Site-archief

Natura2000 Fietsonvriendelijk

De Fietsersbond-afdeling Bergen is er al langer mee bezig. Het fietspad tussen Bergen aan Zee en Schoorl ligt regelmatig onder een enorme berg zand. Dat probleem is enkele jaren geleden ontstaan door het weghalen van helmgras, waardoor een enorm duin aan de wandel is gegaan. Dat ontplagplan komt uit Natura2000.

Bij Bloemendaal is iets vergelijkbaars gaande. Wij denken dat fietsen een prima oplossing is. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook meer ruimte op de weg en beter voor het milieu en de natuur. Denk aan veel minder CO2 uitstoot en al helemaal geen SOx of NOx. We zouden dan ook liever optrekken met de natuur (en hun organisaties) dan er tegen worden uitgespeeld.

De landelijke Fietsersbond luidt met de NTFU (Toerfiets Unie), ANWB en het Fietsplatform de noodklok. Zie hier hun webartikel en hier de brief die door deze fietsorganisaties aan Provincie NH (die over het natuurbeleid gaat) is gestuurd.

Wandelend Duin

Als Fietsersbond vinden we wandelen ook prima. Alleen als een groot duin gaat wandelen en de fietsers tot zeulen worden gedwongen, dan is dat een ander verhaal. Op de grens Bergen aan Zee – Schoorl ofwel PWN – SBB ligt op de enige, drukke en belangrijke (Noordzeeroute LF1 is onderdeel van EV12, EuroVelo 12) fietsverbinding inmiddels een flinke berg zand van een duin dat dit pad volstuift.

Het doet ook vreemd aan dat SBB (Staats BosBeheer) een aantal jaren geleden eerst een mooi betonpad aanlegt en daar nu voorlopig niets aan doet. Dwz tot een half jaar geleden nog wel, maar nu al heel lang niet meer. Op de ergste plek ligt een halve meter mul zand. Voor een gewone fiets is dat fietsend niet te doen. Sommige sportievelingen nemen dan ook deze 50 meter de fiets op de nek.
Lees de rest van dit bericht

Kettingmail Bergen

In de 27e aflevering van de Bergense Kettingmail Januari-2021 een stukje over een stuifduin tussen StaatsBosbeheer- en PWN-gebied. Gemeente Bergen wil nog altijd de fietsers naar centrum Schoorl uit de voorrang halen en de auto’s van de Laanweg naar de Sportlaan in de voorrang zetten. Wim Smit is helaas vanwege de houding van de gemeente gestopt als fietsersbond-vrijwilliger voor de gemeente Bergen. Reijnoud krijgt hulp van Jos uit Alkmaar, maar kan extra fietshulp uit Bergen, Schoorl, Groet of 1 van de Egmonden goed gebruiken.

Eerdere Bergense Kettingmails staan hier in de rechterkolom.

Kettingmail Bergen

De 26e aflevering van de Bergense Kettingmail November-2020, gaat ondermeer over bouwplannen in Bergen en PWN-fietspaden.

Eerdere Bergense Kettingmails staan hier in de rechterkolom.

Fietspad Zeeweg Bergen

BERGEN AAN ZEE – Op 17 november 2009 maakte de provincie bekend dat er de komende jaren 70 miljoen in de infrastructuur van Noord-Holland wordt gestoken. Wij kijken er niet van op dat dit voor 99% over autoknelpunten gaat, maar waren wel verbaasd dat in dat rijtje ook het fietspad langs de Zeeweg tussen Bergen aan Zee en de Eeuwigelaan was opgenomen. Nou ja niet zo verbaasd, want regelmatig noemden Bergense bestuurders dit ‘knelpunt’ op. Toch heeft het nooit op de uitgebreide knelpuntenlijst van de Fietsersbond gestaan. Let de Fietserbond dan niet goed op in het Bergense?

Wij denken van wel. Het fietspad langs de Zeeweg ligt er al een jaar of 30 en mag zeker onderhouden worden. Zo zitten er wat scheuren in en her en der is de bovenlaag versleten. Maar dit fietspad is een stuk beter dan de het aansluitende fietspaden langs de Eeuwigelaan en de Herenweg. Wat ons betreft wordt hier dus over een splinter gepraat, terwijl wij liever iets gedaan zien aan de balken.

Lees de rest van dit bericht

Fietstocht door de Egmonden

EGMOND – Maandag 21 januari zijn 5 Fietserbond-actievelingen (olv initiator Reinoud de Haan) en de Bergense verkeersambtenaren Van der Meer en Stroomer langs een serie fietsknelpunten in Egmond a/d Hoef en Egmond aan Zee gefietst. Door regen en harde wind werd gestart in regenpakken, maar later waren die gelukkig niet meer nodig.

Er werd gestart bij ’t Woud. Daar ligt inmiddels een prachtig nieuw fietspad langs de Herenweg/N511. De belijning wordt na de winter aangebracht. Verlichting mist er ook, ook op het oude deel door het bos. Voor de enige fietsroute tussen Egmond en Bergen is goede verlichting erg wenselijk. Dat geldt ook voor het hoofdfietspad langs de Hoeverweg/N512. Ook hier is geen verlichting te bekennen en verblinden de auto’s de fietsers.

Aan de doorfietsbaarheid van Egmond a/d Hoef naar Egmond aan Zee moet ook zeker het een en ander verbeteren. Fietsen is de manier om de parkeerdruk bij het strand te verminderen. Ter plekke ontstond een idee dat de gemeente gaat onderzoeken. We hebben dus hoop dat hier iets gaat verbeteren.

Of er een verbetering komt voor de strandfietsroute tussen Heiloo en Egmond aan Zee via de Rinnegommerlaan, Weg naar de Bleek en het Bloedweg, is maar de vraag. De Weg naar de Bleek is erg smal en wordt flink bereden door paarden tussen de maneges en het PWN-gebied. De dikke 100 kg paardemest die we op de Weg naar de Bleek probeerden te ontwijken gaf aan dat een aparte route voor paarden zeker geen overbodige luxe is. (En dan is het nog niet eens hoogseizoen.)

De Weg naar de Bleek en de Van Oldenborgweg worden ook gebruikt door auto’s naar en van het parkeerterrein langs de Van Oldenborgweg. Dit autoverkeer is lastig te combineren met de grote hoeveelheid fietsrecreanten. Het is verstandiger om dergelijke grootschalige parkeermogelijkhheden dichter bij een grote weg als de N512 te realiseren.

In Egmond aan Zee werd aan de Zeeweg gewerkt. Hier komen fietsstroken langs wat zeker een verbetering zal zijn. We begrepen ook dat het slechte fietspad langs de Herenweg tussen Groet en Camperduin wordt opgeknapt. Zo hoorden we nog een paar nieuwtjes waar we erg blij mee zijn. Toch eerst maar afwachten wat er van terecht komt. Sommige zaken liggen nogal moeilijk. Zo ligt er een provinciaal plan om de fietsoversteek bij de Krommedijk-Hoeverweg te verbeteren. Dit had al in 2007 moeten gebeuren, maar is helaas uitgesteld.

Wat ons betreft was het een succesvolle ochtend. Bij wat zonniger weer zal ook een fietstocht gehouden worden door Bergen en Schoorl.


Zie ook ons knelpuntoverzicht voor de gemeente Bergen.