Regionale Fietsknelpunten

AlkmaarBergenHeerhugowaardHeilooLangedijkSchermer

Fiets-Knelpunten in en rond Alkmaar
(De onderstaande lijst wordt deze week bijgewerkt, sommige delen zijn verouderd of opgelost.)

Op deze pagina staat een lijst met knelpunten, gerangschikt per gemeente. Aan belangrijke knelpunten wordt gewerkt, dwz overleg met gemeente, wegbeheerder, school of bedrijf. In deze lijst zijn ook de niet-opgeloste knelpunten van het Meldpunt van de Landelijke Fietsersbond en van Verbeterdebuurt.nl verwerkt. Onderbouwde aanvullingen zijn van harte welkom.

De punten zijn per gemeente ingedeeld. Er zijn ook algemene punten die voor alle regio-gemeentes gelden en zelfs voor de provincie of landelijk. Zo zien we graag goede afstemming tussen gemeentes voor doorgaande fietsroutes en effectieve bewegwijzering, maar ook een eenduidige aanpak waar het verkeersborden, markering en belijning betreft.
.

ALKMAARBergenHeerhugowaardHeilooLangedijkSchermer

(Door de fusie van 2015 zijn de gemeentes Schermer en Graft-De Rijp samengevoegd met Alkmaar. In de lijst laten we voorlopig nog even de Schermer (met Graft-De Rijp) apart staan totdat we een betere oplossing weten. Dwz hun problemen zijn duidelijk anders van aard. We zoeken daar nog een actieve vrijwilliger en tot die tijd blijven we vanuit het oude Alkmaar de fietsaangelegenheden in dit ‘Alkmaar-Buiten’ behartigen.)

AL01 Alkmaar-Huiswaard Rekerspoortunneltje [kaart]
Dit tunneltje tussen de Zeswielen en Rekerdijk is te smal en te steil (tot 8%). Een betere oplossing is zeer wenselijk. Rond 2003 hadden we bedacht dat een omgelegde Zeswielen langs het spoor de mogelijkheid gaf voor een ongelijkvloerse kruising (doortrekken van de tunnel onder de omgelegde Zeswielen door). Inmiddels is deze kans verkeken door het nieuwe fietspad langs de waterkant. De Fietsersbond heeft de omgelegde Zeswielenoptie dan ook jaren bepleit binnen de klankbordgroep en adviesgroep over het Zeswielentracée. Zie ook ons Zeswielen-dossier.

AL02 Alkmaar-Huiswaard Zeswielen-Frieseweg-Zijperstraat
Het nieuwe fietspad langs de Zeswielen is fraai, maar heeft nog niet de lastige oversteek van de Frieseweg over de Zeswielen naar de Rekerdijk opgelost. Vooral richting zuid is er nog immer een zichtprobleem.

Ook is er een oversteekprobleem bijgekomen. Fietsers naar Overstad moeten bij dezelfde lastige kruising naar de overkant om zo hun weg langs de Koedijkerstraat te vervolgen.

AL03 Alkmaar Fietsbewegwijzering
Door de hele gemeente (en ook in de regio) is het slecht gesteld met de ‘gewone’ (ANWB) fietsbewegwijzering. Wegwijzers zijn deels (en soms al 20 jaar geleden) weggehaald en niet teruggeplaats. Dorpnamen als Oudorp ontbreken. Sommige borden sturen fietsers het (Heilooer)bos in, waar ze naar het strand van Egmond willen. Vooral rond de Beverkoog, Vroonermeer, Geestmerambacht, Boekelermeer en Binnenstad staan veel foute wegwijzers of ontbreken cruciale fietswegwijzers. Ook moet het beter afgestemd worden met de buurgemeentes die er op aansluiten.

AL05 Alkmaar-Binnenstad Fietsenstallingen
De gemeente wil een extra bewaakte fietsenstalling in de buurt van het Waagplein/Karperton voor de fietsers uit Langedijk en Oudorp. Wij vinden dat een goed idee en denken hierover mee.

AL07 ALkmaar Scharlo-Stationsweg-Bergerwegkruising
opgelost
.

AL08 Alkmaar-Overstad Huiswaarderplein
– deels opgelost door de aanleg van een langsfietsmogelijkheid Noorderstraat->Oosterwezenstraat –

Voor de afregeling van de verkeerslichten mag gekeken worden naar de sterkverbeterde regeling onder het Stadskantoor. Je bent daar veel sneller aan de beurt.

AL12 Alkmaar-Binnenstad Vrachtverkeer
Dodehoekspiegels kunnen niet voorkomen dat grote bussen en vrachtwagens de grote hoeveelheid fietsers en voetgangers in de Alkmaarse binnenstad kunnen ontwijken. Beter zou het zijn als er een maximum komt voor het grote verkeer. Dwz kleinere bussen (zoals in Wormerland) en het niet toelaten van o.a. de McDonalds opleggers (zie foto). Deze gedrochten zetten het drukke fietsverkeer bij V&D vast, om er enkele rolcontainertjes te lossen. Deze vestiging kan beter met kleinere wagens vanuit McDrive aan de N242 bevoorraad worden.

Het zou ook iets zijn om kleienere vuilniswagens in de krappe Binnenstad te gebruiken. Door het verdwijnen van vrachtverkeer uit woonkernen blijven tegenwoordig vooral de vuilniswagens als vrachtwagen over en daarmee zijn over heel Nederland regelmatig ongelukken met het langzaamverkeer.

AL15 Oudorp ’t Wuyver [kaart]
Vanaf de Kippenbrug (Kerkebrug) is dit een belangrijke fiets-verbinding naar het centrum van Oudorp, de Oudorper-polder en de binnenstad. We zien graag dat de bestrating fietsvriendelijker wordt. (Op dit moment zijn de verkeersdrempels het ‘gerieflijkst’.)

AL18 Alkmaar-MCA/NWZ Wilhelminalaan Harddraverslaan Metiusgracht [kaart]
In en rond het grootste (NWZ: NoordWest-) Ziekenhuis (voorheen MCA) van Noord-Holland Noord zou meer rekening gehouden moeten worden met fietsers. Op de zuidelijke helft van de Wilhelminalaan zijn fietsstroken en dat is dan ook alles. Met de parallel lopende Harddraverslaan zou toch een betere verdeling denkbaar moeten zijn. In elk geval zou het iets zijn om de gehele Wilhelminalaan 30km/h te maken en anders horen langs zo’n belangrijke 50km-weg fietsstroken.

Daarnaast sluit deze drukke fietsroute langs het ziekenhuis goed aan op de doorgaande fietsroute via het Zanderspad naar Heiloo en verder via de LF7 naar Maastricht. De oversteek over de Pr. Julianalaan zou dus ook fietsvriendelijker en wat ons betreft in de voorrang mogen, om zo het autosluipverkeer naar Egmond op de Pr. Julianalaan te ontmoedigen.

Inmiddels gaan de verhuisplannen niet door en wordt het ziekenhuis verbouwd. Daarbij wil men de ambulances via de Prinses Julianalaan laten rijden via de westkant van huize Westerlicht. Daar is deze weg erg smal voor en in dat geval zullen goede en veilige oplossingen voor de fietsers op en rond de Pr. Julianalaan bedacht moeten worden.

Een deelprobleem is opgelost. Bij de aansluiting Metiusgracht-Kennemerstraatweg is een fietsstrook aangebarcht voor linksaf van het MCA naar de Binnenstad.

AL19 Alkmaar-Binnenstad Karperton-Kanaalkade [kaart]
Voor fietsers is een/de hoofdtoegang naar de binnenstad (Waagplein/V&D) via de Kaarsemakergracht. Deze straat wordt gedeeld met het autoverkeer naar en van de Karpertonparkeergarage.

De Kanaalkade is in 2014 weer 2-richtingen gemaakt voor auto’s. Voor fietsers is het er daardoor zeker niet veiliger geworden. Fietsers, maar ook snorscooters en auto’s halen vreemde touren uit bij de Herenstraat-oversteek (4-banen zonder enige opstelruimte).

Er is geen ruimte voor een veilige opstelruimte voor fietsers richting Kaarsemakersgracht en Waagplein. Het middeneilandje aldaar wordt niet begrepen. Op deze kruising keren nu ook nog eens flink wat auto’s die van de Gedemptenieuwesloot richting Stadskantoor gaan. Dat zijn er meer dan auto’s die vanuit de Karperton linksaf gaan. Dat keren botst met de fietsers die hier voorsorteren en wachten om richting Waagplein te gaan. En bedenk dat de chauffeurs die hier keren niet van de meest sociale soort zijn. Eerder hebben we bezwaar gemaakt omdat we dit aan zagen komen, zie ons Kanaalkade-dossier. We hebben toen ook gepleit om het linksafverbod vanuit de Kaarsemakersgracht voor auto’s te handhaven. Dit zou veel problemen oplossen.

Het keren op de veranderde Kanaalkade is een algemeen probleem. Dat gebeurt ook bij de Minderbroederstraat (waar het te krap is en net ten westen van de Gedempte Nieuwesloot-kruising). Algemene oplossing is het 2-richtingenstukje weer op te heffen. Ruim 80% gebruikt dit niet om naar de Binnenstad te gaan (wat de bedoeling was), maar om er langs te rijden (wat niet de bedoeling was).

Een probleem dat veel Karperton-uitrijdende auto’s met het voorwiel op de fietstrook van de Kanaalkade wachten is nog immer niet verholpen. Het kan ook moeilijk anders door zichtgebrek. En ook de bevooradingsauto’s op de fietsstrook langs de Karperton maakt het geheel voor fietsers erg link.

Met de veranderingen is het fietspad aan de kanaalkant verhoogt en daar zou nu voor de veiligheid een hek langs het water moeten komen, zoals dat al tussen de Friesebrug en Ringersbrug het geval is.

AL21 Alkmaar-West Kruising Bergerweg – Nicolaas Beetskade [kaart]
-deels opgelost-
De verkeerslichteninstallatie is nog immer ongunstig voor de fietsers, maar is wel beter geworden. Het is een complex knooppunt van fietshoofdroutes en omdat fietsers veelal de rijrichting van de bus kruisen, moeten veel fietsers daar lang wachten.
De fietsstroken op de zuidelijke Nicolaas Beetskade zijn te smal en het verkeersaanbod in 2-richtingen te hoog. Ook hier moet iets aan verbeteren. De auto-rechtsaffers van de N9 richting winkelcentrum via de Nic. Beets en de auto-rechtsaffers uit de stad richting Wognumse Buurt zouden wat ons betreft opgeheven kunnen worden. Dit maakt de regeling eenvoudiger, meer doorstroming (ook oor de bus) en meer ruimte daarin voor de fiets.

AL22 Alkmaar-Centrum Kruising Geestersingel-Helderseweg [kaart]
– opgelost –
Na 10 jaar heeft de gemeente ons voorstel uitgevoerd, wat voor alle verkeersdeelnemers voordelen heeft. In de oude situatie kon het regelmatig 120 seconde duren eer je over mocht steken. Nu duurt de eerste oversteek maximaal 44 seconde en de aanvullende oversteek 20 seconde. In de helft van de tijd ben je nu schuinover en veel fietsers die een enkele oversteek maken zijn nog sneller klaar. Deze methode biedt ook ruimte voor linksaf autoverkeer van de Geestersingel-west naar de Hederseweg-noord. Dat neemt de drukte bij de kruising Noorderstraat-Noorderkade deels weg.

De aftellers mogen wel beter afgesteld worden. Graag zien we circa 1 seconde per ledlampje. Nu geeft ie bij aanvang een lange tijd aan alsof het nog een minuut gaat duren. Na 15 seconde net de snelheid enorm toe en de laatste helft aan ledlampje worden binnen 5 seconde afgeraffeld. Mensen krijgen hierdoor de indruk dat het lang duurt en vaak hebben ze niet in de gaten dat ze al mogen oversteken en sommigen missen hierdoor zelfs een groenperiode.

AL23 Alkmaar-Boekelermeerweg [kaart]
– opgelost –

Wat ons betreft is dit de belangrijkste fietsroute tussen Akersloot en Alkmaar. Vanuit Akersloot wordt dit met fietswegwijzers aangegeven, maar vanuit Alkmaar helaas nog altijd niet.

Het alternatief (dat nu met de fietswegwijzers vanuit Alkmaar is aangegeven) langs het kanaal en GP Grootterrein is flink omfietsen en door het vele grote verkeer onveiliger. Op die (veel te drukke) weg langs het kanaal mogen auto’s 80km/h en is geen enkele fietsvoorziening (foto). Beter is het om deze weg af te waarderen naar 60km/h en fietsstroken aan te leggen of in elk geval de fietsers via goede wegwijzers over de Boekelermeerweg te sturen. Zie ook ons Boekelermeer-dossier.

AL24 Oudorp Halvemaansbrug
opgelost

Graag hadden we het 30km-gebied van Oudorp-centrum 260 meter opgelengd gezien t/m de Halvemaansbrug. Wat ons betreft kan dat nog altijd.

AL28 Oudorp Nollenwegfietspad [kaart]
Dit knelpunt is grotendeels opgelost. Er ligt nu prachtig nieuw asfalt. (Meer info.) Helaas staat er (nog steeds) geen verlichting. En in de spits is het erg lastig om de drukke Berenkoog te kruisen. Tegenwoordig lijkt de route langs het spoor (Achtergeestpad) het behoorlijk te winnen sinds de Bhalotrabur over de N242 ligt. AL39

AL29 Alkmaar-Centrum Nieuwe fietsbrug bij Spoorbrug [kaart]
De Victoriebrug is inmiddels over het NH-Kanaal aangelegd tussen de Spoorbrug en de Texelsebrug en tussen de Zijperstraat en de Stationsweg.

Zoals te verwachten was wordt ie minder door fietsers gebruikt dan de noordzijde van de spoorbrug. Het gaat dan om een grotere groep fietsers tussen Alkmaar-Noord en het Horizoncollege die geen zin hebben om 2x het spoor te kruisen. Door onze inspraak is de noordelijke aannhangbrug van de spoorbruk open gebleven. Het mag duidelijk zijn dat deze brug functioneler was geweest tussen de Drechterwaard en de Kruseman van Eltenweg. Zie: Langzaamaanbrug. Bij de Drechterwaard is inmiddels een betere oversteek over de Noorderkade gekomen en vanwege veranderingen aan het stationsgebied is flink gesleuteld aan de Kruseman van Eltenweg. (zie AL30)

Een groot voordeel van de nieuwe situatie is het ingekorte hek langs de Helderseweg.

AL30 Alkmaar-Stationsgebied Kruseman van Eltenweg
We zijn blij dat dit grotensdeels een fietsstraat is geworden, die wonderwel redelijk goed functioneert. En dat is opvallend, omdat er over deze weg meer auto’s rijden dan over de nieuwe doorgetrokken Wognumsebuurt, waar je niet mag fietsen. Beter is het om het parkeerterrein op deze weg aan te sluiten ipv op de fietsstraat.

Bij de hoek van het Gerechtshof is het te krap. Er is onvoldoende opstelruimte om daar de Helderseweg over te steken. Bij de verkeerslichten ontbreekt het aan ontruimingstijd voor de fietsers die de Helderseweg oversteken. Deze hinderlijke fout moet wat ons betreft zo snel mogelijk worden opgelost.

AL32 Koedijk N9-Vlotbrug [kaart]
De oude vlotbrug is een belangrijke recreatieve verkeersschakel voor fietsers tussen Bergen en Alkmaar. Hier is nog altijd een wens voor een fietstunnel onder de N9 naar de Kogendijk. Dit is gunstig voor ‘Bereikbaarheid Kust’, voor veel schoolfietsers tussen Bergen en Alkmaar-Noord/Heerhugowaard waar vervolgscholen staan en voor de doorstroming van de N9.

AL33 Oudorp-Overdie Bestevaerbrug [kaart]
Er is was een plan om een ‘(fiets)brug’ aan te leggen tussen de Bestevaerstraat en het bedrijventerrein Oudorp. De provincie zag deze brug ook zitten om zo het landbouwverkeer van de Leeghwaterbrug te krijgen. En de gemeente vond het een goed plan omdat ie in beide varianten van de KDB (Kadernota Duurzame Beriekbaarheid) is opgenomen.

Helaas gaat het niet door. Het werd 4x zo duur dan de fietsbrug die wij op het oog hadden. Fietsers mogen flink om blijven rijden via de Leeghwaterbrug en Kraspoderbrug of via de Friesebrug. Begin-2013 heeft de gemeenteraad dit project geschrapt omdat er geld nodig is voor andere zaken.

Zie de laatste Bestevaerbrug-berichten.

Inmiddels wordt de fietsroute langs de N242 steeds beroerder door aanpassingen aan de N242 voor de doorstroming van auto’s. Eigenlijk zou er meer ontvlochten moeten worden en wat ons betreft valt dan nog steeds na te denken over een Bestevaerfietsbrug.

AL34 Alkmaar-Vroonermeer Fietsbrug over N245 [kaart]
Alkmaar bouwt een nieuwe wijk Vroonermeer-Noord. Om de maasweidte te beperken en daarmee het fietsen te stimuleren hebben we als Fietsersbond voorgesteld om deze wijk met een fietsbrug (of tunnel) over de N245 te koppelen aan de wijk De Mare (Vogelbuurt). De gemeente ziet zit plan ook zitten, maar het is nog steeds niet duidelijk of dit viaduct er gaat komen.

AL35 Alkmaar-Centrum Ritsevoort-Kennemerstraatweg [kaart]
In de autovrije binnenstad wordt enorm veel gefietst. Een van de belangrijkste toegangen is bij de Molen van Piet. Richting binnenstad valt het best mee, maar vanuit de Binnenstad is het door de drukte op het asfaltdeel van Varnebroek erg lastig en link om bij de Kennemerstraatweg te komen richting MCA en Heiloo. Hier steekt ook de LF7 over. Er is een middeneiland, maar die is voor deze fietsrichting zeer ondermaats. Daar zou zo snel mogelijk iets aan moeten verbeteren.

AL36 Alkmaar-Centrum Lindenlaan-Varnebroek [kaart]
Dit is ook een hoofdroute tussen Hoefplan en de Binnenstad. De Lindenlaan doet ook dienst om vanuit Bergen en Egmond naar het MCA te fietsen. Het grootste probleem ligt bij de aansluiting Varnebroek met Kennemersingel. Vooral fietsers vanuit de Binnenstad halen hier vreemde oversteektoeren uit. Fietsen over het te smalle voetpad langs de huizen is zeer gebruikelijk.

De fietswegwijzers bij het begin van ’t Varnebroek en eind van de Lindelaan zijn al jaren weg, waardoor deze route voor mensen van buiten niet duidelijk is. Er is echter ook een alternatieve route tussen de Binnenstad en Egmond mogelijk via de Nassaulaan en Nassaubrug (Kneppelbrug). Bij de keuze daarvoor is te overwegen om de fietsers naast de zebra over de Kennemersingel in de voorrang te zetten. Nu steken veel fietsers op de zebra over zonder er af te stappen. Auto’s stoppen hier al regelmatig om voorrang te verlenen aan overstekende fietsers.

AL37 Alkmaar-Zuid Zandersweg (Zanderspad) [kaart]
Vanuit Alkmaar missen nog altijd de fietswegwijzers langs deze belangrijke route richting Heiloo. Vanuit Heiloo staan de wegwijzers hier wel langs. In het algemeen zou dit pad verbreed moeten worden om de fietsdrukte aan te kunnen. Daar is weinig geen ruimte voor. Beter snoeien is ook een oplossing en het lijkt erop dat de gemeente dit inmiddels doet. Het slechte wegdek langs de begraafplaats is inmiddels opgeknapt.

AL38 Alkmaar-Zuid Westerweg [kaart]
Ook hier gaan veel fietsers tussen Heiloo en de scholen in Alkmaar. Het probleem is dat de Westerweg met de Regulierslaan en de Kalkovenweg een sluiproute is met veel auto’s. Midden-2008 heeft de gemeente een verhoogde lengte-as aangebracht. Dit had een averechts effect. Het autoverkeer is niet afgenomen en fietsers voelden zich meer opgejaagd en reden er zelfs over het smalle trottoir. De verhoging is weggehaald. Als laatste zijn er duidelijke fietsstroken aangebracht en is de snelheid verlaagd naar 30km/h. Dit lijkt een betere oplossing. Toch blijft het er te druk met auto’s omdat de N9 hier niet goed functioneert.

Fietswegwijzers langs de Westerweg in Alkmaar sturen fietsers over de Julianalaan en de Kennemerstraatweg via veel verkeerslichten naar Heiloo. Fietsen over de Westerweg naar Heiloo is een stuk beter, sneller, veiliger en gerieflijker.

AL39 Alkmaar-Beverkoog Bhalotraroute
In Heerhugowaard is de nieuwe Bhalotra fietsbrug over de N242 bij de spoorbrug (Bolbrug) aangelegd. Deze route via het Hertog Aalbrechtpad en het Achtergeestpad is nu al erg populair en we zijn blij met het sterk verbeterde asfalt en de verlichting langs deze route.

Er ontbreken hier nog goede fietswegwijzers richting Heerhugowaard. Mogelijk kan hier een echte fietsbrug komen die minder vaak open hoeft, net zoals de nieuwe ontsluitingsbrug (Mandelabrug) die geen fietsvoorzieningen krijgt. Maar met een meter extra breedte van de huidige aanhangbruggen en een beter wegdek van de opritten zouden we ook al heel blij zijn. Het geheel moeten de 3 gemeentes Alkmaar, Heehugowaard en Langedijk nog eens goed bekijken. Zie HW02

AL40 Alkmaar-Noord Tegelfietspaden
Op diverse plekken in Alkmaar-Noord liggen tegelfietspaden, die verzakt zijn en/of waarvan de tegels wijken. De gemeente asfalteert steeds meer van deze paden, zoals gebeurd is met het Daalmeerpad. Een prima ontwikkeling, maar er is op dat gebied nog veel te ondernmen op de fietspaden langs De Mare bij de Hema, Laan van Athene en fietsroute via de Elgersweg richtig vlotbrug.

AL41 Koedijk Rekervlotbrug
– opgelost –
Het heeft lang geduurd eer deze nieuwe vlotbrug gebruikt kon worden. Nog steeeds zijn er teveel storingen die de provincie (eigenaar) onderzoekt. Wegwijzers in het Alkmaarse deel ontbreken nog. Zie ook ons Rekervlotbrug-dossier.

Het aansluitende fietspad richting Geestmerambacht laat nog altijd op zich wachten, daar is nog niet aan begonnen. Dit pad valt binnen de ‘Uitbreiding Geestmerambacht‘ en ‘bereikbaarheid Kust’, zie ook LD16. Het zou nu aangesloten moeten worden op de nieuwe fietstunnel onder de N245 langs de Nauertogt.

AL43 Oudorp Kraspolderbrug t/m Westerstraat
Hier is de Nieuwe Schermerweg aangepast en is er voor de busbaan een 2de Kraspolderbrug gekomen. Voor de fietsers is dit slecht afgewerkt. Dit begint met het fietspadje over de nieuwe zuidelijke brug. Het is niet duidelijk of dit een 1- of 2-richtingen fietspad is. Er ligt een gele middenas die tijdens de ombouw nodig was en niet is weggehaald. Er staan geen borden of het een 1- of 2-richtingen fietspad is en veel fietsers gebruiken hem in 2-richtingen vanwege de domme omfietslus aan de noordzijde. Die lus kan wat ons betreft nog altijd weggehaald worden en net zo worden aangepakt als de zuidkant, die nu dus veel populairder is. Het fietsdeel op de brug is te smal voor 2-richtingen, maar zou best verbreed kunnen worden ten kostte van de busbanen. Zoveel bussen passeren hier niet.

De verkeerslichten op de kruising Nieuwe Schermerweg met Saturnusstraat zijn zeer ongunstig afgesteld voor de fietsers. Beter is het om die een vergelijkbare verbeterde cyclus te geven als die onder het Stadskantoor. Nu steken hier fietsers vanaf de zuidelijke Kraspolderbrug over en zij gaan pas naar het goede rechter fietspad bij de Westerstraat. Dat is een linke en veel te drukke oversteek zonder middeneiland en zonder verkeerslichten.

Als de gemeente de Westerstraat-Nieuwe Schermerweg-aansluit wil laten bestaan dan zou hier minimaal een middeneiland moeten komen vanwege de drukte. Ook kan er nagedacht worden om de fietsers hier niet te laten oversteken, maar pas bij de verkeerslichten-kruisingen aan weerszijde. In dat geval zou op dat deel een 2-richtingefietspad aan de noordkant van de Nieuwe Schermerweg nodig zijn.

