Site-archief

Fietsen Alle Jaren Alkmaar

Het initiatief ‘Fietsen Alle Jaren’, is bedacht in Denemarken. Het heeft als doel ouderen, die zelf niet (meer) kunnen fietsen, het gevoel terug te geven van ‘de wind door je haar’. In een moderne riksja (met trapondersteuning) gaan ze op stap, bijvoorbeeld langs plaatsen waar zij vroeger gewoond en gewerkt hebben. Onderweg delen zij met een eventuele medepassagier en met de bestuurder hun herinneringen.

De ervaring laat zien dat deze fietstochten enorm bijdragen aan de vitaliteit van de deelnemers. Mensen die nauwelijks nog spraken, gingen dat weer doen. Andere mensen, die erg somber geworden waren, kwamen vrolijk terug van het fietsen. De riksjabestuurders en medepassagiers ervaren het ook voor zichzelf als verrijking en dan gaat het vaak om meer dan een vrolijk gezicht en een vriendelijk bedankje na afloop. Het delen in de herinneringen van de passagiers en het luisteren naar hun verhalen, is ook voor hen vaak een bijzondere ervaring.

Eind juni willen we (o.m. Marloes en Piet) in Alkmaar starten met de eerste officiële rit. Deze week is dankzij enkele sponsoren de moderne riksja (met trapondersteuning) aangeschaft. De eerste contacten met zorginstellingen en buurthuizen zijn al gelegd.

Nu zijn we allereerst op zoek naar vrijwilligers, die bereid zijn om zo nu en dan als bestuurder of als medepassagier een rit te maken met ouderen. En naar een vrijwilliger, die voor een passagier een bestuurder regelt (de zgn. ‘rikschef’). Alle bestuurders krijgen vooraf een training in het omgaan met de riksja en met de passagiers.

Daarnaast kunnen we ook hulp gebruiken bij ander werk, zoals het werven van passagiers of sponsoren, de website onderhouden e.d.

Interesse? Kom dan vrijblijvend naar een van onze 1,5 uur durende informatiesessies en meld u daarvoor aan via:

https://nl.surveymonkey.com/r/FIETSENALLEJARENALKMAAR

Fietsen alle Jaren vindt inmiddels op veel plaatsen in Nederland en
de rest van de wereld plaats: fietsenallejaren.nl/in-de-buurt/
Zie hier een leuk Youtube-filmpje van Omroep Gelderland.

Tijdelijke Fietsvrijwilligers Gezocht

Voor het project ‘Wijken voor de Fiets’ in Alkmaar-Overdie zoeken we tijdelijke vrijwilligers, die in Overdie of omgeving wonen en lid zijn van de Fietsersbond. Van ongeveer de helft van de leden hebben we een mailadres en zij zijn al direct benaderd per e-mail. Van een groot aantal hebben we geen mail-adres en mogelijk lezen zij hier af en toe.

Klik hier voor de ledenbrief met alle informatie.

Oproep

REGIO – Eigenlijk gaat het uitstekend met de regionale Fietsersbondafdeling Alkmaar en omstreken – waar het de bereikte resultaten betreft. Veel is en wordt gerealiseerd en gemeentes werken graag met ons samen om het fietsklimaat binnen hun gemeente te verbeteren. Voorbeelden te over op deze website.

En het gaat ook prima met het aantal fietsersbondleden in onze regio. Inmiddels 620 waarbij de laatste jaren een stijging was van 10% per jaar. Helaas gaat het minder goed waar het het aantal actieve vrijwilligers betreft. We zijn nu met een kern van 12 mensen (1 in Alkmaar-Centrum, 1 in Alkmaar-Zuid, 3 in Alkmaar-Noord, 1 in Heerhugowaard, 1 in Broek op Langedijk, 1 te Oudkarspel, 3 te Bergen-binnen en 1 in Schoorl). Daar omheen is een kleiner groepje dat af en toe meehelpt.

Door ziekte en drukte zijn er in de laatste jaren wat mensen afgehaakt. Op dit moment ondergaat onze vertegenwoordiger voor Heerhugowaard een zware medische ingreep en zullen we hem minimaal 2 maanden moeten missen. Als alles mee zit zal hij daarna weer meedoen, maar dan wel langzaamaan beginnend. Op dit moment worden zijn taken overgenomen door collega’s uit Alkmaar en Langedijk.
Lees de rest van dit bericht

Fietsmaatjes Gezocht

In Heerhugowaard zoeken de gemeente, Kern8 en vooral de leerlingen van het Speciaal Voortgezet Onderwijs naar fietsers die hen kunnen assisteren bij hun dagelijkse rit naar school. Dit zogenaamde ‘Fietsmaatjesproject‘ is een alternatief voor het dagelijkse ritje in het taxibusje.

De aanleiding van dit project is de vraag of het taxibusje altijd wel het meest ideale vervoermiddel is, of is het eerder een belemmering voor deze pubers? Denk bijvoorbeeld aan het stigmatiserende effect ‘busje komt zo!’ Door fiets- en/of openbaarvervoer-begeleiding in te zetten kunnen de leerlingen ‘zelfstandig’ naar school. Want ook fietsen of reizen onder begeleiding maakt de kinderen zelfstandiger en mobieler, doordat ze zich leren bewegen in het verkeer of openbaar vervoer.
De kinderen worden meer zelfredzaam en krijgen daardoor een sterkere basis voor maatschappelijke deelname in de toekomst. Daarnaast is fietsen gezond!

Wie als vrijwilliger mee wil fietsen en voor langere tijd beschikbaar is, kan contact opnemen met Liza Ronde van Stichting Welzijnsbevordering Kern8, tel. 06-39496020 of mail liza.ronde@kern8.nl .

Voor meer informatie over het project kunt u bellen met Gemeente Heerhugowaard via telefoonnummer 14072 en vragen naar de consulentes leerlingenvervoer. Zij zijn op maandag, donderdag en vrijdag aanwezig.
Lees de rest van dit bericht