Kruseman van Elten Fietsstraat

ALKMAAR – Ten noorden van het station is de Kruseman van Eltenweg drastisch gewijzigd. De weg is langs de Bergerhof-buurt omgezet in een smallere fietsstraat met daarnaast een ruimer trottoir voor de vele scholieren die tussen het Horizoncollege en het station lopen. Langs het Horizoncollege gaat de fietsstraat over in een vrijliggend 2-richtingen fietspad.

Dat klinkt mooi en toch krijgen we veel vragen en klachten over deze nieuwe inrichting. En dat is niet verwonderlijk, want het afwerken laat lang op zich wachten. De fietsstraat en het fietspad zijn klaar, maar de omgelegde weg voor het autoverkeer (die langs het spoor op de Wognumsebuurt aansluit) is er nog niet. Gevolg is dat deze auto’s nu allemaal over de fietsstraat gaan en die is daar niet op berekend.

Voor alle duidelijkheid; het is de bedoeling dat de fietsers op het rode deel fietsen en dat alleen auto’s uitwijken over de kasseie-achtige zijstroken. Vaak gaat dat goed, maar er zijn ook fietsers die over de kasseiestrook gaan fietsen als ze een auto tegenkomen. Dat is dus niet de bedoeling. met veel minder autoverkeer zal het beter gaan.

Een ander punt is de aansluiting van de Kruseman van Eltenweg op de Helderseweg en dan metname voor de fietsers.

Ook dat deel is nog niet af en de verkeerslichten doen het nog niet. Aan de overkant langs het kanaal komt de komende weken een 2-richtingen fietspad langs de Helderseweg tussen de Kruseman van Eltenweg en de Stationstraat. Dat 2-richtingenfietspad is bedoeld voor de aansluiting op de nieuwe Victoriebrug, maar zal zeker effect hebben op de kruising Kruseman van Eltenweg-Helderseweg.

(De Victoriebrug ligt al een paar maanden gereed en met de klep open te wachten op de aansluitingen met de Helderseweg en de Noorderkade. Voor deze brug is het nieuwe 2-richtingen fietspad een verbetering. Eerder was alleen een aansluiting met de Stationsweg-kruising bedacht.)

Als alles klaar is zullen hier meer fietsers oversteken aan de kant van het Gerechtsgebouw tussen het Horizoncollege (en de noordkantstalling van het station) en de noordelijke spoorbrug richting Alkmaar-Noord en Langedijk. Daarvoor is bij het gerechtsgebouw op dit moment weinig opstelruimte ingeruimd. We zijn dan ook erg benieuwd hoe de gemeente dit op gaat lossen.

We hebben wel tekeningen ingezien van de fietsstraat, maar over deze kruising waren die vaag. Destijds was ook nog niet besloten tot de aanleg van het stuk 2-richtingenfietspad langs het kanaal. Eerder hebben wel onze zorgen bij de gemeente geuit over deze kruising. We houden dit dus scherp in de gaten.

Advertenties

Geplaatst op 2014-09-03, in Alkmaar en getagd als , , , , , . Markeer de permalink als favoriet. 15 reacties.

 1. Ik vind dit wel méér een fietsstraat dan de Frieseweg.

 2. Ik heb dit van het begin kunnen volgen ,maar verdient geen schoonheidsprijs.omdat beter is de omleidingsweg eerst te maken.en haal ook de markeringsborden weg er zijn al wat spiegels in de prak gereden.maak de fietstraat af dit duurt allemaal veel te lang.

 3. @Peter v/d Klugt: In het stukje hierboven staat dat wij als Fietsersbondafdeling ook niet blij zijn met de volgorde. Natuurlijk had eerst de omgelegde weg langs het spoor gerealiseerd moeten worden. De kans is groot dat die vertraagd is omdat dit grond was van de spoorwegen en er erg lang gesproken is over de ombouw van het station. Daarentegen is bij de fietsstraat gebruik gemaakt van een provinciale subsidie en die zal er voor gezorgd hebben dat deze voor het eind van het jaar klaar moest zijn.

  Ik heb er al heel wat uren rondgelopen en rondgefietst om te zien hoe fietsers en automobilisten met deze situatie omgingen. Tot de laatste keer (een dag of 4 terug) zag het er redelijk uit. Fietsers lieten zich niet van de rode fietsloper jagen naar de uitwijkstroken en automobilisten bleven als dat nodig was achter de fietsers hangen. Na de vakanties en de komst van slechter weer zal zeker het aantal auto’s toegenomen zijn en is dat voor mij een reden om morgen op de drukkere momenten nog eens goed te kijken hoe het gaat.

  Als dit echt niet kan, dan zal de gemeente er bijvoorbeeld voor moeten kiezen om bijvoorbeeld deze straat te sluiten voor doorgaand autoverkeer totdat de omgelegde Kruseman voor de auto’s gereed is.

 4. Gistermiddag heb ik het een halfuurtje bekeken tussen 16 en 16:30. met 42 auto’s tegenover 34 fetsers was het behoorlijk druk. De auto’s waren in de meerderheid, wat niet de bedoeling is van een fietsstraat. Als de omgelegde Kruseman van Elten klaar is, dan zal 65 tot 80% van deze auto’s daar gebruik van gaan maken en zijn de fietsers ruim in de meerderheid. Eigenlijk functioneert deze fietsstraat nu zoals de fietsstraat over de Dorpsstraat in Castricum, waar het alleen met fietsers en auto’s ruim 2x zo druk is. Ik vind dat daar niet goed gaan. Toch zijn de Castricummers redelijk tevreden over hun fietsstraat en gebeuren er minder ongelukken dan voorheen.

  Wat me opviel was dat alle 34 fietsers netjes op het rode fietsasfalt reden, en niet een gebruik maakte van de uitwijkstroken. Van de auto’s was er niet een die boven de 30km/h reed. Ze bleven veelal netjes achter de fietsers aansukkelen. Ook achter een fietsende moeder die naast haar jonge zoon maar 12km/h gingen. Waarschijnlijk met het idee ‘het is maar een paar honderd meter’. De fietsers werden ook niet door de auto’s opgejaagd en gaven geen opgejaagde indruk. Bij elkaar was het een schoolvoorbeeld van hoe een fietsstraat hoort te werken.

  In die periode reed maar 1 fietsster over het nieuwe brede trottoir. Zij kwam uit de wijk en had dit waarschijnlijk ook gedaan als de fietsstraat een fietspad zonder auto’s was geweest. Structureel werd er dus niet op het trottoir gefietst. Als fietsers een situatie gevaarlijk vinden, dan rijden ze tegenwoordig zo over het trottoir. Dat is goed te zien bij de Kennemersingel of Kanaalkade.

  Gistermiddag gaf voor mij zeker geen reden om hierover de gemeente lastig te vallen. Volgende week ga ik nog een keer kijken in de ochtendspits als de herftsvakantie voorbij is. Misschien is dan ook het stukje 2-richtingenfietspad langs het kanaal klaar. Daar maak ik me meer zorgen over. Het kan niet anders of schoolfietsers die van de VMBO naar de Huiswaard en Langedijk gaan zullen de verkeerslichten bij het Gerechtsgebouw zo blokkeren dat fietsers langs de Helderseweg richting Binnenstad er niet langs kunnen.

 5. Ik wil nog 1 keer reageren ,want Jan ik ben het niet eens met je reaktie.Ga dan kijken om kwart over 8 als de school begint.Want als volwassen mensen( leerkrachten) over het trottoir fietsen waar hebben we het dan over.Mijn mening is en blijft de fietsstraat is te vroeg gemaakt.Maak de straat af enruimde markeringsborden op.De hele planning is verkeerd.Groeten Peter v.d Klugt

 6. @Peter v/d Klugt: Ik schreef al dat ik daar ’s ochtens ga kijken, maar dan na de Herfstvakantie. Ben het ook eens dat de markeringsborden opgeruimd kunnen worden, maar zag er deze keer niet een die door een auto(spiegel) te raken is. Misschien staan ze er ook om de automobilisten tot opletten aan te zetten zolang deze tussensituatie duurt. Ben het ook met je eens dat de volgorde fout was, maar dan blijf ik mezelf herhalen.

  Fietsen op de stoep bij de VMBO is een ander punt. Deze keer zag ik het niet, maar in de oude situatie zag ik het enorm veel. Ik heb hier ook gekeken toen er plannen voor een fietsstraat of iets anders waren. De school ligt zo dat het laatste stukje veel over de stoep wordt gefietst, al was het maar omdat er rond die tijd veel scholieren vanuit het station op de weg en fietsstroken liepen. Het deel langs de VMBO is echter geen fietsstraat geworden, maar een vrijliggend 2-richtingen fietspad.

 7. Vanochtend tussen 7:45 en 8:45 heb ik (na de Herfstvakantie) gekeken hoe het in de ochtendspits ging bij de Kruseman van Elten Fietsstraat. Naast enkele keren heen en weer fietsen en met de treinpassagiers heen en weer lopen heb ik ook een flinke tijd onder de plu gekeken wat vooral fietsers, automobilisten en ook voetgangers hier doen.

  Tot mijn verbazing was het niet veel anders dan het halfuurtje dat ik er eerder gekeken heb in de middagspits. Het verschil was dat er nu een grote horde mensen langs de zuidkant liep tussen het station en de VMBO/Gerechtsgebouw e.d. De stoep aan de Bergerhofkant biedt meer ruimte, maar de voetgangers vonden dat aan de zuidzijde geen probleem. Zal ook komen omdat veel parkeervakken leeg waren en je ook daar goed kan lopen. De oude zebra (die er nog half ligt) kan niet meer gebruikt worden en komt in een perkje uit. Kortom pas bij de school wordt de fietsstraat overgestoken en dat ging redelijk goed. Toch zou je denken dat hier een zebra nodig is.

  Langs de Bergerhofkant werd wel gelopen, maar dan richting station, wat veel minder mensen zijn. Het gedrag van de auto’s en de fietsers op de fietsstraat was wederom voorbeeldig. Auto’s reden er gemiddeld 20km/h net als veel fietsers. Ze bleven ook vaak de hele 280 meter fietsstraat achter de fietsers hangen, omdat er teveel tegenliggers waren. 98% van de fietsers reed op het rode fietsgedeelte en lieten zich niet naar de uitwijkstroken jagen. Over de stoep werd niet over de volle lengte gefietst door fietsers die de fietsstraat eng of onveilig vonden.

  Alleen tussen de Ranonkelstraat en de fietsenstalling van de VMBO-school reden zeer regelmatig fietsers over de stoep, ook volwasssenen die er uitzagen als leerkrachten. Dit creatief uitsorteren gebeurt door de hele stad en heeft niets te maken met de aanwezigheid van een fietsstraat. Hier is prima een oplossing voor te bedenken, maar dat zal in samenspraak met de buurt en de school moeten gebeuren.

  Natuurlijk is het niet goed dat de omgelegde autostraat nog niet gebruikt kan worden en dat de fietsstraat tot die tijd overbelast is met auto’s in de ochtend- en middagspits. De gemeente weet daarvan en dit probleem zal ook niemand ontkennen. Ik vond het wel zeer positief dat vrijwel iedereen zich als fietser en automobilist zeer netjes gedroeg en dat er goed rekening werd gehouden met de fietsers.

  Toch zag ik wel een paar dingen die me zorgen baarde en ik later met een verkeersambtenaar heb besproken. Zo is de kruising bij de perrontunnel nog niet goed ingericht en komen er erg veel auto’s en fietsers uit de richting Jan van Scorelkade, die te lang door blijven rijden omdat het verkeer op de fietsstraat toch niet zo snel gaat. Dat kan link zijn, zij horen als uitrit gewoon voorrang te verlenen.

  Ook is het zo dat de 6 Bergerhofstraatjes die als eenrichting uitrijden naar de Fietsstraat erg slecht zicht hebben op het voetpad door hoge en dichte heggen. Begrijpelijk dat mensen die heggen willen, maar verkeersveilig is het zeker niet. Er is sprake geweest om het 1-richtingverkeer in de Bergerhof om te draaien en als de heggen zo hoog blijven is dat een betere oplossing. Toch komen er weinig auto’s uit de Bergerhof, waardoor het probleem meevalt. Het plaatsen van spiegels kan natuurlijk ook helpen en het is vreemd dat dat al niet in de oude situatie is gebeurd.

