Site-archief

Noorderkade-Spoorbrug

Aan de zuidkant van de spoorbrug over het NH-Kanaal is begonnen met de aanleg van de nieuwe ‘Langzaamaanbrug’ en 100 meter noordelijker begint net aan de andere (noord-)kant van het spoor een fietsomleiding voor de aanleg van een betere fietsoversteek Drechterwaard over de Noorderkade.

Met die laatste aanpassing zijn we zeer content. De Noorderkade is daar te druk om in 1x over te steken. Met een middeneiland gaat dat beter. Veel fietsers steken hier over en gaan via het noordelijke voetpadje langs de spoorbrug naar het Horizoncollege, InHolland of verder naar Bergen of Egmond. Voor ons ooit een aanleiding om de nieuwe fietsbrug over het kanaal aan de noordzijde van de spoorbrug te hebben, zodat ie beter als doorgaande fietsverbinding kan functioneren. Helaas ging die vlieger niet op en wordt nu deze zogenaamde ‘Langzaamaanbrug’ aan de zuidkant van de spoorbrug aangelegd.
Lees de rest van dit bericht

Gerechtsbrug

Enkele dagen terug hebben we als Alkmaarse Fietsersbondafdeling een persbericht aan de media gestuurd, met afschriften naar de fractieleiders en wethouder. Dat persbericht is onderaan te vinden. Om kort te gaan, we zijn niet blij met de plannen voor een ‘langzaamverkeersbrug’ aan de zuidkant van de spoorbrug tussen de Zijperstraat en de Stationsweg.

Als Fietsersbond pleiten we al jaren voor een fietsbrug bij de spoorbrug, maar dan aan de noordkant van die spoorbrug, omdat dat voor fietsers veel effectiever en wenselijker is. Onlangs ging de provincie daarin mee en stelde via ‘Impuls Fiets‘ een paar miljoen euro beschikbaar om zo het fietsverkeer in Alkmaar een Impuls te geven. Maar zo het er nu uit ziet wordt dat ‘Impuls Schoenzool’, want die fietsbrug verandert in een ‘langzaamverkeersbrug’ waar fietsers niet zoveel aan hebben en voetgangers ietsje meer.

Die nieuwe brug komt op maar 250 meter van de Tesselsebrug en die heeft al fietspaden. Tussen Overstad en Alkmaar-West en de Binnenstad zullen de fietsers gebruik blijven maken van de Tesselsebrug. Tussen Overstad en het station zijn vrijwel geen fietsers te vinden. Dat korte stukje wordt gelopen en als je van verder komt ga je niet door Overstad naar het station.
Lees de rest van dit bericht

Nieuwe Bruggen over NH-Kanaal

ALKMAAR – Enkele weken terug kondigde verkeerswethouder Nico Alsemgeest aan, dat er nog 2 bruggen over het Noordhollands kanaal komen. Een voetgangersbrug tussen het Mallegatsplein en Overstad en een fietsbrug bij de spoorbrug. Helaas stond er niet veel meer in het artikel en waren het zaken die al een tijdje bij de Alkmaarse Fietsersbond bekend zijn.

Lees de rest van dit bericht