Site-archief

Bergerweg Fietsvriendelijker

ALKMAAR/BERGEN – De Bergerweg loopt tussen de rotonde met de Dreef en Van Blaaderenweg in hartje Bergen tot aan de Stationsweg-Scharlo-kruising in Alkmaar. In totaal 4,2 km die voor de bus, auto en zeker de fietsers de hoofdroute is tussen Bergen en het station en centrum van Alkmaar. Het eerste (noordelijke) deel ligt in Bergen en is voorzien van ventwegen. De fietsers moeten deze klinkerstraatjes gebruiken, de geasfateerde hoofdrijbaan is voor de bus en auto’s. Na de rotonde met de Nesdijk en het Sluispolderpad eindigt de Bergense bebouwde kom en hebben we te maken met de N510 van de provincie. Hier mogen de auto’s 80km/h. Dat feestje houdt net na BigLimo op. Dus na 1200 meter is het weer 50km/h binnen de bebouwde kom van Alkmaar. Vandaar gaat ie langs de speeltuin De Batavier, de stadscamping (Camping Alkmaar), kruist ie met de N9 en gaat zo rechtdoor tot hartje Alkmaar. De fietsers steken de N9 niet over, maar gaan langs de Oude Bergerweg onder de N9 door.

De laatste weken is er op fietsgebied fink wat gaande langs de Bergerweg. Zo is het stukje fietspad aan de westzijde tussen de Groeneweg en speeltuin De Batavier 2-richtingen gemaakt. Als Fietsersbond pleiten we daar al lang voor, omdat de Bergerweg bij de Groeneweg bijna onoversteekbaar is. Auto’s mogen op dat deel 50, maar denken nog steeds te maken te hebben met het stukje N510 en rijden er minimaal 80. Er is helaas geen ruimte voor een tusseneiland, maar een kleine verbreding van dit stukje fietspad bleek wel mogelijk te zijn.

Dat is nu aangelegd, waardoor de fietsers tussen de Camping Alkmaar en Bergen aan Zee links kunnen houden. Een aantal fietsers deed dit al en vanaf nu zijn dat geen spookfietsers meer. Naast touristen hebben ook scholieren tussen het Willem Blaeu en de Groeneweg hier voordeel van. De Groenewegroute is onder fietsers erg populair en maakt deel uit van het fietsknooppunten-netwerk.

Plotseling had Alkmaar ook het bestaande en aansluitende 2-richtingen fietspad langs de camping van nieuw asfalt voorzien en zijn de paalgaten weggeasfalteerd. Het eerste Alkmaarse ontpaaltjesresultaat is hiermee een feit. En ook daar zijn we blij mee.

Langs het provinciale stukje was aan de westzijde tijdelijk een linke omleidingsroute voor de aanleg van de nieuwe Taqa-inrit. Gelukkig was dit snel voorbij. Rond die tijd heeft de provincie haar delen van het fietspad opnieuw en iets breder geasfalteerd. Ook hulde daarvoor. Alleen is het wel jammer dat de paar honderd meter tussen de N510 en de Groeneweg niet is aangepakt en ook niet het Alkmaarse deel tussen de verkeerslichten en en de N510 aan de oostkant.

Het zou wat zijn als de automobilisten ook zo duidelijk op de grens provinciaal/gemeente zouden worden gewezen met een vergelijkbare versmalling en vergelijkbare kleurverandering van het wegdek. Misschien nemen ze dan wel eerder gas terug.


Aanvulling-1 (bijgewerkt op 17-11-2012):
We hadden aanvankelijk problemen met de bebording, maar die is inmiddels aangpast. Dwz fietsers worden er voor de Batavier op gewezen dat dit fietspad doodloopt, behalve als je na 350 meter linksaf richting Bergen aan Zee gaat, waar het dan ook voor bedoeld was. Ook is het ontbrekende verkeerslicht geplaatst. De knooppuntbordjes tussen 06 en 07 waren al eerder aangepast door recreatieschap Westfriesland. Dit gebeurde binnen een week na de melding, waarvoor hulde!

 


 

Aanvulling-2:
Rond dit moment is er ook een nieuwe asfaltlaag op het fietspad langs de Kogendijk (van Koedijkervlotbrug naar centrum Bergen) aangebracht. Ook daar zijn we erg blij mee. Een paar winters terug was de rode toplaag enorm beschadigd door de kou en/of het strooien. Net als de stukjes provinciaal fietspad langs de Bergerweg is ook deze in de kleur zwart uitgevoerd. Dwz geen rode toplaag die er af kan slijten. Het fietspad langs de camping is door Alkmaar wel in rood uitgevoerd, maar dat asfalt is door en door rood en heeft niet alleen een rode toplaag.