Site-archief

Wandelend Duin

Als Fietsersbond vinden we wandelen ook prima. Alleen als een groot duin gaat wandelen en de fietsers tot zeulen worden gedwongen, dan is dat een ander verhaal. Op de grens Bergen aan Zee – Schoorl ofwel PWN – SBB ligt op de enige, drukke en belangrijke (Noordzeeroute LF1 is onderdeel van EV12, EuroVelo 12) fietsverbinding inmiddels een flinke berg zand van een duin dat dit pad volstuift.

Het doet ook vreemd aan dat SBB (Staats BosBeheer) een aantal jaren geleden eerst een mooi betonpad aanlegt en daar nu voorlopig niets aan doet. Dwz tot een half jaar geleden nog wel, maar nu al heel lang niet meer. Op de ergste plek ligt een halve meter mul zand. Voor een gewone fiets is dat fietsend niet te doen. Sommige sportievelingen nemen dan ook deze 50 meter de fiets op de nek.
Lees de rest van dit bericht

Fietsparkeren Bergen verbetert

BERGEN – De gemeente Bergen is de laatste maanden goed bezig op het gebied van fietsenrekken. Daar was dan ook voldoende reden voor. De Fietsersbondafdeling Bergen heeft hier flink werk van gemaakt. Naast goed overleg dachten we er ook al aan om de strandstalling bij Schoorl aan Zee met vrijwilligers op te graven. Dat laatste is inmiddels niet meer nodig:

Lees de rest van dit bericht

Strandstallingen Bergen

BERGEN – In het Noordhollands Dagblad troffen we een artikel, waarin Gemeentebelangen pleit voor meer fietsenstallingen bij de strandopgangen van Bergen aan Zee en Egmond aan Zee. En als Fietsersbond zijn we het daar zeker mee eens. We hebben vernomen dat deze motie is ingetrokken, maar dat er wel goed overleg is geweest over een goed fietsbeleidsplan. Daar sturen we als Fietsersbond ook op aan. Stem zaken op elkaar af. Denk aan veilige fietsroutes naar het strand en door de dorpen en zorg voor voldoende goede rekken.

Als het om het strandstallen gaat, dan is Schoorl aan Zee de koploper. Je kan daar eigenlijk alleen op de fiets komen of pas na een flink stuk lopen. Het gaat hier om eenvoudige houten hekjes en klachten krijgen we hier nooit over.

Lees de rest van dit bericht

Paddenpadroute Verbeterd!

BERGEN – De vervelende bulten aan het eind van het Paddenpad, net voor de kruising met de Sluislaan (op fietsknooppunt 07), zijn aangepakt. In de Sluislaan is nu een plateau aangelegd, waar het Paddenpad een stuk fietsvriendelijker op aansluit.


Lees de rest van dit bericht

Fietspad Zeeweg Bergen

BERGEN AAN ZEE – Op 17 november 2009 maakte de provincie bekend dat er de komende jaren 70 miljoen in de infrastructuur van Noord-Holland wordt gestoken. Wij kijken er niet van op dat dit voor 99% over autoknelpunten gaat, maar waren wel verbaasd dat in dat rijtje ook het fietspad langs de Zeeweg tussen Bergen aan Zee en de Eeuwigelaan was opgenomen. Nou ja niet zo verbaasd, want regelmatig noemden Bergense bestuurders dit ‘knelpunt’ op. Toch heeft het nooit op de uitgebreide knelpuntenlijst van de Fietsersbond gestaan. Let de Fietserbond dan niet goed op in het Bergense?

Wij denken van wel. Het fietspad langs de Zeeweg ligt er al een jaar of 30 en mag zeker onderhouden worden. Zo zitten er wat scheuren in en her en der is de bovenlaag versleten. Maar dit fietspad is een stuk beter dan de het aansluitende fietspaden langs de Eeuwigelaan en de Herenweg. Wat ons betreft wordt hier dus over een splinter gepraat, terwijl wij liever iets gedaan zien aan de balken.

Lees de rest van dit bericht