Site-archief

Bierkade-Wageweg blijft 1-richting

Afgelopen week deelde het college van B&W mee, dat 2-richtingverkeer voor auto’s op de Wageweg (en daarmee ook Bierkade) onuitvoerbaar is gebleken. Dit collegebesluit is naar aanleiding van het laatste onderzoeksrapport uitgevoerd door BVR.

We hebben dit inmiddels beter gelezen. Eigenlijk staat er hetzelfde in als in een eerder rapport van Grontmij (tegenwoordig Sweco) van Nov-2014. Wat ons betreft was dat rapport al zeer duidelijk en is het ons een raadsel dat de gemeente dat rapport heeft aangegrepen voor het instellen van een klankbordgroep (KBG).

De KBG zag net zo min een oplossing, waarbij 2-richtingverkeer mogelijk is zonder meer ellende te veroorzaken dan het zou moeten oplossen. Het gaat dan niet alleen over lawaai, vervuiling en fietsers die in de verdrukking komen, maar ook over terugkerende file-ellende rond de Friesebrug. Officieel is er nooit een eindrapport van de Klankbordgroep opgesteld. Wel heeft een beleidsambtenaar een tussenrapport gemaakt dat bewonersvereniging Hart van Alkmaar via een WOB-verzoek heeft losgepeuterd. Bewoners en belangenverenigingen zoals de Fietsersbond zagen niets in 2-richtingverkeer, alleen de Ondernemersvereniging bleef hopen dat het doorging. BVR schijnt deze 2 belangrijke rapporten niet te hebben meegenomen en wij zijn als Fietsersbond niet door hen benaderd.
Lees de rest van dit bericht

Bestevaerbrug en Bierkade

ALKMAAR – Begin dit jaar heeft de vernieuwde coalitie, waar D66 het gat opvulde van Trots en Bruisend Alkmaar, de Bestevaerbrug geschrapt. Het is te duur voor deze moeilijke tijden. Als Fietsersbond konden we ons niet voorstellen dat dit de inbreng was van D66. Deze partij was immers ook een voorstander van de Bestevaerbrug. De mail met vragen die we aan D66 hadden gestuurd, werd niet door hen maar veel later wel beantwoord door verkeerswethouder Nagengast.

Dat gebeurde in de laatste bijeenkomst van de adviesgroep ‘Bestevaertracée’.
En juist voor die bijeenkomst wilden we graag precies weten wat er aan de hand was. Ons werd wel duidelijk dat het afblazen van de Bestevaerbrug niet volledig in de schoenen van D66 geschoven kan worden. De gemeente heeft geld nodig voor aanstaande tegenvallers en sociaal beleid.

Als Fietsersbond zijn we hier natuurlijk niet blij mee. Lees de rest van dit bericht

De Bestevaerbrug

ALKMAAR – Dinsdag 15 November is er een open bijeenkomst over de Bestevaerbrug in wijkcentrum De Oever te Oudorp. Daar zal het resultaat van de adviesgroep over het Bestevaertracé (projectinfo) doorgesproken worden met belangstellenden. Inmiddels is er een flink verhaal over in de Alkmaarsche Courant verschenen. Dat uitgebreide verhaal is wat de Fietsersbond betreft een beetje te simpel, vooral op fietsgebied.

De Fietsersbond heeft ook meegewerkt aan de adviesgroep en had daar een eigen standpunt, dat deels overlappend was met dat van de bewoners en deels met dat van de ondernemers en de gemeente en waarbij we specifieke wensen hebben voor het fietsverkeer. In het krantenartikel werden we niet genoemd, de journalist heeft ons ook niet benaderd. Best jammer. Dus zetten we onze Bestevaerzaken hier even op een rijtje.

De Alkmaarse Fietsersbond is voor een fietsbrug tussen de Bestevaerstraat in Overdie en de Marconistraat in Oudorp.
Lees de rest van dit bericht