Site-archief

Borstelen en/of Pekelsproeien?

De kans op gladheid en overlast voor het verkeer neemt weer behoorlijk toe. Een reden voor RTV-NH om de secretaris van de Fietsersbond Regio Alkmaar achter hun auto te laten fietsen over de Munnikenweg. Tegelijkertijd mocht hij tips geven voor het veilig fietsen in de winter. Hier de uitzending en onderaan uitgebreidere tips.

Ons kwam deze uitnodiging goed uit. Wij waren al bezig om het zogenaamde pekelsproeien te promoten. Dat is een methode die de gemeente Heerhugowaard toepast. Twee jaar terug begonnen zij er mee op aanraden van Akzo-Nobel, toen er een tekort aan zout was. In de winter van 2011/2012 hebben ze dit alleen toegepast met zeer goede resulaten. De weg is na het sproeien meteen schoon en er is per vierkante meter maar de helft aan zout nodig. Vervolgens is het veel vlugger te laden en kan er langer gewacht worden op veranderende weersomstandigheden. Dat spaart manschappen uit, of omgekeerd kan met hetzelfde personeel meer wegen en fietspaden worden gedaan.


Lees de rest van dit bericht

Langedijk Ontpaalt!

ZUID-SCHARWOUDE – In goed overleg met de Fietserbond afdelingen Langedijk en Regio Alkmaar gaat gemeente Langedijk flink snoeien in het aantal paaltjes, die auto’s van fietspaden moeten weren. Vaak staan ze er voor niets en leveren eenzijdige ongelukken op bij minder ervaren fietsers. Hieronder het bericht van de gemeente dat op 25-mei-2012 aangevuld in de papieren versie van het Noord-Hollands Dagblad verscheen. Daaronder nog wat aanvullingen van de betrokken Fietsersbondvertegenwoordigers.

Fietspaaltjes zijn levensgevaarlijk

Paaltjes op het fietspad. De nummer-1 oorzaak van fietsongelukken, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Gemeente Langedijk heeft honderden fietspalen. Omdat ze vaak geen functie hebben, worden de palen binnenkort verwijderd.
Lees de rest van dit bericht

Fietsbruggen Geestmerambacht

Op onze website komen regelmatig zoekers langs met termen als ‘fietsbrug Koedijk’. En dan bedoelen ze vast niet deze -in november aangelegde- nieuwe fietsbrug over de Saskervaart:

Gaat ook lastig, want deze brug ligt er wel, maar je kan er als fietser alleen bij komen als je over een hek klimt. Fietspaden naar de brug moeten nog aangelegd worden. Deze brug verbindt het oude Geestmermbacht met het nieuwe deel aan de noordkant. En als het meezit, dan komt er een fietsroute over die Alkmaar-Noord door het recreatiegebied Geestmerambacht verbindt met Warmenhuizen.

De brug ligt over de Saskervaart en voorlopig noemen we hem nog maar even de Saskerbrug. Zie hier ons fietsdossier Uitbreiding Geestmerambacht met kaartje waarop de brug in fietsroute F2 net onder punt 2 ligt.

De echte zoekers komen voor deze brug:

Over deze nieuwe vlotbrug hebben we al 9 maanden terug bericht. Toen waren de eerste werkzaamheden waar te nemen langs de N9 tegenover de Landman in Koedijk. Dit wordt een nieuwe vlotbrug met tunnel onder de N9 die Bergen met het Geestmerambacht gaat verbinden. Dus ook deze is te vinden op de plattegrond in het bovengenoemde dossier in fietsroute F2 bij punt 6.

Als we het webartikel van de provincie mogen geloven, dan kan deze fietsverbinding in April-2011 gebruikt worden. Dus nog 15 maanden geduld. (Zou dat nou echt niet vlotter kunnen?)


Inmiddels heeft de vlotbrug de naam Rekervlotbrug gekregen en
de andere heet nu Saskerbrug.
Zie ook het (gesloten) fietsdossier Rekervlotbrug en
ons fietsdossier Uitbreiding Geestmerambacht.

