Opening Zeswielenfietspad

ALKMAAR – Op donderdag 9 April is het nieuwe stukje fietspad langs de Zeswielen tussen de Zeswielenbrug en de Arie Berkhoutbrug geopend. Als Fietsersbond zijn we er zeker blij mee en waren we bij de opening. De voorzitter van de klankbordgroep Sjaak Kloppenburg en wethouder Nagengast knipten het lint door. Er was redelijk veel volk, maar vrijwel niemand van de bewoners die aan de laatste klankbordgroep meewerkten. Mogelijk kwam dit door het tijdstip, maar de kans is ook groot dat ze er weinig aan hebben.

Het is een mooi uitgevoerd pad geworden dat al een paar maanden intensief is gebruikt en dus in een behoefte voldoet. Als Fietsersbond zijn we het er mee eens dat langs een dergelijk drukke 50km-weg een goed fietspad hoort, ook al omdat het om een belangrijke fietsroute gaat. Toch hadden en hebben we bedenkingen bij het geheel.

Achterlangs
Eigenlijk wilden we het liefste (met de meerderheid van de bewoners) dat de Zeswielen voor de auto’s zou worden verlegd achter de huizen om en dus langs het spoor. Dit heeft als groot voordeel dat de fietsers tussen de Frieseweg en de Rekerdijk (de belangrijkste fietshoofdroute) niet alleen onder het spoor door gaan, maar ook onder deze drukke autoverbinding naar Overstad door. Dat was inderdaad duur, maar wel zeer effectief voor alle fietsers en voor de ontwikkelijkeling en bereikbaarheid van Overstad.

Langs de huizenkant
Helaas haalde deze oplossing het niet en vond de gemeenteraad het toch belangrijk dat de fietsers op de huidige Zeswielen gescheiden zouden worden van de auto’s. Aanvankelijk was het plan om het fietspad langs de huizenkant aan te leggen. Als Fietsersbond vonden we dit een redelijk plan, waarbij de bewoners op de fiets beter hun huizen kunnen bereiken. Ook zou de overzichtelijkheid bij de lastige Rekerdijk/Friesewegkruising verbeteren en het 2-richtingenfietspad naar Overstad lag al aan die noordzijde. Wel voorzagen we een nieuw oversteekprobleem bij de Arie Berkhoutbrug.

Langs de waterkant
De bewoners wilden echter absoluut niet het fietspad langs de huizenkant. Ze raakten niet alleen grond kwijt, maar konden dan ook moeilijker met de auto op de weg komen. En eigenlijk lag het er aan dat de gemeente niet van plan was om de bestaande weg op te schuiven naar het water omdat dat erg duur is en extra isolatiekosten met zich mee zou brengen. Dus werd het uiteindelijk een nieuw pad langs de Hoornsevaart, waar een deel van de Hoornsevaart voor is gedempt. Zeker niet de goedkoopste oplossing. Gelukkig gaf de provincie subsidie omdat het een fietsroute dicht bij een station (Alkmaar Noord) is. De kosten voor de Alkmaarse belastingbetaler vallen dus mee. Toch is het zoveel geld, dat het nu minstens 30 jaar gaat duren eer de Zeswielenweg verlegd wordt achter de huizen om.

Voor de bewoners is dit zeker niet de gunstigste oplossing, zij gaan er dan ook niet op vooruit. Op de fiets moeten zij nu de 2 drukke rijbanen van de Zeswielen oversteken van en naar huis, waar dat voorheen alleen naar huis zo was. Kortom zij blijven het smalle stoepje langs de huizenkant in 2 richtingen befietsen. Voor ons als Fietsersbond is dat zeker niet het hoofdbelang. Veilig fietsen langs de Zeswielen vinden we belangrijker en een veilige oversteek tussen de Frieseweg en de Rekerdijk net zo zeer.

Tussen de Frieseweg en station Alkmaar Noord is deze route niet korter dan de route over de Molenkade. Veel mensen verwezen naar dit mooie vrijliggend en prima verlicht fietspad. Toch zit daar een klein probleem en dat is dat de Arie Berkhoutbrug met 8% te steil is. Tijdens de klankbordgroep van de Zeswielen hebben we dan ook voorgesteld hier naar te kijken, omdat het brugdek destijds versleten was en we een restauratie hadden verwacht. En inderdaad nog voor de aanleg van dit nieuwe fietspad werd de Arie Berkhoutbrug zo grondig gerestaureerd dat daar wel een verbetering in mee kon worden genomen. Helaas is dat niet gebeurd, en waarschijnlijk komt dat omdat deze brug niet van de gemeente is.

Zeswielenbrug
De grootste groep fietsers die langs de Zeswielen fietst komt of gaat naar Overstad. Voor die fietsers was de route langs de Molenkade niet praktisch en dat had vooral met de Zeswielenbrug in de Frieseweg te maken. Deze is krap, staat vaak vol met auto’s en de hoge betonnen leuningen ontnemen zicht. Gewoon langs de Zeswielen blijven fietsen zag men als ‘veiliger’ en gerieflijker. Deze fietsers gaan er met het nieuwe fietspad zeker op vooruit. Dat probleem met drukte en krapte op de Zeswielenbrug is hiermee zeker niet opgelost en blijft onze aandacht houden. Het is maar op een paar tijden (vooral in de middagspits) dat het hier een gedrang van auto’s is en dat past niet bij een fietsstraat en hoofdfietsroute. Een oplossing is eenvoudig: de huidige paal voor de nachtafsluiting kan wat ons betreft ook ’s middags tussen 15:30 en 18:30 omhoog.

Lichtpunt
Er is echter ook een lichtpuntje voor de fietsers die nu via de Zesweielen naar Overstad over moeten steken bij de Rekerdijk. (Borden worden daar nog voor geplaatst.) Bij Schoehuis zijn de panden werggehaald en via de verkeersambtenaar hadden we al begrepen dat Alkmaar een optie op deze grond heeft om zo het nieuwe fietspad aan de zuidkant van de Zeswielen in 2-richtingen door te trekken naar Overstad. Wethouder Nagengast bevestigde dit in zijn toespraak.

Daarin vertelde hij ook dat de kruising Frieseweg-Rekerdijk meer aandacht moet krijgen. Die is in onze ogen maar minimaal verbeterd, met een paar verkeersdrempels. Het uitzicht vanaf de Rekerdijk is nog altijd onvoldoende en meest asociale automobilisten malen niet om een drempeltje meer of minder. Met de fietsers van de Zeswielen wordt nu ook harder op de Zeswielen gereden en dat maakt de oversteek er niet veiliger op.

Hieronder een kleine fotoserie:
Overzicht vanaf de Zeswielenbrug

Overzicht vanaf de Arie Berkhoutbrug

De lintenknippers

Deze spookfietsers (Overstad naar Zeswielen) blijven vanwege het zichtprobleem en de moeilijke oversteek bij de Zijperstraat (komen we later nog op terug)

Auto’s wachten op het nieuwe fietspad om op de Zeswielen in tevoegen of over de Zeswielenbrug te kunnen. Fietsers naar de Frieseweg hebben daar last van.

Gedrang van auto’s op de Zeswielenbrug, een hoofdfietsroute onwaardig.

Geplaatst op 2015-04-20, in Alkmaar en getagd als , , . Markeer de permalink als favoriet. Een reactie plaatsen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: