Site-archief

Herinrichting Schoorl-Centrum

De gemeente Bergen heeft vergaande plannen om het centrum van Schoorl anders in te richten. Deze pLannen lagen te inzage in de Blinkerd. Als Fietsersbond vinden we het een prima idee, dat het 30km-gebied daar wordt vergroot. Maar we hebben bezwaren tegen de ‘oplossing’ voor de kruising Laanweg-Sportlaan. Fietsers langs de Laanweg richting Klimduin zijn nu nog in de voorrang. De gemeente wil de auto’s van de Laanweg rechtsaf naar de Sportlaan (parkeerterrein) met 50km/h in de voorrang zetten. Wij zien hier graag een fietsvriendelijkere oplossing, zoals deze kruising binnen de 30km-zone met een plateau of mogelijk rotonde. Verder vragen we in onze brief aan de gemeente meer plek voor de gestalde fiets en het meer autovrijmaken van het stuk Heereweg parallel aan de Sportlaan. We denken dan aan shared space of een fietsstraat. Lees hier onze brief.

Heropening Heereweg Schoorl

SCHOORL/CATRIJP – De Fietsersbond kreeg een officiële uitnodiging om bij deze opening aanwezig te willen zijn. Dit mede vanwege onze kritische begeleiding in de voorfase en de vormgeving van dit project.
De officiële opening vond plaats op donderdag 14 november 2013 ter hoogte van huisnr. 130. Er stond al een shovel klaar met in de arm een boom die door de wethouder Cees Roem geplant zou worden. Vanwege het dreigende regenweer stelde Cees voor om even voor 16.00 uur zijn toespraakje te houden. Staande op de shovel memoreerde hij, dat in 2012 gestart was met het vervangen van de riolering en afkoppeling van het hemelwater in zowel fase I als fase II. Bovengronds is de weg helemaal opnieuw ingericht volgens de richtlijnen voor een 30-km inrichting. Hij bedankte de firma Min voor hun niet aflatende inzet om dit weggedeelte op tijd klaar te krijgen. De medewerkers kregen een “pluim op de hoed” mede omdat zij ook in de avonduren hun (grondige) werk gedaan hadden. De verlichting bestaat uit LED-lampen die niet alleen veel licht geven maar ook zuinig branden en wel 20 jaar meegaan zodat deze kostenpost voor de gemeente tot een minimum beperkt kan blijven. Onder luid applaus plant Cees de boom om daarna de aanwezigen uit te nodigen in de Blinkerd nog een hapje en een drankje te komen drinken op de goede afloop.

Vanuit de Fietsersbond heeft ondergetekende met een aantal buurtbewoners gesproken die heel blij waren met de nieuwe inrichting van rijweg en fietsstroken. Vooral het goed te belopen voetpad viel in de smaak. Het is een stuk rustiger geworden.
In de Blinkerd werd nog aan iedere bezoeker een zakje bloemenzaad uitgereikt in het kader van de uit te voeren motie in de gemeenteraad, dat de gemeente zich extra zal inspannen om de bijenpopulatie tot grote bloei te krijgen. Het was een geanimeerde bijeenkomst.

Namens de Fietsersbond,

Anthoin.

Schoorl Klopt en de Fiets

SCHOORL – Al enige jaren is de gemeente Bergen in samenwerking en overleg met diverse belangengroepen,  om het centrum van Schoorl naar een hoger plan te brengen. Wat tot nu toe zeker is, is dat Albert Heijn een nieuwe vestiging in het centrum gaat bouwen. Daarnaast zullen er nieuwe woningen gebouwd worden. Als het centrum uitgebreid wordt en aangepast is aan deze tijd, zullen er zeker meer verkeersbewegingen in en rond het centrum plaats gaan vinden. Daarom zijn wij als Fietsersbond erop gebrand om zorg te dragen voor veilige fietsroutes en goede uitnodigende fietsparkeerplekken zodat meer mensen de fiets pakken omdat het gewoon leuk, veilig en handig is. Zover als wij als Fietsersbond waarnemen is de gemeente van zeer goede wil om een zo goed mogelijk fietsklimaat te faciliteren. Echter gezien de lange duur dat het project nu loopt waren wij als afdeling Bergen tot het besluit gekomen om nogmaals klip en klaar onze drie hoofdpunten in een brief onder de aandacht van de gemeente te brengen:

  • Een vrij liggend  tweerichtingen fietspad aan de oostzijde van de Sportlaan. Dit  fietspad loopt van Laanweg en sluit aan op de Molenweg.
  • Het kruispunt Heereweg-Schoorlse Zeeweg-Molenweg binnen dit project wordt aangepakt. Is toegezegd door de gemeente bij fase 1 van de herinrichting van de Heereweg en in bijeenkomsten van het project Schoorl Klopt!
  • De fietsparkeer-problematiek vraagt in het algemeen extra aandacht in het plangebied en in het bijzonder bij de nieuwe Albert Heijn supermarkt. In Schoorl is een relatief goed voorbeeld bij supermarkt Jumbo te noemen en een slecht voorbeeld aan te wijzen voor de fietsenstallingen bij Albert Heijn in Bergen. Duidelijk is dat deze opgave veel ruimte vraagt en met  het toenemend aantal fietsers een uitdaging van klasse is.

Hier de complete brief.

Hier gemeentelijke informatie over Schoorl Klopt.