AL44 Binnenstad Bierkade-Wageweg
De Wageweg is 1-richting geworden waardoor en op de Bierkade vrijwel alleen autoverkeer richting Friesebrug rijdt. De hoofdreden was de te hoge vervuiling. Fietsers kregen door deze oplossing meer ruimte en daar zijn we zeker blij mee. Inmiddels heeft de verkeerswethouder en coalitie veel pogingen gedaan tot herinvoering van het 2-richtingenverkeer voor de auto en/of de Bierkade om te zetten in een fietsstraat. Een 5-tal onderzoeken en zeker 80% van de klankbordgroep (met daarin de Fietsersbond) wezen dit af. Na een jaar of 4 lijkt het er op dat de Wageweg en Bierkade niet gaan veranderen. Meer hierover.

Met als gevolg dat de grootste partij nu weer aanstuurt op een brug naar Oudorp, of beter de Bestevaerbrug. Iets waar de Fietsersbond zeker oren naar heeft. Zie AL33.

.
.

AlkmaarBERGENHeerhugowaardHeilooLangedijkSchermer

BN01 Egmond aan Zee Wimmenummerfietspad
De fietsersbond wenst net als de VVV, Gemeente Bergen en kuddes fietsrecreanten een fietspad tussen Egmond aan Zee en de Woudweg. Daardoor ontstaat een mooie recreatieve route tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. De PWN is de enige die het niet wenst. Inmiddels ligt er een goed fietspad langs de N512, maar dat neemt de wens voor een fietspad door de duinen niet weg. De Wimmenummerduinen zijn eigendom van de Provincie NH, PWN is de beheerder.

BN03 PWN-gebied Bergen aan Zee tot Wijk aan Zee
Dit gebied is alleen befietsbaar met een toegangskaart. Voor wandelaars en fietsers die speciaal het gebied bezoeken is dat niet zo erg. Voor doorgaand fietsverkeer is iets dergelijks een soort tolheffing en dat is in de huidige tijd waarin de fiets gepromoot wordt (o.a. om het autogebruik richting kust te verminderen) niet acceptabel. Deze situatie doet zich verder in Nederland bijna niet voor en in het buitenland al helemaal niet. De toegangsheffing afschaffen, net als in het PWN-gebied tussen IJmuiden en Zandvoort en vervangen door betaald autoparkeren is een betere oplossing.

BN06 Camperduin – Hargerstrandweg [kaart]
– opgelost –

BN07 Egmond a/d Hoef Krommedijk-N512 [kaart]
– opgelost –
Op de drukke N512/Hoeverweg-oversteek bij de Krommedrijk is een middeneiland aangelegd, waardoor fietser in 2 delen kunnen oversteken. Dit tusseneiland valt wat tegen qua lengte. Een tandem moet dwars gezet worden en fietskarretje afgekoppeld naast de fiets. Toch is dit een enorme vooruitgang.

BN08 Egmond Van Oldenborghweg-Parkeren [kaart]
Op dit moment is er een soort transferium langs de Van Oldenborghweg tussen bij de Toidverdrijverslaan. De parkerende auto’s leveren overlast op voor de fietsers op de smalle Van Oldenborghweg en de Weg naar de Bleek. Een groot deel van de automobilisten parkeert hier niet om de PWN-duinen te bezoeken, maar om de parkeerkosten in Egmond aan Zee te ontlopen. Hier is al iets aan gedaan, maar echt opgelost is het niet

BN09 Egmond a/d Hoef Doorfietsbaarheid [kaart]
De hoofdstroom van fietsers door Egmond aan de Hoef gaat oostwest. Dit betreft vooral schoolfietsers die in Egmond aan Zee wonen en in Alkmaar naar school gaan, en strandfietsers uit Alkmaar naar Egmond aan Zee. Voor deze fietsers is een mooie tunnel aangelegd onder de N512, maar dan houdt het wel zo’n beetje op. Het kruisen van de Herenweg is lastig en de (oude) Egmonderstraat heeft zeer lastige verkeersdrempels (zie foto). Dit stukje (oude) Egmonderstraatweg zou beter ingericht moeten worden voor het fietsverkeer of anders zou er een beter alternatief geboden moeten worden. De huidige drempels zijn zeer ongerieflijk, vooral voor fietskarretjes. Oplossingen zijn goed te rijmen met het plan ‘Bereikbaarheid Kust’.

BN11 Bergen-Koedijk Rekervlotbrug
Deze ligt op de gemeentegrens Bergen-Alkmaar, in Koedijk.
Zie AL41

BN12 Bergen-Zanegeest Oosterdijk – Baakmeerdijk – Schapenlaan [kaart]
Dit zijn smalle dijken waar veel fietsers op rijden en ook veel autosluipverkeer in de spitstijden. Met de komst van de Rekervlotnbrug zullen nog meer fietsers over de Baakmeerdijk gaan. Gemeente Bergen zou het autoverkeer op deze smalle dijken effectiever moeten ontmoedigen.

BN13 Schoorldam N9 [meer info]
Inmiddels is bij Schoorldam-West een half klaverblad in de N9 aangelegd en ‘mogen’ de fietsers via een spaghettiroute door een nieuw tunneltje onder de N9 door. Aansluitend zijn ook wat stukjes asfalt aangebracht zodat er goed en aantrekkelijk naar het centrum van Schoorl te fietsen is.

De route naar de kust via de Schoorlse Zeeweg is minder effectief. We zitten nu vooral met een slechte oversteek bij de Damweg/Parallelweg in onze maag. Daar wordt aan gewerkt.

BN14 Bergen-Binnen Fietsroutes door centrum Bergen [kaart]
In Bergen-Binnen wordt veel door het centrum gefietst. Daarvoor wordt vooral de slecht bestrate Dorpsstraat, Dr Peltmanlaan en Karel de Grotelaan gebruikt, daar die het meest direct zijn. Tussen het Centrum en de Schoorlse Duinen wordt vooral gefietst over de Breelaan, die slechte bestrating wordt inmddels stukje bij beetje opgeknapt. Inmiddels wordt aan de 4de fietsstraat gewerkt, waar de auto te gast is. Prima ontwikkelingen en het is te hopen dat deze belangrijke fietsroutes ook aan de beurt komen.

BN15 Egmond-Rinnegom Oversteek N512-Weg naar de Bleek [kaart]
Langs de oostkant van N512 ligt inmiddels een prachtig fietspad. Er is wel een soort middenvlakte in Rinnegom om naar de Weg van de Bleek te komen en vervolgens via de Bloedweg naar Egmond aan Zee. De oversteek van de N512 is echter verre van ideaal (zie foto), zeker voor ouders met kinderen die op de fiets een dagje naar het strand willen. Dit mag zeker verbeteren en heeft te maken met ‘Bereikbaarheid Kust.

BN16 Egmond a/d Hoef Nieuwe Egmonderstraatweg-Delverspad-Oldenborghweg [kaart]
Het fietspad aan de noordkant van de Nieuwe Egmonderstraatweg is te smal voor het grote fietsersaanbod en dit tegelpad zou geasfalteerd moeten worden.
De krappe middeneilandjes bij het Delverspad en de Van Oldenborghweg worden op dit moment goed aangepakt (LF1-). Het fietspad aan de zuidzijde van de Nieuwe Egmonderstraatweg is daarbij net geasfalteerd.

BN17 Bergen-’t Woud Groeneweg – Banweg [kaart]
Een fietsverbinding tussen de Groeneweg en de Banweg is recreatief gezien zeer aantrekkelijk. Dit voorziet in meer recreatieve alternatieven. Met de grote bevolkingsdichtheid van de regio Alkmaar en de campings aan de kust is hier behoefte aan.

De gemeente Bergen onderzoekt met de gemeente Alkmaar de mogelijkheid om de Banweg (’t Woud) via een nieuw fietspad te verbinden met 2 transferia bij de N9. Dit plan kan ook een goed alternatief zijn.

BN18 Egmond a/d Hoef Brededijk [kaart]
Tussen de Brededijk en het fietstunneltje onder de N512 ontbreekt maar een zeer klein stukje fietspad of landweg.

BN20 Egmond-Heiloo-Alkmaar Westrand [kaart]
In de Egmondermeer is een wens om het Hoeverpad door te trekken naar het Heilooër bos en/of het recreatiegebied Maalwater.

