Site-archief

Fietsplan Alkmaar

ALKMAAR – Op 2 juni heeft de gemeenteraad het fietsbeleidsplan aangenomen. Alle partijen stemden er mee in, behalve GroenLinks die meer ambitie van de gemeente wilde. En 200.000 euro per jaar extra voor het stimuleren van fietsgebruik is niet overdreven veel voor een gemeente met 106.000 inwoners.

Eigenlijk was dit hetzelfde Fietsplan dat al in eind-2014 is aangenomen. Dat was voor de fusie met Graft-De Rijp en Schermer en dat gedeelte is toegevoegd in het beleidsplan dat nu is aangenomen. De gemeenteraad, maar ook de Alkmaarse Fietsersbondafdeling zitten nog wel met dit nieuwe buitengebied. De problematiek is daar duidelijk anders en het lukte ons vrijwel niet om van de bewoners knelpunten of verbeterpunten te ontvangen.

iBike-Campagne
Dat laatste ging via de iBike-actie en via borden en de Uitkomst waar de Stadskrant in opgenomen is. Bij iBike ging het om het verzamelen van knelpunten en van de 700 bijdrages op Facebook waren en zo’n 50 zaken waar de gemeente en wij iets mee kunnen. Het gaat dan ook vooral om punten die al eerder bij de gemeente bekend zijn en al langer op onze knelpuntenlijst te vinden zijn.
Lees de rest van dit bericht

Fietsbeleidsplan Bergen


BERGEN-NH – Gemeente Bergen heeft op 28 januari het nieuwe Fietsbeleidsplan goedgekeurd. Dat plan is opgesteld in nauwe samenwerking met de Fietsersbond afdeling Bergen. Een actieve ploeg, die de laatste jaren flink aan de (fiets-)weg timmert. Het volledige Beleidsplan staat hier.

Met dit beleidsplan geeft de gemeente aan dat de fiets het belangrijkste vervoersmiddel is voor de kortere afstanden. Files en parkeerdruk wordt ermee voorkomen en het is gezond. Ook economisch is de fiets belangrijk. Nu gaat binnen de gemeente Bergen circa 30% van alle verplaatsingen per fiets. Binnen 7,5 km gaat het om 43% en de gemeente wil dit door goed beleid opvoeren naar minimaal 46% in 2021.

Dat moet bereikt worden door meer samenhangende, comfortabele, aantrekkelijk en directe fietsroutes, het oplossen van fietsonveilige situaties, het verbeteren van het recratieve fietsnetwerk, veiligere schoolroutes, goede en voldoende fietsparkeervoorzieningen en het stimuleren van verkeerseducatie. Lees meer hierover in het Fietsbeleidsplan.

Wim, Herman, Anthoin, Melvin, Gerard en andere Bergense fietsvoorvechters, maar ook de verkeersambtenaren feliciteren we met dit plan en wensen we een effectieve uitvoering daarvan toe.

Fietsbeleidsdocument gemeente Bergen

De gemeente Bergen is weer een stapje dichterbij een alomvattend fietsbeleidsdocument en een meerjaren uitvoeringsagenda met budget. Op 27 januari 2015 vond er weer een bijeenkomst plaats voor belanghebbenden en belangstellenden, om het werkdocument van een in te stellen gemeentelijk fietsbeleid verder vorm te geven. Wethouder Verkeer en Vervoer, Peter van Huissteden, benadrukte het belang van een dergelijke nota temeer daar Bergen voor haar inwoners en haar bezoekers/gasten het fietsgebruik voor alle leeftijden wil bevorderen en verbeteren. De Fietsersbond (waarmee de gemeente nauw samenwerkt) verzorgde het inhoudelijke deel van deze avond.

Na het bekijken van een filmpje, speciaal gemaakt om fietsen in Bergen te promoten, verdiepen de aanwezigen zich in een vijftal stellingen die in samenspraak met de Fietsersbond afdeling Bergen tot stand gekomen zijn. Men had zich goed voorbereid op de thema’s: Fietsveiligheid, Fietsnetwerk en –routes, Fietscomfort, Fietsparkeren en –overstappunten en tenslotte Fietsgebruik en promotie. De vele op- en aanmerkingen werden door de ambtenaar Verkeer en Vervoer behendig genoteerd en die zullen, na gewogen te zijn, in het nieuw aangepaste werkdocument opgenomen worden.
Lees de rest van dit bericht