Site-archief

Zeswielenoversteek bij Frieseweg

De kruising waar een groot deel van Alkmaar nog steeds niet blij mee is. Er is een mooi nieuw en vooral populair fietspad langs de Zeswielen gekomen aan de waterkant, maar dat heeft deze lastige kruising (Zeswielen-Frieseweg-Koedijkerstraat-Rekerdijk) zeker niet opgelost. Eerder zijn de oversteekproblemen daardoor toegenomen. Als Fietsersbond zagen we dit aankomen en hebben de gemeente daarvoor op alle manieren en zeer tijdig gewaarschuwd. Van de toezegging ook iets aan dit kruispunt te doen is in de praktijk weinig terecht gekomen. Meer dan een paar verkeersdrempels om de snelheid vanaf de Zeswielen of de Koedijkerstraat te remmen werd het niet. Veel auto’s hebben weinig moeite met deze drempels en zeker in de rustige tijden vliegen ze er nog flink snel overheen.

Aanrijding
En toen werd er afgelopen 20 april rond 13:00 een snorscooter aangereden door een auto. Voor een locale partij de aanleiding om met de zoveelste oplossing te komen. Moeiteloos verscheen dit in de krant zonder enige navraag te doen bij de bewoners, Fietsersbond of gemeente over de haalbaarheid. Ook deze partij heeft het verslag van 5 jaar klankbordgroepen ontvangen en daarin valt te lezen dat hun ‘nieuwe’ optie erg onrealistisch is. De laatste klankbordgroep heeft ook hier goed over nagedacht en het is jammer dat dat niet gelezen wordt of zo ontzettend snel wordt vergeten. Ook door de redactie van de krant. Die had toch eveneens met bewoners of de Fietsersbond contact op kunnen nemen. Maar helaas …
Lees de rest van dit bericht

Opening Zeswielenfietspad

ALKMAAR – Op donderdag 9 April is het nieuwe stukje fietspad langs de Zeswielen tussen de Zeswielenbrug en de Arie Berkhoutbrug geopend. Als Fietsersbond zijn we er zeker blij mee en waren we bij de opening. De voorzitter van de klankbordgroep Sjaak Kloppenburg en wethouder Nagengast knipten het lint door. Er was redelijk veel volk, maar vrijwel niemand van de bewoners die aan de laatste klankbordgroep meewerkten. Mogelijk kwam dit door het tijdstip, maar de kans is ook groot dat ze er weinig aan hebben.

Het is een mooi uitgevoerd pad geworden dat al een paar maanden intensief is gebruikt en dus in een behoefte voldoet. Als Fietsersbond zijn we het er mee eens dat langs een dergelijk drukke 50km-weg een goed fietspad hoort, ook al omdat het om een belangrijke fietsroute gaat. Toch hadden en hebben we bedenkingen bij het geheel.

Lees de rest van dit bericht

Algemene Update

ALKMAAR – Door omstandigheden was deze website in een winterslaap geraakt. Als afdeling stonden we echter niet stil. Er is druk overleg met de gemeente Alkmaar voor het Fietsplan-2015. Daarover later meer.

Het nieuwe 2-richtingen fietspad langs de Zeswielen wordt inmiddels druk befietst. De oficiële opening gaat plaatsvinden in April en op dat moment komt er meer info over.

Na een lange winterslaap is nu ook de Victoriebrug voor fietsers geopend. De brug was al een tijdje klaar, maar de veilighiedstest met de spoorwegen liet op zich wachten. Beide bruggen over het NH-Kanaal liggen zo dicht naast elkaar dat ze tegelijk open en dicht moeten. En dat kan dus alleen als er een ruimte is tussen de overstekende treinen. Ook die offiële opening gaat nog plaatsvinden.

Verder zijn we erg verheugd dat de rubberen bobbels in de Boekelermeerweg tussen Alkmaar en Akersloot eindelijk zijn weggehaald. Dit is vrijwel helemaal een fietspad geworden en daar horen die linke dingen niet in thuis.

Een minder leuk bericht betreft de fietsroute langs de N242-Ommering tussen Heerhugowaard en Heiloo/Boekelermeer. Nog even en dan verdwijnt de fietsoversteek over de Bestevaerstraat en moeten fietsers 100 noordelijker om een nieuwe turborotonde met de Koelmalaan fietsen.

Een beter bericht is dat langs Kanaalkade een stuk fietsstrook op normale breedte is gebracht en dat er zowaar een schrikstrook langs ligt. Helaas snappen de auto-parkeerders dat niet en wordt er op de schrikstrook geparkeerd. Verder is het belangrijkste en drukste deel van deze fietsstrook tussen de Gedempte Nieuwesloot en de Friesebrug helaas nog niet aangepakt.

Bij station Alkmaar wordt druk gebouwd aan de nieuwe en veel grotere fietsenstalling.

