Site-archief

Actieplan Fiets Alkmaar

Om een onverklaarbare reden hebben we nog niet eerder bericht over het nieuwe fietsplan van Alkmaar. In dat plan staan erg veel zaken die we als Fietsersbond hebben aangedragen. De gemeente was blij met onze constructieve input en wij zijn blij met het eindresultaat. Eind-December is dit Actieplan Fiets 2021-2025 ook nog eens door de gehele gemeenteraad aangenomen. Het mag duidelijk zijn dat de neuzen allemaal de goede kant op staan.

Hier de volledige download met uitwerkingsplan. Aan sommige zaken is al begonnen, zoals het aanpakken van belangrijke knelpunten. Er moet ook meer bewogen worden en fietsen is daar een prima optie voor. Het vervangt het Fietsbeleidsplan 2016-2020. Daar zijn ook flink wat zaken van gerealiseerd. Het nieuwe Actieplan Fiets heeft duidelijk meer ambitie. De gemeente bwil van een 6,8 naar een 8. Het sluit ook aan op de actie #AlkmaarFietst dat ingezet is tijdens het wielren-EK2019 in Alkmaar. Begin 2020 is daar nog iets voor georganiseerd, maar door de corona is het meeste uitgesteld. Hopelijk kan dit jaar nog een deel daarvan opgepakt worden. Met beide plannen wil Alkmaar volgend jaar meedoen aan de Fietsstadverkiezing.

De gemeentelijke webpagina voor Alkmaar Fietst is ook vernieuwd.

Fietsplan Alkmaar

ALKMAAR – Op 2 juni heeft de gemeenteraad het fietsbeleidsplan aangenomen. Alle partijen stemden er mee in, behalve GroenLinks die meer ambitie van de gemeente wilde. En 200.000 euro per jaar extra voor het stimuleren van fietsgebruik is niet overdreven veel voor een gemeente met 106.000 inwoners.

Eigenlijk was dit hetzelfde Fietsplan dat al in eind-2014 is aangenomen. Dat was voor de fusie met Graft-De Rijp en Schermer en dat gedeelte is toegevoegd in het beleidsplan dat nu is aangenomen. De gemeenteraad, maar ook de Alkmaarse Fietsersbondafdeling zitten nog wel met dit nieuwe buitengebied. De problematiek is daar duidelijk anders en het lukte ons vrijwel niet om van de bewoners knelpunten of verbeterpunten te ontvangen.

iBike-Campagne
Dat laatste ging via de iBike-actie en via borden en de Uitkomst waar de Stadskrant in opgenomen is. Bij iBike ging het om het verzamelen van knelpunten en van de 700 bijdrages op Facebook waren en zo’n 50 zaken waar de gemeente en wij iets mee kunnen. Het gaat dan ook vooral om punten die al eerder bij de gemeente bekend zijn en al langer op onze knelpuntenlijst te vinden zijn.
Lees de rest van dit bericht

‘Fietsplan ingeslikt’

Deze symplistische krantenkop lazen we eind vorig jaar. Sommige mensen maakten daar uit op dat het Fietsplan voor de nieuwe gemeente Alkmaar niet doorging. Dat is gelukkig en zeker niet zo. We zijn daar nog druk mee bezig en deze week is er weer een overleg met de gemeente om de puntjes op de ï te krijgen. Nee, alleen de bewaakte fietsenstalling bij het Waagplein gaat nog even in de koelkast.

Zo’n stalling was een wens van de coalitie, waar wij als Fietsersbond ook graag aan mee willen werken. Al snel werd besloten om dit idee mee te nemen in het Fietsplan, waar veel meer in staat. Dat beleidsplan gaat niet alleen over stallen, maar ook bijvoorbeeld over fietsveiligheid en fietscomfort. Het beleidsdeel is al aangenomen door de gemeenteraad en nu wordt er nog gewerkt aan de detaillering. Bijvoorbeeld wat vinden we het belangrijkst en moet het snelst gerealiseerd worden.