  Erger was 1 bewoonster die een carport aan de Fietsstraat heeft en de auto daar met de achterzijde naartoe geparkeerd had. Zo iemand heeft nog veel minder zicht op de voetgangers, ze reed daar dan ook heel voorzichtig en langzaam maar kon ook de auto niet achteruit de Fietsstraat opdraaien omdat die zo druk was met auto’s. Het duurde zeker 10 minuten en ik hield mijn hart vast. Je zou denken parkeer a.u.b. andersom dus met de neus naar de fietsstraat. Om dat netjes te doen moet echter door de gehele Bergerhof worden gereden en aan het eind een stukje achteruit de carport in. Begrijpelijk dat mensen dat te veel werk vinden. Er zijn echter 5 van deze carports en de auto’s die ik zag stonden allemaal met de achterkant naar de Fietsstraat. Als er al ongelukken gaan gebeuren, dan is het met zoiets en daar mag zeker over nagedacht worden. Maar ook hier geldt dat het er gelukkig maar zeer weinig zijn.

  Als laatste zag ik dat het bij de verkeerslichten niet goed zat. Door de werkzaamheden aan de kanaalkant moeten nu tijdelijk de fietsers in 2-richtingen langs de westkant van de Helderseweg over de spoorwegovergang. De tijdelijke fietsers die zo noordwaards gaan hebben geen detectielussen of drukknoppen voor de verkeerslichten bij de Kruseman van Elten weg. Zij moeten dus wachten tot een fietser van de andere kant komt.

  Mijn extra bezoek kwam o.a. door een reageerder waarvan de reacties in quarantaine zijn geplaatst. Met het punt dat de fietsstraat te druk is met auto’s zijn we het eens.

  Hij voerde echter ook andere zaken aan die we eerst intern en met de landelijke Fietsersbond willen afstemmen en later natuurlijk ook met de buurtvereniging en de gemeente.

  Per mail is contact en we komen er op terug zodra meer duidelijk is of wij iets zinnigs kunnen zeggen over dit landelijke probleem.

  Zelf zullen we de situatie blijven volgen, vooral op het moment wanneer het 2-richtingen fietspad bij de Spoorbrug langs het NH-Kanaal in gebruik is. Helaas was dat vandaag nog niet te bekijken.

 8. Zoals duidelijk mag zijn is op dit weblog de zogenaamde moderatiemode ingeschakeld. Daar zijn diverse redenen voor en na interne afstemming hopen we dit zo snel mogelijk op te heffen of aan te geven wat er gaat gebeuren. Reageren blijft dus mogelijk, maar het kan even duren eer een reactie zichtbaar wordt.

 9. Teun Jansen

  Goede avond,( aan Jan Nagengast )

  Ik weet dat de datum voor het indienen van ideeën met betrekking tot veiliger fietsen in de gemeente Alkmaar reeds gepasseerd is maar ik wil toch graag het volgende onder de aandacht brengen misschien dat het nog meegenomen kan worden.
  Ik fiets twee maal in de week van mijn huis in de Blaeustraat naar molen het Roode Hert aan de Frieseweg voor vrijwilligerswerk in de molen.
  Heen en terug naar de molen kom ik dan twee keer over de Kruseman van Elteweg en over de Frieseweg beide aangepaste fietswegen, maar wat een verschil in beleving door verschillende aanleg.
  De Kruseman van Elteweg twee richtingsverkeer met aan beide kanten een kasseienstrook van ongeveer 1 meter.
  Met als resultaat fietsers gaan op de geasfalteerde strook rijden, tegen de middenlijn aan, met als resultaat dat je auto’s die uit tegenovergestelde richting komen die ook op de geasfalteerde strook rijden rakelings passeer.
  Auto’s die van achterop komen hoor je niet naderen omdat zij over de geasfalteerde strook rijden.
  Ook ben je als fietser omdat je tegen de middenlijn rijd op het asfalt een snelheidsremmer voor de auto’s die achter je rijden dat gaat bijna altijd goed ,maar soms zit er een hufter tussen die dan rakelings inhaalt.
  Bij het passeren van een auto wordt je als fietser gedwongen naar rechts te gaan om op de kasseienstrook te gaan rijden, wat alles behalve prettig is!

  Het kan ook totaal anders!
  Dat blijkt als ik van de Frieseweg gebruik maak.
  Zelfde uitgangspunt als de Kruseman van Elteweg maar aangelegd door mensen met praktijk ervaring.
  Asfalt aan de kanten van de weg en een strook kasseien in het midden met als resultaat.
  Fietsers fietsen rechts van de weg tegen de stoeprand aan.
  Auto’s die van achter naderen en willen passeren gaan naar links waardoor ze over de kasseien moeten rijden dit is goed hoorbaar voor de fietsers
  Fietsers hoeven ook niet van hun lijn te veranderen zoals op de Kruseman van Elteweg als er een auto passeert en tegenliggers passeren met ruime tussenruimte.

  Dag en nacht verschil wat veiligheid betreft als je als fietser gebruik maak van de fietsstraat Kruseman van Elteweg en de Frieseweg beiden in Alkmaar.
  En dat allemaal doordat bij de een de kasseienstrook in beide richtingen rechts tegen de stoeprand ligt en bij de ander de kasseienstrook in het midden van de weg ligt.

  Ik weet dat het ontzettend veel geld kost om het aan te passen maar kijk er a.u.b. eens naar.
  Als U geen beeld heeft van de situatie wil ik best een keer met U beide straten op de fiets beleven.

  met vriendelijke groeten,

  Teun Jansen

  Beste Teun
  De Kruzeman van Eltenweg is bewust zo gemaakt. De fietser op het asfalt en de auto gedeeltelijk op de keien. Dat er momenteel nog veel autos op rijden is tijdelijk. Voor de autos wordt een aparte weg gemaakt onder de traverse door. Begin volgmd jaar klaar. Dan is er opde huidige fietsstraat geen autoverkeer meer behalve af en toe een auto voor bestemmingsverkeer
  Groet, Jan Nagengast

  Goedemiddag,

  Ik hoop oprecht dat U gelijk heeft dit in het belang van de (kwetsbare) fietser.
  Maar af en toe een auto zoals U schrijft , daar heb ik mijn twijfels bij,theoretisch misschien logisch maar soms is de praktijk anders, omdat al het in en uitgaande autoverkeer uit de Bergerhof gebruik moet maken van de fietsstraat.
  Autoverkeer uit het Blaeustratenkwartier en de Bergermeer wat richting Helderseweg wil gebruik blijft maken van de fietsstraat.
  Verkeer vanaf de Helderseweg richting Bergerhof, Bergermeer en Blaeustratenkwartier gebruik blijft maken van de fietsstraat.
  Auto’s die leerlingen afleveren/ophalen voor de deur van het schoolgebouw zetten “even” de auto stil in de fietsstraat.
  Er over de gehele lengte van de fietsstraat 18 parkeerplaatsen voor auto’s zijn aangelegd, met als gevolg auto’s zoekende naar een parkeerplek, vooruit/achteruit insteken op een parkeerplaats, storend voor fietsers.
  Zeker s’avonds geeft parkeren risico’s met al die onverlichte fietsers.
  Tijdens de piekmomenten van de dag, leerlingen naar school of naar huis, kantoorpersoneel onderweg naar hun werk of naar huis, auto’s die het fietspad moeten kruisen om naar de parkeerplaats van het gerechtsgebouw te gaan.
  Alles bij elkaar zal dat er niet toe lijden dat er in de toekomst af en toe een auto van de fietsstraat gebruik maakt, hoe graag we dat ook willen en blijft het zoals nu tijdens de piekmomenten verdomt goed opletten.

  met vriendelijke groet, Teun

 10. Jan, hoeveel parkeerplaatsen zijn er op het parkeerterrein ? Dan kan je ook verwachten dat er minstens zoveel auto’s per dag x2 over het fietspad gaan.
  Hoeveel mensen wonen er in de Bergerhof, Bergermeer en Blaustraatkwartier die met de auto gebruik maken van de Kruseman ?
  Als bewoner welke haast op de Kruse woon kan ik zeggen dat de zgn “fietsstraat” een wassenneus is en een pokke herrie maakt als de auto’s gedwongen over de ribbels rijden.
  Dat het alleen maar beter wordt zeggen mensen die in hun eigen leugens geloven.

 11. Beste Teun en Gompy; Ik begrijp dat de mail van Teun naar wethouder Nagengast is gestuurd. Eigenlijk is het niet zo fraai dat de reactie van Nagengast hier door jou (waarschijnlijk) zonder zijn toestemming is geplaatst. Aan de andere kant staat er in die korte reactie weinig nieuws of vreemds. Wel zal ik deze reactie doorsturen aan de verkeersambtenaar die over het nieuwe Fietsplan gaat. Mogelijk heeft hij het dan ook al via Jan Nagengast ontvangen.

  Wij hebben zelf ook vraagtekens bij de 2 soorten fietsstraten. Onlangs heb ik daar nog een zeer lijvig rapport over gelezen, maar werd daar niet zoveel wijzer van. In onze regio zijn er 3 van het type Kruseman van Eltenweg en 6 van het type Frieseweg. Bij die laatsten wordt er in het algemeen iets harder gereden door de auto’s. (Daar is nu eenmaal meer ruimte voor.) Mijn visie is vooralsnog dat het type Kruseman van Eltenweg alleen kan als de lengte niet te lang is, en met maar 230 meter is dat het geval. Toch heeft Heiloo een veel langere en dat gaat ook goed, maar die weg is dan ook veel rustiger met auto’s.

  In het algemeen voldoen fietsstraten wel beter dan wegen met fietsstroken.

  En op het rode fietsdeel van de fietsstraat mogen geen auto’s parkeren of stoppen om iemand er uit te laten. Ik heb al eens een pakjesbezorger daarop aangesproken. Ik heb het nog niet met scholieren zien gebeuren zoals Teun hierboven beschreef, maar anders geef ik dat door bij de gemeente en die mag er dan wat vaker de politie laten controleren. Zeker nu de fietsstraat nog altijd zo overbelast is.

 12. Zeg Jan, hoe verhuis je, hoe krijg je je wasmachine in de Bergerhof met die smalle straatjes of hoe worden de rolemmers / vuilnisbak op de Kruse geleegd ? Als deze diensten niet mogen stoppen op de zgn “fietsstraat” [1] dan moet er een andere oplossing komen.
  Ik ben ook zeer benieuwd wat de politie in het procesverbaal gaat zetten over de overtreding in de zgn “fietsstraat”.
  Daarnaast gaat de nieuwe Kruse dus niet richting Bergermeer enz, maar richting Wognumschebuurt……maw, het blijft druk op de Kruse met toe rit tot 3 wijken en een groot parkeerterrein om nog maar niet te spreken over de sluiproute richting Bergen want voor vele is de Bergerweg nog steeds een grotere ergernis dan wat hobbels door de 30km wijken heen.
  [1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Fietsstraat

 13. @Gompy: Voor de wet bestaat een fietsstraat niet en valt dat onder een fietspad waarop auto’s worden gedoogd. Je komt voor zoiets bij RVV art 23.1.b uit, wat een stopverbod inhoudt. Voor de vuilniswagen zal ik eens aan de gemeente vragen hoe zij daar mee omgaan aangezien dat stopverbod ook al voor fietsstroken geldt.

 14. Helaas is de fietsroute (komend vanaf de Bergerweg) vlak voor het station drastisch verslechterd door een idioot scherpe en smalle bocht die fietsers moeten maken om de weg over te kunnen steken. Sinds de afsluiting achter het station ongedaan is gemaakt en automobilisten deze route ontdekt hebben is het ook behoorlijk druk geworden met stilstaande auto’s, te snel rijdend sluipverkeer, lopende en fietsende scholieren en mensen die proberen heelhuids de achteringang van het station te bereiken.

 15. @Henk50: Bedankt voor de melding. Inmiddels hebben we mailcontact gehad en is het deels besproken met de gemeente. Daar gaan we nog mee verder, maar meer dan kleine wijzigingen (als het verlagen van het nieuwe hek langs de fietsenstalling voor meer zicht op de oversteekplaats) zal het niet worden. Onvoldoende geld, onvoldoende ruimte en het is niet goed te aan te sluiten op de bestaande fietsinfrastructuur bij de Bergerweg.

  Daarbij blijkt een groter deel van de fietsers inmiddels toch netjes de nieuwe oversteek te nemen en zijn er veel meer zorgen over de voetgangers, die allemaal schuin oversteken naar de kantoren aan de Wognumsebuurt. Het zijn er zoveel dat een eigen opgang tussen de noord-westkant van de Wognumsebuurt en de traverse sterk te overwegen is. Fietsers hebben daar ook een voordeel aan, nu lopen de voetgangers grote delen over de fietsstoepjes om een gaatje tussen de auto’s af te wachten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s