Zeswielen en de Fietsersbond

ALKMAAR – De Fietsersbond Alkmaar heeft inmiddels jaren meegewerkt aan een 30-tal klankbord- en adviesgroepbijeenkomsten en ook aan de meest recente klankbordgroep, die alleen de beperkte opdracht had te kijken naar een fietspad langs de huidige Zeswielen. Met de aanwonenden zijn we het eens dat dit maar een minimale oplossing is. Dit staat wat ons betreft goed verwoord in het advies dat de laatste klankbordgroep heeft uitgebracht. Nu veel geld uitgeven aan een fietspad langs de waterkant, die aanwonenden vrijwel niet gaan gebruiken en dat niet goed aansluit op het fietspad naar Overstad, zorgt ervoor dat de echte oplossing (de auto’s achterlangs) op een nog langere baan wordt geschoven. Als Fietsersbond zien we in die achterlangsweg voor het doorgaande autoverkeer het grote voordeel dat de fietsers tussen de Frieseweg en de Rekerdijk onder de nieuwe weg door gaan.

Fietsers van de Zeswielen halen zal er voor zorgen dat het aantal auto’s en hun snelheid op de Zeswielen gaat toenemen. Daar ondervinden de fietsers die tussen de Frieseweg en Rekerdijk over willen steken meer last van. Bij hen voegen zich nu ook de fietsers die van het nieuwe fietspad komen en aan de overzijde verder willen richting Overstad. Met de toegezegde verkeersdrempels bij deze belangrijke oversteek zijn we absoluut blij, maar die kunnen ook nu al worden aangelegd. We begrijpen echter ook dat een fietspad langs de huizenkant (zoals de gemeente aanvankelijk wilde) nog meer problemen geeft.

De kans is groot dat dit medicijn erger is dan de kwaal. Als Fietsersbond pleiten we dan ook voor een veel goedkopere oplossing, die een paar jaar terug in Schoorldam-Oost op de N504 tussen Heerhugowaard en de N9 is uitgevoerd. Verbreedt de Zeswielen niet, maar breng er duidelijke fietsstroken op aan. Verlaag als het even kan de snelheid op deze 500 meter Zeswielen naar 30km/h en bespaar op die manier erg veel geld om zo eerder de autoweg achterlangs te realiseren. Ook de ondernemers van Overstad (die deze ronde niet in de klankbordgroep zaten) zijn daar meer mee gebaat.

In het advies van de laatste klankbordgroep staat het niet eens zoveel anders.

Voor ons als Fietsersbond was dit een erg moeilijke keuze. Hieronder een veel completere versie die dit weergeeft. We zien daarbij ook het grotere geheel voor de fietsers. Aanwonenden steunen ons daar niet bij, zij zijn alleen met hun eigen Zeswielen bezig. De gemeente wil het grotere geheel ook buiten de deur houden, omdat een besluit dan langer duurt en er misschien meer partijen bij betrokken moeten worden. Nadeel van een sterk beperkte visie is dat je een situatie krijgt zoals die voor ligt, met dan weer een nieuw stuk fietspad aan de ene kant en even verder weer een oud stuk aan de andere kant, waardoor fietsers extra over moeten steken.

 

Zeswielen e-Pistel dd 01-02-2014

Het debat over de Zeswielen is nog immer in volle gang. Maandagavond 3 januari 2014 hakt de gemeente Alkmaar vrijwel zeker de knoop door en komt er een vrijliggend tweerichtingen fietspad aan de Hoornsevaartkant. De aanwonenden van de Zeswielen hebben er in de laatste klankbordgroep aan meegewerkt, dat het pad hier komt en niet aan de huizenkant zoals de gemeente een jaar eerder had bedacht. Maar eigenlijk willen de bewoners zo’n pad aan de Hoornsevaartkant net zo min, wat mocht blijken uit hun inspraak van afgelopen donderdagavond.

Aanwonenden willen niets
Vreemd is dit niet. De aanwonenden gaan niets opschieten met dit fietspad. Als zij van en naar het fietspad willen, dan moeten ze in 1 keer het drukke tweerichtingen autoverkeer op de Zeswielen oversteken om bij het pad te komen. En juist die verkeersdrukte op de Zeswielen is een belangrijke reden voor de gemeente om er een vrijliggend fietspad aan te leggen. Om de bewoners op de fiets van en naar dit pad te krijgen zouden dus een aantal vluchtheuvels in de Zeswielen moeten komen. Daar is geen ruimte voor en het schroeft de kosten nog meer op. Nu fietsen de bewoners op drukke tijden van de Friesewegoversteek over het smalle stoepje langs de huizenkant naar hun huis. De andere kant op is er geen probleem, dan kunnen ze nu op de fiets over de weg. Met het nieuwe fietspad aan de waterkant mag er niet meer op de weg gefietst worden en omdat ze nieuwe fietspad aan de waterkant slecht kunnen bereiken zullen ze nu in beide richtingen over dat stoepje aan de huizenkant gaan fietsen.

Nee, dan waren de bewoners beter af geweest met een fietspad langs de huizenkant, zoals de gemeente aanvankelijk wilde. Helaas wilden de bewoners dit nog minder. Ze zouden dan wel beter op de fiets veilig van en naar huis kunnen, maar krijgen daar andere problemen voor terug. Het pad komt hun kant op, wat de waarde van de woningen geen goed zal doen. Als ze met de auto van en naar hun opritten willen, dan hebben ze een probleem met de fietsers die voorrang hebben. Dus eveneens begrijpelijk dat zij dit niet zien zitten.

Vanuit hun visie gaan ze er dus niet op vooruit en eerder achteruit. Als de fietsers een eigen pad krijgen, dan gaat het autoverkeer op de Zeswielen toenemen en harder rijden. Die irritante fietsers zijn dan van de weg. Je kunt dat nu al merken in de avonduren als auto’s zich niet aan de 50km/h houden en ruim boven de 80 voorbij scheuren. Nee, dan kan je maar beter niets doen of in elk geval de oversteek van de Frieseweg-Rekerdijk voor fietsers verbeteren. Het is daarmee ook verklaarbaar dat zij er nu maar voor pleiten om alle doorgaande fietsers over de Molenkade te sturen.

Zeswielen voor auto’s achterom
Als Fietsersbond zijn we het met de aanwonenden en de gemeente eens dat een echte oplossing het omleggen van de Zeswielen achterom langs het spoor is. Drie jaar eerder was dat de uitkomst van de vorige klankbordgroep.

De bewoners krijgen dan een rustige oude Zeswielen voor het huis, die alleen door de aanwonenden en de fietsers gebruikt zou worden. Het doorgaande autoverkeer naar Overstad gaat vervolgens achterom, waarbij Overstad een veel betere ontsluiting krijgt. Voor de Fietsersbond zat bij die oplossing het grootste voordeel in de fietstunnel die dan onder het spoor en de omgelegde weg door zou gaan. De best denkbare oplossing voor de Frieseweg-Zeswielen-Rekerdijk-kruising. Die hoofdfietsroute tussen Alkmaar-Noord en de Binnenstad vinden we daarbij belangrijker dan de hoofdfietsroute tussen Overstad en Heerhugowaard, die deels langs de Hoornsevaart gaat. Maar helaas werd deze echte oplossing in de koelkast gezet, in afwachting van de ontwikkelingen van Overstad.

Nu wil de gemeente alsnog iets gaan doen aan de huidige Zeswielen, omdat die erg gevaarlijk is met al die fietsers. Lovenswaardig, maar hoe? Dit plan was al eerder afgeschoten in de eerdere klankbordgroepen, omdat het geen echte oplossing is en uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat de aanwonenden er niets mee opschieten.

Wat hebben de fietsers aan het huidige waterkantplan?
Voor ons als Fietsersbond is de hoofdvraag schieten de fietsers hier iets mee op. Het antwoord is dan ja en nee. Fietsers uit Overstad richting Heerhugowaard gaan er op vooruit. Zij komen via het pad langs Schoehuis en kunnen dan rechtdoor over het nieuwe pad langs de waterkant naar het bestaande pad dat verderop al langs de Hoornsevaart ligt of het prima fietspad langs de zuidkant van station Alkmaar-Noord. Voor de fietsers die richting Heerhugowaard gaan en van de Frieseweg komen maakt het weinig uit. Zij nemen doorgaans al de Molenkade tot Oudorp of gaan na een kort stukje de houten Arie Berkhoutbrug over.

