Site-archief

Fietsstad-2018

Tot eind van deze maand kan een ieder nog meewerken aan de Fietsstadverkiezing-2018. Of beter de Fietsgemeenteverkiezing-2018. Een gemeente met dorpen kan net zo goed meedoen.

Klik hier om de enquete in te vullen.

Je maakt daarmee kans op het winnen van een e-bike.

De stem van de fietsers speelt een grote rol bij het uiteindelijk kiezen van de beste fietsgemeenten. Naast de gegevens uit de enquete zal ook data uit de Routeplanner van de Fietsersbond een rol spelen bij het bepalen van de winnende gemeenten.

Deze poster troffen we in Alkmaar achter een raam:

Maar je mag de enquete natuurlijk ook invullen voor Heerhugowaard, Bergen, Langedijk, Heiloo of 1 van de andere 383 Nederlandse gemeenten.

Advertenties

Kettingmail Bergen

De Fietsersbond afdeling Bergen heeft de 10e Kettingmail rondgestuurd, die gaat onder meer over het werkplan, de verkiezingen en een fietstocht op 8 april vanwege de nieuw fietsstraat in Camperduin.

Lees hier de volledige Kettingmail van Maart-2017.

Aan- en afmelden voor deze mailing kan via bergen-nh@fietsersbond.nl

Alle Kettingmails staan hier.

Bierkade Stemadvies

ALKMAAR – Morgen zijn er verkiezingen en 2 partijen hebben onlangs het ‘herstel’ van de Bierkade als verkiezingsitem naar voren geschoven. De vraag die zich daardoor recent opwierp was of wij ons als Fietsersbond Alkmaar daar niet tegen moeten verzetten. Als Fietsersbond geven we geen stemadvies en gaan we er van uit dat fietsers prima zelf na kunnen denken en bijvoorbeeld dit ballonnetje moeiteloos kunnen doorprikken.

Vandaag zendt RTVNH een stukje uit over de Bierkade, die bij hen verkozen is tot het heetste hangijzer van Alkmaar. De grootste groep (van maar 45 stemmers) koos voor het het handhaven van het 1-richtingverkeer voor auto’s op de Wageweg, waardoor de Bierkade vanaf de Friesebrug alleen per fiets bereikbaar blijft. Deze stemmers zijn het dus met de Fietsersbond eens.

Rond 2006 is deze situatie zo gemaakt, omdat er een milieuprobleem op de Bierkade was. Die is daarmee opgelost en tegelijkertijd ontstond er veel meer ruimte voor de fietsers. Natuurlijk waren we daar blij mee en we zien niet graag dat door ruimtegebrek de fietsers daar weer in de verdrukking komen.
Lees de rest van dit bericht

Fietsdiscussieavond GR2014

ALKMAAR (incl. SCHERMER en GRAFT-DE RIJP) – Op 22 oktober is de discussieavond gehouden tussen fietsers en de (fiets-)woordvoerders van de politieke partijen die mee gaan doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 November. Het gaat dan om de nieuwe gemeente Alkmaar inclusief de gemeentes Schermer en Graft-De Rijp die op 1 januari 2015 daar deel van uit gaan maken. De opkomst met circa 50 mensen was zeer positief en veel meer konden er ook niet in de zaal.

De organisatie was in handen van de Alkmaarse Fietsersbond, waarbij Herman Jan (voorzitter Fietsersbond Regio Alkmaar) een kleine inleiding hield over de Fietsersbond en wat die betekent op regionaal en lokaal gebied. Binnen de Regio Alkmaar zijn 585 Fietsersbondleden, waarvan er 17 actief zijn in en om alkmaar. We werken aan veel klankbord en adviesgroepen mee. Bij de landelijke Fietsersbond (met ca. 35.000 leden) kunnen we terecht voor advies en het aankaarten van landelijke problemen. Meer dan de helft van de aanwezigen was op de fiets gekomen en vonden de route er naartoe redelijk veilig.

Fietsdebat
Een groot deel was ingeruimd voor een debat, waarbij de politieke partijen in konden gaan op ons 10 puntenplan, maar waarbij ook de eigen fiets-standpunten van de partijen ruim aan bod kwamen.

Lees de rest van dit bericht

FietsBoven

De foto hierboven maakten we afgelopen zondag. GroenLinks wil met deze actie aangeven dat zij in het nieuwe Alkmaar vooral willen inzetten op de fiets. Volgens hen moet de fiets voorrang krijgen. Niet alleen om de veiligheid voor de fietser te verbeteren, maar ook om Alkmaar duurzamer te maken. Daar kunnen wij als Fietsersbond niets op tegen hebben. Toch wachten we eerst onze Discussieavond van 22 Oktober af, waar inmiddels alle politieke partijen aan hebben gegeven te komen om met elkaar en de fietsers in discussie te gaan.