Uitbreiding Geestmerambacht

Nieuwere berichten:
2012-06-08: Rekervlotbrug Open
2012-04-27: Rekervlotbrug 11 dagen open
2012-04-26: Geestmerambacht Update
2011-12-12: Wanneer gaat de Rekervlotbrug in bedrijf?
2011-08-11: Rekervlotbrug Versleten
2011-05-28: Geestmerambacht en Ouderen
2011-04-26: Geestmerambacht Versmald
2010-05-10: Rekervlotbrug
2010-02-06: Fietsbruggen Geestmerambacht
2009-06-04: Rekervlobrug en Geestmerambacht

Relevante links:
Het Groene Mirakel
Geestmerambacht Fietsverbinding
PMI Provincie-NH

Tussen 2005 en 2014 wordt het recreatie-gebied Geestmerambacht flink uitgebreid en opgeknapt. De oppervlakte gaat van 220 naar 500 hectare. Het hele gebied tussen de N504, N245 en de bebouwing van Koedijk en Daalmeer wordt geschikt gemaakt voor diverse vormen van recreatie- en natuur-beleving. De plannen zijn van de Grontmij, die dat in opdracht doet van het Recreatieschap Noord-Holland en de HAL-gemeentes.

Daarbij zijn ook 4 nieuwe fietspaden voorzien. Inmiddels zijn de eerste Klankbord-bijeenkomsten gehouden en hebben diverse belangengroepen (o.a. bewoners, sportvissers, horeca, staatsbosbeheer, hondenuitlaters, waterschap) advies ingebracht. De Fietsersbonden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben dat ook gedaan en een groot deel daarvan is hieronder te lezen. Ook werd er gesteld dat er goed naar de burger toe goed gexefnformeerd moest worden. In de krant was tot nu toe zeer algemene informatie te lezen en veel over de MER (Milieu Effect Rapportage), maar nog niets over de geplande fietsvoorzieningen. Met dit verhaal hopen we hier iets aan te doen.


De eerste aanzet. (Voetpad vanaf Landman.)

Klankbordgroep
Met de geluiden op de Klankbord-bijeenkomst zijn we als Fietsersbond erg tevreden. De meesten vinden aanvoer per fiets naar het Geestmerambacht veel belangrijker dan aanvoer per auto. Zo is er de wens om de autoparkeerterreinen zo dicht mogelijk bij de N245 te leggen danwel te houden. Op die manier kan er op de andere wegen en paden rustiger gerecrexeberd worden. Verder is er een wens om de fietspaden vrij te houden van wandelaars. Naar onze indruk kan dat alleen als er voor de wandelaars goede paden komen met een goed wegdek. Als wandelpaden ook maar een beetje pruttig worden, dan zijn wandelaars al snel geneigd het droge fietspad te gebruiken. Hoe het precies moet met bijvoorbeeld de trimmers en de skaters is ons nog niet bekend. Toch zal ook daar goed over nagedacht moeten worden. Als de skaters op het fietspad horen, dan is de huidige 3,1 en 2,6m en geplande toekomstige breedte van 2,5 meter te smal.

Plattegrond

De groene blokjes geven de gebiedsuitbreiding weer. De bruine lijnen geven de nieuwe fietspaden aan. Hier zijn nog geen namen voor. Op de tekening zijn ze voor het gemak F1 t/m F4 genoemd. De cirkeltjes met nummers betreffen onze aandachtspunten.

Op de kaart staat ook een groot deel van de omgeving. Voor fietsers is het van belang dat er goede en veilige aanvoerroutes zijn naar het Geestmerambacht. Wij doen ons best om ook daar veel aandacht aan te besteden. Die mening wordt overigens gedeeld, want in de uitbreidingsplannen zitten ook een aantal fietspaden die tot ver buiten het Geestmerambacht reiken.

Fietspad F1
Dit nieuwe fietspad gaat middendoor de Kleimeer van noord naar zuid. De gemeente Harenkarspel is druk bezig met een plan waarbij dit fietspad mogelijk al begint in Warmenhuizen. Er wordt onderzocht of een duiker onder de N504 omgebouwd kan worden tot fietstunnel. Het fietspad vanuit Warmenhuizen zorgt niet alleen voor een betere fietstoegang tot het Geestmerambacht, ook veel schoolfietsers kunnen hier een flink voordeel van hebben. In dat geval moet het pad aan de zuidkant goed aansluiten op het Molentochtpad (Mp).

Fietspad F2
Deze gaat vanaf Bergen via een nieuwe brug bij de Landman naar het recreatiemeer. De nieuwe fietsbrug (waarschijnlijk een verhoogde vlotbrug zoals hiernaast) over het Noordhollands Kanaal en de nieuwe fietstunnel onder de N9 is echter een bereikbaarheidsproject (PMI K20-01) van de Provincie en valt niet binnen de uitbreiding van het Geestmerambacht. Inmiddels zijn de werkzaamheden hieraan begonnen. Vanuit Bergen is een beperkt aantal fietsers te verwachten richting Geestmerambacht, zij hebben zelf immers een groot duin- en strandgebied. Omgekeerd zullen veel meer fietsers uit Langedijk en Heerhugowaard dit pad nemen om bij de duinen en de kust te komen. Dit pad valt dan ook goed te rijmen met het provinciale plan ‘Bereikbaarheid Kust’. Vanuit Bergen en Schoorl zijn wel (VMBO-)school- en werkfietsers te verwachten richting Heerhugwaard, Langedijk en de Beverkoog. Tot april-2010 hebben we deze brug de Landmanbrug genoemd, maar sinds Mei-2010 heet ie officieel de Rekervlotbrug.

Fietspad F3
Bij de uitbreiding van het Geestmerambacht hoort ook het plan De Groene Loper. Dit is een kleiner recreatiegebied net ten noorden van Sint Pancras. Fietspad F3 zou de verbinding moeten leggen tussen het Geestmerambacht en deze Groene Loper. Uit een eerder HAL-plan voor de fiets was al eens bedacht dat hier een fietstunneltje onder de N245 (PMI N245-06 en PMI N245-10) moet komen. Dit om de fietsers uit Heerhugowaard-Zuid een betere toegang te geven tot het Geestmerambacht en via de brug bij de Landman naar de kust. Dit is ook een project van de Provincie, maar het is nog niet ver gevorderd. Het Fietspad F3 gaat tot aan het Kanaal Omval-Kolhorn lopen, waardoor via de Spoorbrug het pad naar Heerhugowaard-Zuid (en Park van Luna) sterk verbeterd wordt.

Fietspad F4
Dit recreatieve pad komt tussen het fietstunneltje van de Wagenweg en loopt tot aan de Westelijke Randweg bij Noord-Scharwoude. De Fietsersbond hoopt hierbij dat veel aandacht besteed wordt aan de oversteekbaarheid van de Westelijke Randweg (punt 13 op het kaartje).

Naar, In en Door
De Fietsersbond probeert goed mee te denken over het fietsgebruik, naar, in en door het Geestmerambacht. Zo lopen de belangen van de diverse fietsers sterk uiteen. Iemand die naar het Geestmerambacht gaat om er te zonnen of te zwemmen, wil er zo snel en veilig mogelijk komen. De meesten doen dit per fiets. Anderen willen een rondje recreatief fietsen, al dan niet sportief. De directheid is dan niet van belang, maar wel de mooie omgeving en frisse lucht. Dus niet langs een drukke weg. Het Geestmerambacht zal voor hen doorgaans te klein zijn en daarom is het van belang dat er om het dit gebied ook goed gefietst kan worden.

Dat geldt ook voor de ‘door’-fietsers, die bijvoorbeeld vanuit Langedijk en Heerhugowaard door het Geestmerambacht naar de kust gaan. Zo heeft ook een goed en veilig fiets-alternatief door het Geestmerambacht tussen Warmenhuizen en Alkmaar grote voordelen. Van oudsher zijn Bergenaren aangewezen op Alkmaar als het gaat om werk en vervolgscholen. Deze zaken zijn voor een groot deel opgeschoven richting Heerhugowaard. De huidige fietsmogelijkheid tussen Bergen/Schoorl en Heerhugowaard is echter bedroevend. Een goede west-oost fietsroute door het Geestmerambacht kan een flinke stap in de goed richting zijn.

Wagenweg
Het Oudkarspeler deel van de Wagenweg (Wo) tussen de N245 en het NH-Kanaal gaat geheel binnen het nieuwe Geestmerambacht vallen. Dit is een smalle rechte weg zonder fietsvoorziening die uitnodigt tot snel rijden. Wat ons betreft komt hier een 30km/h regime en wordt autoverkeer ontmoedigd en beperkt tot de aanwonenden. In dat geval wordt het een soort fietsstraat in het recreatiegebied.

Nauertogt (west)
Voor de Nauertogt (Nk) tussen de N245 en Koedijk is het niet veel anders. Deze weg heeft wel een fietspad, wat aan de Koedijker-kant erg slecht en te smal is. Als de parkeerterreinen meer richting N245 gaan, dan is deze weg ook om te zetten naar een recreatieve fietsstraat van 30km/h. Op deze weg kunnen dan ook de fietsers recrexebren, waarbij het te smalle fietspad naar Koedijk als voetpad dienst kan doen.

Voorrang
Om de recreatieve functie van de Wagenweg en de Nauertogt te benadrukken lijkt het ons verstandig om de kruisende fietspaden over deze wegen in de voorrang te zetten. Hiervoor kunnen verkeersplateaus gebruikt worden. Een goed voorbeeld daarvan is de Rekerdijk in Huiswaard. Bij de Wagenweg gaat het alleen om punt 2 op de kaart, bij de Nauertogt wensen we deze drempels bij de punten 5, 3, 7 en 8. Bewoners zullen hier weinig moeite mee hebben, daar het sluipverkeer hierdoor sterk ontmoedigd wordt.

Overigens zien we ook de Kanaaldijk (Kd) en Achtergraft in Koedijk en de Vork in Oudkarspel als belangrijke wegen voor fietsrecreatie bij/in het Geestmerambacht.

Veilige Aanfietsroutes
Vanuit Alkmaar maken we ons weinig zorgen om het Molentochtpad (Mp) en de Kanaaldijk. Vanuit Bergen hopen we dat de Rekervlotbrug (die gepland stond voor Medio-2005) zo snel mogelijk gereed is. Sint Pancras kan via het Daalmeerspad ook redelijk snel en veilig naar het Geestmerambacht komen. Een nieuw tunneltje onder de N245 bij punt 9 of 10 zal een verbetering zijn voor de fietsers uit Heerhugowaard-Zuid. Met het Wagenwegtunneltje gaat het ook goed. Toch zijn er zeker knelpunten waar extra aandacht nodig is.

Nauertogt (Oost)
Dit is nu een van de belangrijkste aanfietsroutes van uit Broek op Langedijk en Heerhugowaard. Bij punt 9 moet vanuit deze plaatsen de zeer drukke Nauertogt worden overgestoken. We vinden dat erg onhandig en onverstandig. De gemeente Langedijk is dat inmiddels met ons eens. Zij pleiten dan ook voor een fietstunnel aan de zuidkant van de Nauertogt.

Voor de fietsers uit Heerhugowaard is het ook belangrijk dat de situatie bij de N242 en door Broek op Langedijk verbetert. Dit is nu een ware rampenroute, waarbij fietsers over een slechte weg langs het Haventje van Broek gestuurd worden. Deze fietsers nemen vervolgens de oversteek bij Rodi (punt 12 op het kaartje) omdat fietsen over bedrijventerrein Oosterdel gunstiger is dan langs de Nauertogt. Die oversteek bij Rodi is door de verkeersdrukte erg lastig en een tusseneiland is wenselijk. Maar in het algemeen moet er veel aan deze route verbeterd worden. Fietsers zijn hier sterk ondergeschikt gemaakt aan het auto-sluipverkeer tussen Heerhugowaard en de N245. Als gemeente Langedijk het Geestmerambacht serieus neemt en deze ook toegankelijk wil maken voor Heerhugowaarders, dan ligt hier een grote uitdaging om daar iets aan te doen.

In de gemeente Heerhugowaard zijn vergevorderde plannen om fietstunnels aan te leggen onder de N242 en zij denken met gemeente Langedijk na over een gunstiger fietsverbinding tussen de Broekerweg en de Prins Hendrikkade.

Westfriesedijk/N504
De provincie wil langs de Westfriesedijk (Wd) tussen Schoorldam en het Geestmerambacht een fietspad aanleggen langs de zeer drukke N504. (zie PMI N504-02) Gemeente Harenkarspel en de Fietsersbond willen dit ook en vragen zich af waarom het allemaal zo lang moet duren. Deze Westfriesedijk wordt door veel scholieren en woon-werk-fietsers gebruikt maar ook door recreatieve fietsers richting Schoorlse duinen en kust. Een goede en vooral veilige fietsverbinding tussen de fietsvriendelijke Schoorlse duinen en het Geestmerambacht blijft zeer belangrijk, ook na de komst van de Rekervlotbrug en/of het nieuwe fietspad F1.