Voor de fietsers vanaf de Frieseweg naar Alkmaar-Noord gaat het alleen verbeteren als er meer opstelruimte komt bij de kruising met de Zeswielen. De toegezegde verkeersdrempels rond deze kruising zullen zeker iets helpen. Toch zou deze belangrijke oversteek lastiger kunnen worden. Een vergelijkbare drempel bij de Kneppelbrug in de Kennermersingel toont aan dat er vrijwel geen snelheid voor wordt geminderd. Van en naar de Kneppelbrug valt alleen met de fiets over te steken bij de gratie van de zebra die daar ligt. Bij de Zeswielen wenst de gemeente geen zebra’s te hebben. Als de fietsers langs de Zeswielen verhuizen naar het nieuwe fietspad, dan zal de snelheid van en het aantal auto’s op de Zeswielen toenemen en dat betekent een verslechtering van deze belangrijke Frieseweg-Rekerdijk-oversteek.

De fietsers die de uit het Rekerspoortunneltje komen en over de Frieseweg naar de Binnenstad willen verbetert er ook niets. Zij hadden iets gehad aan een fietspad langs de huizenkant. In dat geval zouden ze meer zicht hebben gehad op het verkeer dat van de Zeswielen nadert. Voor fietsers vanaf Heerhugowaard die over de Zeswielen naar Overstad gaan ligt het fietspad aan de waterzijde verkeerd. Zij kunnen niet rechtdoor het fietspad langs Schoehuis op, maar moeten bij de kruising met de Frieseweg oversteken naar de rechterkant. En dat is nu net de plek waar al een probleem is met ruimte. Natuurlijk kan het fietspad langs Schoehuis verbreed worden door de Koedijkerstraat een stukje op te schuiven, zodat daar ruimte is om het nieuwe fietspad langs de waterkant van de Zeswielen in 2 richtingen door te laten lopen richting Overstad. Maar dat gaat waarschijnlijk meer kosten dan de Zeswielen om te leggen langs het spoor.

‘Malloten’
De meest lastige groep zijn de fietsers die vanaf de Zijperstraat komen en over de Zeswielen richting Heerhugowaard gaan. Aanvankelijk scholden we deze fietsers uit voor ‘malloten’ en menige verkeersdeelnemer zal dat nog steeds doen. Ze steken namelijk de Zeswielen over bij de Frieseweg aan de oostkant van de kruising. Dat is in tegenrichting en fietsers die van de Frieseweg naar het Rekerspoortunneltje vinden deze malloten spookfietsend op hun pad. Na nog eens beter waar te nemen weten we beter. Vanaf de Zijperstraat is het in de middagspits bijzonder lastig om bij het fietspad langs Schoehuis te komen. Daar ontbreekt een vluchtheuvel om de oversteek in 2 delen te kunnen nemen. Dus steken deze fietsers daar niet over, maar nemen het 2-richtingenfietspad aan hun eigen zijde. Ze horen dan vervolgens de westelijke oversteek te nemen, maar deze ervaren fietsers weten dat je dan slecht zicht heb op het autoverkeer vanaf de Zeswielen. Dus fietsen ze nog 6 meter door en nemen de oostelijke oversteek, waar ze wel zicht hebben op dat verkeer.

Deze ‘oplossing’ blijven ze hanteren, ook als er een fietspad langs de waterkant van de Zeswielen komt. Ze kunnen dan nog steeds niet bij het Schoehuispad komen en de overzichtelijkheid vanaf die kant bij de Frieseweg-Zeswielen-kruising gaat net zo min verbeteren. Echte oplossingen voor dit probleem zijn het beter inrichten van de Frieseweg-Zeswielen-kruising en/of een betere fietsoversteek maken aan het einde van de Zijperstraat. En met de komst van de ‘Langzaamaanbrug’ die langs de spoorbrug in het verlengde van de Zijperstraat komt mag hier best nog wat beter over nagedacht worden.

