Site-archief

Kettingmail 39 Bergen

In de 39e Bergense Kettingmail van Februari-2023 met inspraak Stedenbouwkundigplan Schoorl en inspraak voor rotonde ipv stoplichten in Egmond aan Zee. Verder onder meer een reactie van gedeputeerde Rommel (ProvNH) op het fietsfrustrende wandelende duin tussen Schoorl en Bergen aan Zee.

Eerdere Bergense Kettingmails staan hier in de rechterkolom.

Natura2000 Fietsonvriendelijk

De Fietsersbond-afdeling Bergen is er al langer mee bezig. Het fietspad tussen Bergen aan Zee en Schoorl ligt regelmatig onder een enorme berg zand. Dat probleem is enkele jaren geleden ontstaan door het weghalen van helmgras, waardoor een enorm duin aan de wandel is gegaan. Dat ontplagplan komt uit Natura2000.

Bij Bloemendaal is iets vergelijkbaars gaande. Wij denken dat fietsen een prima oplossing is. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook meer ruimte op de weg en beter voor het milieu en de natuur. Denk aan veel minder CO2 uitstoot en al helemaal geen SOx of NOx. We zouden dan ook liever optrekken met de natuur (en hun organisaties) dan er tegen worden uitgespeeld.

De landelijke Fietsersbond luidt met de NTFU (Toerfiets Unie), ANWB en het Fietsplatform de noodklok. Zie hier hun webartikel en hier de brief die door deze fietsorganisaties aan Provincie NH (die over het natuurbeleid gaat) is gestuurd.

Wandelend Duin

Als Fietsersbond vinden we wandelen ook prima. Alleen als een groot duin gaat wandelen en de fietsers tot zeulen worden gedwongen, dan is dat een ander verhaal. Op de grens Bergen aan Zee – Schoorl ofwel PWN – SBB ligt op de enige, drukke en belangrijke (Noordzeeroute LF1 is onderdeel van EV12, EuroVelo 12) fietsverbinding inmiddels een flinke berg zand van een duin dat dit pad volstuift.

Het doet ook vreemd aan dat SBB (Staats BosBeheer) een aantal jaren geleden eerst een mooi betonpad aanlegt en daar nu voorlopig niets aan doet. Dwz tot een half jaar geleden nog wel, maar nu al heel lang niet meer. Op de ergste plek ligt een halve meter mul zand. Voor een gewone fiets is dat fietsend niet te doen. Sommige sportievelingen nemen dan ook deze 50 meter de fiets op de nek.
Lees de rest van dit bericht

Fietsparkeren Bergen verbetert

BERGEN – De gemeente Bergen is de laatste maanden goed bezig op het gebied van fietsenrekken. Daar was dan ook voldoende reden voor. De Fietsersbondafdeling Bergen heeft hier flink werk van gemaakt. Naast goed overleg dachten we er ook al aan om de strandstalling bij Schoorl aan Zee met vrijwilligers op te graven. Dat laatste is inmiddels niet meer nodig:

Lees de rest van dit bericht

Strandstallingen Bergen

BERGEN – In het Noordhollands Dagblad troffen we een artikel, waarin Gemeentebelangen pleit voor meer fietsenstallingen bij de strandopgangen van Bergen aan Zee en Egmond aan Zee. En als Fietsersbond zijn we het daar zeker mee eens. We hebben vernomen dat deze motie is ingetrokken, maar dat er wel goed overleg is geweest over een goed fietsbeleidsplan. Daar sturen we als Fietsersbond ook op aan. Stem zaken op elkaar af. Denk aan veilige fietsroutes naar het strand en door de dorpen en zorg voor voldoende goede rekken.

Als het om het strandstallen gaat, dan is Schoorl aan Zee de koploper. Je kan daar eigenlijk alleen op de fiets komen of pas na een flink stuk lopen. Het gaat hier om eenvoudige houten hekjes en klachten krijgen we hier nooit over.

Lees de rest van dit bericht

Paddenpadroute Verbeterd!

BERGEN – De vervelende bulten aan het eind van het Paddenpad, net voor de kruising met de Sluislaan (op fietsknooppunt 07), zijn aangepakt. In de Sluislaan is nu een plateau aangelegd, waar het Paddenpad een stuk fietsvriendelijker op aansluit.


Lees de rest van dit bericht

Fietspad Zeeweg Bergen

BERGEN AAN ZEE – Op 17 november 2009 maakte de provincie bekend dat er de komende jaren 70 miljoen in de infrastructuur van Noord-Holland wordt gestoken. Wij kijken er niet van op dat dit voor 99% over autoknelpunten gaat, maar waren wel verbaasd dat in dat rijtje ook het fietspad langs de Zeeweg tussen Bergen aan Zee en de Eeuwigelaan was opgenomen. Nou ja niet zo verbaasd, want regelmatig noemden Bergense bestuurders dit ‘knelpunt’ op. Toch heeft het nooit op de uitgebreide knelpuntenlijst van de Fietsersbond gestaan. Let de Fietserbond dan niet goed op in het Bergense?

Wij denken van wel. Het fietspad langs de Zeeweg ligt er al een jaar of 30 en mag zeker onderhouden worden. Zo zitten er wat scheuren in en her en der is de bovenlaag versleten. Maar dit fietspad is een stuk beter dan de het aansluitende fietspaden langs de Eeuwigelaan en de Herenweg. Wat ons betreft wordt hier dus over een splinter gepraat, terwijl wij liever iets gedaan zien aan de balken.

Lees de rest van dit bericht