Site-archief

Middenweg Heerhugowaard

De bekendste weg dwars door de polder Heerhugowaard is de Middenweg, waar de plaatsen Heerhugowaard en De Noord aan zijn ontstaan. In de loop der jaren is hier veel aan veranderd en de gemeente gaat daar nog altijd mee door. Die veranderingen zijn vooral gunstig voor de doorgaande fietsers. Zo was er al een stukje fietsstraat tussen de Diamant en winkelcentrum Middenwaard en fietspad ten zuiden daarvan.

Dat fietspaddeel tussen de Smaragd en Diamant is onlangs flink opgeknapt en gekanaliseerd. De slingers zijn er uit en het is nu allemaal mooi breed asfalt.

Lees de rest van dit bericht

Advertenties

Kettingmail Camperduin-Egmond

Zaterdag 8 april is de nieuwe fietsstraat naar Camperduin (aan Zee) geopend. De Bergense Fietsersbond afdeling heeft daar aan meegewerkt en was er aanwezig met nog 35 mensen, die 2 uur eerder aan de jaarlijkse fietstocht deelnamen. De fietstocht, in samenwerking met de gemeente Bergen, ging van Schoorl via 2 fietsstraten in Schoorl-Oost en de ‘wandelende’ duinen naar Camperduin.

Een verslag met foto’s is te lezen in de Kettingmail van April-2017. Daarin ook aandacht (brief) voor de nieuwe voetbalvelden in Egmond en een oproep om mee te doen met de Fietsstadverkiezing 2018 (Enquete). Elke stad en/of gemeente in Nederland kan daar aan meedoen. De mail begint met een heel triest bericht over Anthoin. De Bergense Fietsersbond zal deze actieveling enorm missen en wenst zijn familie veel sterkte toe.

Aan- en afmelden voor deze mailing kan via bergen-nh@fietsersbond.nl

Alle Kettingmails staan hier.

Fiets Mee door Schoorl en Camperduin

Op zaterdag 8 April organiseert de Fietsersbond Bergen en de gemeente Bergen een 2e fietstocht. De vorige was een succes en smaakte duidelijk naar meer. Deze keer starten we bij het Buitencentrum van StaatsBosBeheer om 14:30 en fietsen circa 15 km door Schoorl en de Schoorlse Duinen om te eindigen in Camperduin. Onderweg staan een verkeersambtenaar, boswachter en actieve fietserbondleden even stil bij opvallende fiets- en natuurprojecten.

Rond 16:00 wordt aansluitend in Camperduin de nieuwe fietsstraat feestelijk geopend door Cees Loggen (gedeputeerde provincie NH) en 2 wethouders van de gemeente Bergen (Peter van Huissteden en Odile Rasch).

Deelname is voor een ieder en gratis. Na de plechtige opening biedt de gemeente een ‘aangeklede’ borrel aan.

Meer info (bijvoorbeeld om in te schrijven) staat hier.
Routebeschrijving en routekaart

Kettingmail Bergen

De Fietsersbondafdeling Bergen heeft de 7e Kettingmail rondgestuurd, die gaat onder meer over de herinrichting/fietsstraat van Camperduin en verlichting langs de Bergerweg/N510.

Lees hier de volledige Kettingmail van November-2016.

Aan- en afmelden voor deze mailing kan via bergen-nh@fietsersbond.nl

Alle Kettingmails staan hier.

Bierkade/Wageweg AKD-Brief

Anderhalve week geleden troffen we een bericht in het NoordHollands Dagblad over een brief van advocatenkantoor AKD. Als Fietsersbond waren we op de hoogte van het voornemen om via een officiele weg het ongenoegen te uiten waar het de klankbordgroep Bierkade/Wageweg betreft. We zijn het daar mee eens, maar de brief zelf hebben we pas later ontvangen en aan de inhoud hebben we dus niet bewust bijgedragen. Het krantenbericht geeft de bedenkingen van de klankbordgroep wat ons betreft goed weer.

Bewoners hebben duidelijk andere belangen dan de ondernemers en bijvoorbeeld de Fietsersbond. Zij ervaren het meeste de overlast als geluid, trillingen en luchtvervuiling en wij kijken als Fietsersbond vooral naar de fietsveiligheid. We zitten wel op 1 lijn met de bewoners en daarmee kunnen we zeker ons zeker vinden in deze brief.
Lees de rest van dit bericht

Bierkade Fietsstraat?

ALKMAAR – Dinsdagochtend 2 augustus werden we gebeld door een journalist van het NHD. Of wij ‘s-middags beschikbaar waren na een aanstaand persbericht over de Wageweg-Bierkade. Als Fietsersbond hadden we nog niets gehoord, ondanks dat we nog altijd in de (vrijwel slapende) klankbordgroep Wageweg-Bierkade zitten. Volgens de journalist zou het over een fietsstraat gaan. Niet vreemd, de grootste coalitiepartij heeft die optie al een paar jaar terug geopperd.

We wisten nog niet van de hoed en de rand en de betrokken verkeersambtenaar was helaas net op vakantie gegaan. Eigenlijk zit de klankbordgroep al een half jaar op 2 onderzoeken te wachten. Een over selectieve toegang naar de Schelphoekgarage en een andere die het college had bedacht. En als die gereed zijn, dan leest de klankbordgroep dat nog een keer door, bespreekt het en gaan we beginnen aan het eindverslag. Eigenlijk had dat dus al een half jaar eerder gekund, omdat de eerdere onderzoeken voor ons glashelder zijn. Te weten 2-richtingen voor autoverkeer levert meer problemen op dan het oplost. Zelfs omdraaien van de rijrichting is onverstandig en geeft problemen rond de Friesebrug waar alle verkeersdeelnemers last van hebben inclussief de fietsers.
Lees de rest van dit bericht

Kettingmail Bergen

De Fietsersbondafdeling Bergen heeft een 4e Kettingmail rondgestuurd, die gaat over de 2 nieuwe fietsstraten in Schoorl-Oost en de verlichting langs de Bergerweg/N510 tussen Alkmaar en Bergen.

Lees hier de volledige Kettingmail van Augustus-2016.

Aan- en afmelden voor deze mailing kan via bergen-nh@fietsersbond.nl

Alle Kettingmails staan hier.

Fietsstraat Meidoornweg Schoorl

SCHOORL – Fietsers die de lokale en provinciale media volgen zal de commotie opgevallen zijn over een plan van de gemeente Bergen voor een fietsstraat, die grotendeels over de Meidoornweg (Mw op het kaartje hieronder) in Schoorl loopt. De buurt is bang dat het een ‘racestraat‘ wordt. In de regio Alkmaar zal dit de 10de fietsstraat worden, waarvan de 3de in de gemeente Bergen. Over geen van de eerdere fietsstraten hebben we deze kritiek gehoord, niet vooraf en niet achteraf. We kijken er dan ook van op en proberen er met de gemeente en de buurt uit te komen.

Fietsstraten rukken de laatste jaren op als een soort Haarlemmerolie voor plekken waar geen vrijliggend fietspad te realiseren is. Een fietsstraat is niet veel meer dan een fietspad waar auto’s van aanwonenden op te gast zijn. Op veel fietsstraten is ook doorgaand autoverkeer, maar dat moet tot een minimum worden beperkt. Door de fietsers voorrang te geven worden deze doorgaande automobilisten min of meer weggejaagd naar alternatieve wegen die voor hen vlotter gaan.
Lees de rest van dit bericht

Kruseman van Elten Fietsstraat

ALKMAAR – Ten noorden van het station is de Kruseman van Eltenweg drastisch gewijzigd. De weg is langs de Bergerhof-buurt omgezet in een smallere fietsstraat met daarnaast een ruimer trottoir voor de vele scholieren die tussen het Horizoncollege en het station lopen. Langs het Horizoncollege gaat de fietsstraat over in een vrijliggend 2-richtingen fietspad.

Dat klinkt mooi en toch krijgen we veel vragen en klachten over deze nieuwe inrichting. Lees de rest van dit bericht

Hoogeweg wordt Fietsstraat

HEILOO – Vanaf deze week is de gemeente Heiloo bezig om de Hoogeweg opnieuw te asfalteren, maar dan in de vorm van een fietsstraat waar auto’s te gast zijn. We zijn hier als Fietsersbond verheugd mee. Voor veel woon-werkfietsers is dit een belangrijke doorgaande route van Alkmaar en Heiloo naar Limmen, Castricum en Uitgeest.

Eigenlijk zou je willen dat de aansluitende Hogeweg in Limmen in dit regiem zou worden meegenomen. Helaas is dit een andere gemeente (Castricum) en is in Limmen al enkele jaren eerder een deel duurzaamveilig ingericht.

Meer info van de gemeente.

Frieseweg Nu Fietsstraat

ALKMAAR – Sinds een week ligt de rode toplaag van de Frieseweg er op. Dwz je kunt er weer prima fietsen. Sterker nog er valt een stuk gerieflijker te fietsen dan voorheen. Daarmee vertellen we fietsers weinig nieuws. Gedurende de ombouw is de weg voor grote delen open gebleven voor de fietsers en zijn er steeds kleine omleidingen geweest over stoepen of een stuk zijstraat. Auto’s konden er gedurende de werkzaamheden niet langs.

Compleet klaar is het nog niet. Er moeten nog wat trottoirs afgewerkt worden, maar als fietser heb je daar weinig tot geen hinder van. De bus hebben we er nog niet gezien, maar die zal ook eerdaags terugkeren op deze weg. Bussen dienen zich dan net als ander gemotoriseerd verkeer zich als gast te gedragen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er inmiddels weer veel fietsers te zien zijn:

Lees de rest van dit bericht

Noordervaart Oplossing

SCHERMER – De Provincie is al een aantal jaren bezig om de N243 veiliger te maken, er gebeuren teveel ongelukken. Dat is uitgemond in een plan waar de meeste inwoners van de gemeente Schermer en met name Stompetoren niet op zaten te wachten. Wij als Fietsersbond overigens ook niet. Het idee van de rotondes zagen we wel zitten, dat vergroot de oversteekbaarheid voor fietsers. Maar het noordelijke fietspad opheffen en omzetten in een parallelweg vonden we een slecht idee. Op het deel tussen Stompetoren en Alkmaar rijden veel schoolfietsers en dat is niet goed te mengen met het grote landbouwverkeer.

Die parallelweg is al een tijdje uit beeld, voor het doorgaande agrarische loonwerkverkeer zal die ook verre van praktisch zijn. Om uit de tegenstellingen te komen zijn wat klankbord-bijeenkomsten georganiseerd om te peilen waar de bewoners wel warm voor lopen of wat zij op z’n minst accepteren. De Fietsersbond heeft daaraan meegewerkt. Uitkomst: geen parallelweg en rotondes geen probleem. Verder moet het zware landbouwverkeer op de N243 blijven en mag de verbreding niet ten koste van ruimte en uitzicht gaan. Iets dat niet op te lossen is. Over een 50km-stuk in het centrum van Stompetoren was iedereen het wel eens.
Lees de rest van dit bericht

De Hoflaan is fietsstraat geworden

BERGEN-BINNEN – Om maar met de deur in huis te vallen, wij vinden de Hoflaan een voorbeeld van een elegante oplossing die recht doet aan het karakter van deze laan, waarbij voor iedere gebruiker het maximale eruit is gehaald. Weer een parel aan de ketting van de fietshoofdstructuur in Bergen.


Lees de rest van dit bericht

Fietsstraat Frieseweg

(Lees hier het vervolg.)


ALKMAAR – Er is geen Alkmaarse fietser die de Frieseweg niet kent. En ook erg veel fietsers uit vooral Langedijk, Sint Pancras en Heerhugowaard maken gebruik van deze weg, om zo van en naar de binnenstad van Alkmaar te fietsen. De laatste jaren is het een 30km-weg met duidelijke fietsstroken en versmallingen, waarbij verkeer van rechts voorrang heeft.

Vooral dat laatste werkt niet. Verkeer van rechts uit de Ooievaartstraat (Oudorperpolderroute) en de Molenkade kunnen deze voorrang op hun buik schrijven. Auto’s, bussen, brommers en ook fietsers verlenen geen enkele voorrang. En in zo’n geval werkt de huidige ‘duurzaam veilige’-oplossing niet. Verkeer dat geen voorrang verleent kan immers harder door rijden, wat dan ook gebeurt.

De gemeente en bewoners zitten er ook mee dat er teveel doorgaand autoverkeer is tussen de Bierkade en de Schinkelwaard en dat vooral de lijnbussen en vrachtwagens trillingsproblemen opleveren. En als je daar niet goed uitkomt, dan kan een fietsstraat een uitkomst bieden. De gemeente is hier dan ook mee bezig sinds afgelopen jaar en heeft onlangs een informatieavond gehouden.

Lees de rest van dit bericht

Fietsstraat Middenweg

HEERHUGOWAARD – Op vrijdag 9 Oktober 2009 is het stukje fietsstraat over de Middenweg tussen winkelcentrum Middenwaard t/m de kruising Diamant-Geul officieel geopend. In Heerhugowaard is dit het eerste stukje fietsstraat. Andere fietsstraat-voorbeelden liggen in Bergen-binnen (zuidelijk deel van de Van Blaaderenweg) en Alkmaar (Oude Helderseweg bij de Koedijkervlotbrug). Met de ombouw van de N242 komt in Heerhugowaard tussen de spoorbrug en de nieuwe turborotonde bij Verlaat waarschijnlijk ook een fietsstraat.

Fietsstraten zijn dus ‘hot’. Het is dxe9 oplossing voor plekken waar je fietsers en voetgangers wilt hebben en liever geen auto’s, maar waar je niet alle auto’s kunt weren en ruimte voor andere oplossingen ontbreekt. Zo zijn er langs en bij dit stukje Middenweg bewoners, die ook voor hun auto op dit deel van de Middenweg aangewezen zijn. Bij een fietsstraat zijn deze bestuurders te gast. Een verhoogd middendeel moet er voor zorgen dat zij zich als gasten gedragen. Op dit vernieuwde deel maken we ons daar geen zorgen om. Een groot voordeel is dat de noordzijde bij het winkelcentrum voor auto’s doodlopend is, dus geen doorgaand autoverkeer.

Lees de rest van dit bericht