Site-archief

Knelpunten Provincie NH

Net als de andere regio’s in Noord-Holland heeft ook de Fietsersbond Regio Alkmaar (Noord-Kennemerland) flink bijgedragen aan de knelpunten-inventarisatie 2016. Deze ligt al enige maanden bij de provincie en zou op 21 november behandeld worden. Helaas is dit uitgesteld tot begin volgend jaar. Dit houdt in dat we er nog niet veel over mogen zeggen of schrijven, ook niet richting krant die daar om vroeg. Natuurlijk kan een ieder onze eigen regionale knelpuntenlijst bekijken, dat staat geheel vrij en die is er juist voor om aan te geven waar we graag verbeteringen zien.

We kunnen ook terugblikken. In 2005/2006 is een vergelijkbare inventarisatie gehouden, waarin 38 knelpunten uit onze regio Alkmaar zijn opgenomen. In 2008 is dit (op verzoek van de provincie) terug gebracht naar 10. Daarvan is in de afgelopen jaren de helft gerealiseerd.
Lees de rest van dit bericht

Fietsplan Knelpuntenverzameling

ALKMAAR – Voor de volledige gemeente Alkmaar hebben we de afgelopen weken onze knelpuntenlijst geactualiseerd. Regelmatig worden er knelpunten opgelost en daar zijn en natuurlijk blij mee. En net toen we onze lijst aangevuld hadden met fietsknelpunten uit verbeterdebuurt.nl en het meldpunt van de fietsersbond en van de VVN, hoorden we dat de gemeente binnenkort aan de Metiusgracht-Kennemerstraatweg kruising gaat beginnen. Daar komt eindelijk een opstelstrook voor de fietsers van het MCA naar de Binnnenstad. Ofwel knelpunt AL18 wordt voor een belangrijk deel verholpen. Ook komen er fietsstroken langs de Heilooërdijk (knelpunt AL42). En het aanbrengen van de fietsstroken langs het westelijke deel van de Drechterwaard is al begonnen. Als dat werk uitgevoerd is passen we onze lijst dus weer aan.

Deze update is eigenlijk gemaakt voor het nieuwe Fietsplan-2015. Hij is dan ook naar de gemeente gestuurd en zal op een of andere manier verwerkt worden. Hoe, dat weten we nog niet exact. De gemeente ligt door fusiedrukte op beleidsgebied achter op schema. Binnenkort is er weer een overleg en zodra we meer weten melden we dat hier en per mail aan de actieve Fietsersbondleden, die al eerder mee hebben gewerkt aan het nieuwe Fietsplan.

Met de volledige gemeente Alkmaar bedoelen we dus ook het gebied tussen Oterleek, Schermerhorn, De Rijp, Markenbinnen en De Omval. We houden dat in onze knelpuntenlijst nog wel even op een aparte plek (en blijven het nog maar even aanduiden met Schermer) omdat de problemen daar duidelijk anders zijn dan in de oude en zwaar verstedelijkte gemeente Alkmaar. Voor dat gebied gaan we ook nog actiever zoeken naar een Fietsersbondvertegenwoordiger(s).

Natuurlijk zijn aanvullingen van harte welkom, die kunnen onder dit bericht of per mail.