Alkmaar GR2018 en de Fiets

Net als 3 jaar geleden zijn we als afdeling voortvarend begonnen om weer een discussie-bijeenkomst te houden over de fiets en hoe de politieke partijen hier mee om willen gaan. De fiets is immers een belangrijk en populair vervoersmiddel op lokaal niveau. Eind-november moesten we door omstandigheden helaas van deze bijeenkomst afzien.

We hadden echter al veel werk verzet, zoals de programma’s van de partijen lezen, en aan de hand daarvan en met onze eigen wensen een lijst met stellingen samengesteld. Daarom hebben we besloten deze stellingen per mail aan de partijen te sturen om vervolgens de reacties in een overzicht op deze website te zetten. Een discussie is het niet, maar elke partij kan wel volledig aan het woord komen en zich profileren op o.m. fietsvriendelijkheid en fietsveiligheid.

Naast 10 stellingen en de uitdaging: Alkmaar is Fietsstad in 2021, hebben we ook gevraagd of de partijen zelf nog punten hadden waar het de fiets betreft. Alleen BAS heeft hierop gereageerd. Andere partijen hebben bij hun reacties ook uitstapjes gemaakt, maar die hebben we bij de stellingen gelaten.

Één van de 14 partijen heeft niet gereageerd. Een andere partij maakte bezwaar tegen onze aanpak en gaf geen inhoudelijke reacties op de stellingen.

In het algemeen zijn we erg tevreden met de respons en het geheel is te bekijken via een PDF-bestand.

We hebben ook conclusies getrokken. Die staan in dit PDF-bestand en hieronder. We geven geen stemadvies. Het gaat ons om informeren. Voor de meeste kiezers zullen meer zaken meespelen, die hun stem zullen bepalen. De Fietsersbondleden in de gemeente Alkmaar hebben we ook via de post op de hoogte gesteld. Zij kunnen hierboven in de bestanden de details lezen. Als afdeling hebben we van de antwoorden geleerd en dat nemen we mee bij het overleg met de gemeente.

Stelling Conclusie
1. Er komt een fietsbrug over de N245 tussen Vroonermeer-Noord en Alkmaar-Noord. De meeste politieke partijen willen een goede veilige verbinding, zowel fietsbrug, als fietstunnel. Als men tegen is zijn de voornaamste argumenten of voorwaarden: kosten, behoeftepeiling, onderzoek en subsidiemogelijkheden
2. Het kruispunt Stationsweg-Scharlo-Zocherstraat-Bergerweg wordt fietsvriendelijk ingericht, met OFOS (Opgeblazen FietsOpstel-Strook) op Stationsweg, Scharlo, Bergerweg. Eerst goed onderzoek doen welke oplossing van inrichting het beste is. Combineren met problematiek Bergerhoutrotonde.
3. Er komt een tunnel of fietsvoet-gangersbrug onder/over de Huis-waarderweg, tussen de Laan van Straatsburg en de Schinkelwaard. Deze oversteek is een obstakel in goede fietsverbin-ding Alkmaar-Noord naar Alkmaar binnenstad. Niet van deze tijd om 6-baans autoweg over te steken. Tegenargumenten zijn dat er tunnels liggen zowel ten westen en ten oosten van deze gevaarlijke oversteek.
4. De dorpsstraten van Grootschermer, Schermerhorn, Graft, De Rijp, Oost-Graftdijk en West-Graftdijk worden fietsstraten. Er zijn duidelijke vóór- en tegenstandpunten. Fiets- en verkeersveiligheid, en ook dorpse karakter zijn belang-rijk. Maar handhavings-probleem een tegenargument. BAS vindt het niet nodig en VVD vindt dat er geen gelijkwaardigheid van vervoersmiddelen plaatsvindt.
5. Alle verkeerslichten voor fietsers worden, (waar mogelijk) voorzien van detectielussen een stuk vóór het verkeerslicht en voorzien van regi-stratiemelding (lichtje dat aangeeft dat gedetecteerd is op de drukpaal). Deze stelling heeft de meeste consensus tussen de politieke partijen. Iedereen is het hiermee eens.
6. Op alle wegen met gemengd verkeer binnen de bebouwde kom van Alkmaar geldt een maximumsnelheid van 30 km/h. Op deze stelling is zeer verschillend gereageerd. Argumenten: afhankelijk zijn van landelijke wetgeving, handhaving in 30km-gebieden en uitsluiten van ontsluitingswegen met 50 km/h.
7. Het fietspad is alleen toegestaan voor, schone, uitlaatloze voertuigen (dus geen verbrandingsmotoren). Dit is een zeer discutabel punt. Alleen Groen Links en Partij voor de Dieren zijn het unaniem eens. Bij de overige partijen zijner meerdere (principiële) motieven om dit niet te willen, zoals snelheidsverschillen, keuzevrijheid.
8. De verzinkbare paal op de Zeswielenbrug gaat ook in de middagspits omhoog. Ook over deze stelling wordt zeer verschillend gedacht. Als de paal omhoog zou gaan, dan moeten er eerst aan allerlei voorwaarden worden voldaan. Ook wordt gevreesd dat er, bij paal om-hoog, op andere trajecten opstroping ontstaat. Bij omrijden geeft dat weer extra milieueffecten.
9. In de parkeergarage aan de Kanaalkade (Karperton) kunnen fietsen gratis gestald worden. Eigenlijk wil iedereen dit (behalve BAS), maar meestal ingevoerd als oude Karperton gesloopt is en een nieu-we garage is gebouwd. Ook is het een discussiepunt of er gratis door fietsers geparkeerd mag worden.
10. Fietsparkeervakken worden met belijning gemarkeerd voor het ordelijk stallen van fietsen op plaatsen waar geen rekken staan. Bijna elke politiek partij vindt dit een goed idee. PvdD vindt dat er overal in de stad goede stallingsmogelijk-heden moeten zijn, zodat belijning niet hoeft. BAS vindt het niet nodig. Ook wordt gesuggereerd dat de oorzaak van slordig parkeren ligt bij de fietser zelf (gedrag).
Uitdaging:
11. Alkmaar is Fietsstad van het jaar 2021.
OPA spreekt zich niet uit om de uitdaging aan te gaan om Alkmaar Fietsstad van het jaar 2021 te zijn. De overige politieke partijen willen de uitdaging aangaan. Voor de CU hoeft een prijs niet zo nodig; ze willen continu aandacht voor het fietsverkeer.

Geplaatst op 2018-03-06, in Alkmaar en getagd als , . Markeer de permalink als favoriet. Een reactie plaatsen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: