Site-archief

Can(adees/nabis) Parkeren

In het NHD troffen we een artikel over ‘Canadees Parkeren’. Dat is parkeren van een auto met 2 wielen op de stoep, langs straten die te smal zijn. Alleen gaat het hier om de Kanaalkade, op de plek waar de oprit van de Friesebrug begint en de Herenstraat aansluit. De Kanaalkade is daar 4 rijstroken breed en aan deze bewuste zuidkant is een fietsstrook. In feite gaat het dus niet om een smalle straat, maar puur om een parkeermogelijkheid voor het scoren van cannabis e.d.

Volgens het onderbord mag dat tussen 21:00 en 24:00 ‘s-avonds. De foto in de krant met geparkeerde auto is echter rond 14:00 uur genomen. Voor zo’n foto hoef je niet je best voor te doen. De hele dag door staan hier auto’s en soms een stuk of 3 achter elkaar. Vaak wordt er tot een meter of 50 voor het bord al op de fietsstrook geparkeerd en regelmatig met alle 4 wielen, omdat er al een auto met 4 wielen op het trottoir naast staat.
Lees de rest van dit bericht

Langedijk GR2018 en de Fiets

De Fietserbondafdeling Langedijk heeft op verschillende manieren de politieke partijen benaderd, om na te gaan wat hun standpunten zijn waar het de fiets (-veiligheid) betreft. Naast wat mondeling verkeer werd er al snel verwezen naar de diverse verkiezingsprogramma’s. Natuurlijk hadden we die al gelezen en daar staan flink wat punten in. De fiets wordt in Langedijk zeker niet vergeten.

Dat vergeten gebeurde wel door een groot deel van de partijen, waar het onze lijst met stellingen betrof. Duidelijk te kort inhoudelijke deelname om daar conclusies uit te trekken. We waren ook rijkelijk laat met deze opzet.

Dat neemt niet weg dat we alles op een rij hebben gezet waar het de verkiezingsprogramma’s betreft en hetgeen we aanvullend ontvangen hebben via de mail. Zie hier het overzicht, met daarin ook de directe links naar de complete verkiezingsprogramma’s per lijst.
Lees de rest van dit bericht

Heilooërdijk Fietsvriendelijker

ALKMAAR – Recent is de Heilooërdijk tussen de Kennemerstraatweg en de Vondelstraat over de volledige lengte van duidelijke fietsstroken voorzien. Deze oude dijk uit de 13de eeuw kent nog een vervolgstukje in de Boekelermeer als Oude Heilooërdijk, maar dat is al jaren een echt fietspad. Als Fietserbond hebben we lang aangedrongen op de fietsstroken, aangezien andere opties als een vrijliggend fietspad of een fietsstraat door ruimtegebrek en/of onvoldoende fietsers niet mogelijk zijn.

Omdat het een doorgaande 50km-weg is hoort er volgens het voormalige Fietsplan een fietspad of fietsstroken te komen en een maand geleden is dat dan ook gebeurd. De weg wordt vooral gebruikt naar de grote AH-XL aan de Wendelaarstraat, maar er rijden ook veel auto’s op deze manier oostwest, waar eigenlijk de parallellopende N9 of de Willem de Zwijgerlaan voor bedoeld zijn. Het is maar de vraag of de fietsstroken een deel van dit doorgaande autoverkeer op andere gedachten zal brengen.

Wel wordt er volgens de bewoners langzamer gereden en dat zou als positief gezien kunnen worden. Maar we weten ook dat het vaak een half jaar duurt eer mensen aan de nieuwe situatie gewend zijn en dan bijvoorbeeld weer harder gaan rijden.

Westerweg bijna klaar

ALKMAAR – Tussen de Bergerhoutrotonde en Heiloo (Kalkovenweg) is de Westerweg heringericht. Het zuidelijke deel is duurzaamveilig 30km geworden, waarbij verkeer van rechts voorrang heeft. Langs de gehele Westerweg liggen nu fietsstroken:

Dat laatste duurde behoorlijk lang. Eerst een stukje rood rechts en pas later een stukje rood links. Lees de rest van dit bericht

Kanaalkade Fietsstrook(je)

ALKMAAR – Fietsers en overige Kanaalkade-gebuikers zal het opgevallen zijn dat de fietsstrook aan de huizenkant akelig smal is geworden na de herinrichting. De Alkmaarsche Courant berichtte hierover, met daaropvolgend een paar ingezonden brieven die er niet om logen. We hebben dit nagevraagd bij de gemeente en het is duidelijk dat de aannemer een fout heeft gemaakt en dat dit niet een aangepast plan was om de rekening voor 2-richtingen autoverkeer op de Kanaalkade nog meer richting fietsers te schuiven.

Als Fietsersbond hebben we destijds bezwaar gemaakt, omdat er te weinig rekening werd gehouden met de fietsers. Dat deden we op basis van een tekening. Daar stond een ‘normale’ fietsstrook van 1,8 meter op getekend, die er tot enkele weken terug lag. We weten dat het passen en meten is en hebben dus alleen bezwaar gemaakt op de lastigere oversteekbaarheid van de Friesebrug naar het Waagplein.
Lees de rest van dit bericht