Site-archief

Fietsplan Alkmaar

ALKMAAR – Op 2 juni heeft de gemeenteraad het fietsbeleidsplan aangenomen. Alle partijen stemden er mee in, behalve GroenLinks die meer ambitie van de gemeente wilde. En 200.000 euro per jaar extra voor het stimuleren van fietsgebruik is niet overdreven veel voor een gemeente met 106.000 inwoners.

Eigenlijk was dit hetzelfde Fietsplan dat al in eind-2014 is aangenomen. Dat was voor de fusie met Graft-De Rijp en Schermer en dat gedeelte is toegevoegd in het beleidsplan dat nu is aangenomen. De gemeenteraad, maar ook de Alkmaarse Fietsersbondafdeling zitten nog wel met dit nieuwe buitengebied. De problematiek is daar duidelijk anders en het lukte ons vrijwel niet om van de bewoners knelpunten of verbeterpunten te ontvangen.

iBike-Campagne
Dat laatste ging via de iBike-actie en via borden en de Uitkomst waar de Stadskrant in opgenomen is. Bij iBike ging het om het verzamelen van knelpunten en van de 700 bijdrages op Facebook waren en zo’n 50 zaken waar de gemeente en wij iets mee kunnen. Het gaat dan ook vooral om punten die al eerder bij de gemeente bekend zijn en al langer op onze knelpuntenlijst te vinden zijn.
Lees de rest van dit bericht

Koning Willem-AlexanderRotonde

DE RIJP – De gemeente heeft inmiddels de betonnen beeltenis van Willem Alexander uitgegraven. Dit zal te maken hebben met de aanleg van een rotonde op de kruising Julianalaan-Bellesloot-Koning Willem-Alexanderlaan. Die laatste laan is op de meeste kaarten niet te vinden, schijnbaar is niet goed wereldkundig gemaakt dat een deel van de Driemaster enkele jaren terug hernoemd is.

Het is nu een zeer (of beter te) ruime kruising van 50km-straten, waarbij verkeer van rechts voorrang heeft. Met name fietsers ervaren deze indeling niet als veilig. Met een rotonde (waar voldoende ruimte voor is) moet dat verbeteren. Over de Julianalaan en Driemaster gaat ook de busverbinding Alkmaar-Amsterdam die via het Wollandje over deze kruising gaat.

Medenken Fietsplan Alkmaar

ALKMAAR – De gemeente Alkmaar werkt op dit moment aan een nieuw Fietsplan. Als Lokale Fietsersbond zijn we uitgenodigd om mee te denken en hebben een eerste afstemming al achter de rug. De gemeente wil graag dat het een maatschappelijk breed gedragen plan wordt en wil dus dat er zoveel mogelijk mensen aan mee werken. Dat vinden wij als lokale Fietrsersbond-afdeling ook. Daarbij gaat het om de nieuwe gemeente Alkmaar na de fusie van 1 januari 2015, waar ook de huidige gemeentes Schermer en Graft-De Rijp binnen vallen.

Fietsersbondleden in de gemeente Alkmaar en Schermer hebben we inmiddels gemaild en de leden in Graft-De Rijp gaan we ook mailen zodra we daar de mailadressen van hebben. Helaas kan dit nog even duren, de landelijke Fietsersbond in Utrecht zoekt dit voor ons uit. Zie hier de volledige uitnodiging.

Ook is het zo dat we van lang niet alle leden een correct mailadres hebben. Vaak zijn die niet opgegeven of zijn ze verouderd door overstap naar een andere provider. Bent u lid van de Fietsersbond, woont u binnen Alkmaar of een aangrenzende gemeente en wilt u een (beter) mail-adres aan ons opgeven, mail ons dan via ons mailadres in de rechter kolom van deze website. Veel wordt er niet met het mailadres gedaan. Op dit moment is het 1 mailtje per 3 jaar en dat gaat oplopen tot hooguit 4 per jaar als we de indruk hebben dat het goed werkt.

Op deze website houden we inmiddels een jaar of 10 een knelpuntenlijst bij. Die gaan we de komende week nog wat beter bijwerken. Op dit moment is al het e.e.a. opgelost of hebben we betere informatie over deze knelpunten. Hier staat de knelpuntenlijst van Alkmaar en klik op de Schermer voor zaken die daar spelen. Aan Graft-De Rijp moeten we nog beginnen en misschien heeft u daar tips voor.

(De andere gemeentes in de lijst gaan niet binnen het nieuwe Alkmaar vallen. Aanvullingen zijn voor die gemeentes welkom, maar worden niet meegenomen in het nieuwe Fietsplan voor Alkmaar.)

Korter en Veiliger door de Schermer

GRAFT-DE RIJP/SCHERMER – Op 21 maart 2013 heeft de raadsfractie van het CDA-Graft-De Rijp een initiatiefvoorstel ingediend om de route voor schoolfietsers tussen Graft-De Rijp en de scholen in Alkmaar te verkorten. Dat moet gebeuren in tussengemeente Schermer waar een onlogische omhaal via Grootschermer wordt afgesneden. De oplossing is gezocht in een pad over de Groenedijk. Voordeel is er ook voor de toeristische fietsers en voor de fietsveiligheid. Zie hier het krantenbericht van afgelopen week en het CDA-initiatiefvoorstel. Beide met hetzelfde kaartje.


Opmerkingen Fietsersbond Regio Alkmaar:
Als Fietsersbondafdeling gaan we nu nog alleen over de Schermer en daarin wordt de oplossing gezocht. Er zijn plannen om de gemeente Graft-De Rijp en Schermer samen te voegen met de gemeente Alkmaar. Fietscontact met Graft-De Rijp is er voorlopig nog niet. Zij vallen nu nog binnen de Fietsersbond Waterland (Regio Purmerend, dat qua scholen 2km dichterbij is.)
Lees de rest van dit bericht