BN21 Bergen-Binnen Eeuwigelaan-Trambaan [kaart]
Het originele noordelijke fietspad langs de Eeuwigelaan is slecht en aan onderhoud toe (zie foto). Daarnaast is het te smal. Deze verbinding valt binnen het plan ‘Bereikbaarheid Kust’. Er is meer ruimte voor fietsers te creëren met een beter en regelmatiger veeg- en snoeibeleid. Over grote delen kan het pad verbreed worden, maar helaas niet overal. Gedeeeltelijke verbredingen zullen wel voor een betere doorstroming zorgen.

Er kan ook meer gedaan worden met het stukje fietspad aan de zuidkant. Dit is een tegelpad, wat duidelijk minder populair is onder fietsers. Verder is de aansluitende Buerweg erg slecht bestraat. Dat geldt ook voor de aansluitende Sluislaan. En op de Sluislaan wordt door auto’s erg hard gereden.

Ook zou over de parallellopende spoordijk (Rondelaan) van de voormalige kusttram een nieuw en recreatief zeer aantrekkelijk fietspad te maken zijn. Op deze spoordijk door de duinen loopt nu een onogelijk voetpadje.

BN22 Bergen aan Zee -Baan van Ravenhorst [kaart]
– Verbeterd –
In het hoofdfietspad naar Bergen aan Zee zijn bij de Baan van Ravenshorst-Witteweg de 3 zeer vervelende bobbels vervangen door uithollingen overdwars. Helaas kregen we het niet voor elkaar om deze hindernis volledig weg te halen.

BN23 Schoorl aan Zee fietshekken [kaart]
– opgelost –
De grote fietsenstalling bij Schoorl aan Zee is inmiddels behoorlijk opgeknapt. Er is nog wel een probleem met verzanding.
.

AlkmaarBergenHEERHUGOWAARDHeilooLangedijkSchermer

.

HW02 Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk Fietspad Spoorbrug N242 – Beveland
Dit is een bijzonder lastig punt, waarvan een deel opgelost is door de komst van de Bhalotrabrug langs het spoorviaduct over de N242. Zie hier meer met een kaartje van het gebied. Op deze manier kunnen fietsers tussen het Achtergeestpad in de Beverkoog over de spoorbrug (Bolbrug) en deze nieuwe fietsbrug over de N242 naar Beveland en verder.

Maar er is meer aan de hand. Het is een 3-gemeentepunt en die zorgen meestal voor flink wat fietsknelpunten, deze dus ook. Er zijn fietspaden voldoende langs de N242 en aan weerszijde langs het spoor en de spoorbrug naar Alkmaar, Sint Pancras en Broek op Langedijk. Probleem is hier dat er een belangrijk kanaal Omval Kolhorn is, de N242 en de spoorlijn die dat doorkruist. Voor de kruisende fietsers uit Langedijk en Sint Pancras is lastig een oplossing te bedenken en die moeten dan ook flink omfietsen. Daarbij zijn de fietsbruggen langs de spoorbrug verre van gerieflijk en missen ze de breedte die bij deze hoeveelheid fietsers past. Goede oplossingen met bijvoorbeeld een extra fietstunneltje onder het spoor tussen Alkmaar en Langedijk zijn mogelijk, maar erg kostbaar. Zie LD16 voor de fietsverbinding tussen Heerhugowaard en Bergen via deze spoorbrug, het Geestmerambacht en de nieuwe Rekervlotbrug.

Het inkorten van de omfietslus aan de zuidkant is een eenvoudige verbetering. Nu is het tussen de Bhalotrabrug en Sint Pancras 400 meter omfietsen en dat kan eenvoudig teruggebracht worden naar 250 meter. Zoiets voorkomt ook dat fietsers de steile trap nemen. Zeker bij oudere fietsers met een zware e-bike vinden we het gebruik van die trap erg link.

Het is vrijwel zeker dat de Bhalotrabrug en spoorbrug deel uit gaan maken van de nieuwe doorfietsroute (F9) via Alkmaar en Velsen naar Schiphol. De kans is groot dat in elk geval de spoorbrug een stuk fietsvriendelijker gaat worden of dat er een nieuwe brug in het verlengde van de Bhalotrabrug komt.

HW05 Heerhugowaard-Broekhorn kruising Broekerweg – N242
Twee nieuwe fietstunnels onder de N242 en Broekerweg en een fietsbrug over de N242 hebben dit punt vrijwel geheel opgelost. Het enige dat rest is een tunnel onder het spoor langs de Zuidtangent. Die staat echter (met een autotunnel) in de planning.

HW06 Heerhugowaard Fietsoversteken Middenweg bij Molenweg [kaart]
Vanuit het centrum tot net over het spoor bij de Molenweg liggen fietspaden aan weerszijde van de Middenweg. Na de Molenweg ligt een breder fietspad aan de westkant wat doorgaat naar De Noord. De oversteek voor fietsers richting De Noord is niet zo goed opgelost. Eerst moet de Molenweg worden gekruist en daarna de Middenweg. Bij die laatste is echter geen tusseneiland. (zie foto) De iets zuidelijkere oversteek heeft wel een tusseneiland en voorkomt de oversteek met de Molenweg. Veel fietsers steken hier dus al over. Er zijn fietsers die zelfs al oversteken bij De Vork. Een mogelijke oplossing is om het 2-richtingenfietspad vanuit De Noord door te trekken tot de rotonde met de Krusemanlaan.

HW07 Heerhugowaard<->Langedijk
Vanaf 2022 gaan Langedijk en Heerhugowaard verder als de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Wat ons betreft een prima kans om de fietsverbindingen tussen beide fusiegemeentes flink te verbeteren.

De route Broek op Langedijk – HHW-station en centrum wordt mede vanwege scholen en werkgelegenheid het beste gebruikt. Vanaf de Broekhornbrug tot het spoor gaat dat inmiddels uitstekend. Een lastig omfiets- en ongerieflijkheids-probleem ligt in Broek op Langedijk. Zie LD03

De route vanuit Zuid-Scharwoude over de Langebalkbrug is inmiddels veel drukker met fietsers geworden o.m door de Kamerlingh Onnestunnel en bedrijvigheid op de Zandhorst. Veel scholieren fietsen nu over de Zandhorst en wat ons betreft mag dat een stuk veiliger met bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden.

De verbinding tussen Sint Pancras en de Bahlotrabrug is ook verre van optimaal, zie HW02. Daarbij is de zogenaamde maaswijdte enorm groot. Voor ons een idee om iets te bedenken in het Verlengde van de Kamerlingh Onnesweg naar het Oosterdelgebied. Dat is onderzocht in 2019 door o.m de provincie. Helaas hebben we daar 2 jaar niets meer van gehoord. Hopelijk kijkt de nieuwe fusiegemeente hier ook nog eens goed naar.

HW09 De Noord Laanderweg [kaart]
De belangrijkste fietsverbinding tussen Waarland en Heerhugowaard is via de Smuigelweg, Laanderweg en de Middenweg. Op de Laanderweg is het echter te druk met auto’s, die deze route ook handig vinden. Deze landweg is echter (te) smal en heeft geen enkele fietsvoorziening. Graag zien we hier een veiligere oplossing voor fietsers en/of een betere ontmoediging van het autoverkeer.

Door het geknoei aan de N242 en het langdurig opheffen van het fietspad langs de N242 naar de nieuwe turborotonde, is deze Laanderweg nog een stuk belangrijker voor doorgaande fietsers geworden. Een ongelijkvloerse oversteek van de Smuigelweg over de N242 zou de situaties positief veranderen. Iets dergelijks zou langs de oostkant van het spoorviaduct kunnen, de N242 is hier al lager. In dit geval gaat het vooral om schoolfietsers uit Waarland naar vervolgscholen in Heerhugowaard.

In 2019 hebben verkeersambtenaren en een onderzoeksbureau met fietsbondvertegenwoordigers de situatie ter plekke bekeken en besproken. Tot op heden (2021) heeft dat helaas nog niets opgeleverd.

HW10 Heerhugowaard Middenweg [meer info]
Grote delen van de Middenwegfietspaden zijn inmiddels sterk verbeterd. Alleen delen tussen Centrumwaard en de Reuzenpadsingel-rotonde bestaan nog uit slechte tegelpaden. (zie dossier Asfaltatie Heerhugowaard)

HW11 Heerhugowaard Zuidtangent [kaart]
– opgelost, de tegelfietspaden zijn geasfateerd –

HW12 Heerhugowaard-’t Kruis Rustenburgerweg [kaart]
Langs het eerste stuk Rustenburgerweg tussen de Oosttangent en de Jan Glijnisweg in ’t Kruis liggen aan weerszijde te smalle fietspadjes. Die zijn inmiddels geasfalteerd. Bij ’t Kruis moet vervolgens op een zeer druk punt overgestoken worden naar een 2-richtingen fietspad aan de noordkant.

HW14 Heerhugowaard Nollencircuit (N242/N508)
Inmiddels is deze kruising N242 (Westerweg) met N508 (Nollenweg) omgebouwd in een half klaverblad. Onder druk van de Fietsersbond is er als soort compromis een fietstunnel gekomen, die niet zo logisch ligt. Het is wel de kortste verbinding naar Alkmaar. Maar na een jaar of 9 ontbreken nog immer fietswegwijzers vanaf de Middenweg door deze tunnel naar het fietspad langs de N242.

HW15 Heerhugowaard-’t Kruis Korteweg [kaart]
Deze weg is druk met fietsers tussen de Dorpsstraat van Hensbroek en de winkels van Middenwaard. Helaas vinden automobilisten dit om dezelfde reden een handige route. De Kromme weg heeft geen fietsvoorzieningen, is 60km/h en is eigenlijk te smal.

AlkmaarBergenHeerhugowaardHEILOOLangedijkSchermer

HL01 Heiloo Kennemerstraatweg [kaart]de fietspaden langs de kennemerstraatweg tussen de Kerklaan en Ypesteinerlaan zijn uitgevoerd in slechte (oude) tegelpaden. We hopen dat deze paden binnenkort net zo mooi geasfalteerd worden als het deel door het Heilooerbos.

HL02 Heiloo Kanaalweg [kaart]
Aan weerszijde van Kanaalweg liggen fietspaden. Deze zijn zeer smal. In de kern van Heiloo zijn deze paden erg hobbelig door tegelgebruik en grote bomen die op centimeters van de fietspadjes staan.

HL03 Heiloo Ypesteinerlaan [kaart]
In deze redelijk nieuwe wijk zijn fiets-voorzieningen aangebracht die niet echt fiets-vriendelijk zijn. Langs de hoodroutes (Ypensteinerlaan en Rosendaal) liggen tegelpaden en een soort ventwegen waar de fietsers gebruik van moeten maken. Vooral de laatste soort zijn slecht bestraat, met flink wat verkeers-drempels en onduidelijke voorrangs-situaties.

HL04 Heiloo Kruising Kanaalweg-Boekelermeerweg [meer info]
De gemeentes Castricum (Akersloot) en Alkmaar hebben de fietsroute tussen Alkmaar en Akersloot flink verbeterd. In Akersloot is een ontbrekend stuk fietspad aangelegd en Alkmaar heeft de Boekelermeerweg autoluw gemaakt. Helaas zit tussen deze 2 delen een gevaarlijke oversteek over de Kanaalweg die net binnen de gemeente Heiloo valt. Hier zijn al enkele fatale ongelukken met fietsers gebeurd. Om deze route echt goed te maken zal deze kruising aangepakt moeten worden.

HL05 Heiloo Kruising Zanderslootlaan-Kerkelaan-Willibrordusweg [kaart]
Hier zit een vervelend probleem. Fietsers kunnen lastig oversteken van winkelcentrum ’t Loo naar de Zanderslootlaan. Er ligt wel een Ofos, maar die is zo weggesleten dat ie moeilijk te vinden is. Mogelijk kan het nog beter door het hele kruispunt anders in te richten en het racen van oost naar west en v.v. te ontmoedigen.

Er is niet zoveel mogelijk, zo zijn de fietsstroken langs de Kerkelaan met 60cm (zie foto) of minder ook veel te smal. Maar nu de gemeente de smalle fietsstrookjes langs de Heerenweg verbreed heeft, krijgen we hier ook weer wat hoop.

Het zuidelijkste Zanderslootlaan-gedeelte is te smal voor het grote fietsersaanbod. Verbreding zal moeilik gaan. Met een beter snoeibeleid (halve meter van pad) is de netto breedte flink te verbeteren.

HL06 Heiloo Kruising Kennemerstraatweg-Kanaalweg [kaart]
Bij deze kruising met verkeerslichten is vooral tekort ruimte in de zuid-oostbocht (zie foto). Als hier fietsers staan te wachten voor het verkeerslicht, kunnen afslaande fietsers er niet meer langs.

HL07 Heiloo Oosterzijweg [kaart]
Tussen Limmen-oost (Dusseldorp) en Heiloo-oost (Ypenstein) is veel fietsverkeer over de Oosterzijweg. Dat is echter een smal landweggetje waar ook erg veel auto(sluip)verkeer te vinden is.

HL09 Heiloo Westerwegfietspad door Heilooërbos [kaart]
Het fietspaddeel tussen de Kraaienlaan en Kerkelaan is op sommige plekken erg slecht met diepe kuilen. Graag net als het aansluitende autodeel opnieuw asfalteren.

HL10 Heiloo Kruising Malevoort-Muijenweg [kaart]
Langs Het Malevoort ligt een 2-richtingen fietspad en langs de Pastoor van Muijenweg liggen fietsstroken. De aansluiting van deze 2 wegen (bij winkelcentrum Het Hoekstuk) is voor de fiets erg onhandig aangelegd. Vlak voor de kruising houden de fietsstroken op en moeten fietsers een klein smal tegel-fietspadje gebruiken om bij het fietspad van Het Malevoort te komen. Vooral in westelijke richting is dit erg onpraktisch. (zie foto)

Zie BN20voor een fietsverbinding tussen het Heilooërbos en de IJsbaan van Alkmaar. Het ontbrekende stuk hiervoor ligt in de gemeente Bergen.
.

AlkmaarBergenHeerhugowaardHeilooLANGEDIJKSchermer

LD01 Langedijk Voorburggracht [kaart]
De Voorburggracht is een zogenaamde ‘maatwerkweg’ geworden. De indeling is niet voor 30km/h, maar het te hardrijden is beperkt tot sommige delen en dan vooral in de rustige avonduren. Het is beter dan het was, maar echte voorzieningen zijn er niet.  Fietsers kunnen in veel gevallen gebruik maken van de naastgelegen Dorpsstraat, maar die is met paaltjes, slechtere bestrating, veel parkeerders en winkelaars een ramp voor doorgaande fietsers. (Zie ook LD12)

LD02 Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude Lepelaar [kaart]
Langs deze smalle ontsluitingsweg ligt nu eidelijk een goed wandelpad, maar helaas nog geen goede fietsvoorziening. Er is ruimte voor, en de drukte van de weg (er wonen inmiddels veel mensen met behoorlijk grote auto’s in het Oosterdel-gebied) maakt het meer dan wenselijk.

LD03 Broek op Langedijk Groenebrug – Westelijke Randweg [kaart]
Dit is een belangrijke doorgaande fietsroute tussen oa. Heerhugowaard-Station en winkelscentrum Broekerveiling, of het Geestmerambacht. Vanaf de Broekhornerbrug moeten fietsers nu eerst een enorme lus maken om via de Pr. Marijkestraat, Pr. Hendrikkade en het (slecht bestrate) Havenplein en Stationstraat bij de Westelijke Randweg uit te komen.

Als Fietsersbond hebben we inmiddels een 2-tal oplossingen voor de omfietslus bedacht, waarbij de fietsbrug uit Heerhugowaard directer op de Pr. Hendrikkade aansluit en mogelijk zakt. Nu nemen de meeste fietsers de smalle en steile trap (zie foto) om van de Pr. Hendrikkade bij de brug te komen. Voor de hoofdfietsroute tussen Langedijk en heerhugowaard is de huidige ‘oplossing’ zeer onacceptabel. Hopelijk gaat de gemeentelijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk daar veranderiing in brengen.

LD09 Sint Pancras Bovenweg, Benedenweg [kaart]
Het noordelijke deel van de Bovenweg is duurzaamveilig ingericht. Het zuidelijke deel is veel zwakker aangepakt. Zitten irritante golven in waar vooral fietsers last van hebben. Goede voetgangersvoorzieningen ontbreken met gevolg dat voetgangers op de fietsstrookjes gaan lopen. Echt auto-ontmoedigend werkt het allemaal niet, door een gebrek aan alternatieven voor het autoverkeer van de eigen bewoners. In 2019/2020 heeft de Fietsersbond meegewerkt aan een verbeterplan. Veel van onze punten sluiten aan op de wensen van de bewoners. In het plan zijn verbeterpunten voor de fietsers opgenomen. Maar wat ons en de bewoners betreft mag er nog wel een tandje bij, zie hiier.
Voor de smallere Benedenweg stellen we een vergelijkbare inrichting voor. Nu is dit een voorrangsweg met veel hinderlijke uitritconstructies (zie foto). Voor afslaande fietsers zijn deze link. Beter is het om iets met plateau’s te doen

LD-10 Sint Pancras Vronermeerweg-Daalmeerpad
20 jaar geleden is in de Vronermeerweg een doseerpaal gekomen. Dat was voor de overstekende fietsers van het Daalmeerpad en de fietsers over de Vronermeerweg een uitkomst. Nu wil de fusiegemeente Langedijk-Heerhugowaard deze paal weg hebben. Daarvoor komt dan wel het Daalmeerpad in de voorrang. Dat laatste zal een hele verbetering zijn ten opzichte van het huidige fietsonvriendelijke aan de westkant.

Maar we zijn ook bang dat de Vronermeerweg weer als afsnijroute tussen N245-Helling en Nauertogt zal worden misbuikt en dat deze racers weer terugkomen. Dat kan opgelost worden met een duur vrijliggend fietspad langs de Vronermeerweg. Alleen is voor het stukje tussen de Helling-rotonde en het Daalmeerpad daar vrijwel geen ruimte voor te bedenken. Nu is het daar al te krap voor het toenemende aantal wandelaars tussen de nieuwe Alkmaarse wijk Vroonermeer-Noord en het Daalmeerpadtunneltje. Zij lopen over de smalle fietsstrookjes omdat er geen ruimte is voor een voetpad.

LD-11 Sint Pancras Spanjaardsdam/Westerdel
Als Fietsersbond zien we een verbetering van de Spanjaardsdam als alternatief om minder autoverkeer tussen de Twuyverhoek en de N245 over de Bovenweg en Benedenweg te krijgen. Het is goed aan te sluiten op het plan voor de Verlengde Punt ten westen van bedrijventerrein Westerdel in Broek op Langedijk. Voor de fiets is het van belang dat er langs de Spanjaardsdam een veilig vrijliggend fietspad komt. Het zou mooi zijn als er ook een aftakking mogelijk is naar de Dulleweg..

LD12 Noord-Scharwoude Dorpsstraat/Voorburggracht N504-kruisingen [kaart]
In 2020 is een voorrangsplein aangelegd. Als Fietsersbond waren en zijn we daar niet blij mee. De oversteekbaarheid van de fietsers over de N504 is duidelijk verslechterd. Autoverkeer dat van alle kanten komt heeft voorrang en vooral oudere fietsers wachten hier erg lang. De gemeente overweegt nu de aanleg van verkeerslichten ter ondersteuning van de fietsoversteken. Deze waren eerder toegezegd, maar staan er nog niet.

Binnen een jaar zijn er 5 of meer aanrijdingen geweest waar fietsers bij betrokken waren. 4 daarvan waren aan de noordzijde over de Voorburggracht, waar de fietsers nu voorrang hebben. Hier moeten automobilisten op erg veel zaken letten, wat in het verleden met de verkeerslichten niet zo nodig was.Zie hier meer details.

LD16 Sint Pancras Nieuw Groene Loper Fietspad [kaart]
Bij de Uitbreiding Geestmerambacht is een fietsroute bedacht langs de noordkant van Sint Pancras (Groene Loper) tussen het Geestmerambacht en het fietspad over de Oostdijk langs het Kanaal Omval-Kolhorn. Het was de bedoeling dat dit pad recreatieve fietsers zou trekken uit de Stad van de Zon richting Geestmerambacht en via de nieuwe Rekervlotbrug ook verder richting kust.

Utilitair zal het gebruik uiterst beperkt blijven. Om die reden is het bedachte N245 tunneltje naar het noorden opgeschoven en wordt nu aangelegd bij de Naurtogt. (zie LD11) Zo kan nog steeds naar het Geestmerambacht worden gefietst en sluit het beter aan op het nieuwe fietspad naar de Rekervlotbrug. Maar in dit geval heeft Langedijk er meer aan en vooral hun schoolfietsers naar het Molentochtpad.

LD19 Oudkarspel/Heerhugowaard Fietsoversteek over Parallelweg/N242
Dit punt ligt binnen Heerhugowaard, maar heeft meer betrekking op Oudkarpsel en Noord-Scharwoude. Bij de ombouw van de kruising N242/N504 is de oude N242 een parallelweg geworden tussen Waarland en Noord-Scharwoude. In de normale route staan verkeerslichten. In de route via de parallelweg ontbreken die. Oversteken is daardoor link geworden en er is geen opstelruimte voor fietsers tussen Oudkarspel en Heerhugowaard-Zandhorst. De provincie is het met ons eens, maar moet nog een project starten om het daar veiliger te maken.
.

AlkmaarBergenHeerhugowaardHeilooLangedijkSCHERMER

(Door de fusie van 2015 zijn de gemeentes Schermer en Graft-De Rijp samengevoegd met Alkmaar. In de lijst laten we voorlopig nog even de Schermer (met Graft-De Rijp) apart staan totdat we een betere oplossing weten. Dwz hun problemen zijn duidelijk anders van aard. We zoeken daar nog een actieve vrijwilliger en tot die tijd blijven we vanuit het oude Alkmaar de fietsaangelegenheden in dit ‘Alkmaar-Buiten’ behartigen.)

SR05 Stompetoren, Schermerhorn Rustige kant Noordervaart [kaart]
Tussen de Omval en Schermerhorn is een zogenaamde ‘rustige’ (zuid)kant van de Noordervaart. Vooral recreatief is deze route aantrekkelijk. Helaas valt he t met die rust wel mee, er wordt nog altijd hard gereden en de wegversmallingen hinderen meer de fietsers dan de auto’s. Beter is het om deze kant voor het doorgaande autoverkeer beter te ontmoedigen. Te denken valt aan een fietsstraat al dan niet in stukken met daartussen stukjes fietspad om zo het autoverkeer naar de parallellopende N243 te krijgen.

Dit past wat ons betreft goed bij de ombouw van de N243 die de provincie voor ogen heeft.

SR06 Zuidschermer Rustige kant Zuidervaart
Ook dit zou een fietsstraat kunnen worden waarop aanwonenden te gast zijn. Voor het meest zuidelijke strukje tussen de Zuidervaart en de brug naar Zaanstad zou het voor de doorgaande fietser verbeterd moeten worden. Auto’s rijden hier altijd nog flink hard en een echt fietspad zoals verder langs de Zuiddijk ontbreekt.

SR07 Oost-Graftdijk Vakantiepark
-opgelost-
Tussen West- en Oost-Graftdijk is een groot vakantiepark gekomen dat erg veel (vracht-)verkeer door beide kernen stuurt. De smalle weg langs het NH-Kanaal is daar absoluut niet op berekend en fietsers hebben daar duidelijk last van. Inmiddels is er een nieuwe ontsluitingsweg langs de N244 tussen de West-Graftdijkrototonde en het vakantiepark.

SR08 Zuidschermer N244-Oversteek naar Akerslootpont [kaart]
Dit knelpunt is bekend bij de provincie als NKL8. De N244-Oversteek is duidelijk niet bedacht voor de fietsers. Terwijl dit voor hen een belangrijke route is. Een goed en veilig middeneiland, zodat deze drukke 80km-weg in 2 delen is over te steken, moet daar mogelijk zijn.

 1. hartelijkehothulk

  Ik denk dat Alkmaar de fietsonvriendelijkste stad van Nederland genoemd mag worden.
  Hoewel ik moet toegeven dat men steeds meer punten verbeterd heeft de laatste tijd.
  Echter als ik terug denk aan die middendrempel op de Westerweg, wie dat verzonnen heeft moet gevangenisstraf krijgen. Of het aanleggen daarvan en het na anderhalf jaar later weer weghalen zelf moet laten betalen.
  Hetzelfde met die “drop verkeersdrempels” op de Boekelermeerweg.

 2. @Hartelijkehothulk: Gelukkig gebeuren er op fietsgebied ook goede dingen in Alkmaar en kwamen ze de laatste ronde goed uit de fietsbalans. Maar er is werk voldoende en die vervelende druppels horen daar bij. Zo’n ellendige druppel tref je ook nog in de hoofdfietsroute langs de Damweg in Schoorl. Zelf vind ik de fietsstoepjes door Bakkum-Noord ongeevenaard slecht. Helaas vallen die buiten onze regio.

 3. distributie-chauffeur

  Toevallig tegen deze pagina aangesurft. Ik wil graag en relativerende kanttekening plaatsen bij item AL12. Het probleem is dat bevoorrading nu eenmaal bij en druk stadscentrum hoort. Niet de distributiebedrijven, maar het winkelend publiek (dat niet naar uithoeken van de stad wil uitwijken, naar IKEA-achtige parkeerterreinen) om hun boodschappen en aankopen te doen, zijn debet aan de bevoorradings overlast. Daarnaast is het veel te kostbaar om de een distributie op te splitsen. Alleen een project als in Utrecht dat er één (electrische) distributietrein ingezet wordt kan en oplossing zijn, maar iederee klaagt altijd, maar niemand wil de meerkosten betalen.
  Overigens ervaar ik als distributie-chauffeur van het genoemde gedrocht erg veel hinder van gehaaste en onverantwoordelijke fietsers in dit soort centra waar je moet lossen. Ze klimmen zonder enige doodsverachting onder laadkleppen door die nota bene met waarschuwingsknipperlampen en openklappende carrosserie wordt afgezet en geduld of begrip heeft men zelden. De hand in eigen boezem steken is een fenomeen dat je bij de makkelijke fietser slechts zelden ziet. In de dode hoek naast je persen terwijl je wettelijk voorgeschreven “zoveel mogelijk rechts” in en gecombineerd voorsorteervak staat opgesteld, door het rode licht rijden verwachten dat je ze wel gezien hebt èn je aanpast aan de stunt, of erger, tijdens het manoeuvreren (vaak: achteruitrijden) geen angst kennen en verwachten dat iedere truck en camera heeft en je ze wel opmerkt omdat ze voorrang menen te hebben.
  Wonen, werken en het leefbaar houden van en oud stadscentrum hebben we allemaal samen in de hand en daar hoort ook een wederzijds begrip bij.
  Wij leveren al speciaal niet ’s nachts (koelmotor overlast) of ’s morgens heel vroeg en wij leveren ook binnen de door Alkmaar nog best krap gestelde raamtijden, dus het is ook aan de gemeente te wijten dat al het distributie verkeer niet gespreid over de dag, maar allemaal tegelijk het centrum in losgelaten dienen te worden…

 4. @distributie-chauffeur: Bedankt voor de reactie. Punt AL12 gaat ook over de grote connexxionbussen, die hier vrij leeg door de binnenstad manouvreren. Het klopt dat we er met elkaar uit moeten zien te komen, maar daar hoort ook bij dat dit soort punten benoemd worden. Waar op dit moment de schoen wringt met de McTruck is dat deze voor de V&D staat tussen aan weerszijde fietsenrekken. Helemaal rechts staan zou wat meer ruimte laten, nu is deze hoofdfietsroute vaak door de truck geblokkeerd dat fietsers achter de rekken omgaan en daar de voetgangers lastig vallen. De Zeeman-vrachtwagen heeft daar een betere oplossing voor. Die zet hem 50 meter eerder op een plek aan de noordkant langs de Laat waar ruimte is.

  (Persoonlijk heb ik het te doen met de chauffeurs die zich op dit soort manieren door een krappe en drukke binnenstad moeten, waarbij gemeentes maar beperkte lostijden toelaten en idd iedereen klaagt. Mijn broer heeft daar met hetzelfde vak ook dagelijks last van.)

  En het klopt dat fietsers de meest domme dingen doen, wat dat betreft zijn het net mensen. :-)

 5. distributie-chauffeur

  Graag reageer ik nog even op de geplaatste reactie. Het probleem is (zoals met alle binnensteden) dat deze nu eenmaal niet berekend zijn op grote voertuigen of drukke verkeerslast. Het probleem is dat de steden allemaal graag willen dat het centrum bereikbaar is, maar haaks daarop alles auto- (en truck-)luw maken. Aan fatsoenlijke laad/los-plaatsen wordt amper gedacht of in zo’n beperkte mate dat deze geen soulaas bieden voor het aanbod. In Alkmaar is daar helemaal sprake van omdat er slechts korte raamtijden zijn voor laad- en losverkeer waarin de zakpalen omlaag staan en het centrum is opengesteld voor leveranciers. Ik sta hier vaak met de Zeeman, die hetzelfde probleem heeft.

  Wij staan overigens nagenoeg altijd helemaal rechts, omdat wij een los-systeem aan de zijkant(!) hebben. Aan de linkerzijde is dat technisch niet mogelijk en tevens te gevaarlijk. Fietsers kunnen gewoon links (indien zij de benodigde voorzichtigheid betrachten) passeren.
  Auto’s kunnen dat niet, maar daarom wordt altijd alarm-verlichting (al dan niet in combinatie met zwaailichten) gevoerd om ander verkeer te attenderen op de (tijdelijke: meestal niet langer dan 15 minuten per dag in ons geval!) aard van de stremming.

  Ik wil nog even extra aandacht vragen voor het gevaar van RECHTS passeren. ik heb al eens een domme fietser onder de klep gehad die ik net op tijd opmerkte. Er zitten niet voor niks afzet-deurtjes met flitslampen op (die helaas niet bij alle combi’s in orde zijn) en mensen lijken soms totaal onachtzaam het gevaar op te zoeken. De respons van de vrouw op de fiets was: “Ooeh, ik had niet verwacht dat je naar beneden kwam.” Die reactie hoor ik vaker en ik denk dat het weinig verkeersinzicht dat veel verkeersdeelnemers ten toon spreiden tekenend is voor het gebrek aan onderlinge communicatie, respect en inlevingsvermogen.
  Je gaat ook niet op een onbewaakte overweg staan wachten op de eerste beste trein en dan achteraf opmerken dat je niet verwachte dat er treinen reden en al helemaal niet op dat moment. Gezond verstand en oplettendheid zouden een vanzelfsprekendheid moeten zijn als we van huis gaan. En niet slechts bezig zijn met hoe de persoon in kwestie het snelst/kortst van A naar B komt, zonder zich te kommeren om wat er nog meer op weg is van A naar B…

  Ook de reactie dat de Zeeman een betere plek hanteert is geen oplossing voor ons. Ik zet de hele combinatie met alle liefde het liefst bij de rotonde van de [A9] / [N9] neer en los dáár.
  Ik zit echt niet op die krappe, vrachtwagen-onvriendelijke en drukke binnensteden te wachten, maar ze komen het nu eenmaal daar niet halen. Ook extra (ver) lopen met rolcontainers (tot 400 à 500 kilo beladen soms) over al die fijne klinker-straatjes kun je die jonge jongens en meisjes van de McDonald’s niet aan doen. Dat mensen niet graag lopen is al te zien zodra mensen van hun auto afmoeten: Liever dubbel voor de deur, dan 20 meter terug in een vrij parkeervak en al zeker als je op die plek nog betalen moet ook…

  En als laatste merk ik graag op (eveneens laatst aan een politie-agent geantwoord), dat ik zelf echt niet op een vrije dag denk “Wat zal ik eens gaan doen? – Laat ik een grote combinatie ophalen en heel de binnenstad eens flink wegstressen.”
  Ook ik heb betere dingen te doen en als beroepschauffeur hou je ècht voor zover mogelijk overal met alles en iedereen rekening met anderen, maarr je bent wel gebonden aan handen en voeten wat betreft de infrastructuur, wetgeving en grillen van de handhaving.
  Ik nodig iedereen uit, die niet weet waar ik het over heb, een dagje me te gaan met een distributie-chauffeur. Dan ben je een dagje later blij je eigen werk weer te kunnen aanvangen.
  Wat niet wegneemt dat ik na 13 jaar niet nog steeds heel tevreden ben met mijn werk en plezier heb in de goeie kanten die het vak te bieden heeft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: