Site-archief

Verkeerslichten N504/Dorpsstraat

GroenLinks heeft onlangs antwoorden gekregen van het Langedijker college van B&W. Het betreft de ongelukken op de kruising N504 met Dorpsstraat en Voorburggracht in Noord-Scharwoude. Na de herinrichting zijn er in 9 maanden tijd 4 aanrijdingen geweest. Inmiddels is daar enkele dagen geleden 1 aanrijding bijgekomen.

Eén ongeval was op 25 oktober 2020, waarbij een fietsster op het noordelijke voorrangsfietspad langs de N504 geen voorrang kreeg van een automobilist die over de Voorburggracht kwam vanuit Oudkarspel. Eerder stonden ook hier verkeerslichten en was de fietsoversteek over de Voorburggracht duidelijk geregeld. Dit soort aanrijdingen kwamen destijds niet voor. Met de 5de aanrijding erbij is dit inmiddels op deze plek 4x voorgekomen dat een fietser (hoofdzakelijk van rechts komend) geen voorrang kreeg.

Een ongeval van 18 januari 2021 was waarschijnlijk de druppel die de GroenLinks-emmer deed overlopen. Toen wilde een vrouw met e-bike langs de westkant van de Voorburggracht in de richting zuid de N504 oversteken en gaf zij geen voorrang aan een auto op de N504.
Lees de rest van dit bericht

Fietsles in Langedijk

NOORD-SCHARWOUDE – Op 23 november lazen we een aardig artikel in het Noordhollands Dagblad. Bij sporthal Geestmerambacht kregen een aantal vluchtelingen uit Syrië fietsles. Dat gebeurt gelukkig vaker, maar in dit geval kwam het initiatief van de moskee-voorzitter in Langedijk die aangeeft: “In Nederland fietsen we allemaal. Het is toch
belangrijk dat deze mensen dat ook leren.”

Daar zijn wij het als Fietsersbondafdeling natuurlijk van harrte mee eens.

Axel Noor(t/d)-Scharwoude

NOORD-SCHARWOUDE – De jongste fietsenmaker, Axel Noort, hadden we nogal laat in de gaten. Sinds begin dit jaar repareert hij fietsen aan de Dorpsstraat 652 in Noord-Scharwoude. Zo ongeveer tussen de N504 en de Willem de Zwijgerstraat. Op deze plek zat nog niet eerder een fietsenmaker.

Naast repareren van alle soorten fietsen verkoopt hij ook gewone (Dorps-) fietsen van Nederlandse makelij al dan niet met elektrische trapondersteuning. Graag verwijzen we naar zijn website, maar die is nog in aanbouw. We hebben hem toegevoegd aan onze servicepagina en wensen hem net als alle andere rijwielherstellers veel succes en tevreden klanten toe.

Axel participeerde de afgelopen maand ook in de Fair Tradedag van Langedijk, die helaas net als de gelijktijdige Molendag behoorlijk in het water viel.
Lees de rest van dit bericht

N504: Geen Voorrangsplein!

(Op 7 juni is een aanvulling over detectielussen onder dit bericht geplaatst.)

NOORD-SCHARWOUDE – Onlangs lazen we in de krant dat het college van Langedijk gekozen heeft voor een zogenaamd ‘voorrangsplein’ op de kruising N504-Voorburggracht. De Fietsersbond is daar niet blij mee. Wij geloven er niet in dat met zo’n voorrangskruising de snelheid op de N504 zal zakken en dat kruisende fietsers en voetgangers daartussen de N504 kunnen oversteken. Wij zien veel meer in een echte rotonde, die het doorgaande verkeer wel afremt. In hetzelfde collegevoorstel is in de N504 bij Tesselaar wel gekozen voor een normale rotonde. Daar steken geen fietsers de N504 over. Dus draai het om en leg daar een voorrangsplein aan en bij de Voorburggracht een gewone rotonde.

Inmiddels hebben we begrepen dat voor velen de verschillen onduidelijk zijn tussen een rotonde, ovonde, ovatonde, turborotonde en voorrangsplein. Hier een setje foto’s en waar ze in de buurt te vinden zijn. Verder viel het ons op dat de rotonde Oosttanngent-Haringvliet een vergelijkbare hoeveelheid verkeer verwerkt en dat deze rotonde goed past op de kruising N504-Voorburggracht, zie hier wat knip en plakwerk.

Lees de rest van dit bericht