Verkeersveiligheid
Of het aantal ongevallen met fietsers door dit nieuwe fietspad vermindert is nog maar de vraag. De ongevallen met fietsers vinden niet plaats op de Zeswielen zelf, maar bij de kruising met de Frieseweg en bij de Schinkelwaardrotonde. De gemeente wil daarbij voorkomen dat er in de toekomst ooit een zwaar en zelfs fataal ongeluk met fietsers gaat komen. Daar kunnen wij tegenoverstellen dat het omgekeerde net zo goed kan. Door de nieuwe situatie kan het mis gaan met een bewoner, die de oversteek waagt naar het nieuwe pad. Als Fietsersbond willen we dat net zo min op ons geweten hebben.

Met de toezegging om de Frieseweg-Zeswielen-kruising te verbeteren zijn we zeker blij. Maar is dat realiseerbaar? Verkeerskundigen zijn het er al een tijdje over eens dat een weg versmallen veel beter de snelheid remt dan verkeersdrempels. Helaas kan versmallen vrijwel niet omdat de grote bussen over de Zeswielen afslaan naar de Frieseweg.

Voorlopig Afwaarderen
Dit alles wetende kan het wel eens veel simpeler zijn om deze 400 meter Zeswielen voor de auto’s voorlopig af te waarderen middels een andere inrichting met 1 rijloper en 2 brede fietsstroken op de huidige weg. Erg goedkoop, zodat er veel geld wordt uitgespaard voor een echte oplossing in de vorm van de weg achterom. Die oplossing komt er dan ook eerder. Aanwonenden komen op deze manier het beste bij hun huis zowel in de auto als op de fiets. Ze krijgen minder verkeersoverlast, iets wat voor hen erg belangrijk is. Voor Alkmaar is dit niet een vreemde oplossing. De Herenweg in Oudorp is recent zo ingericht en de Kanaaldijk door Koedijk is al jaren zo. Maar een nog mooier voorbeeld ligt in Schoorldam-Oost.

Daar gaat de N504 over de Westfriesedijk met onderaan huizen zoals langs de Zeswielen. De provincie heeft die weg onlangs heringericht met fietsstroken en een 30km-beperking. En dat in een provinciale hoofdverbinding tussen de N242 in Heerhugowaard naar de N9 bij Schoorldam-west. Daarmee vergeleken moet het dus op de Zeswielen ook kunnen en gaan er hopelijk nog wat meer automobilisten kiezen voor de Nieuwe Schermerweg of de Muiderwaard-Noorderkade om uit het noord-oosten naar Overstad te rijden.

Met dergelijke echte fietsstroken op de weg kunnen we onder deze omstandigheden prima leven. Fietssuggestiestroken (zoals eerder abuis in de krant genoemd) vinden we compleet fout en zijn binnen de gemeente Alkmaar gelukkig bijzonder schaars. Deze zijn voor fietsers stukken onveiliger en worden misbruikt als auto-parkeerstroken. Fietsstroken naast de weg zijn binnen de klankbordgroep wel als optie neergelegd. Deze Kennemerstraatweg-oplossing zien we liever ook niet, omdat die er voor gaan zorgen dat de auto’s door meer ruimte sneller gaan rijden en in aantal gaan toenemen.

Radiaal en Doorstroom-assen
In de krant is regelmatig te lezen dat de Zeswielen een zogenaamde radiaal is, en in de raadszaal is deze term ook vaak te horen. Het gaat dan om een hoofdontsluiting van het centrum naar de Ring. In dit geval van de Tesselsebrug door Overstad via de Koedijkerstraat, Zeswielen en Hertog Aalbrechtweg naar de Nollenweg/N508.