Zeswielen en de Fietsersbond

ALKMAAR – De Fietsersbond Alkmaar heeft inmiddels jaren meegewerkt aan een 30-tal klankbord- en adviesgroepbijeenkomsten en ook aan de meest recente klankbordgroep, die alleen de beperkte opdracht had te kijken naar een fietspad langs de huidige Zeswielen. Met de aanwonenden zijn we het eens dat dit maar een minimale oplossing is. Dit staat wat ons betreft goed verwoord in het advies dat de laatste klankbordgroep heeft uitgebracht. Nu veel geld uitgeven aan een fietspad langs de waterkant, die aanwonenden vrijwel niet gaan gebruiken en dat niet goed aansluit op het fietspad naar Overstad, zorgt ervoor dat de echte oplossing (de auto’s achterlangs) op een nog langere baan wordt geschoven. Als Fietsersbond zien we in die achterlangsweg voor het doorgaande autoverkeer het grote voordeel dat de fietsers tussen de Frieseweg en de Rekerdijk onder de nieuwe weg door gaan.

Fietsers van de Zeswielen halen zal er voor zorgen dat het aantal auto’s en hun snelheid op de Zeswielen gaat toenemen. Daar ondervinden de fietsers die tussen de Frieseweg en Rekerdijk over willen steken meer last van. Bij hen voegen zich nu ook de fietsers die van het nieuwe fietspad komen en aan de overzijde verder willen richting Overstad. Met de toegezegde verkeersdrempels bij deze belangrijke oversteek zijn we absoluut blij, maar die kunnen ook nu al worden aangelegd. We begrijpen echter ook dat een fietspad langs de huizenkant (zoals de gemeente aanvankelijk wilde) nog meer problemen geeft.

De kans is groot dat dit medicijn erger is dan de kwaal. Als Fietsersbond pleiten we dan ook voor een veel goedkopere oplossing, die een paar jaar terug in Schoorldam-Oost op de N504 tussen Heerhugowaard en de N9 is uitgevoerd. Verbreedt de Zeswielen niet, maar breng er duidelijke fietsstroken op aan. Verlaag als het even kan de snelheid op deze 500 meter Zeswielen naar 30km/h en bespaar op die manier erg veel geld om zo eerder de autoweg achterlangs te realiseren. Ook de ondernemers van Overstad (die deze ronde niet in de klankbordgroep zaten) zijn daar meer mee gebaat.

In het advies van de laatste klankbordgroep staat het niet eens zoveel anders.
Lees de rest van dit bericht

Zeswielen Berichtgeving

ALKMAAR – Op vrijdag 1 november 2013 en woensdag 6 november zijn er stukjes in het NHD verschenen over de Zeswielen. De naam van de Fietsersbond is in beide stukjes genoemd, maar we zijn niet door de krant benaderd en hebben er dus niet aan bijgedragen. Het eerste stukje was tenenkrommend en dregde iets uit een zeer oude doos. Het laatste stukje was wat dat betreft stukken beter, zie hier.

Zoals bekend is het een langslepend verhaal. De gemeente wil de Zeswielen als auto-radiaal niet afwaarderen en vindt dat er een fietspad naast hoort te liggen. En dat klopt, dat is gemeentelijk beleid waar wij als Fietsersbond achter staan. Daarbij gaat het voor de fietsers om 2 zogenaamde doorstroom-assen. Alkmaar telt 8 van deze fietshoofdroutes, doorstroomas-2 gaat langs de Zeswielen van het Stadskantoor naar de Middenweg in Heerhugowaard-Zuid en de andere (doorstroomas-1) staat daar haaks op en gaat van de Friesebrug over de Frieseweg, Rekerdijk via De Mare en het Molentochtpad naar het Geestmerambacht.

De gemeente heeft zich eveneens voorgenomen om doorstroom-assen zo fietsvriendelijk mogelijk te maken en dan past daar het plan bij voor een vrijliggend fietspad langs de Zeswielen. Een behoorlijk probleem is echter het ruimtegebrek. Lees de rest van dit bericht

Nieuw Zeswielenplan

De laatste keer dat we op onze website iets over de Zeswielen hebben geschreven is alweer 3 jaar oud. (Zie hier.) Eerdere berichten moeten we nog terugplaatsen, maar zullen niet veel toevoegen. Het is lang stil geweest over de Zeswielen. Wel is er veel overleg en langdurig geweest met 3 bewonersgroepen, ondernemers, Animo (milieu organisaties), de gemeente en de Fietsersbond. Eerst als klankbordgroep en later als adviesgroep.

Daar kwam de achterlangsoplossing uit, waar wij als Fietsersbond ook het meeste in zagen. Maar toen was het geld op. Dwz Overstad zou een flink deel bijdragen voor een verbeterde toegangsweg naar hun bedrijven en winkels. Alleen gaat het niet goed met Overstad. Veel leegstand. De gemeente besloot het plan op de lange baan te schuiven in afwachting van betere tijden.

Onlangs kwam de gemeente plotseling met een versimpeld alternatief (zie hun Raadsvoorstel). Alleen een fietspad langs de 450 van de 500 meter Zeswielen aan de huizenkant. Dat lost zeker het probleem van de aanwonende fietsers op en is beter dan de eerdere plannen van een -voor hen onbereikbaar- fietspad door de Hoornsevaart. Maar dit plan is erg minimaal en niet goed afgewerkt bij de Schinkelwaardrotonde en de Frieseweg-Rekerdijk oversteek.

Eigenlijk is het er meer om te doen om zoveel mogelijk geld uit het Zeswielenproject te halen en richting Bestevaerbrug te schuiven. (Valt ook te lezen in het Raadsvoorstel hierboven.) Ook daar zitten we in de Adviesgroep en hebben we met de omwonenden onze bedenkingen. Als dit een fietsbrug was geworden, dan was dat verslepen van geld niet nodig geweest. Maar provincie en gemeente willen er een veel grotere brug van maken voor al het verkeer. Daardoor wordt niet alleen die brug stukken duurder, maar moeten ook aanvoerwegen flink op de schop. En ook daar zijn bewoners, die daar niet blij mee zijn.

Vanavond gaat de Fietsersbond inspreken om zo meer aandacht te vestigen op de oversteekbaarheid van de Zeswielen bij de Frieseweg-Rekerdijk. Die is nu al erg krap en vervelend en zal er zeker niet op verbeteren met het nieuwe plan. Eerder is een verslechtering te verwachten omdat het autoverkeer op de Zeswielen sneller gaat rijden en in aantal zal toenemen als daar de fietsers van de weg naar het nieuwe fietspad verhuizen. Uit een fietskwaliteit-onderzoek van November 2007 valt te lezen dat de oversteek Frieseweg-Rekerdijk slecht (5,1) scoort. (Sinds die tijd zijn er geen aanpassingen aan deze kruising geweest.) Wat ons betreft moet dat raportcijfer niet verder zakken door dit plan, maar moet dit getal omhoog gaan naar een 8 wat aansluit bij de Frieseweg als Fietsstraat en de Rekerdijk die verderop prima in de voorrang is.

Hieronder het Persbericht van 19 december 2012 (Later volgt meer):
Lees de rest van dit bericht

Meer controles in bebouwde kom

Van de politie NHN-website.
van maandag 15 februari 2010.

Met vorig jaar meer dan 600 verkeersslachtoffers en elk jaar meer ongevallen, is Noord-Holland Noord een beruchte verkeersregio. Vooral de 50 km-wegen waar auto’s en fietsers de straat ‘delen’, blijken gevaarlijk. Dat is vaak binnen de bebouwde kom, waar dan ook bijna de helft van de ongevallen plaatsvindt. Nieuwe wegen en meer snelheidscontroles moeten het tij keren.

“Het provinciale wegennet is verouderd”, stelt Eric Lakenman, verkeersadviseur van de politie Noord-Holland Noord. “We hebben in vergelijk met andere provincies veel wegen waar fietsers, voetgangers en auto’s de weg moeten delen. Het gaat dan vooral om 50 km-wegen, binnen de bebouwde kom. Die combi x96 van snelle auto’s en trage (brom)fietsers en voetgangers x96 maakt het gevaarlijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor wegen waar de fietsstroken op het wegvlak zitten. Op wegen waar fietspaden wel gescheiden zijn van het autoverkeer, merken we dat er minder ongelukken met letsel gebeuren.”

Lees de rest van dit bericht

Zeswielentracée

In de afgelopen maanden stonden regelmatig verhalen in de krant over de Zeswielen. Op 18 december werd dit behandeld door de gemeenteraad. Het onderstaande krantenartikel is daar een verslag van. Helemaal onderaan staan nog wat aanvullingen van de Fietsersbond.


Uit het NHD van 19 december 2009
Door Gerard van Engelen

Zeswielentracée: nog zes maanden

ALKMAAR – Het jaar 2010 gaat de annalen in als het jaar van de waarheid voor het Zeswielentracée in Alkmaar, de snelle, veilige weg die Overstad ontsluit op de rest van de wereld.

Binnen zes maanden krijgt de gemeenteraad tenminste twee gedetailleerde opties voorgeschoteld: de weg voorlangs de Zeswielen (kosten 6 miljoen) en de weg achterlangs, evenwijdig aan de spoorbaan (13,5 miljoen).

Vijf insprekers lieten gisteravond tijdens de commissievergadering hun licht nog eens schijnen over de varianten voor de verbindingsroute en lanceerden aanvullingen en verbeteringen. Daarna barstte het debat los, waarbij door D66 fijntjes werd geconstateerd dat de discussie nu al sinds 1967 loopt. “Nog even en we kunnen vieren dat we vijftig jaar over de weg aan het praten zijn”, sneerde Suzanne den Dulk (Liberale Kracht).

Lees de rest van dit bericht