De fiets was overigens dinsdag alweer vertrokken. Dat zal wel niet gedaan zijn door een fietsendief bij het station, maar eerder door de gemeente of partij zelf. Je moet met dit soort initiatieven oppassen, de volgende keer hijst een pro-autopartij een grote auto op de verkiezingsborden om nog maar te zwijgen over pro-treinpartijen. ;-)

Meer Fiets Meer Ruimte

Inmiddels is de onderstaande avond gehouden, zie hier het verslag.


Voor de gemeenteraadsverkiezingen in november organiseert
de Fietsersbond Alkmaar op woensdag 22 oktober 2014 van 19:30 tot 22:00 uur
een discussieavond over fietsen in de nieuwe fusiegemeente Alkmaar.

Iedereen is van harte welkom in de Alkmaarse Poort,
Omval 72, 1812 NB op de grens Alkmaar-Schermer.

De toegang is gratis, maar wel graag voor 20 oktober aanmelden via alkmaar@fietsersbond.nl

Alle politieke partijen zijn uitgenodigd, daarbij hebben zij ons 10 puntenplan ontvangen. Inmiddels is er ook een verzoek uitgestuurd aan de partijen om hun verkiezingsprogramma aan ons te sturen. Die bekijken we op het onderwerp fietsen.

Natuurlijk is bekend dat fietsen gezond is, weinig (parkeer-)ruimte neemt, niet vervuilt en bijvoorbeeld geen lawaai maakt. In het huidige Alkmaar wordt veel gefietst naar o.m. werk, school, winkels, horeca, kennissen, familie en stations en dat heeft alles te maken met de hoge bevolkingsdichtheid.

De huidige gemeentes Schermer en Graft-De Rijp zijn veel dunner bevolkt. Beide zijn voor recreatief fietsen aantrekkelijk. Daarnaast komen er meer e-fietsen die sneller gaan en waardoor grotere afstanden makkelijker te overbruggen zijn. Kortom voldoende ontwikkelingen om met elkaar hierover van gedachte te wisselen.

Wij zien jullie graag!

Discussieverslag Fietsen in Bergen

BERGEN – Wim en Herman van de Fietsersbond Bergen hebben er alles aan gedaan om zo snel en goed mogelijk verslag te doen van de het politiekcafé met deelnemers van alle politieke partijen over fietsen in de gemeente Bergen. Het gaat dan over de complete gemeente inclussief Schoorl, Groet, Bergen-Binnen, Bergen aan Zee, de Egmonden en de duingebieden van Staatsbosbeheer (SBB) en Waterleidingsbedrijf PWN. En het gaat over alle vormen van fietsgebruik; dus naar school, werk, winkels, horeca, familie, vrienden, duinen en strand. En ook het veilig en goed kunnen stallen van de fiets.

De opkomst met 35 mensen, waarvan het grootste deel (mogelijk toekomstige) raadsleden, gaf ons goede moed. De discussie zelf verliep positief en er werden erg veel punten aangedragen om het fietsgebruik in de gemeente Bergen te verbeteren. Waarvoor onze dank! De Fietsersbond Bergen neemt deze punten mee in het overleg met de gemeente over het Fietsbeleidsplan 2014 waar op dit moment hard aan wordt gewerkt. Als Fietsersbond Bergen maken we deel uit van de Fietsersbond Regio Alkmaar en daarin stemmen we met de buurgemeentes af over goede en veilige routes die over de gemeentegrens verder gaan, zoals naar het station in Alkmaar en scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar en Heerhugowaard.

Het complete verslag staat hier.

Reageren kan onder dit bericht. Gebruik daarvoor een unieke naam. Mailadres invullen mag, maar is niet verplicht.

Discussieavond Fietsen in Bergen!

Graag nodigt de Fietsersbond afdeling Bergen, Egmond en Schoorl u allen uit om aanwezig te zijn bij een discussieavond tussen de politieke partijen van de gemeente Bergen en inwoners/ geïnteresseerden. Dit om te bezien hoe de verschillende politieke partijen zich, kijkend naar het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, inzetten voor de fietser. De avond zal worden gehouden op:

Donderdag 13 februari 2014 van 19.30 tot ongeveer 21.45 uur in De Nieuwe Beuk
(op de Dorpsstraat in Bergen achter de Petrus en Paulus kerk)

De Fietsersbond Bergen heeft een 10 puntenplan opgesteld om fietsvoorzieningen in de gemeente te verbeteren en de politieke partijen uitgenodigd om die 10 punten in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op te nemen. In hoeverre dat is gebeurd zal tijdens de discussiebijeenkomst blijken. Tevens zal een begin worden gemaakt met het Fietsbeleidsplan dat de gemeente in 2014 zal opstellen en waaraan de Fietsersbond een bijdrage levert.

We ontvangen u graag met een kopje koffie/thee. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig maar wordt, ten behoeve van de organisatie, vóór 10 februari op prijs gesteld via bergen-nh@fietsersbond.nl.


Het verslag van deze avond staat in dit bericht.