Site-archief

Fietsbeleidsdocument gemeente Bergen

De gemeente Bergen is weer een stapje dichterbij een alomvattend fietsbeleidsdocument en een meerjaren uitvoeringsagenda met budget. Op 27 januari 2015 vond er weer een bijeenkomst plaats voor belanghebbenden en belangstellenden, om het werkdocument van een in te stellen gemeentelijk fietsbeleid verder vorm te geven. Wethouder Verkeer en Vervoer, Peter van Huissteden, benadrukte het belang van een dergelijke nota temeer daar Bergen voor haar inwoners en haar bezoekers/gasten het fietsgebruik voor alle leeftijden wil bevorderen en verbeteren. De Fietsersbond (waarmee de gemeente nauw samenwerkt) verzorgde het inhoudelijke deel van deze avond.

Na het bekijken van een filmpje, speciaal gemaakt om fietsen in Bergen te promoten, verdiepen de aanwezigen zich in een vijftal stellingen die in samenspraak met de Fietsersbond afdeling Bergen tot stand gekomen zijn. Men had zich goed voorbereid op de thema’s: Fietsveiligheid, Fietsnetwerk en –routes, Fietscomfort, Fietsparkeren en –overstappunten en tenslotte Fietsgebruik en promotie. De vele op- en aanmerkingen werden door de ambtenaar Verkeer en Vervoer behendig genoteerd en die zullen, na gewogen te zijn, in het nieuw aangepaste werkdocument opgenomen worden.
Lees de rest van dit bericht