Je leest eigenlijk nooit iets over de zogenaamde doorstroom-assen die de gemeente met de Fietsersbond ruim 10 jaar terug heeft vastfgelegd. In de raadszaal hebben we de term nog niet 1x gehoord in de laatste 5 jaar. En dat is vreemd. Op de kruising Freiseweg-Zeswielen-Rekerdijk kruisen 2 doordstroom-assen. Dat zijn dus hoofdfietsroutes waarvan er 8 zijn binnen de gehele gemeente Alkmaar. Bij de Zeswielen is de belangrijkste doorstroom-as die van de Friesebrug over de Frieseweg, Rekerdijk, door de Rekerhout en langs De Mare via het Molentochtpad naar het Geestmerambacht. Deze fietshoofdroute verklaart de fietsoversteken in de voorrang bij de Drechterwaard, Muiderwaard en bij de Mare. Een 2de doorstroom-as gaat van de Tesselsebrug via de Koedijkerstraat, langs de Hoornsevaart en de Nollenweg naar de Middenweg in Heerhugowaard. Die route functioneert veel slechter. Dat begint met de verkeerslichten in Overstad. Fietsers vermijden als het maar even kan verkeerslichten. Langs de Hoornsevaart staan de fietswegwijzers via de Molenkade. Het mag duidelijk zijn dat vooral deze fietsers niet voor de Molenkade kiezen, maar voor de Zeswielen omdat dat iets korter en directer is.

Bij radialen en doorstroom-assen wil de gemeente als het maar een kan de fietsers scheiden van de auto’s. Daar zijn wij het als Fietsersbond volmondig mee eens. Helaas gebeurt dat lang niet overal, denk daarbij onder meer aan de Kennemerstraatweg en de Kennemer- en Geestersingel. Het is wel gelukt bij de Noorderkade tot de grens van Koedijk en de volledige Nieuwe Schermerweg. Op de laatste fietspaden langs de Nieuwe Schermerweg zijn erg weinig fietsers te vinden. In de Schermer wonen nu eenmaal weinig mensen en veel werkgelegenheid of scholen voor het voortgezet onderwijs zijn er ook niet. Maar ook de fietsonvriendelijke verkeerslichten in de Nieuwe Schermerweg zorgen er voor dat fietsers uit Oudorp voor een andere binnendoorroute kiezen over de Ooievaarstraat. Liever daar rammelen dan wat omfietsen en voor verkeerslichten wachten.

Als Fietsersbond (gesteund door de aanwonenden van de Zeswielen) zien we de Zeswielen op de huidige plek niet als radiaal. Het zou pas een echte radiaal worden als de Zeswielen voor de auto’s achterom wordt verlegd. Dan gaat de Hertog Aalbrechtweg via die omgelegde Zeswielen rechtdoor in de Koedijkerstraat en heeft dat verkeer geen last meer van fietsers en aanwonenden. Die laatsten blijven in dat geval ontsloten op de oude Zeswielen en niet op de weg achterom.

Van de bestaande weg een betere radiaal maken door de fietsers een nieuw vrijliggend fietspad te geven aan de Hoornsevaartkant gaat niet echt werken. De drukke oversteek bij de Frieseweg met fietsers blijft en ook de aanwonenden in de auto gaan via deze weg van en naar hun huis. Daarbij zijn er 2 flinke slingers in de route en die gaan op deze manier net zo min weg. Afwaarderen van de huidige Zeswielen totdat er een goede weg achterlangs komt vinden we een betere oplossing.

Fietsers die dan weer aan de ene kant en dan weer aan de andere kant van een weg moeten fietsen zien wij niet als een goede oplossing die bij een doorstroom-as past. En dat is het geval voor de fietsers uit Heerhugowaard richting Overstad en eigenlijk ook voor fietsers vanaf de Zijperstraat richting Heerhugowaard. Dit probleem is op te lossen door een 2-richtingenfietspad langs Schoehuis en een beter fietsoversteek bij de Zijperstraat-Koedijkerstraat. Dat gaat erg duur worden, of Schoehuis moet daar weg willen en wat grond aan de gemeente geven.Wij hebben in elk geval nog geen enkel plan gezien die zoiets aangeeft.

Getalsmatig
Rond en over de Zeswielenbrug passeren dagelijk gemiddeld zo’n 12.500 fietsers. Op 5.500 van hen hebben de plannen geen enkele invloed en zij hebben geen problemen die om een oplossing vragen. Zij fietsen ‘langs’ van de Frieseweg naar de Molenkade of Van de Koedijkerstraat naar het Rekerspoortunneltje.

Voor de overige 7.000 fietsers is dat anders. Alle 7.000 (dus 100%) gaan er behoorlijk op vooruit als de Zeswielen voor auto’s achterom langs het spoor gaat en de fietsers er onderdoor gaan en deels over de autovrije oude Zeswielen gaan fietsen.

Met het voorliggende plan om de fietspad langs het water aan te leggen gaan 1250 fietsers (18%) er goed op vooruit. Voor 1850 (26%) maakt het weinig uit en voor 3900 (56%) verwachten we een kleine verslechtering.

Een tweerichtingen fietspad langs de huizenkant scoort duidelijk voordeliger dan langs de waterkant. In dat geval gaan 4050 fietsers er iets op vooruit en 2950 er iets op achteruit. Toen de gemeente hier een ruim jaar terug mee kwam zagen we dit dan ook meer zitten. Ook al omdat de aanwonenden per fiets er veel meer voordeel aan hebben. Maar helaas is dit niet te realiseren zonder dat de dijk een stuk wordt verbreed richting huizen en daar was geen geen ruimte voor zonder ruzie te krijgen met de aanwonenden.

Met de fietsstroken op de huidige Zeswielen, totdat er een weg achterlangs komt, gaan alle 7.000 fietsers er een klein beetje op vooruit.

Als de kruising bij de Frieseweg-Zeswielen-Rekerdijk sterk wordt verbeterd, dan hebben 4.400 fietsers (63%) hier iets aan.

(In deze getallen zal een kleine foutmarge zitten aangezien de fietsstromen gemeten zijn op een moment toen de rotonde op de Drechterwaard-Schinkelwaard-kruising werd aangelegd. Dit zorgde voor tijdelijk meer fietsers door de Schinkelwaardtunnel en over de Zeswielen. Daar staat tegenover dat de komst van het Van der Meij College voor extra fietsverkeer op de Zeswielen en de Molenkade zorgt.)

Paal in de Zeswielenbrug
Als Fietsersbond hebben we er voor gepleit dat de paal in de Zeswielenbrug (dus aan het eind van de Frieseweg) niet alleen ’s nachts omhoog gaat, maar vooral in de middagspits tussen half 4 en 6 uur. Op dat moment functioneert de Frieseweg nog altijd als sluiproute voor autoverkeer tussen de Vondelstraat, Bierkade, Wageweg, Friesebrug, Frieseweg en Zeswielen naar de Schinkelwaard en zelfs de Huiswaarderweg. Er is niets strafbaars aan, maar de fietsers op de Frieseweg (wat een prachtige fietsstraat is geworden) hebben behoorlijk hinder van deze gehaaste figuren. Vooral bij de kruising verdringen de auto’s elkaar om op de Zeswielen te komen en staan ze daar op die smalle Zeswielenbrug flink in de weg.

We hebben dit punt in de klankbordgroep ter sprake gebracht, maar de gemeente vind het te complex worden als de problematiek van de Frieseweg bij die van de Zeswielen wordt betrokken. Toch is er vrijwel kostenloos een goed proef te nemen. De paal met bewakingscamera is er al. Pas de tijdschakelaar aan en ga eens voor en na die tijd eens meten wat dit doorgaande autoverkeer gaat doen. De kans is groot dat zij de omrijden via de Kwakelkade niets vinden en dat ook de Munnikkenweg tegen valt en dat een deel eindelijk over de N242 gaat waardoor het op de Bierkade, Frieseweg en Zeswielen een stuk rustiger wordt.

Zo’n test van een paar weken kan ook uitwijzen of er een nadeel voor de overstekende fietsers aan kleeft. Regelmatig staan op de Zeswielen auto’s vast achter auto’s die moeilijk de Frieseweg op kunnen komen. In dat geval kunnen de fietsers vanuit het Rekerspoortunneltje goed de eerste baan van de Zeswielen oversteken.

Toe-, Af- en Toename
Aanvankelijk zagen we in de afgelopen 30 jaar alleen maar een toename van het autoverkeer op de Zeswielen. Dit liep op tot ongeveer 15000 auto’s per etmaal rond 2005. Toen werd verwacht dat dit getal nog steeds zou groeien. Maar die vlieger ging niet op. Het nam af en dat had alles te maken met de paal bij de spoorwegovergang bij Sint Pancras, het eenrichtingverkeer op de Noorderstraat en de komst van verkeerslichten in Overstad. Maar ook door de komst van grote winkels (bouwmarkten en Saturn) in Heerhugowaard. Heerhugowaarders nemen vooral de Zeswielen en nu zij meer boodschappen bij huis kunnen halen zijn zij minder op de Zeswielen te vinden. De Zeswielen was ook erg populair onder de Pancrassers. Via de Herenweg zijn zij er zo. Met de paal in de Herenweg moeten Pancrasser nu op drukke tijden van de dag uitwijken naar de N245 en via die weg is het veel sneller om de Muiderwaard en Noorderkade naar Overstad te nemen. Het gevolg is dat het aantal auto’s op de Zeswielen is afgenomen naar zo’n 12000.

Toch zien we nu weer een lichte toename doordat de Noorderstraat weer open is gesteld voor 2-richtingen.

Veel is dat niet en als de paal in de Frieseweg in de namiddag omhoog gaat, dan kan het aantal auto’s op de Zeswielen wel eens zakken tot onder de 10.000, wat net zoveel is als de Herenweg in Oudorp en de helft is van bijvoorbeeld de Kennemersingel of de Nieuwe Schermerweg. Met dit lagere aantal is deze weg dan ook niet meer te zien als een belangrijke radiaal.

Los van de lokale ontwikkelingen is er een trend in West-Europa dat het aantal jaarlijks gereden autokilometers aan het afnemen is. Dat heeft te maken met meer via het internet kopen en thuis online werken. Maar ook door meer met elkaar meerijden (autodelen) en overstappen naar de elektrische fiets of snorfiets, omdat men de parkeertarieven te hoog vind worden. Maar ook omdat er in Nederland erg veel winkels bij gekomen zijn en niet iedereen meer voor alles naar ‘de grote stad’ hoeft omdat ze het dichterbij kunnen vinden. De jaarlijks dalende filelengtes zijn wat dat betreft een goede indicatie.

Arie Berkhoutbrug
Voor de fietsers is er nog een ander probleem in dit Zeswielengebied en dat is de Arie Berkhoutbrug, de houten fietsbrug tussen de Oudorperpolder en station Alkmaar-Noord. Het eerste probleem is dat ie met stukken van 8% als te steil wordt ervaren. De kruisng met de Molenkade ligt daarbij te dicht bij deze brug en het belangrijkste is dat de oprit aan de Zeswielenkant er voor zorgt dat het nieuwe fietspad langs de Hoornsevaart niet goed aan te sluiten is op het bestaande fietspad dat na de brug al jaren langs de Hoornsevaart ligt.

De gemeente Alkmaar heeft in de laatste jaren al een stuk of 50 houten fiets- en voetgangersbruggen opgeknapt of zefs vervangen. Het zal echt niet lang duren of er wordt ook iets gedaan aan de Arie Berkhoutbrug waarvan het wegdek versleten is. In dat geval mag er ook beter nagedacht worden over de ligging van deze brug en de fietsvriendelijkheid er van. In de klankbordgroep hebben we hier vragen over gesteld, maar kwamen van de gemeente geen antwoorden. Het is ons overigens ook niet duidelijk of deze brug van de gemeente is of van de provincie, die eigenaar is van de Hoornsevaart.

Zwakste schakel
Het mag duidelijk zijn dat de Fietsersbond iets verder kijkt dan de eigen neus lang is. Voor ons is een fietsroute (doorstroom-as) zo sterk als de zwakste schakel. Verkeersambtenaren begrijpen dit ook en vinden we vaak aan onze zijjde, maar poltieke partijen en bestuurders doen dit liever niet. Ze vinden het dan te complex worden. Op zich is dat niet erg, als de besluiten maar wel aansluiten op verbeteringen die later nog kunnen komen. En bij een fietspad langs de waterkant is dat nog maar de vraag.

Remvee
Zoals gebruikelijk passeerden er ook ‘zwakkere’ argumenten in de commissievergadering en die verwachten we ook weer te horen in de raadsvergadering van vanavond. Allereerst de beladen term ‘remvee’. Het houdt in dat de hoeveelheid fietsers op een weg er voor zorgen dat het autoverkeer wordt afgeremd. Zo werkt dat nu op de Zeswielen en het principe van de recente fietsstraat-inrichting van de Frieseweg is daarop gebaseerd. Een fraaiere term is ‘safety in numbers’, die wetenschappelijk behoorlijk wordt gesteund. Fietsers voelen zich veiliger op een weg met meer fietsers en in realiteit pakt dit pinguïn-gedrag ook zo uit. Het verklaart ook waarom er steeds meer fietsers kiezen voor de Zeswielen en steeds minder voor de Molenkade. We hebben zelfs de indruk dat het nieuwe fietspad er hoe dan ook moet komen, omdat de afremmende fietsers op de Zeswielen steeds succesvoller worden.

Sociale Veiligheid
Ook dat werd er bij gehaald. De Molenkade zou sociaal onveilig zijn omdat er geen verlichting is. De Molenkade is prima verlicht, zelfs veel beter dan de Zeswielen. De aanwonenden van de Zeswielen merkten dit dan ook terecht op bij hun inspraak. In deze hoofdroute naar Heerhugowaard zijn veel sociaal onveiligere stukken te vinden zoals het onverlichte fietspad langs de Nollenweg en de nieuwe fietstunnel onder de N242 in het Park van Luna. Het heeft echter weinig te maken met de echte problemen rond de Zeswielen-Frieseweg-kruising De Molenkade wordt pas een oplossing als de steile Arie Berkhoutbrug wordt aangepakt en fietsers van en naar Overstad op een betere manier bij de Molenkade kunnen komen.

Geduld is een schone zaak
Dat weten we als Fietsersbond maar al te goed. Anderen ook, want van diverse kanten krijgen we regelmatig dat advies. De gemeente stelt dat we maar beter voor dit minder goede plan kunnen kiezen, omdat dan later wel de rest gaat komen. Aanwonenden vinden dat de gemeente best wat geduld mag hebben, zodat er eerder een goede oplossing achterom komt. Voor beide valt wat te zeggen, maar als er een duur fietspad op een onhandige plek komt, dan kan je daar veel langer last van hebben. En zeker op die laatste versie van geduld zitten we niet te wachten. In het advies van de klankbordgroep staat het wat ons betreft niet veel anders. We scharen ons dan ook achter dat advies. Het is te hopen dat de gemeente dit advies goed leest en ter harte neemt.

Geplaatst op 2014-02-02, in Alkmaar en getagd als , . Markeer de permalink als favoriet. 1 reactie.

  1. Zoals te verwachten viel heeft de gemeenteraad (of beter de coalitie) gisteravond voor het plan gestemd voor een fietspad langs de Hoornsevaartkant. De argumenten waren veiligheid voor de fietsers en eindelijk zekerheid voor de bewoners. In elk geval is het duidelijk dat de bewoners deze zekerheid abosuluut niet wilden, zij hebben zich er zwaar tegen verzet. Of het veiliger wordt voor de fietsers is maar de vraag. Hierboven is dat al duidelijk weergegeven. Natuurlijk is het te hopen dat er geen bak met geld in het water wordt gegooid om zo het autoverkeer op de Zeswielen ruimer baan te geven voor hogere snelheden. Het is afwachten hoe alle fietsers de effecten van dit nieuwe pad gaan ervaren en of de kruising Frieseweg-Rekerdijk over de Zeswielen een hoger rapportcijfer van hen gaat krijgen dan de beschamende 5,1 die in Eind-2007 door de gemeente zelf is gemeten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: