Bierkade/Wageweg AKD-Brief

Anderhalve week geleden troffen we een bericht in het NoordHollands Dagblad over een brief van advocatenkantoor AKD. Als Fietsersbond waren we op de hoogte van het voornemen om via een officiele weg het ongenoegen te uiten waar het de klankbordgroep Bierkade/Wageweg betreft. We zijn het daar mee eens, maar de brief zelf hebben we pas later ontvangen en aan de inhoud hebben we dus niet bewust bijgedragen. Het krantenbericht geeft de bedenkingen van de klankbordgroep wat ons betreft goed weer.

Bewoners hebben duidelijk andere belangen dan de ondernemers en bijvoorbeeld de Fietsersbond. Zij ervaren het meeste de overlast als geluid, trillingen en luchtvervuiling en wij kijken als Fietsersbond vooral naar de fietsveiligheid. We zitten wel op 1 lijn met de bewoners en daarmee kunnen we zeker ons zeker vinden in deze brief.

Wensdenken B&W
Inmiddels hebben we tijd genoeg gehad om de laatste 2 rapporten te besturdereen. Met het eerdere (en in onze ogen het meest gedegen, complete en juiste rapport) zijn alle opstellers het met elkaar eens dat 2-richtingverkeer herinvoeren op de Wageweg (en feitelijk daarmee op de Bierkade) onverstandig is. Het college van B&W gaat daar niet in mee en doet in onze ogen duidelijk aan wensdenken.

In het kort rijden er nu dagelijks 8500 auto’s in de richting van de Friesebrug en zo’n 4500 fietsers (met wat scooters) in beide richtingen. Bij het toelaten van auto’s in 2 richtingen zal hun aantal oplopen naar circa 15000 per dag. Dat is flink drukker dan de Zeswielen of de Herenweg tussen Oudorp en de N508. De reden is simpel, automobilisten die hier nu rijden doen dat net zo graag in de tegenrichting. Nu rijdt ‘s-ochtends een deel via de Nieuwe Schermerweg naar Amsterdam en zij gaan dan ook weer de Bierkade gebruiken. In feite herstelt de gemeente het sluipverkeer en daar zijn de bewoners, maar ook wij als Fietsersbond zeker niet blij mee.

Zolang er geen oplossing voor handen is die de situatie voor de fietsers veiliger maakt, de overlast vermindert en de doorstroming verbetert, zijn wij voor niets doen. Kost niets en het verslechtert dan ook niet. De huidige oplossing zal zeker niet de beste zijn, maar voorlopig is het de minst slechte. Ook voor de auto’s en de lijnbussen. Niemand zit te wachten op de herinvoering van de chaos rond de Friesebrug.

‘Soort Fietsstraat’
We zitten daarbij met de term ‘iets met de kenmerken van een fietsstraat’. Leuk om de fietsers daarmee te paaien, maar de huidige inrichting met 2 fietsstroken en maximaal 30km/h zou je ook zo kunnen aanduiden. Los daarvan willen we de term fietsstraat niet verwateren. Wettelijk is een fietsstraat een fietspad waarop auto’s te gast zijn. Bij meer fietsers dan auto’s is dat zo, maar met 3 auto’s per fietser zal de wetgever het niet als een fietspad zien. Daarmee ontstaat naast een tekort aan ruimte ook een handhavingsprobleem. En voor je het weet gaan automobisten zich op de aansluitende fietsstraat, de Friesweg, zich ook anders gedragen. We zijn niet tegen een fietsstraat op de Bierkade, maar dan een echte waar in totaal niet meer dan 2500 motorvoertuigen per etmaal (volgens de richtlijnen) rijden.

Ontmoediging
Vervolgens geven B&W aan dat er maatregelen komen om het doorgaande verkeer te ontmoedigen. Helaas weten wij niet hoe en volgens ons weten B&W dat net zo min. Als er maatregelen zijn om dat effectief en afdwingbaar te doen, waarom dan niet eerst ingevoerd om te laten zien dat het werkt? Geef dus geen geld uit aan een herinrichting, maar begin eerst met de zogenaamde ontmoediging. Als de gemeente het voor elkaar krijgt dat het aantal auto’s afneemt tot minder dan 3000 per etmaal, dan kan er met een redelijke veiligheidmarge aan 2-richtingenverkeer worden begonnen.

Wat de Fietsersbond Alkmaar betreft; voorlopig eerst het eindrapport van de klankbordgroep maken en daar het bovenstaande in verwerken. De gemeente heeft via haar nieuwe projectleider aangegeven dat toch ook te willen.

Geplaatst op 2016-11-02, in Alkmaar en getagd als , , , . Markeer de permalink als favoriet. 1 reactie.

  1. Een duidelijke beschrijving van de huidige stand van zaken, bedankt daarvoor!
    Ook het standpunt van de Fietsersbond wordt goed weergegeven, het zou mooi zijn als ook B&W tot rede komen.
    De binnenstad is immers niet geschikt voor (zoveel) auto’s maar bedoeld voor bewoners, fietsers en voetgangers. Uiteraard is het de automobilist niet verboden zich als fietser of voetganger door onze mooie stad te begeven. Daarmee kunnen B&W ze helpen door terughoudend beleid voor auto’s en stimuleren van fietsen en te-voet-gaan.
    Van OPA verwacht ik ’n keer een positief stukje op de voorkant van het Alkmaarse weekkrantje over het bevorderen van de veiligheid voor fietsers op de Wageweg/Bierkade, helaas is het tegendeel nu waar!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: