Site-archief

Fietsparkeren Bergen verbetert

BERGEN – De gemeente Bergen is de laatste maanden goed bezig op het gebied van fietsenrekken. Daar was dan ook voldoende reden voor. De Fietsersbondafdeling Bergen heeft hier flink werk van gemaakt. Naast goed overleg dachten we er ook al aan om de strandstalling bij Schoorl aan Zee met vrijwilligers op te graven. Dat laatste is inmiddels niet meer nodig:

Lees de rest van dit bericht

Verbeteren Fietsenparkeren Schoorl en Bergen

Als afdeling Bergen zetten wij op dit moment sterk in op betere en meer fietsparkeervoorzieningen. Er zijn al een aantal successen geboekt. Maar we willen natuurlijk nog meer vooruit. Daarom hebben wij de fietsparkeervoorzieningen bij de strandopgang Schoorl aan Zee en bij de “Zwarte Schuur” (Cinema Bergen) uitgekozen om deze te verbeteren.

De stalling bij Schoorl aan Zee is voor een groot deel onder het zand verdwenen en een aantal planken zijn afgebroken. De stalling bij de Zwarte Schuur is te klein voor het aantal bezoekers en de dwarsliggers zijn eigenlijk iets te hoog. Verder krijg je door het gebruik een soort kuil rond deze voorziening waar uiteindelijk water in blijft staan. In eerste aanleg stelden wij voor dat de materialen ter beschikking gesteld zouden worden en wij als Fietsersbond het geheel zouden plaatsen.

Daarom hebben wij een brief gestuurd naar de gemeente met een voorstel.

Lees de rest van dit bericht

Strandstallingen Bergen

BERGEN – In het Noordhollands Dagblad troffen we een artikel, waarin Gemeentebelangen pleit voor meer fietsenstallingen bij de strandopgangen van Bergen aan Zee en Egmond aan Zee. En als Fietsersbond zijn we het daar zeker mee eens. We hebben vernomen dat deze motie is ingetrokken, maar dat er wel goed overleg is geweest over een goed fietsbeleidsplan. Daar sturen we als Fietsersbond ook op aan. Stem zaken op elkaar af. Denk aan veilige fietsroutes naar het strand en door de dorpen en zorg voor voldoende goede rekken.

Als het om het strandstallen gaat, dan is Schoorl aan Zee de koploper. Je kan daar eigenlijk alleen op de fiets komen of pas na een flink stuk lopen. Het gaat hier om eenvoudige houten hekjes en klachten krijgen we hier nooit over.

Lees de rest van dit bericht