Die stalling bij het Waagplein is een mooie wens, maar heeft heel wat haken en ogen. Vind maar eens een goed toegankelijke plek en bedenk dan bijvoorbeeld ook dat zo’n stalling lang open moet zijn voor het uitgaansverkeer, dat voor een zeer belangrijkdeel op de fiets komt. De wens was ook tussen de Friesebrug en het Waagplein. Opties waren iets in de Karpertonparkeergarage of een pand daar ergens in de buurt. Met die parkeergarage heb je al snel conflicten met het autoverkeer. Een stalling onder het Waagplein zit er ook niet in. Kostbaar en lastig als je je fiets wilt stallen tijdens de kaasmarkt.

Voorlopig is het idee om meer rekken te plaatsen, bijvoorbeeld op de Dijk tegenover de Karpertongarage. We houden dat in de gaten en steken voorlopig meer tijd in de haalbare delen van het Fietsplan.

I Bike Alkmaar

ALKMAAR – Sinds vandaag 21 september is de  Facebookpagina ibikealkmaar online. Hierop kan worden meegedacht over het fietsklimaat in Alkmaar. Het is een vervolg op het Fietsplan 2014.

Mensen die mee willen denken zonder Facebook kunnen reageren via www.alkmaar.nl/ibike. Daar staat ook het eerste (kader-) deel van het Fietsplan met de volgende 5 thema’s:

1. Netwerk en Routes
2. Veiligheid
3. Gebruikscomfort
4. Fietsparkeren
5. Promotie en Educatie

Het kaderdeel is in 2014 gemaakt voor de oude gemeente Alkmaar. Het meedenken en de invulling geldt voor de nieuwe gemeente Alkmaar, dus inclussief de Schermer en Graft-De Rijp.

Als Fietsersbond Regio Alkmaar houden we al jaren een zogenaamde knelpuntenlijst bij, waarin o.m. meldingen via het Fietsersbond meldpunt en Verbeter-de-buurt zijn opgenomen.

Lees hier het resultaat.

Fietsplan Knelpuntenverzameling

ALKMAAR – Voor de volledige gemeente Alkmaar hebben we de afgelopen weken onze knelpuntenlijst geactualiseerd. Regelmatig worden er knelpunten opgelost en daar zijn en natuurlijk blij mee. En net toen we onze lijst aangevuld hadden met fietsknelpunten uit verbeterdebuurt.nl en het meldpunt van de fietsersbond en van de VVN, hoorden we dat de gemeente binnenkort aan de Metiusgracht-Kennemerstraatweg kruising gaat beginnen. Daar komt eindelijk een opstelstrook voor de fietsers van het MCA naar de Binnnenstad. Ofwel knelpunt AL18 wordt voor een belangrijk deel verholpen. Ook komen er fietsstroken langs de Heilooërdijk (knelpunt AL42). En het aanbrengen van de fietsstroken langs het westelijke deel van de Drechterwaard is al begonnen. Als dat werk uitgevoerd is passen we onze lijst dus weer aan.

Deze update is eigenlijk gemaakt voor het nieuwe Fietsplan-2015. Hij is dan ook naar de gemeente gestuurd en zal op een of andere manier verwerkt worden. Hoe, dat weten we nog niet exact. De gemeente ligt door fusiedrukte op beleidsgebied achter op schema. Binnenkort is er weer een overleg en zodra we meer weten melden we dat hier en per mail aan de actieve Fietsersbondleden, die al eerder mee hebben gewerkt aan het nieuwe Fietsplan.

Met de volledige gemeente Alkmaar bedoelen we dus ook het gebied tussen Oterleek, Schermerhorn, De Rijp, Markenbinnen en De Omval. We houden dat in onze knelpuntenlijst nog wel even op een aparte plek (en blijven het nog maar even aanduiden met Schermer) omdat de problemen daar duidelijk anders zijn dan in de oude en zwaar verstedelijkte gemeente Alkmaar. Voor dat gebied gaan we ook nog actiever zoeken naar een Fietsersbondvertegenwoordiger(s).

Natuurlijk zijn aanvullingen van harte welkom, die kunnen onder dit bericht of per mail.

Fietsdiscussieavond GR2014

ALKMAAR (incl. SCHERMER en GRAFT-DE RIJP) – Op 22 oktober is de discussieavond gehouden tussen fietsers en de (fiets-)woordvoerders van de politieke partijen die mee gaan doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 November. Het gaat dan om de nieuwe gemeente Alkmaar inclusief de gemeentes Schermer en Graft-De Rijp die op 1 januari 2015 daar deel van uit gaan maken. De opkomst met circa 50 mensen was zeer positief en veel meer konden er ook niet in de zaal.

De organisatie was in handen van de Alkmaarse Fietsersbond, waarbij Herman Jan (voorzitter Fietsersbond Regio Alkmaar) een kleine inleiding hield over de Fietsersbond en wat die betekent op regionaal en lokaal gebied. Binnen de Regio Alkmaar zijn 585 Fietsersbondleden, waarvan er 17 actief zijn in en om alkmaar. We werken aan veel klankbord en adviesgroepen mee. Bij de landelijke Fietsersbond (met ca. 35.000 leden) kunnen we terecht voor advies en het aankaarten van landelijke problemen. Meer dan de helft van de aanwezigen was op de fiets gekomen en vonden de route er naartoe redelijk veilig.

Fietsdebat
Een groot deel was ingeruimd voor een debat, waarbij de politieke partijen in konden gaan op ons 10 puntenplan, maar waarbij ook de eigen fiets-standpunten van de partijen ruim aan bod kwamen.

Lees de rest van dit bericht

Fietsplan 2014

ALKMAAR – Op 7 Oktober is het college van Alkmaar akkoord gegaan met het eerste deel van ‘Fietsplan 2014′; een Kaderplan voor lekker fietsen in Alkmaar. In de afgelopen maanden hebben zo’n 20 actieve Fietsersbondleden, samen met vertegenwoordigers van het Gilde en de Politie in een workshop en een expergroup nagedacht over onderwerpen als Netwerk & Routes, Veiligheid, Gebruikscomfort, Fietsparkeren en Promotie & Educatie. Deze 5 hoofdthema’s zijn onderverdeeld in speerpunten die beleidsprioriteit aangeven. Het plan speelt in op nieuwe ontwikkelingen, zoals de e-bike, de racefiets en de fiets met het karretje.

In Alkmaar wordt veel gefietst: Lees de rest van dit bericht

Medenken Fietsplan Alkmaar

ALKMAAR – De gemeente Alkmaar werkt op dit moment aan een nieuw Fietsplan. Als Lokale Fietsersbond zijn we uitgenodigd om mee te denken en hebben een eerste afstemming al achter de rug. De gemeente wil graag dat het een maatschappelijk breed gedragen plan wordt en wil dus dat er zoveel mogelijk mensen aan mee werken. Dat vinden wij als lokale Fietrsersbond-afdeling ook. Daarbij gaat het om de nieuwe gemeente Alkmaar na de fusie van 1 januari 2015, waar ook de huidige gemeentes Schermer en Graft-De Rijp binnen vallen.

Fietsersbondleden in de gemeente Alkmaar en Schermer hebben we inmiddels gemaild en de leden in Graft-De Rijp gaan we ook mailen zodra we daar de mailadressen van hebben. Helaas kan dit nog even duren, de landelijke Fietsersbond in Utrecht zoekt dit voor ons uit. Zie hier de volledige uitnodiging.

Ook is het zo dat we van lang niet alle leden een correct mailadres hebben. Vaak zijn die niet opgegeven of zijn ze verouderd door overstap naar een andere provider. Bent u lid van de Fietsersbond, woont u binnen Alkmaar of een aangrenzende gemeente en wilt u een (beter) mail-adres aan ons opgeven, mail ons dan via ons mailadres in de rechter kolom van deze website. Veel wordt er niet met het mailadres gedaan. Op dit moment is het 1 mailtje per 3 jaar en dat gaat oplopen tot hooguit 4 per jaar als we de indruk hebben dat het goed werkt.

Op deze website houden we inmiddels een jaar of 10 een knelpuntenlijst bij. Die gaan we de komende week nog wat beter bijwerken. Op dit moment is al het e.e.a. opgelost of hebben we betere informatie over deze knelpunten. Hier staat de knelpuntenlijst van Alkmaar en klik op de Schermer voor zaken die daar spelen. Aan Graft-De Rijp moeten we nog beginnen en misschien heeft u daar tips voor.

(De andere gemeentes in de lijst gaan niet binnen het nieuwe Alkmaar vallen. Aanvullingen zijn voor die gemeentes welkom, maar worden niet meegenomen in het nieuwe Fietsplan voor Alkmaar.)