Site-archief

Vervolg Fietsvoorrang Bergen

Nog geen duidelijkheid over behoud voorrang hoofdfietsroutes

Op 23 oktober is de Fietsersbond gestart met een kortdurende handtekeningenactie om voorrang te behouden voor rechtdoorrijdende fietsers op 2 kruispunten. We begonnen op de kruising Hoflaan-Komlaan-Eeuwigelaan te Bergen. Een week later stonden wij in Schoorl bij de kruising Laanweg-Sportlaan.


Lees de rest van dit bericht

Behoudt FietsVoorrang Bergen!

Vanmiddag 23 oktober gaat de Fietsersbond afdeling Bergen-NH handtekeningen inzamelen bij de kruising Eeuwigelaan-Komlaan-Hoflaan. Na veel overleg met de gemeente is het hier nu tijd voor geworden. De gemeente heeft plannen om langs de zuidzijde van de Eeuwigelaan het fietspad door te trekken tot aan de Hoflaan. Daar kunnen wij ons goed in vinden. Het huidige 2-richtingen fietspad aan de noordzijde is te smal en te druk.

Maar tegelijkertijd wil de gemeente nu ook de voorrangsoversteek over de Komlaan opheffen. Dat houdt in dat fietsers vanaf de Hoflaan het autoverkeer tussen Eeuwigelaan en Komlaan voorrang moeten verlenen. Wij vinden dat een enorme achteruitgang. De getallen waar wij toegang toe hebben wijzen uit dat hier niet veel ongelukken gebeuren. De gemeente levert ons geen getallen waaruit blijkt dat dat wel zo is.
Lees de rest van dit bericht

Herinrichting Schoorl-Centrum

De gemeente Bergen heeft vergaande plannen om het centrum van Schoorl anders in te richten. Deze pLannen lagen te inzage in de Blinkerd. Als Fietsersbond vinden we het een prima idee, dat het 30km-gebied daar wordt vergroot. Maar we hebben bezwaren tegen de ‘oplossing’ voor de kruising Laanweg-Sportlaan. Fietsers langs de Laanweg richting Klimduin zijn nu nog in de voorrang. De gemeente wil de auto’s van de Laanweg rechtsaf naar de Sportlaan (parkeerterrein) met 50km/h in de voorrang zetten. Wij zien hier graag een fietsvriendelijkere oplossing, zoals deze kruising binnen de 30km-zone met een plateau of mogelijk rotonde. Verder vragen we in onze brief aan de gemeente meer plek voor de gestalde fiets en het meer autovrijmaken van het stuk Heereweg parallel aan de Sportlaan. We denken dan aan shared space of een fietsstraat. Lees hier onze brief.

Schoorl Klopt en de Fiets

SCHOORL – Al enige jaren is de gemeente Bergen in samenwerking en overleg met diverse belangengroepen,  om het centrum van Schoorl naar een hoger plan te brengen. Wat tot nu toe zeker is, is dat Albert Heijn een nieuwe vestiging in het centrum gaat bouwen. Daarnaast zullen er nieuwe woningen gebouwd worden. Als het centrum uitgebreid wordt en aangepast is aan deze tijd, zullen er zeker meer verkeersbewegingen in en rond het centrum plaats gaan vinden. Daarom zijn wij als Fietsersbond erop gebrand om zorg te dragen voor veilige fietsroutes en goede uitnodigende fietsparkeerplekken zodat meer mensen de fiets pakken omdat het gewoon leuk, veilig en handig is. Zover als wij als Fietsersbond waarnemen is de gemeente van zeer goede wil om een zo goed mogelijk fietsklimaat te faciliteren. Echter gezien de lange duur dat het project nu loopt waren wij als afdeling Bergen tot het besluit gekomen om nogmaals klip en klaar onze drie hoofdpunten in een brief onder de aandacht van de gemeente te brengen:

  • Een vrij liggend  tweerichtingen fietspad aan de oostzijde van de Sportlaan. Dit  fietspad loopt van Laanweg en sluit aan op de Molenweg.
  • Het kruispunt Heereweg-Schoorlse Zeeweg-Molenweg binnen dit project wordt aangepakt. Is toegezegd door de gemeente bij fase 1 van de herinrichting van de Heereweg en in bijeenkomsten van het project Schoorl Klopt!
  • De fietsparkeer-problematiek vraagt in het algemeen extra aandacht in het plangebied en in het bijzonder bij de nieuwe Albert Heijn supermarkt. In Schoorl is een relatief goed voorbeeld bij supermarkt Jumbo te noemen en een slecht voorbeeld aan te wijzen voor de fietsenstallingen bij Albert Heijn in Bergen. Duidelijk is dat deze opgave veel ruimte vraagt en met  het toenemend aantal fietsers een uitdaging van klasse is.

Hier de complete brief.

Hier gemeentelijke informatie over Schoorl Klopt.