Site-archief

Fietspad Nauertogt

Onlangs is door de gemeente Langedijk het fietspad langs de Nauertogt na de N245-tunnel doorgetrokken tot het Dijk en Waardpad in Alkmaar:


Lees de rest van dit bericht

Fietspaden Eeuwigelaan

BERGEN – In het NHD wordt gemeld dat het college van B&W een definitief plan heeft voor de Eeuwigelaan. Aan beide kanten komen tussen de Hoflaan en Franschman-rotonde 2,4 meter brede 1-richtingfietspaden voor meer capaciteit. De Fietsersbond heeft hier voor gepleit en in de klankbordgroep vond de meerderheid dit ook een goed idee. Er komen ook 3 nieuwe fietsoversteken bij. Net als bij de rotonde komen die niet in de voorrang.

Het nieuwe fietspad aan de zuidzijde wordt waarschijnlijk uitgevoerd in onderhoudsvrij beton. Het huidige fietspad aan de noordkant moet ook opgeknapt worden, maar dat komt uit een onderhoudspot. Het is niet duidelijk of dat dan ook beton gaat worden.

Inmiddels is het gisteravond in de commissie besproken, die nog wat aanvullende vragen heeft. Dat wordt uitgezocht, maar zal de voortgang niet blokkeren. Het komt in de volgende raadsvergadering als zogenaamd bespreekstuk.

Middenweg Heerhugowaard

De bekendste weg dwars door de polder Heerhugowaard is de Middenweg, waar de plaatsen Heerhugowaard en De Noord aan zijn ontstaan. In de loop der jaren is hier veel aan veranderd en de gemeente gaat daar nog altijd mee door. Die veranderingen zijn vooral gunstig voor de doorgaande fietsers. Zo was er al een stukje fietsstraat tussen de Diamant en winkelcentrum Middenwaard en fietspad ten zuiden daarvan.

Dat fietspaddeel tussen de Smaragd en Diamant is onlangs flink opgeknapt en gekanaliseerd. De slingers zijn er uit en het is nu allemaal mooi breed asfalt.

Lees de rest van dit bericht

Asfalt in Alkmaar-Noord

In Alkmaar-Noord zijn aanvankelijk veel tegelfietspaden aangelegd en dat scoort slecht onder fietsers. Zeker als de paden na verloop van tijd verzakken en er sleuven ontstaan tussen de tegels. Naast ongerieflijk kan het dus ook link worden. Nieuwe fietspaden worden doorgaans in asfalt uitgevoerd en als er zwaarwegende redenen zijn in tegels of straatstenen. Het probleem zit in de oudere paden die nog omgezet moeten worden. Dat is redelijk kostbaar en wordt als het even kan gecombineerd met andere wegwerkzaamheden zoals bijvoorbeeld een nieuw riool.

En dat laatste kan lang duren. Na de e-bike-campagne heeft de gemeente dan ook ‘zomaar’ 2 irritante tegelpaden vervangen door mooie asfaltpaden met een goede (nieuwe) fundering. Een fiets is niet zwaar, maar alle fietspaden gaan door temperatuursverschillen kapot (verzakken, scheuren) als de fundering onvoldoende is. Vaak krijgen bomen met hun wortels de schuld, maar het gebeurt ook op plekken waar geen boom te bekennen is.
Lees de rest van dit bericht

Kantlijnen Provinciale Fietspaden

Onlangs lazen we bij het CROW dat de provincie Brabant alle fietspaden langs hun provinciale wegen van witte kantlijnen gaat voorzien. Iets dat langs elke provinciale weg voor de auto’s door heel Nederland al jaren gebruikelijk is. De fietsersbondafdelingen in Noord-Holland pleiten ook al jaren voor goede verlichting en anders op z’n minst goede kantlijnen langs de belangrijkste fietspaden langs provinciale wegen.

(Hierboven een 1-richting fietspad langs de N797 bij Putten in Gelderland.)

Lees de rest van dit bericht

Opening Zeswielenfietspad

ALKMAAR – Op donderdag 9 April is het nieuwe stukje fietspad langs de Zeswielen tussen de Zeswielenbrug en de Arie Berkhoutbrug geopend. Als Fietsersbond zijn we er zeker blij mee en waren we bij de opening. De voorzitter van de klankbordgroep Sjaak Kloppenburg en wethouder Nagengast knipten het lint door. Er was redelijk veel volk, maar vrijwel niemand van de bewoners die aan de laatste klankbordgroep meewerkten. Mogelijk kwam dit door het tijdstip, maar de kans is ook groot dat ze er weinig aan hebben.

Het is een mooi uitgevoerd pad geworden dat al een paar maanden intensief is gebruikt en dus in een behoefte voldoet. Als Fietsersbond zijn we het er mee eens dat langs een dergelijk drukke 50km-weg een goed fietspad hoort, ook al omdat het om een belangrijke fietsroute gaat. Toch hadden en hebben we bedenkingen bij het geheel.

Lees de rest van dit bericht

Zeswielen Berichtgeving

ALKMAAR – Op vrijdag 1 november 2013 en woensdag 6 november zijn er stukjes in het NHD verschenen over de Zeswielen. De naam van de Fietsersbond is in beide stukjes genoemd, maar we zijn niet door de krant benaderd en hebben er dus niet aan bijgedragen. Het eerste stukje was tenenkrommend en dregde iets uit een zeer oude doos. Het laatste stukje was wat dat betreft stukken beter, zie hier.

Zoals bekend is het een langslepend verhaal. De gemeente wil de Zeswielen als auto-radiaal niet afwaarderen en vindt dat er een fietspad naast hoort te liggen. En dat klopt, dat is gemeentelijk beleid waar wij als Fietsersbond achter staan. Daarbij gaat het voor de fietsers om 2 zogenaamde doorstroom-assen. Alkmaar telt 8 van deze fietshoofdroutes, doorstroomas-2 gaat langs de Zeswielen van het Stadskantoor naar de Middenweg in Heerhugowaard-Zuid en de andere (doorstroomas-1) staat daar haaks op en gaat van de Friesebrug over de Frieseweg, Rekerdijk via De Mare en het Molentochtpad naar het Geestmerambacht.

De gemeente heeft zich eveneens voorgenomen om doorstroom-assen zo fietsvriendelijk mogelijk te maken en dan past daar het plan bij voor een vrijliggend fietspad langs de Zeswielen. Een behoorlijk probleem is echter het ruimtegebrek. Lees de rest van dit bericht

Twuyverweg Verbeterd!

SINT PANCRAS – Sinds enkele dagen is het werk aan de Twuyverweg eindelijk klaar. En dan hebben we het over het deel van de Twuyvermolen tot aan Broek op Langedijk. We wisten dat dit lang ging duren en de gemeente had voor de fietsers een prima alternatief aangelegd over de Oostdijk langs het kanaal. Het stuk Twuyverweg tussen de molen en Sint Pancras was 2,5 jaar eerder aangepakt en afgewaardeerd naar 30km/h met fietssuggestiestroken.

Voor het nieuwe deel is een sloot gedempt en een nieuwe bredere brug aangelgd. Een uiterst luxe oplossing, waar we als Fietsersbond niet tegen konden zijn.

Lees de rest van dit bericht

N504 Fietspad Schoorldam Gereed

SCHOORLDAM-OOST/KOEDIJK – Het heeft lang geduurd. Bijna 10 jaar stond het bovenaan de provinciale lijst met de gevaarlijkste fietsknelpunten van Noord-Holland. Maar onlangs is het pad eindelijk geopend. Het laatste halfjaar was het overigens geen klagen voor de fietsers tussen Schoorldam en Koedijk. Zij konden de N-weg gebruiken, die tijdens de werkzaamheden afgesloten was voor het autoverkeer.

Het was ook beschamend; een drukke N-weg, die ingericht was voor 80km/h en waar veel schoolfietsers tussen Warmenhuizen en Alkmaar bij de vele auto’s en het landbouwverkeer moesten, zonder ook maar een fietsstrookje. Onder druk van de Fietsersbond, omwonenden en gemeente Harenkarspel is eerst de snelheid teruggebracht naar 60km/h. En omdat dit nieuwe vrijliggende fietspad zo lang op zich liet wachten, zijn uiteindelijk versmallingen en markeringen aangebracht die op fietsstroken leken. Dat laatste was met de verlichting zeker een vooruitgang. Na het zoveelste uitstel door de Provincie en een fataal ongeluk met een fietser, was dit ook wel het minste wat de Provincie kon doen.

Maar nu is dan eindelijk het fietspad klaar en het wordt al goed gebruikt, ook door ouderen die hier vroeger liever niet fietsten. Naast een schoolroute is het ook een belangrijke recreatieve fietsroute naar de Schoorlse Duinen en het strand.
Lees de rest van dit bericht