Site-archief

Kettingmail Bergen

In de 29e Bergense Kettingmail van Mei-2021 staat behoorlijk vol met flink wat bijlages. De Komlaan is ongeschikt als 50km-weg. Te smal, te smalle fietsstroken. Doe mee met de landelijke en provinciale trend en verlaag meer wegen in de bebouwde kom naar 30km/h. Dat voorkomt veel ernstige ongevallen. Het stuifduin verzand opnieuw het fietspad tussen Schoorl en Bergen aan Zee.

Eerdere Bergense Kettingmails staan hier in de rechterkolom.

Kettingmail Bergen

De 25e aflevering van de Bergense Kettingmail Juni-2020, gaat over corona en de verkeerslichten in Egmond.

Eerdere Bergense Kettingmails staan hier in de rechterkolom.

N9/Kogendijktunnel

Al jaren wil de Fietsersbond dat de verkeerslichtenkruising over de N9 voor de fietsers tussen Bergen en de Koedijkervlotbrug vervangen wordt door een fietstunnel. 10 jaar geleden gaven we dit al aan bij de plannen voor ‘Bereikbaarheid Kust’. In 2016 is onderzocht of het mogelijk was. Dat onderzoek ging niet alleen over een ongelijkvloerse fietsverbinding, maar ook over de doorstroming op de N9. Vooral in de avondspits staan er lange files uit de richting Schoorldam.

De mooiste en ‘duurste’ optie was een rotonde met een diagonale fietstunnel:


Lees de rest van dit bericht

Fietsers niet schuin oversteken!

ALKMAAR – Sinds enkele dagen werkt de nieuwe verkeerslichten-regeling (VRI) onder het Stadskantoor op de kruising Geestersingel-Helderseweg-Kanaalkade. Daar staan sinds net zoveel dagen gele borden bij de fietsoversteken, die aangeven dat schuin oversteken niet meer kan. Je kan dan in conflict komen met auto’s die daar rijden. (Bericht van de gemeente.)

Eigenlijk was het nooit duidelijk aangegeven dat op deze kruising voorheen 4-tichtingen groen voor de fietsers werd toegepast. Bordjes die dat aangaven hebben er nooit gestaan. De fietsers kwamen er zelf achter dat ze allemaal tegelijk van start gingen en schuin oversteken dus geen probleem moest zijn.

Een jaar of 10 terug heeft de Fietsersbond flink nagedacht over de lange wachttijden voor fietsers, die opliepen tot 2 minuten (120 seconde). Dat is voor verkeerslichten erg lang en voor belangrijke doorgaande fietsverbindingen uiterst onwenselijk. Lees de rest van dit bericht

Stoplicht Update

REGIO ALKMAAR – In Mei is de Landelijke Fietsersbond gestart met een nieuw meldpunt. Daar mag van alles worden gemeld, maar in eerste instantie wil men graag weten welke verkeerslichten voor fietsers slecht functioneren. Een maand later werkte dit meldpunt ook redelijk voor Alkmaar en omgeving. Als er nu iets gemeld wordt, dan krijgen wij ook een mailtje. Op dat moment hebben we een uitgebreid artikel gemaakt dat we vandaag iets hebben opgepoetst, met de laatste stand van zaken. Dan gaat het vooral om de overzichtskaart.

Nieuwe Fietstunnels
In de afgelopen maanden is de nieuwe fietstunnel onder de N245 bij de Nauertogt in Broek op Langedijk geopend en hebben fietsers daar geen verkeerslicht meer. In Heerhugowaard wordt druk gewerkt aan 2 fietstunnels onder de N242 en Broekerweg. Nog enkele maanden en fietsers kunnen ook daar verkeerslichtvrij onderdoor. Tot die tijd hebben ze in de omleidingsroute via de Westdijk-Stationsweg wel met een tijdelijk verkeerslicht te maken. Ondanks de lichten is de oversteek link en verkeersregelaars moeten daar een oplossing bieden.

Lees de rest van dit bericht

N242-FietsOversteek bij Stationsweg

Let op, de omleidingen zijn sinds eind-oktober omgeleid, zie dit vervolgbericht

HEERHUGOWAARD – Sinds deze week zet de gemeente Heerhugowaard verkeersregelaars in bij 2 drukke en linke kruisingen op de route Broek op Langedijk – Station Heerhugowaard en het Horizon college. De verkeersregelaars op de kruising Stationsweg-Nijverheidsstraat waren al eerder toegezegd en zijn zoals afgesproken begonnen sinds er weer veel scholieren op de fiets zitten. Aanvullend is besloten om ook verkeersregelaars op de tijdelijke fietsoversteek van de N242 in te zetten.

Dat laatste is zeker geen luxe en de Fietsersbondafdeling Heerhugowaard heeft er met succes bij de gemeente op aangedrongen. Deze tijdelijke oversteek is prima aangelegd met verkeerslichten, snelheidsbeperking van 50 km/h en voormelding (kipperlicht) voor automobilisten op de N242. Dat alles kon niet voorkomen dat er al vrij snel een overstekende fietser is aangereden en dat er nog regelmatig bijna aanrijdingen zijn. Zo zagen wij zeer recent een auto uit de richting Friesland net voorbij deze oversteek tot stilstand komen. Daarvoor reed hij ruim 80 km/h en hij vond het aanvankelijk niet nodig om te stoppen voor het verkeerslicht dat al 10 seconde op rood stond. Toen hij fietsers zag oversteken remde hij alsnog en kwamen een aantal fietsers met de schrik vrij.

Wat ons betreft gaat dan ook de nieuwe fietstunnel onder de N242 zo snel mogelijk open voor fietsers. Beide tunnels liggen er, maar het ontbreekt helaas nog aan toeritten.

Meer info over deze fietsomleiding staat hier.

Bezwaar Kanaalkade-verslechtering

ALKMAAR – De Fietserbondafdeling Alkmaar (en omstreken) heeft bij de gemeente Alkmaar een bezwaar ingediend tegen het terugdraai-voornemen van de Kanaalkade. Als Fietsersbond vinden we de huidige situatie al verre van optimaal en met de terugkeer van de autostroom Friesebrug richting Stadskantoor gaan de fietsers er nog meer op achteruit.

Het hoofdprobleem draait om de oversteekbaarheid van de Kanaalkade bij de Herenstraat en de Kaarsemakersgracht voor fietsers die vanuit Alkmaar-Noord, Oudorp, Langedijk en Heerhugowaard naar het Waagplein, de omgeving van V&D en het MCA willen. Het gaat om een zeer grote groep fietsers, die nu al geen opstelruimte hebben voor de oversteek naar de Herenstraat en Kaarsemakersgracht.

Lees de rest van dit bericht

Nieuw Meldpunt en Stoplichten

De landelijke Fietsersbond is een maand geleden aangevangen met een nieuw Meldpunt, met daarbij als speerpunt de verkeerslichten. Bij onze regionale afdeling werkt dat pas sinds afgelopen weekend goed. Dat wil zeggen voor de gemeente Alkmaar al wat eerder, maar nu krijgen we ook een mailtje als er iets gemeld wordt in de omliggende gemeentes Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, Schermer en Heiloo.

Meldpunt
Meldingen zijn eenvoudig te maken. Na een melding gaat automatisch een mailtje naar de instantie die verantwoordelijk is voor de weg. Vaak is dat een gemeente of het Hoogheemraadschap. Als een melding fout is, dan kunnen we die als regionale afdeling weghalen, maar meer ook niet. Daar gaan we nog contact over opnemen, dubbele meldingen samenvoegen lukt ons helaas nog niet.

Stemmen
Een voorbeeld zijn de beruchte verkeerslichten op de Houtvaartbrug (Bergerweg-Nicolaas Beetskade-Wognumse Buurt). Daar zijn een handvol meldingen over hetzelfde probleem (‘duurt te lang’) gemaakt, terwijl het veel beter is om op de eerste melding te stemmen. Hoe meer stemmen op een melding, des te meer indruk zal het maken bij de wegbeheerder. Op een al gemaakte melding stemmen is daarbij een stuk eenvoudiger.
Lees de rest van dit bericht

Roodlichtirritaties

Op woensdag 1 december meldde de politie-website de volgende 2 berichten:

HEILOO – Gisteravond laat fietste een 21-jarige vrouw uit Limmen op de Kennemrstraatweg door het rode licht onder de ogen van surveillerende agenten. Toen de vrouw hierop werd aangesproken bleek zij zich niet te kunnen legitimeren. Om haar identiteit vast te kunnen stellen moest ze mee naar het bureau. Vanmorgen kon er pas een identiteitsbewijs worden gebracht waarna bleek dat de vrouw een valse naam had opgegeven. Ze is hierna met drie bonnen heengezonden, 1 voor fietsen door rood, xe9xe9n voor het niet kunnen legitimeren en 1 voor het opgeven van een valse naam.

ALMAAR – Op dinsdagmiddag 30 november 2010, tussen 12.00 en 13.00 uur, heeft de politie een roodlicht controle gehouden op de kruising Bergerweg-Scharloo-Stationsweg-Zocherstraat. Er werden 20 bekeuringen uitgeschreven, waarvan 16 voor fietsers en 3 voor wandelaars die door rood gingen. Een 17-jarige jongen uit De Rijp uitte beledigingen en wilde zich in eerste instantie niet legitimeren. Daarvoor kreeg hij een extra bekeuring.

Lees de rest van dit bericht