandaag nog niet te bekijken.

 8. Zoals duidelijk mag zijn is op dit weblog de zogenaamde moderatiemode ingeschakeld. Daar zijn diverse redenen voor en na interne afstemming hopen we dit zo snel mogelijk op te heffen of aan te geven wat er gaat gebeuren. Reageren blijft dus mogelijk, maar het kan even duren eer een reactie zichtbaar wordt.

 9. Teun Jansen

  Goede avond,( aan Jan Nagengast )

  Ik weet dat de datum voor het indienen van ideeën met betrekking tot veiliger fietsen in de gemeente Alkmaar reeds gepasseerd is maar ik wil toch graag het volgende onder de aandacht brengen misschien dat het nog meegenomen kan worden.
  Ik fiets twee maal in de week van mijn huis in de Blaeustraat naar molen het Roode Hert aan de Frieseweg voor vrijwilligerswerk in de molen.
  Heen en terug naar de molen kom ik dan twee keer over de Kruseman van Elteweg en over de Frieseweg beide aangepaste fietswegen, maar wat een verschil in beleving door verschillende aanleg.
  De Kruseman van Elteweg twee richtingsverkeer met aan beide kanten een kasseienstrook van ongeveer 1 meter.
  Met als resultaat fietsers gaan op de geasfalteerde strook rijden, tegen de middenlijn aan, met als resultaat dat je auto’s die uit tegenovergestelde richting komen die ook op de geasfalteerde strook rijden rakelings passeer.
  Auto’s die van achterop komen hoor je niet naderen omdat zij over de geasfalteerde strook rijden.
  Ook ben je als fietser omdat je tegen de middenlijn rijd op het asfalt een snelheidsremmer voor de auto’s die achter je rijden dat gaat bijna altijd goed ,maar soms zit er een hufter tussen die dan rakelings inhaalt.
  Bij het passeren van een auto wordt je als fietser gedwongen naar rechts te gaan om op de kasseienstrook te gaan rijden, wat alles behalve prettig is!

  Het kan ook totaal anders!
  Dat blijkt als ik van de Frieseweg gebruik maak.
  Zelfde uitgangspunt als de Kruseman van Elteweg maar aangelegd door mensen met praktijk ervaring.
  Asfalt aan de kanten van de weg en een strook kasseien in het midden met als resultaat.
  Fietsers fietsen rechts van de weg tegen de stoeprand aan.
  Auto’s die van achter naderen en willen passeren gaan naar links waardoor ze over de kasseien moeten rijden dit is goed hoorbaar voor de fietsers
  Fietsers hoeven ook niet van hun lijn te veranderen zoals op de Kruseman van Elteweg als er een auto passeert en tegenliggers passeren met ruime tussenruimte.

  Dag en nacht verschil wat veiligheid betreft als je als fietser gebruik maak van de fietsstraat Kruseman van Elteweg en de Frieseweg beiden in Alkmaar.
  En dat allemaal doordat bij de een de kasseienstrook in beide richtingen rechts tegen de stoeprand ligt en bij de ander de kasseienstrook in het midden van de weg ligt.

  Ik weet dat het ontzettend veel geld kost om het aan te passen maar kijk er a.u.b. eens naar.
  Als U geen beeld heeft van de situatie wil ik best een keer met U beide straten op de fiets beleven.

  met vriendelijke groeten,

  Teun Jansen

  Beste Teun
  De Kruzeman van Eltenweg is bewust zo gemaakt. De fietser op het asfalt en de auto gedeeltelijk op de keien. Dat er momenteel nog veel autos op rijden is tijdelijk. Voor de autos wordt een aparte weg gemaakt onder de traverse door. Begin volgmd jaar klaar. Dan is er opde huidige fietsstraat geen autoverkeer meer behalve af en toe een auto voor bestemmingsverkeer
  Groet, Jan Nagengast

  Goedemiddag,

  Ik hoop oprecht dat U gelijk heeft dit in het belang van de (kwetsbare) fietser.
  Maar af en toe een auto zoals U schrijft , daar heb ik mijn twijfels bij,theoretisch misschien logisch maar soms is de praktijk anders, omdat al het in en uitgaande autoverkeer uit de Bergerhof gebruik moet maken van de fietsstraat.
  Autoverkeer uit het Blaeustratenkwartier en de Bergermeer wat richting Helderseweg wil gebruik blijft maken van de fietsstraat.
  Verkeer vanaf de Helderseweg richting Bergerhof, Bergermeer en Blaeustratenkwartier gebruik blijft maken van de fietsstraat.
  Auto’s die leerlingen afleveren/ophalen voor de deur van het schoolgebouw zetten “even” de auto stil in de fietsstraat.
  Er over de gehele lengte van de fietsstraat 18 parkeerplaatsen voor auto’s zijn aangelegd, met als gevolg auto’s zoekende naar een parkeerplek, vooruit/achteruit insteken op een parkeerplaats, storend voor fietsers.
  Zeker s’avonds geeft parkeren risico’s met al die onverlichte fietsers.
  Tijdens de piekmomenten van de dag, leerlingen naar school of naar huis, kantoorpersoneel onderweg naar hun werk of naar huis, auto’s die het fietspad moeten kruisen om naar de parkeerplaats van het gerechtsgebouw te gaan.
  Alles bij elkaar zal dat er niet toe lijden dat er in de toekomst af en toe een auto van de fietsstraat gebruik maakt, hoe graag we dat ook willen en blijft het zoals nu tijdens de piekmomenten verdomt goed opletten.

  met vriendelijke groet, Teun

 10. Jan, hoeveel parkeerplaatsen zijn er op het parkeerterrein ? Dan kan je ook verwachten dat er minstens zoveel auto’s per dag x2 over het fietspad gaan.
  Hoeveel mensen wonen er in de Bergerhof, Bergermeer en Blaustraatkwartier die met de auto gebruik maken van de Kruseman ?
  Als bewoner welke haast op de Kruse woon kan ik zeggen dat de zgn “fietsstraat” een wassenneus is en een pokke herrie maakt als de auto’s gedwongen over de ribbels rijden.
  Dat het alleen maar beter wordt zeggen mensen die in hun eigen leugens geloven.

 11. Beste Teun en Gompy; Ik begrijp dat de mail van Teun naar wethouder Nagengast is gestuurd. Eigenlijk is het niet zo fraai dat de reactie van Nagengast hier door jou (waarschijnlijk) zonder zijn toestemming is geplaatst. Aan de andere kant staat er in die korte reactie weinig nieuws of vreemds. Wel zal ik deze reactie doorsturen aan de verkeersambtenaar die over het nieuwe Fietsplan gaat. Mogelijk heeft hij het dan ook al via Jan Nagengast ontvangen.

  Wij hebben zelf ook vraagtekens bij de 2 soorten fietsstraten. Onlangs heb ik daar nog een zeer lijvig rapport over gelezen, maar werd daar niet zoveel wijzer van. In onze regio zijn er 3 van het type Kruseman van Eltenweg en 6 van het type Frieseweg. Bij die laatsten wordt er in het algemeen iets harder gereden door de auto’s. (Daar is nu eenmaal meer ruimte voor.) Mijn visie is vooralsnog dat het type Kruseman van Eltenweg alleen kan als de lengte niet te lang is, en met maar 230 meter is dat het geval. Toch heeft Heiloo een veel langere en dat gaat ook goed, maar die weg is dan ook veel rustiger met auto’s.

  In het algemeen voldoen fietsstraten wel beter dan wegen met fietsstroken.

  En op het rode fietsdeel van de fietsstraat mogen geen auto’s parkeren of stoppen om iemand er uit te laten. Ik heb al eens een pakjesbezorger daarop aangesproken. Ik heb het nog niet met scholieren zien gebeuren zoals Teun hierboven beschreef, maar anders geef ik dat door bij de gemeente en die mag er dan wat vaker de politie laten controleren. Zeker nu de fietsstraat nog altijd zo overbelast is.

 12. Zeg Jan, hoe verhuis je, hoe krijg je je wasmachine in de Bergerhof met die smalle straatjes of hoe worden de rolemmers / vuilnisbak op de Kruse geleegd ? Als deze diensten niet mogen stoppen op de zgn “fietsstraat” [1] dan moet er een andere oplossing komen.
  Ik ben ook zeer benieuwd wat de politie in het procesverbaal gaat zetten over de overtreding in de zgn “fietsstraat”.
  Daarnaast gaat de nieuwe Kruse dus niet richting Bergermeer enz, maar richting Wognumschebuurt……maw, het blijft druk op de Kruse met toe rit tot 3 wijken en een groot parkeerterrein om nog maar niet te spreken over de sluiproute richting Bergen want voor vele is de Bergerweg nog steeds een grotere ergernis dan wat hobbels door de 30km wijken heen.
  [1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Fietsstraat

 13. @Gompy: Voor de wet bestaat een fietsstraat niet en valt dat onder een fietspad waarop auto’s worden gedoogd. Je komt voor zoiets bij RVV art 23.1.b uit, wat een stopverbod inhoudt. Voor de vuilniswagen zal ik eens aan de gemeente vragen hoe zij daar mee omgaan aangezien dat stopverbod ook al voor fietsstroken geldt.

 14. Helaas is de fietsroute (komend vanaf de Bergerweg) vlak voor het station drastisch verslechterd door een idioot scherpe en smalle bocht die fietsers moeten maken om de weg over te kunnen steken. Sinds de afsluiting achter het station ongedaan is gemaakt en automobilisten deze route ontdekt hebben is het ook behoorlijk druk geworden met stilstaande auto’s, te snel rijdend sluipverkeer, lopende en fietsende scholieren en mensen die proberen heelhuids de achteringang van het station te bereiken.

 15. @Henk50: Bedankt voor de melding. Inmiddels hebben we mailcontact gehad en is het deels besproken met de gemeente. Daar gaan we nog mee verder, maar meer dan kleine wijzigingen (als het verlagen van het nieuwe hek langs de fietsenstalling voor meer zicht op de oversteekplaats) zal het niet worden. Onvoldoende geld, onvoldoende ruimte en het is niet goed te aan te sluiten op de bestaande fietsinfrastructuur bij de Bergerweg.

  Daarbij blijkt een groter deel van de fietsers inmiddels toch netjes de nieuwe oversteek te nemen en zijn er veel meer zorgen over de voetgangers, die allemaal schuin oversteken naar de kantoren aan de Wognumsebuurt. Het zijn er zoveel dat een eigen opgang tussen de noord-westkant van de Wognumsebuurt en de traverse sterk te overwegen is. Fietsers hebben daar ook een voordeel aan, nu lopen de voetgangers grote delen over de fietsstoepjes om een gaatje tussen de auto’s af te wachten.

 16. @Jan, helaas ben ik als bewoner van de Bergerhof nog steeds niet tevreden met de zgn fietsstraat. Door de inrichting, ribbels langs de zijkanten ipv in het midden, is deze straat een hopeloos en lawaaiige straat geworden. De fietsers mijden de ribbels en de auto’s rammelen erover door de fietsers uit tegen gestelde richting. Men dwingt de fietser in een gevaarlijke positie door het midden van de weg op te zoeken waar ze op tegenliggers stuiten. Waarom een afwijking in de structuur van deze zgn fietsstraat tov bv de Frieseweg met de ribbel in het midden ? Ook het verwijderen van de straatkolken is een doorn in het oog van fietsers, voetgangers en bewoners omdat er water op de fietsstraat blijft staan. Veel scholieren en bewoners gebruiken ook het voetpad als fietspad omdat ze de fietsstraat als gevaarlijk zien. Daarnaast zijn de bochten voor de school en hoek Leeuwenbekstraat LEVENSGEVAARLIJK. Je kan als fiets / snor en bromfiets nauwelijks de hoek maken bij de Leeuwenbekstraat richting Wognumsebuurt en bij de school weten zowel de fietsers als automobilisten zich geen raad met de inrichting. Ook het parkeren op de fietsstraat zelf is meer regelmaat dan uitzondering door mensen die scholieren komen afhalen. Al met al een misser van de bovenste plank door de gemeente ! O ja en het uitrijden van de straatjes is een crime voor fiets en auto door de ligging van het voetpad tegen de hoge heggen aan. Men heeft totaal geen overzicht wat er op het voetpad loopt en ik kan zeggen dat het heel veel voetgangers (scholieren) zijn die er per dag lopen.

 17. @Rob: Dank voor je uitgebreide inbreng. Fietsstraten blijven in het algemeen een lastig punt. Er zijn 2 types en deze met de ribbelstroken langs een fietsloper is er een van. Het is niet de bedoeling dat de fietsers over de ribbelstroken gaan, maar de auto’s als ze passeren of te veel haast hebben en in willen halen. Dit type ontmoedigd beter dan het type dat op de Frieseweg is toegepast. Maar daar rijdt de bus. Dit type met de passeerstroken vindje je ook in Heiloo naar Limmen en komt vaker voor. Het is bedoeld voor wegen met een lager auto-aanbod. En daar zit voor mij de echte fout. Deze fietsstraat is drukker met auto’s dan de nieuwe verlengde Wognumsebuurt. Niet vreemd omdat het parkeerterrein alleen via de fietsstraat bereikt kan worden. De Fietsersbond heeft er alles aa n gedaan om dat te vanderen, maar helaas. Het parkeren/uitzetten bij het Horizoncollege is ook knap irritant, maar kan je maar beter hebben op dit type fietsstraat dan op die van de Frieseweg. Dan staan ze op de fietsloper en dat is linker. Eenrichting door de wijk hadden ze wat mij betreft mogen omdraaien vooral omdat er zoveel hoge heggen langs de fietsstraat zijn. Fietsen op de trottoirs vind ik meevallen. Dwz ik loop er tegenwoordig weer vaker en het is alleen dicht bij de school een probleem, maar dat is met een gewone weg niet anders. Zelf had ik meer uitzetters verwacht die vanuit de Jan van Scorelrichting komen, maar dat effect valt me mee. Het is zeker niet alles, maar vergeleken met veel andere fietsstraten steekt deze er voor mij positief bovenuit als je bedenkt dat er zoveel auto’s rijden. Ga naar Castricum, die een vergelijkbare inrichting heeft als de Frieseweg en inmiddels een ware ramp is. Het voordeel van deze Kruseman van Elten fietsstraat is dat ie niet te lang is en veel automobilisten dat kleine stukje achter de fietsers blijven rijden, wat de bedoeling is.

 18. @Jan, ten eerste is door de wet is bepaald dat de plaats voor fietsers zoveel mogelijk rechts op de weg is. Door de ribbels overtreedt de gemeente Alkmaar de geldende verkeersregels. Er mogen geen 3 fietsers naast elkaar rijden, maar de ribbelstrook is de “derde fietser” geworden. Niet dat ik last heb van de fietsers die op de zgn fietsstraat rijden, maar wel van de auto’s. De auto’s geven meer gas als ze een gaatje zien om voorbij de fietsers te komen (zie verder waarom). Daarnaast rijden de auto’s zowel op de linker als op wel op de rechter ribbelstrook, dus dubbel lawaai. Het gevolg is dat de gevelbelasting hoger is is dan in de tijd dat de Kruseman van Eltenweg nog een klinker weg was. De opmerking van “het valt wel mee” is van iemand [1] die er niet woont en niet dagelijks 24/7 er wel last van heeft. Helaas is het niet de tijd van het jaar om eens gezellig buiten te zitten met je, maar ik nodig je graag volgend jaar een dagje uit om te “genieten” wat de bewoner van de Kruse en de eerste 4 woningen vanaf de Kruse dagelijks meemaken. (Koffie en een broodje zijn op mijn kosten). Zo ook heb ik mr.Nxxxr van de gemeente uitgenodigd, maar ook deze kwam maar krap 10 minuten en constateerde dat er geen last was. Helaas zal er van een fatsoenlijk gesprek weinig komen…..niet omdat ik niet spraakzaam of gastvriendelijk ben, maar omdat men met regelmaat even MOET zwijgen omdat er men anders tegen elkaar moet schreeuwen. We kunnen ook gezellig plaats nemen op de bankjes voor de school en genieten van de bijna ongelukken en het ongeloof van de fietsers als ze bij het kruispunt komen. Je kan dan ook zien dat de Kruse regelmatig op de dag “afgesloten” is door oa bestelbusjes van PTT en andere bezorgers, niet te vergeten de vrachtwagen van de gemeente welke de ondergrondse vuilcontainers leegt. Ook het parkeerterrein geeft meer dan normaal overlast als het aankomt op snelheid. Deze groep reizigers komt altijd te laat, moet een plaatsje zoeken en een rij wachtende blokkeert de weg omdat wederom de slagbomen niet werken. [1] Het zelfde geldt voor mensen die dieper in de wijk wonen en geen last hebben van de bomen langs de Kruse. De bagger van blaadjes valt niet in hun tuinen en dakgoten, maar wel bij de mensen langs de Kruse en de eerste ~4 woningen vanaf de hoek. Ook de wateroverlast is beperkt tot de eerste 4 a 5 woningen en de voetgangers welke langs de Kruse lopen.

 19. @Rob: Je ziet de passeerstroken als onderdeel van de weg. Je kan ook zeggen dat het fietspad de weg is en de zijkanten een overrijdbare berm is zoals veel in polders toegepast. Ik heb ook voorgesteld om belijning langs de fietsstrook aan te brengen zoals bij de Hogeweg in Heiloo. Daar hebben ze ook normale straatstenen toegepast in plaats van de kinderkopjes bij de KvE. Dat maakt idd lawaai en ik denk dat de ontmoediging tegen passeren erg tegenvalt door de goede vering die auto’s hebben.

  Ik heb de indruk dat we elkaar goed kunnen vinden in de optie dat het parkeerterrein de toegang via de verlengde Wongnumsebuurt krijgt. Dat zou veel (gehaaste) auto’s op de fietsstraat schelen. Tot nu toe is ons dat niet gelukt, maar met een vrijwel lege Wognumsebuurt en een volle fietsstraat moet de gemeente dat inmiddels begrijpen. Over ongeveer een uur wandel ik de fietsstraat heen en weer en zal i ook op het geluid letten.

 20. @Jan, kom een niet overdag, maar kom eens tussen 6 en 9 uur of tussen 16 en 19 uur, dan lijkt het wel een snelweg waar (brom/snor)fietsers en auto’s elkaar in de wielen rijden. School begint of gaat uit en reizigers (auto’s) rijden af en aan rond die tijden. Dat de Kruse als een fietspad gezien moet worden kan niet, het is een doorgaande / toegangs weg / sluiproute voor diverse wijken welke aansluiten op de Kruse en tevens de toegang tot het parkeerterrein van de NS. Zou de Kruse een fietspad worden, dan wordt er een hele wijk (Bergerhof) geïsoleerd en laten we eerlijk zijn, wat was er nu eerder…..de Bergerhof met 254 huizen of de zgn fietsstraat. Ik woon hier nu haast 40 jaar, maar dit is wel de meest slechte situatie die ik in al de jaren heb meegemaakt en dat zijn er nogal wat veranderingen aan de weg. Ik denk dat de meeste (direct betrokken) bewoners liever de oude klinkers welke met een dun laagje asfalt terug willen dan de huidige situatie. Auto’s reden langzamer, geen op trekkende en remmende auto’s voor drempels en de fietsers aan de rechterkant van de weg, genoeg parkeerplaatsen (zelfs voor het slachthuis) en minder gevelbelasting. De stoep was een duidelijk wandelpad omdat er stoepranden lagen en geen fietspad. Komende vanaf de Helderseweg is de kortse route naar school over het voetpad. De route naar de fietsenstalling is ook weer over de stoep en omdat ook daar geen stoepranden zijn rijden de (brom/snor)fietser in volle snelheid door het wandelde publiek. Ook de daar gelegen bocht is het voetpad voor (brom/snor)fietsers de enige uitwijk mogelijkheid waar gretig gebruik van wordt gemaakt. Zelfs toen wij (hr Nxxxr en ik) daar stonden te praten en haast van de sokken gereden werden vond hij het nog wel meevallen. Dit geeft wel aan hoe de gemeente over hun mislukkingen denkt.

 21. PS, naar verluid gaat de Kruse wederom open omdat de gemeente de straatkolken terug gaat plaatsen daar de wijk met wateroverlast kampt. De huidige “zandbakken” kunnen de waterafvoer niet aan en zowel de fietsstraat als de huizen aan de Kruse lopen over. Misschien is dit de kans om nogmaals over de inrichting te praten en de gemaakte fouten recht te zetten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: