Site-archief

Kettingmail Bergen

Vandaag is Kettingmail 15 verstuurd en dus ook hier te vinden: Kettingmail Januari-2018. Door ziekte zijn er sinds juli geen Kettingmails gemaakt. Deze staat dan ook behoorlijk vol.

Rond de gemeenteraadsverkiezingen organiseren we als Fietsersbond Bergen een Politiek Café. Zet de gereserveerde data bij de gemeente alvast in je agenda: 6 en 7 maart. Meer informatie komt in de eerst volgende Kettingmail.

Aan- en afmelden voor deze mailing kan via bergen-nh@fietsersbond.nl

Eerdere Bergense Kettingmails staan hier in de rechterkolom.

Advertenties

Fietspaden Eeuwigelaan

BERGEN – In het NHD wordt gemeld dat het college van B&W een definitief plan heeft voor de Eeuwigelaan. Aan beide kanten komen tussen de Hoflaan en Franschman-rotonde 2,4 meter brede 1-richtingfietspaden voor meer capaciteit. De Fietsersbond heeft hier voor gepleit en in de klankbordgroep vond de meerderheid dit ook een goed idee. Er komen ook 3 nieuwe fietsoversteken bij. Net als bij de rotonde komen die niet in de voorrang.

Het nieuwe fietspad aan de zuidzijde wordt waarschijnlijk uitgevoerd in onderhoudsvrij beton. Het huidige fietspad aan de noordkant moet ook opgeknapt worden, maar dat komt uit een onderhoudspot. Het is niet duidelijk of dat dan ook beton gaat worden.

Inmiddels is het gisteravond in de commissie besproken, die nog wat aanvullende vragen heeft. Dat wordt uitgezocht, maar zal de voortgang niet blokkeren. Het komt in de volgende raadsvergadering als zogenaamd bespreekstuk.

Kettingmail Bergen

Vandaag is Kettingmail 14 verstuurd en dus ook hier te vinden: Kettingmail van Juli-2017

Daarin 2 fietsnotities voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart-2018. Met ‘Mooi Bergen’ of beter de supermarkt-rekken in Bergen-binnen zijn we er nog niet helemaal met de gemeente uit. Deze keer een oproep om nu nog onbenaamde fietspaden van een duidelijke naam te voorzien. Tenslotte is onze inbreng over de fusievelden van Egmondia toegevoegd en het ‘wegdek’-verhaal dat al eerder als bericht op deze website is geplaatst.

De eerste 2 links in de Kettingmail lijken niet te openen. Om die reden hieronder alle bijlages:

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2017/07/3-puntenplan-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2017/07/13-puntenplan-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf

https://fietsmaar.wordpress.com/2017/06/26/op-plannen-kun-je-niet-fietsen/

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2017/07/nvb-egmondvelden-30-05-2017.pdf

Aan- en afmelden voor deze mailing kan via bergen-nh@fietsersbond.nl

Eerdere Bergense Kettingmail staan hier in de rechterkolom.

Fietsstalruimte Supermarkt Mooi Bergen

De Fietsersbond (Wim) heeft constructief meegedacht binnen de Klankbordgroep Mooi Bergen. In het centrum van Bergen wil de gemeente een 3de supermarkt. Herman heeft op 16 juni ingesproken bij de Raadscommissie. Hij pleitte daar voor 25 extra fietsenrekken, wat overeenkomt met het advies van de CROW en de landelijke Fietsersbond. Hij pleitte tevens voor meer ruimte, zodat stallende fietsers en voetgangers elkaar niet in de weg lopen. Dit pleidooi sluit aan op de huidige praktijk bij de AH en Deen. Minder rekken en minder ruimte is vragen om moeilijkheden. Lees hier de complete inspraaktext.


Lees hier het vervolg.

Kettingmail Bergen

Vandaag is Kettingmail 12 verstuurd en dus ook hier te vinden: Kettingmail van Mei-2017

Deze keer betreft het de Eeuwigelaan. Op donderdag 11 mei spreekt Wim in bij de algemene raadscommissie. De Fietserbond kan zich goed vinden in het collegevoorstel. Zie hier de brief die aan de raadsleden is gestuurd. Verder zijn we content met de nieuwe fietsvriendelijkere inrichting van het Van Reenenpark en doen we een oproep om onnodige en linke paaltjes te melden.

Aan- en afmelden voor deze mailing kan via bergen-nh@fietsersbond.nl

Eerdere Bergense Kettingmail staan hier in de rechterkolom.

Kettingmail met Jaarplan-Bergen

De Fietsersbondafdeling Bergen heeft de 9e Kettingmail rondgestuurd, die gaat onder meer over het jaarplan en een fietstocht op 8 april vanwege de nieuw fietsstraat in Camperduin. Ook is de drukste fietskruising Schoorlse Zeeweg met Herenweg opnieuw ingericht.

Lees hier de volledige Kettingmail van Februari-2017.

Aan- en afmelden voor deze mailing kan via bergen-nh@fietsersbond.nl

Alle Kettingmails staan hier.

Kettingmail en Jaarplan Bergen

De Fietsersbondafdeling Bergen heeft een 3e Kettingmail rondgestuurd, die gaat deze keer over hartje Bergen en het Jaarplan afdeling Bergen 2016.

Lees hier de volledige Kettingmail van Juli-2016.
Daarin wordt naast Wim, Herman en Anthoin ook Reinoud genoemd. Sinds kort woont hij definitief in Egmond aan Zee en zal zich meer in gaan zetten voor de 3 Egmonden. Hij werd al eens in een Kettingblad van 2008 terloops genoemd. Sinds die tijd werkte hij al op de achtergrond voor Egmondse zaken mee, maar was toen nog doordeweeks in Vught actief met zijn werk en zijn vrijwilligerswerk voor de Brabantse fietsers.

Aan- en afmelden voor deze mailing kan via bergen-nh@fietsersbond.nl

Alle Kettingmails staan hier.

Fiets mee door Bergen

BERGEN – De Fietsersbondafdeling Bergen organiseeert dit jaar het regionale uitje. En omdat het door drukte in het afgelopen jaar niet wilde lukken is dit jaar besloten om er met de gemeente een speciale versie van te maken, met een gratis fietstocht voor een ieder. Naast de Fietsersbondactievelingen zijn ook de regionale bestuurders uitgenodigd, alle leden van de Fietsersbond in de regio en ze vinden het ook prima als niet-Fietsersbondleden op deze manier kennis maken met het mooie Bergen en de Fietsersbond.

De fietstocht wordt gehouden op zaterdagmiddag 2 april 2016 en gaat om 15:00 uur van start in Bergen bij sportcentrum Beeck en in Schoorl bij StaatBosBeheer.

Hier alle informatie met mailadres voor het aanmelden.

Lees hier een kort verslag.

Fietsbeleidsplan Bergen


BERGEN-NH – Gemeente Bergen heeft op 28 januari het nieuwe Fietsbeleidsplan goedgekeurd. Dat plan is opgesteld in nauwe samenwerking met de Fietsersbond afdeling Bergen. Een actieve ploeg, die de laatste jaren flink aan de (fiets-)weg timmert. Het volledige Beleidsplan staat hier.

Met dit beleidsplan geeft de gemeente aan dat de fiets het belangrijkste vervoersmiddel is voor de kortere afstanden. Files en parkeerdruk wordt ermee voorkomen en het is gezond. Ook economisch is de fiets belangrijk. Nu gaat binnen de gemeente Bergen circa 30% van alle verplaatsingen per fiets. Binnen 7,5 km gaat het om 43% en de gemeente wil dit door goed beleid opvoeren naar minimaal 46% in 2021.

Dat moet bereikt worden door meer samenhangende, comfortabele, aantrekkelijk en directe fietsroutes, het oplossen van fietsonveilige situaties, het verbeteren van het recratieve fietsnetwerk, veiligere schoolroutes, goede en voldoende fietsparkeervoorzieningen en het stimuleren van verkeerseducatie. Lees meer hierover in het Fietsbeleidsplan.

Wim, Herman, Anthoin, Melvin, Gerard en andere Bergense fietsvoorvechters, maar ook de verkeersambtenaren feliciteren we met dit plan en wensen we een effectieve uitvoering daarvan toe.

Fietsbeleidsdocument gemeente Bergen

De gemeente Bergen is weer een stapje dichterbij een alomvattend fietsbeleidsdocument en een meerjaren uitvoeringsagenda met budget. Op 27 januari 2015 vond er weer een bijeenkomst plaats voor belanghebbenden en belangstellenden, om het werkdocument van een in te stellen gemeentelijk fietsbeleid verder vorm te geven. Wethouder Verkeer en Vervoer, Peter van Huissteden, benadrukte het belang van een dergelijke nota temeer daar Bergen voor haar inwoners en haar bezoekers/gasten het fietsgebruik voor alle leeftijden wil bevorderen en verbeteren. De Fietsersbond (waarmee de gemeente nauw samenwerkt) verzorgde het inhoudelijke deel van deze avond.

Na het bekijken van een filmpje, speciaal gemaakt om fietsen in Bergen te promoten, verdiepen de aanwezigen zich in een vijftal stellingen die in samenspraak met de Fietsersbond afdeling Bergen tot stand gekomen zijn. Men had zich goed voorbereid op de thema’s: Fietsveiligheid, Fietsnetwerk en –routes, Fietscomfort, Fietsparkeren en –overstappunten en tenslotte Fietsgebruik en promotie. De vele op- en aanmerkingen werden door de ambtenaar Verkeer en Vervoer behendig genoteerd en die zullen, na gewogen te zijn, in het nieuw aangepaste werkdocument opgenomen worden.
Lees de rest van dit bericht

Fietsen in Bergen is Fijn!

De bovenstaande video is gemaakt door de afdeling Bergen-NH om zo de voordelen van de fiets in een touristische gemeente als Bergen beter onder de aandacht te krijgen.

Breelaan Leefbaarder

Breelaan van chaotische parkeerstraat naar een leefbare straat.

BERGEN-BINNEN – Makkelijk is het niet, maar volgens de Fietsersbond Bergen is de herinrichting die nu gaande is aan de Breelaan de beste oplossing voor alle verschillende gebruikers van deze laan. De Breelaan word gebruikt door wandelaars, winkelend publiek, fietsers, auto’s en bevoorradingsvoertuigen. En ja die rijden of lopen niet allemaal door, maar staan ook stil of willen laden, lossen of parkeren. Kortom er speelt zich veel af in het  het eerste (zuidelijke) stukje van de Breelaan.

Dan nog de uitstraling van de straat, die door aanwonenden als kaal wordt ervaren omdat er bomen zijn gekapt.  Er worden nog bomen aangepland, die de Breelaan weer een beetje een laan moet laten worden. Hopelijk is de gemeente van zins om wat grotere exemplaren aan te planten.

Als Fietsersbond vinden wij het eerste deel een verademing vergeleken met de oude situatie. Lees de rest van dit bericht

Rekerflopbrug Vastgelopen

KOEDIJK/BERGEN – Sinds gisteren 5 juni 2014 liggen de drijvende delen van Rekervlotbrug weer aan de kant. Fietsers moeten omfietsen via de oude Koedijkervlotbrug een paar kilometer zuidelijker. Voor veel fietsers zal het omfietsen meevallen, maar het wachten voor de verkeerslichten bij de N9-oversteek tegen.

Lees de rest van dit bericht

N511 – Lichtend Voorbeeld?

BERGEN/HET WOUD – Een maand terug is het fietspad langs de N511 (Herenweg) tussen Het Woud en de Franschman-rotonde vernieuwd. Daar was het tijd voor, in het oude pad zaten inmiddels flink wat scheuren. Zes jaar eerder is een nieuw vrijliggend fietspad aangelegd langs het deel tussen Egmond a/d Hoef en ’t Woud en dat sloot toen netjes aan op dit pad. We waren daar erg blij mee.

Vooral omdat dat pad een redelijk normale breedte van 3,2 meter kreeg en de bromfietsers naar de rijbaan werden verbannen. Dat is echt geen overbodige luxe, op het fietspad rijden in de zomer tot 2x zoveel fietsers als dat er aan auto’s over de rijbaan gaan. Moet ook wel, er is geen andere fietsverbinding tussen Egmond en Bergen en het barst en van de Duitsers die naar Nederland op vakantie gaan ‘omdat je er zo lekker kan fietsen.’ Die laatste opmerking klopt dus voor het fietspad tussen Egmond a/d Hoef en Het Woud, maar gaat niet op voor het vervolgdeel dat pas opnieuw geasfalteerd is.

Lees de rest van dit bericht

Rekervlotbrug doet ’t weer

KOEDIJK/BERGEN – Vandaag 17 juni was zowaar de Rekervlotbrug gesloten voor de scheepvaart en dus open voor de fietsers. Rond 14:30 was er geen werklied te bekennen of te horen. Het lijkt er dus op dat ze misschien wel klaar zijn met hun werkzaamheden. Inmiddels zijn een paar Fietsersbond-actievelingen afgestudeerd op deze ‘brug der zuchten’. Zij begrepen al niet waarom het tot eind Juni zou moeten duren als de pontons (drijvende delen) sinds 23 mei weer in het kanaal liggen. En misschien hebben ze gelijk en is alles gereed en moet alleen de website van de Provincie nog bijgewerkt worden.

Nu maar hopen dat ie het een tijdje blijft doen.